Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Економіка праці задача (ID:21626)
| Размер: 5 кб. | Объем: 2 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеРозрахувати продуктивність праці на хлібозаводі різними методами, обґрунтовуючи можливість їх застосування для даної задачі:
Показники Вироби
Хліб житній формовий Батон нарізний Батон простий
Кількість продукції, т 10000 8500 7000
Коефіцієнт переведення в умовний хліб 1 1,4 1,5
Оптова ціна 1 т, грн. 1800 2000 2190

Середньооблікова чисельність працівників 200 осіб.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача з предмету: «Економіка праці» Варіант 12
  1. Завдання 2 3 Умова. За варіантом 12 – розрахунок за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД). Завдання з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД (табл.1). 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати: а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. Завдання з хронометражу: 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду. 4. Визначити: норму часу, норму виробітку, проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П – поточний час; Т – тривалість події; Трп – час регламентованих подій; Том – час обслуговування робочого місця; Тпз – час підготовчо-завершальної роботи. Таблиця 1 Варіант 12. Хронометраж укладання консервних банок у ящики № пор. Подія Час Кількість спостережень 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Взяття порожнього ящика П 0,03 0,34 1,05 1,40 2,14 2,47 3,18 3,51 Т 2 Вкладання банок в ящики П 0,27 0,58 1,31 2,05 2,41 3,09 3,42 4,15 Т 3 Підставляння ящика на транспортер П 0,31 1,03 1,37 2,09 2,45 3,15 3,48 4,99 Т Тр.п. = 24 хв., Тп.з. = 15 хв., То.м. = 25 хв. 2. Завдання 3 8 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілочна 1,0 Пиво-безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Доплати за роботу Доплати % від тарифу у вечірні години 20 у нічні години 40 у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 за вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Вихідні дані за варіантом 12. Працівники: 2, 13, 14, 27, 28. Галузь: цукрова. Місяць року: грудень. Працівники, які працюють на підприємстві: 1. № 2- Заступник директора, працює на окладі: оклад 950 грн., премія 35% до окладу, стаж 17 років. 2. № 13 – оператор IV розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 155 (вечірні - 40; нічні – 0; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду, умови праці – шкідливі. 3. № 14 – оператор V розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 165 (вечірні - 12; нічні – 45; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду. 4. № 27 – електромонтажник ІІІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 115 шт., фактично виготовлено 115 шт. (брак 4 шт.), норма часу на одиницю продукції 1,5 хв. 5. № 28 – електромонтажник ІV розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 50 шт., фактично виготовлено 50 шт. (брак 0 шт.), норма часу на одиницю продукції 3 хв. Список використаної літератури 12

 2. Задача Економіка підприємства
  Визначити норматив оборотних коштів у незавершене виробництво підприємства на підставі наведених далі вихідних даних для розрахунків. 1. Річний обсяг вироблюваної продукції у розрахунковому році має скласти 12000 одиниць (шт.), а валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції — 345 грн. 2. Тривалість виробничого циклу становитиме 7 днів. 3. Поточні витрати розподіляться за днями виробничого циклу так: одноразові витрати (витрати першого дня виробничого циклу) — 65 %; рівномірно наростаючі витрати решти днів виробничого циклу — 35 % від загальної собівартості одного виробу. (Вважати, що рік має 250 робочих днів).

 3. Задача економіка туризму
  Задача Керівництво готелю «О, що знаходиться у Севастополі передбачило у ціновій стратегії для стимулювання збуту введення наступних цінових модифікацій: сконто, оптові і сезонні знижки. Визначте базову ціну послуги розміщення у готелі, та розрахуйте яким чином вона зміниться, якщо собівартість проживання у 2-місному номері складає 190 грн.,у одномісному - 220 грн. а норма прибутку для визначення базового рівня ціни 35%.

 4. Задача економіка підприємства
  Задача Припустимо, що ви інвестуєте сьогодні 10000 грн. в інвестиційний інструмент, який обіцяє принести вам 15000 грн. через 10 років. За наведеною інформацією необхідно: 1. Обчислити доходність цієї інвестиції на основі методу приведеної вартості. 2. Визначити, чи рекомендували б ви такий інвестиційний інструмент, якби середньоринкова доходність становила 9 %?

 5. Задача економіка підприємства
  Задача Визначити основні показники технічного стану основних фондів підприємства готельного господарства та оцінити динаміку їх зміни у звітному періоді. Показники зміни технічного стану основних засобів підприємства готельного господарства Тис.грн. Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення (+,-) Первісна вартість основних засобів 2898,0 3225,0 +327 Знос основних засобів, тис. грн. 100,0 300,0 +200 Залишкова вартість основних засобів. Коефіцієнт зносу. Коефіцієнт придатності.

 6. Задача економіка підприємства
  Інвестор придбав 100 акцій у грудні 2010 р., витратив на це 1762 грн. Він утримував ці акції протягом 15 місяців, а потім продав, виручивши 2500 грн. За період володіння акціями підприємство виплатило йому 200 грн. у формі дивідендів. Необхідно визначити 1. Величину курсового прибутку, реалізованої при продажу акції (якщо такий був отриманий). 2. Доходність за період володіння акціями до сплати податків.

 7. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 8. Задача з економіки праці і соціально-трудових відносини
  Розрахувати продуктивність праці різними методами. Таблиця 1. Дані для розрахунку продуктивності праці Показники Вироби Хліб житній фірмовий Батон нарізний Батон простий Кількість продукції, т 9000 7500 8000 Коефіцієнт переведення 1 1,4 1,5 Оптова ціна 1 т, гри. 1600 1300 1400 Середньооблікова чисельність працівників 200 чоловік

 9. Економіка праці
  1. Економічна категорія «праця» та її основні характеристики 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показника виробітку 9 Перелік використаної літератури 14

 10. Економіка праці
  1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси». 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів. 9 Список використаної літератури 16

 11. Економіка праці
  1. Державне регулювання зайнятості. 3 2. Суть тарифно-договірного регулювання оплати праці. 7 3. Перехід до соціального страхування населення в Україні. 10 Задача 14 Розрахувати планове зростання продуктивності праці за факторами, якщо вихідна чисельність становила 2300 осіб, а відносне вивільнення робочої сили за рахунок технічного розвитку виробництва – 70 осіб; покращення організації виробництва і праці – 50; зміни структури виробничої програми – 27 осіб. Список літератури

 12. Економіка праці
  Теоретична частина. 3 1.Сегментація ринку праці за різними ознаками. 3 Вступ. 3 1. Сегментація ринку праці на первинний та вторинний ринки. 3 2. Інші види сегментації ринку праці 4 3. Зовнішній та внутрішній ринки праці. 6 4. Модель національного українського ринку праці. 7 Висновок. 9 Література. 10 2.Погодинна форма оплати праці та її система. 10 Вступ 10 1. Форми оплати праці 11 2. Характеристика погодинної системи оплати праці 12 2. Визначення розрахункової бази мінімальних погодинних гарантій в оплаті праці 15 Висновок 15 Література. 16 3.Раціоналізація трудових процесів і управлінських процедур. 17 Вступ. 17 1. Етапи виникнення раціоналізації, як науки 18 2. Взаємозв’язок організації та раціоналізації праці 20 3. Зв’язок раціоналізації праці з різними факторами виробництва 22 Література. 25 Практична частина (задача) 25 Визначити виконання плану з продуктивності праці при вимірюванні її по нормативно чистій продукції, якщо норматив прибутку за одиницю продукції становить 300 грн., заробітної плати – 180 грн., обсяг продукції по плану – 150 тис. одиниць, фактично - 165 тис. одиниць, чисельність працівників за планом 810 осіб, фактично –800 осіб. Література. 27

 13. Економіка праці
  1. Соціально-економічна категорія «ринок праці». 2 2. Методи вимірювання продуктивності праці. 9 3. ЗАДАЧА. 15 Визначте середній рівень виконання норм виробітку за умови, що 12 робітників виконали норми лише на 90%, 85 – на 100%, 70 – на 127%, 30 – на 156%. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 14. економіка праці
  1. Баланс трудових ресурсів України 3 2. Методи вимірювання продуктивності праці на підприємстві 7 3. Функції заробітної плати і принципи її організації 11 Задача 1. 15 Встановити розцінку на виготовлення виробу, якщо відомо, що першу операцію виконує робітник 4-го розряду (погодинна тарифна ставка – 2,80 грн.) 10 хв; другу операцію – 5-го розряду (3,20 грн.) – 7 хв.; 3-тю операцію – 6-го розряду (3,40 грн.) – 5 хв. Задача 2. 16 Визначте норму часу на партію деталей, якщо основний час становить 5 хв., допоміжний час – 2,6 хв.; часне обслуговування робочого місця – 0,15 хв., час на відпочинок робітника – 0,22 хв., підготовчо-заключний час на одиницю продукції – 0,5 хв. Перелік використаної літератури 17

 15. Економіка праці
  ЗАВДАННЯ 1 Дано тарифну сітку: тарифні розряди: 1 2 3 4 5 6 тарифні коефіцієнти: 1,0 1,15 1,32 1,52 1,74 2,0 Визначіть діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне збільшення її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сітка підвищення кваліфікації? Чому? ЗАВДАННЯ 2 Що зараховують до нестандартних режимів робочого часу? ЗАВДАННЯ 3 Визначіть рівень виконання норми часу, якщо відпрацьовано 20 робо-чих днів, тривалість робочої зміни становить 420 хв., виготовлено продукції на 150 нормо-годин, додатково витрачено 6 нормо-годин.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua