Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Техніко-економічна ефективність стандартизації (ID:21579)
| Размер: 183 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ 4
Техніко-економічна ефективність стандартизації 5
1. Сутність стандартизації 5
2. Техніко-економічна ефективність стандартизації 11
Висновок 16
Література 17
Литература1. Закон України «Про стандартизацію» // www.rada.gov.ua 2. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии:Учеб.пособие .-2-е изд.,испр.-Ростов на/Д:МарТ,2002 .-254с. 3. Басакова М.И. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 100 экзаменационных ответов .-М.;Ростов на/Д:МарТ,2003 .-255с. 4. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник для вищих навч. закладів/За ред.Р.В.Бичківського .-2-ге вид.,випр.і доп.-Л.:Львівська політехніка,2004 .-560с. 5. Боженко Л.І. Метрологія,стандартизація,сертифікація та акредитація: Навч. посібник для студентів вищих навч.закладів .-Л.:Афіша,2004 .-324с. 6. Боженко Л.І.,Гутта О.Й. Управління якістю,основи стандартизації та сертифікації продукції:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-Л.:Афіша,2001 .-176с. 7. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю:Опорний конспект лекцій .-К.:КНТЕУ,2002 .-137с. 8. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології, управління якістю: Навч.посібник .-К.:КНТЕУ,2001 .-446с. 9. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов .-2-е изд.,перераб.и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001 .-711с. 10. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб.пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования .-М.:Высшая школа,2002 .-422с. 11. Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:КНТЕУ,2002 .-118с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічна ефективність ринку олігополії
  Вступ. 3 1. Олігополія та олігополістичні ринки. Основні риси та поняття. 4 2. Моделі рівноваги олігополії 8 3. Моделі олігополістичного ціноутворення 12 4. Олігополія та економічна ефективність 17 Висновок. 22 Література. 25

 2. Економічна ефективність діяльності організацій
  1. Види та модифікації показників ефективності. 3 2. Прояви модифікацій ефективності у реальному ринковому середовищі 6 3. Оцінка ефективності діяльності фірми менеджерами та власниками. 11 Література 23

 3. Соціально-економічна ефективність роботи з кадрами
  Вступ 3 1. Сутність та значення кадрової політики 4 2. Ефективність кадрової роботи 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Вступ 3 Розділ І. Теоретична частина 6 Розділ ІІ. Аналітична частина 13 Розділ ІІІ.Розрахункова частина 31 Розділ ІV Математичний розділ 42 Висновки 48 Список використаної літератури 51

 5. Економічна ефективність сілськогосподарського виробництва і шляхи їх підвищення
  Вступ 3 Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.2. Методика визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 9 Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 18 2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання 18 2.2. Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва 22 2.3. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 23 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 30 3.1. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 30 3.2. Впровадження комплексної механізації виробництва сільськогосподарської продукції 34 3.3. Хімізація сільськогосподарського виробництва 39 Висновки і пропозиції 42 Література 45

 6. Економічна ефективність сілськогосподарського виробництва і шляхи їх підвищення
  План Вступ 3 Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.2. Методика визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 9 Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 18 2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання 18 2.2. Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва 23 2.3. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 25 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 33 3.1. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 33 3.2. Впровадження комплексної механізації виробництва сільськогосподарської продукції 37 3.3. Хімізація сільськогосподарського виробництва 42 Висновки і пропозиції 45 Література 50

 7. Економічна ефективність міжнародних митних союзів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РОЛІ МИТНИХ СОЮЗІВ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 6 1.1. Основні форми міжнародної регіональної економічної інтеграції 6 1.2. Сутність і принципи функціонування митних союзів 19 1.3. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі у митному союзі 25 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 42 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МИТНИХ СОЮЗІВ 44 2.1. Міжнародний макроекономічний аналіз економічної ефективності ЄС 44 2.2. Вплив участі країн в митному союзі на національний економічний розвиток 55 2.3. Аналіз економічної ефективності інших сучасних митних союзів в світовому господарстві 65 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 75 РОЗДІЛ 3. ШДЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОСТІ 78 3.1. Спільна митна політика ЄС та співробітництво з Україною 78 3.2. Економічні та соціальні наслідки економічної інтеграції України з ЄС 84 3.3. Перспективи приєднання України до митних союзів 102 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 109 ВИСНОВКИ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 116 ДОДАТОК 123

 8. Економічна ефективність функціонування підприємства з іноземним капіталом
  Вступ 3 1. Сутність спільних підприємств 4 2. Розрахунки прибутку та інтегрального економічного ефекту. 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11

 9. Економічна ефективність використання основних фондів підприємства і резерви її підвищення
  Вступ 3 1. Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація та оцінка 5 2. Аналіз складу, структури та технічного стану основних фондів 13 3. Аналіз забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання 19 4. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 29 Висновки 35 Використана література 38 Об’єктом дослідження є матеріальні ресурси виробництва у вигляді основних засобів. Метою курсової роботи є розкриття ролі основних фондів за допомогою механізмів економічного аналізу і аудиту для покращення діяльності господарських суб’єктів. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: визначити сутність основних фондів підприємства, їх класифікації та оцінки; здійснити аналіз складу, структури, технічного стану основних фондів, забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання; розкрити методику планування основних фондів; дослідити резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. Вирішення завдань дасть змогу практичним шляхом покращити ефективність використання основних засобів на аналізуємому підприємстві, збільшуючи, в кінцевому підсумку, результати діяльності.

 10. Економічна ефективність заходів щодо підвищення використання виробничих потужностей (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 5 1.1 Економічна сутність виробничих потужностей підприємства 5 1.2. Фактори зростання ефективності виробництва 12 2. Особливості планування виробництва на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 17 2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 17 2.2. Оцінка ефективності технічних і організаційних заходів підприємства 21 3. Напрямки підвищення ефективності виробничих процесів на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 25 Висновки 33 Література 35 Додатки 37

 11. Економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі підприємства
  1. Розроблення матриці ефективності 2 Побудуємо індексно-матричну матрицю ефективності з наступними показниками: - обсяг продукції; - прибуток; - капітал; - капітал фізичний; - оборотний капітал. 2. Розрахунок матриці ефективності 4 3. Аналіз розрахованої матриці 7 Список використаної літератури 9

 12. Контрольна зі стандартизації
  1. Інформаційне забезпечення та право власності на стандарт 3 2. Національна система стандартизації в Україні 7 Список використаної літератури 15

 13. Контрольна робота з стандартизації
  1. Законодавча база управління якістю. 3 2. Міжнародне співробітництво в галузі сертифікації. 9 Список літератури 14

 14. Основи стандартизації та сертифікації
  1. Типова структура системи сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення 3 2. Зв'язок та відмінність Закону України «Про стандартизацію» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» 10 Список використаних джерел 13

 15. Контрольна робота з стандартизації
  1. Фактори, що обумовлюють якість продукції 4 2. Визначте головні завдання стандартизації 6 3. Категорії та види стандартів 14 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua