Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз інвестиційного проектування (ID:21755)
| Размер: 17 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність інвестиційних ресурсів 4
2. Класифікація інвестиційних ресурсів 7
3. Принципи формування інвестиційних ресурсів 12
Висновки 14
Список використаної літератури 15
Литература1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Ельга, 2001. – 448 с. 2. Гончаров А.Б. Інвестування: Навч. посібник. - X.: ІНЖЕК, 2004. - 240 с. 3. Джей К.Шим, Джозл Г.Сигел. Финансовьій менеджмент Москва: Инф.-изд. дом "Филинь", 1996. 4. Нікбахт Е., Гропнелі А. Фінанси.- К.: Основи, 1993. 5. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002.- 472 с. 6. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001. - 251 с. 7. Татаренко И.О., Поручник A.M. Теорії інвестицій: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 160 с. 8. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. - К.: МАУП, 1999. - 184 с. 9. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник: 2-ге вид., переробл. - К. МАУП, 2002. - 408 с. 10. Федоренко В. Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник /За наук, ред. В.Г. Федоренка. - К.: МАУП, 2000. - 408 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз інвестиційного проектування
  Вступ ...3 1. Сутність проектного планування та його складові. .....4 2. Принципи проектного планування ...9 Висновки 12 Список використаної літератури 14

 2. Розрахунок інвестиційного та операційного грошового потоку інвестиційного проекту
  Розрахунок інвестиційного та операційного грошового потоку інвестиційного проекту Література

 3. Теорія і методика ландшафтного проектування – реферат. «Дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду проектування скверів та парків»
  Вступ 4 1. Досвід використання малих архітектурних форм в проектуванні парків та скверів 5 2. Проектування освітлення парків та скверів 8 3. Проектування паркових квітників 10 Висновок 16 Список використаної літератури 18 Додатки 19

 4. Порівняльний аналіз інвестиційного проекту та бізнес плану
  Вступ. 3 1. Основні поняття інвестиційного менеджменту. 4 2. Бізнес – план, його складові та основні відмінності від інвестиційного проекту. 7 3. Характеристика інвестиційного проекту. 17 Висновок. 23 Література. 27

 5. Аналіз і проектування управлінської інформаційної системи підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 7 1.1. Сутність та основні характеристики управлінських інформаційних систем 7 1.2. Класифікація інформаційних систем управління 10 1.3. Проблеми при впровадження інформаційних систем управління 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ПП „__” 20 2.1. Характеристика підприємства – об’єкта дослідження 20 2.2. Проектування автоматизованої інформаційної системи управління на підприємстві ПП «__» 30 2.3. Аналіз програми автоматизації реклами на досліджуваному підприємстві 33 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 38 3.1. Результати проектування і впровадження управлінських інформаційних систем 38 3.2. Підвищення ефективності роботи рекламного відділу ПП „__” після впровадження управлінської інформаційної системи 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 53

 6. Аналіз і проектування структури управління (на прикладі підприємства АПК)
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Економічна сутність поняття структури управління 5 1.2. Види управлінських структур 7 1.3. Методологія аналізу і проектування управлінських структур підприємства 10 2. АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКРУРИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « » 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз і проектування структури управління підприємством 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 28 ДОДАТКИ 29

 7. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності
  1. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники 3 2. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності 10 Задача 16 Варіант 2 До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи: • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 900 тис. грн; • технологічне обладнання — 1500 тис. грн; • пакет акцій — 150 тис. грн. 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік? 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частинами. Література 18

 8. Проектування продукту
  Вступ 4 1. Етапи підготовки та реалізації проекту 5 2. Підготовка проекту у сфері виробництва товарів 8 Висновки 12 Список використаних джерел 13

 9. Проектування інвестицій
  План. 1. Ціноутворення в інвестиційній сфері. 2 2. Інвесторські кошториси. 6 Використана література. 10

 10. Задачі з інвестиційного менеджменту
  Завдання №1 Варіант 5 Визначити суму додаткового прибутку за рік, якщо основні фонди на початок року дорівнюють 1000 тис.грн. Перша група основних фондів дорівнює 450 тис.грн. ( лінійна норма амортизації = 5 %), Друга група основних фондів — 190 тис.грн. (лінійна норма амортизації = 25 %), Третя група основних фондів - 360 тис.грн. (лінійна норма амортизації = 15 %). В жовтні куплено устаткування на 10 тис.грн., в травні вибуло устаткування на суму 5 тис.грн., в червні придбали автомобіль вартістю 20 тис.грн. Річний обсяг виробництва 750 тис.штук. Відпускна ціна одиниці продукції 97 грн. (в тому числі ПДВ = 20 %), собівартість - 68 грн.. Визначити додатковий прибуток за рік? Завдання №2 Варіант 5 Вибрати найменш ризикований варіант капіталовкладень із двох, дані яких наведені нижче. Перший варіант. Прибуток при середній величині 15 тис.грн. коливається у межах від 10 до 20 тис.грн. Імовірність отримання мінімального прибутку становить 20 %, максимального - 30 %. Другий варіант. Прибуток при середній величині 20 тис.грн. коливається у межах від 15 до 25 тис.грн. Імовірність отримання мінімального прибутку становить 40 %, максимального - 30 %. Завдання 3 Варіант 5 Визначити внутрішню норму прибутковості інвестиційного проекту, якщо відомі: Обсяг інвестицій, тривалість життєвого циклу проекту і грошові надходження (річний прибуток). Вихідні дані наведені в таблиці: Завдання 4 Варіант 5 Розрахувати план погашення боргу за лізинговим договором, якщо відомі такі дані: вартість орендованого устаткування, термін лізингового договору, лізинговий відсоток, залишкова вартість устаткування. Внесок платежів проводиться двічі на рік. Вихідні дані до завдання наведені у таблиці:

 11. Проектування виробничого процесу
  Вступ 3 1. Суть теорії потокового виробництва 4 2. Автоматизація виробничих процесів 9 3. Проектування потокового виробництва і його ефективність 15 Висновки 20 Список використаних джерел 21

 12. Контрольна робота з інвестиційного менеджменту
  Зміст 1. Функції інвестиційного менеджменту 3 2. Показники ефективності інвестицій 13 3. Задача 19 Проектом передбачено капітальні вкладення в сумі 500 тис. грн. Очікуваний річний прибуток— 120 тис. грн. упродовж 6 років. Вартість капіталу — 15 %. Чи доцільно вкладати кошти в цей проект? Список використаної літератури 20

 13. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
  План Вступ 2 1. Сутність інвестиційного портфелю комерційного банку 2 2. Механізм управління інвестиційним портфелем комерційного банку 5 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 14. Контрольна з інвестиційного портфелю (практична)
  Завдання: Зробити інвестиційний портфель, розмір інвестиційного портфелю 1 млн. грн. Період на який потрібно скласти інвестиційний портфель починається 01.10.2008 та діє 6 місяців 1. Зміст роботи. 2. Аналіз ринків об’єктів інвестування. 3 3. Формування інвестиційного портфелю 7 4. Моніторинг портфелю 11 5. Операції заміни інструментів 12 6. Оцінка дохідності та ризикованості 13 7. Висновки 14 8. Література 14

 15. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку
  1. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку 3 2. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфелю 8 3. Практична частина 13 Задача 1 На основі процесу функціонування фінансово-промислової групи лежить реалізація чотирьох інноваційних проектів, кожним з яких керують окремі команди менеджерів. Данні по проектах представлені в таблиці: Команда менеджерів 1 2 3 4 Всього Витрати команди на реалізацію інноваційного проекту, млн.. грн. 972 1321 1204 3468 Чистий прибуток команди від реалізації проекту, млн.. грн.. 784 900 585 1504 Розрахувати ефективність роботи кожної команди менеджерів. Яка команда менеджерів приносить найбільший вклад у розвиток фінансово-промислової групи. Зробити обґрунтовані висновки. Задача 2 Зробити оцінку двох портфелів, які складаються із двох інноваційних проектів. Вибрати з них найкращий. Зробити обґрунтовані висновки та заповнити таблицю. Необхідні дані приведені в таблиці: Проект Портфель А Витрати, гр.. од. Прибуток, гр.. од. Рентабельність 1 22004 41800 2 18000 32404 Загальна оцінка портфелю Проект Портфель Б Витрати, гр.. од. Прибуток, гр.. од. Рентабельність 1 34000 59504 2 30004 57000 Загальна оцінка портфелю Задача 3 За даними таблиці оцінити два варіанти реалізації інновацій за варіантом А та Б. Вибрати найбільш доцільний варіант, який забезпечує найменший ризик. Зробити обґрунтовані висновки. Рік Варіант А Варіант Б Грошовий потік Ймовірність отримання грошового потоку за роками Грошовий потік Ймовірність отримання грошового потоку за роками 1 -58 1 -95 1 2 50 0,9 40 0,9 3 45 0,89 35 0,8 Відсоткова ставка становить 13 %. Задача 4 Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А дорівнює 230 тис. грн.., а інноваційний проект Б дорівнює 310 тис. грн. Щорічне надходження грошових коштів впродовж трьох років за проектом А складатиме 89 тис. грн., за проектом Б складатиме 100 тис. грн. Чи вигідними є інноваційні проекти, якщо так, то який проект є більш вигідним. Зробити обґрунтовані висновки. Відсоткова ставка дорівнює 13 %. Література 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua