Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Казначейська система України (ID:21778)
| Размер: 10 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
Содержание1. Організаційна структура ДКУ….………..…………………………………….3
2. Функції та організація роботи фінансових органів і органів ДКУ в процесі касового виконання бюджетів за видатками.…………………………………...6
Список використаної літератури…………………………………………………9

Литература1. Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання державного бюджету: переваги і науки //Економіст.-2000.-№12-С.51-54. 2. Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний по-сібник - К. Вища школа. 2006. - 383с. 3. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення Фінанси України - 2002. - №1 4. Казначейська система виконання бюджету / БулгаковаС.О., Базанова Н.В., Єрмоленко Л.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., ШаповалТ.А., Шульга Н.П.: Підручник - К: КНТУ, 2006. - 249с. 5. Огданський К. Необхідність та засади реформування казначейської системи// Казна.- 2003.-№7-8.-С.35-37. 6. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О., Александров В.Т., Булгакова С.О., Огданський К.М., Назарчук О.І., Сушко Н.І. Казначейська справа. У 2-х т.-Київ:НВП „АВТ”, 2004.-288с. 7. Чечуліна О.О. Проблеми та здобутки казначейського розвитку // Казна.-2002.-№12.-С.3-5.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Казначейська система касового виконання державного бюджету
  Зміст Вступ 3 1. Державний бюджет України – як основа фінансової стійкості держави 6 2. Сутність касового виконання державного бюджету України через систему державного казначейства 10 3. Касове виконання держбюджету за доходами Оболонським держказначейством 14 4. Касове виконання держбюджету за видатками Оболонським держказначейством 23 Висновки 32 Список використаної літератури 36 Додатки 38 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження теоретичних засад і практичного досвіду казначейської системи касового виконання державного бюджету і розробка практичних заходів щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких задач: - виявити закономірність та доцільність впровадження інституту казначейства в Україні при вирішенні питань посилення керованості соціально-економічними процесами в Україні в умовах перехідної економіки; - дослідити загальні принципи функціонування і розвитку казначейської системи виконання державного бюджету в Україні; - дослідити роль та значення дохідної та видаткової частини державного бюджету як інструменту підвищення ролі органів виконавчої влади в процесах стабілізації і розвитку національної економіки; - проаналізувати механізм виконання державного бюджету в системі Державного казначейства України; - розробити рекомендації щодо удосконалення діяльності Державного казначейства України у напрямі підвищення ефективності управління доходами та видатками державного бюджету. Об’єкт дослідження – фінансові відносини, пов’язані з діяльністю Державного казначейства України як інституту, що здійснює касове виконання державного бюджету України за доходами та видатками. Предмет дослідження – структурні складові казначейської системи виконання бюджету в частині розгляду механізмів управління доходами та видатками державного бюджету України. Методи дослідження. Основними методами наукового дослідження стали історичний і логічний, які були застосовані для виявлення закономірності та доцільності впровадження сучасного казначейства в бюджетну практику України, узагальнення – для виявлення загальних принципів функціонування та розвитку казначейської системи виконання бюджету в Україні, методи системного підходу, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння – для дослідження процесу виконання державного бюджету за окремими напрямами в динаміці та як єдине ціле. На основі діалектичного методу пізнання досліджено процес становлення Державного казначейства України та визначені напрями удосконалення діяльності казначейських органів у сфері управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти, інструктивно-методичні документи з питань організації казначейського обслуговування бюджетів. Джерелами інформації також були дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків, звітні дані Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, Рахункової палати України, матеріали фахових видань, періодичного друку, науково-практичних конференцій, у т. ч. за участю спеціалістів Державного казначейства.

 2. Податкова система України
  Вступ 3 1. Структура податкової системи України 5 2. Принципи функціонування податкової системи України 10 3. Проблеми і перспективи розбудови податкової системи України 15 Висновки 21 Список використаної літератури 23

 3. Виборча система України
  Вступ 3 Розділ 1. Вибори, виборче право, принципи виборчого права 5 1.1. Поняття виборів 5 1.2. Види виборів 8 1.3. Принципи виборчого права 12 Розділ 2. Особливості виборчої системи України 22 2.1. Поняття й види виборчих систем 22 2.2. Призначення виборів 24 Розділ 3. Виборчий процес в Україні 26 3.1. Поняття виборчого процесу та його суб׳єкти 26 3.2. Засади вибоів і виборчого процесу 27 3.3. Стадії вибочого процесу 29 Висновки 44 Список використаних джерел 46

 4. адміністративна система України
  1. Централізація і децентралізація у державному управлінні 3 2. Фінансове прогнозування, його прийоми і методи 12 Список використаної літератури 19

 5. Бюджетна система України
  1. Поняття бюджетної системи 3 2. Види бюджетів, їх характеристика 11 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 19 Література 24

 6. Податкова система України
  1. Функції податків. 2 2. Платники і ставки податку на додану вартість. Пільги щодо ПДВ. 8 Список використаної літератури 13

 7. Банківська система України
  План Вступ 3 1. Сучасна банківська система: суть та структура 4 2. Аналіз діяльності банківської системи в 2004 році 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 8. Податкова система України
  1. Контроль за сплатою податків. 2 2. Сутність і типи операцій особливого виду (податок на прибуток підприємства). 8 Список використаної літератури 14

 9. Політична система України
  ВСТУП 3 1. Поняття, призначення та функції політичної системи суспільства 4 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 7 ВИСНОВКИ 13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14

 10. Податкова система України
  1. Назвати основні обов'язки платників податків 2 2. Як класифікуються податкові ставки? 3 3. Який порядок розрахунку і сплати акцизного збору? 5 4. Що слід розуміти під терміном «подвійне оподаткування»? 10 Список використаної літератури 14

 11. Податкова система в України
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Сутність податкової системи 5 1.2. Принципи оподаткування та побудови податкової системи 7 2. СТАН ТА НАЯВНІ НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 11 2.1. Аналіз системи оподаткування України 11 2.2. Аналіз податкових надходжень до бюджету України 16 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 22 3.1. Удосконалення податкової системи України 22 3.2. Вдосконалення вітчизняного податкового законодавства 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 39

 12. Податкова система України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Природа і функції податків 4 2. Податкова система України та проблеми її формування 8 3. Основні напрямки податкової реформи в сучасних умовах 21 Висновок 32 Список використаної літератури 33 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Мета роботи: розкриття сутності податкової системи України та характеристика її складових. Список використаної літератури: 1.Конституція України. – К., 1996. – 64 с. 2.Бюджетний кодекс України. - Верховна Рада України вiд 21.06.2001 № 2542-III 3.Закон УРСР “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. - http:zakon.rada.gov.ua 4.Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР про систему оподаткування” від 2 лютого 1994 р. ВВР України. – 1994. - № 21. – Ст. 587-594. 5.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. № 77-ВР ВВР України. – 1997. - № 16. – Ст. 255-263. 6.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики в Україні” ВВР України. – 1997. - № 5. – Ст. 71-75. 7.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні” ВВР України. – 1996. – 10 січня. 8.Алексєєв А.С. Основи економічної теорії.. — Чернівці, 2002. — 256с 9.Алєксєєв І.В. Бюджетна система. — Л., 2004. — 161с. 10.Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Державні фінанси. – К., 2004. – 368 с. 11.Базилевич В.Д. Економічна теорія. – К., 2004. – 615 с. 12.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 13.Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. — К., 2000. — 190с. 14.Булгакова С.О. Державні фінанси А.А. Мазаракі (ред.). — К. 2004. - Т.1. — 389 с. 15.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. — К., 2003. — 606с. 16.Грідчіна М.В., Захожай В.Б. Фінанси (теоретичні основи). — К., 2004. — 312с. 17.Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система. — Х., 2002. — 251с. 18.Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. — Т., 2004. — 331с. 19.Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон, 2002. – 352 с. 20.Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. — К., 2000. — 296с. 21.Мельник П. В., Данілов О. Д., Ходаківська В. П. Податкова система України. Практикум. — Ірпінь, 2001. — 254с. 22.Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 23.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с. 24.Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К., 2004. – 454 с. 25.Ткаченко Н.М., Горова Т.М. Податкові системи країн світу та України. – К., 2004. – 554 с. 26.Федосов В.М., Опарін В.М. Податкова система України. — К., 1994. — 463с. 27.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М., 1999. – 429 с.

 13. Банківська система України
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Сутність банківської системи, її функцій в сучасних умовах 5 1.2. Структура банківської системи України та специфіка її функціонування 7 1.3. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності в Україні 11 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 17 2.1. Сучасний стан банківської системи України 17 2.2. Міжнародний досвід реформування банківських систем у розвинених країнах світу 21 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 27 3.1. Заходи зменшення ризиків та забезпечення стійкості до них вітчизняної банківської системи 27 3.2. Напрямки реформування банківської системи 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

 14. Правова система України
  Вступ 3 1. Поняття правової системи 4 2. Характеристика елементів правової системи 14 3. Особливості правової системи України та напрямки її розвитку 20 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 15. Бюджетні система України
  Вступ 3 1. Поняття бюджетної системи 4 2. Види бюджетів, їх характеристика 8 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 12 Висновок 19 Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua