Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ознайомитись із системою матеріального і не матеріального стимулювання, спрямованого на підвищення продуктивності праці (ID:21848)
| Размер: 13 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеОзнайомитись із системою матеріального і не матеріального стимулювання, спрямованого на підвищення продуктивності праці
ЛитератураЛітература 1. Журавльова І.В. Формування дієвої системи мотивації праці персоналу підприємства // Вісник: Економіка: Зб. наук. праць. Вип. 63. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – С.52. 2. Еськов А.Л. Вплив стимулювання праці на ефективність підприємства // Економіка промисловості. – 2008. – №1. – С.67. 3. Кошелупов І.Ф. Оцінка ефективності мотивації праці управлінського персоналу // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки, том 2. – Хмельницький, 2005. – С.158. 4. Мазур Н.О. Мотивація і стимулювання персоналу: теоретичні аспекти // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. – 2005. – Випуск 1(14). – С.37. 5. Пасенко Н.С. Формування дієвої системи мотивації праці на сучасному етапі // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 162. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С.19. 6. Скрипко Т.О. Менеджмент: Навч. посіб./ Т.О.Скрипко, О.О.Ланда.- К.: Центр навч. літ., 2006. – 176 с. 7. Смирнова І.І. Вплив стимулювання праці на ефективність підприємства // Економіка промисловості. – 2008. – №1. – С.67. 8. Шкардун В., Ахтямов Т. Методи оцінки мотивації в організації // Маркетинг. – 2006. – №3. – С.79. 9. Шокун В.В. Основи менеджементу: Навч. посіб. для дистанц. навч. – К.: Ун-т Україна, 2005. – 340 с. 10. Ячменьова В.М. Організація матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Вісник державного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №328. – С.197.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Менеджмент продуктивності Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціональнішого використання обладнання та потужностей підприємства
  2. Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціональнішого використання обладнання та потужностей підприємства 3 5. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення методів організації праці 7 8. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації 13 11. Вивчити та описати основні види витрат на підприємстві 17 14. Проаналізувати вплив капітальних вкладень на рівень продуктивності 23 Список використаної літератури 26

 2. Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
  Вступ 3 1. Суть та значення матеріального стимулювання праці в нових умовах господарювання 5 2. Організація оплати праці на підприємстві 16 3. Математичний розділ 23 4. Рекомендації по удосконаленню матеріального заохочення працівників до праці 28 Висновки 35 Література 38

 3. Розробити план матеріального стимулювання персоналу туристичного підприємства на наступний рік
  3. Розробити план матеріального стимулювання персоналу туристичного підприємства на наступний рік Література

 4. Культура як синтез матеріального і духовного в житті суспільства
  Вступ 3 Поняття культури 4 Культура як синтез матеріального і духовного 9 Висновок 14 Список літератури 15

 5. Організація матеріального-технічного забезпечення підприємств готельного господарства
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6 1.1. Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення в сучасних умовах 6 1.2. Методи розрахунку запасів та їх нормування 9 1.3. Організація складського господарства 15 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНД ГОТЕЛЮ "УКРАЇНА" 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз матеріально-технічного забезпечення 24 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МТЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ 30 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 Додаток А 38 Додаток Б 40 Додаток В 41

 6. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЛІТЕРАТУРА

 7. Обгрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві ЗАТ “Аеробу”
  II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 2 2.1. Аналіз законодавчих актів України, що направлені на інноваціний шлях розвитку підпиємств і рост продуктивності праці. 2 2.2. Аналіз діяльності ЗАТ “Аеробу” 16 2.3. Оцінка показників, пов'язаних з ростом продуктивності праці. 29 III. ПРОПОЗИЦІЇ З ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ “АЕРОБУ” 34 3.1. Введення засобів механізації і технологій. 34 3.2. Введення нових матеріалів і нових технологічних рішень, організація праці робітників на підприємстві, як джерело росту продуктивності праці. 49 Література 65 Практичны частини диплому, під-во праціє на будівельному ринку

 8. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Продуктивність праці та методи її вимірювання 5 1.1. Визначення продуктивності праці 5 1.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 10 2. Управління продуктивністю праці 13 2.1. Сутність управління продуктивністю праці 13 2.2. Планування продуктивності праці 14 3. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання 18 3.1. Резерви та динаміка підвищення продуктивності праці персоналу 18 3.2. Нові методи підвищення продуктивності праці на підприємствах, в установах, організаціях, галузях економіки 24 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Мета роботи. Мета курсової роботи полягає у розкритті теоретичних аспектів, методичних підходів та обгрунтовуванні резервів підвищення продуктивності праці та шляхів їх використання. Об'єктом дослідження є теорія і практика використання праці та її продуктивність. Предметом дослідження є резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.

 9. Резерви підвищення продуктивності праці підприємств готельно-ресторанного господарства прикладі готелю м. Киева
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу і планування продуктивності праці в готельному господарстві 5 1.1 Сутність та класифікація трудових ресурсів підприємств готельного господарства 5 1.2 Методичні підходи до оцінки продуктивності праці персоналу підприємства готельного господарства 9 2. Дослідження продуктивності праці в готельному комплексі «1» та фактори, що на неї впливають 17 2.1 Аналіз динаміки та складу трудових ресурсів підприємства готельного господарства 17 2.2 Оцінка продуктивності праці працівників готельного комплексу «1» та факторів, що на неї впливають 24 3. Резерви підвищення продуктивності праці працівників готельного комплексу «1» 28 3.1 Основні напрямки підвищення продуктивності праці в готелі «1» 28 3.2 Економічно обгрунтування заходів щодо підвищення продуктивності праці підприємства готельного господарства 33 Висновки 38 Список використаної літератури 41 Додатки 43

 10. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці
  Вступ 3 1. Сутність внутрішніх резервів підприємства 4 2. Поняття і класифікація резервів 8 3. Принципи виявлення та мобілізації резервів 12 4. Резерви зростання продуктивності праці 19 Висновок 22 Література 23

 11. Система планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції
  Вступ 3 1. Планування продуктивності праці та фактори продуктивності праці 4 2. Система планування підвищення продуктивності праці за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції 7 Висновки 12 Список використаної літератури 14

 12. Сучасні системи і форми стимулювання праці
  Сучасні системи і форми стимулювання праці Література

 13. Стимулювання праці в системі мотивації персоналу підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 7 1.1. Зміст та завдання мотивації персоналу 7 1.2. Організація стимулювання праці в системі мотивації персоналу 19 1.3. Система преміювання як важливий елемент стимулювання праці персоналу підприємств 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ххх» 35 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 35 2.2. Аналіз мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві 40 2.3. Оцінка ефективності стимулювання персоналу організації 54 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТОВ «ххх» 59 3.1. Використання сучасних методів мотивації персоналу організації 59 3.2. Посилення ролі оплати праці в системі мотивації персоналу підприємства 67 3.3. Удосконалення системи преміювання та винагород на підприємстві 74 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100 ДОДАТКИ 105

 14. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах
  Вступ 3 1.1. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах 5 1.2. Модель організації як відкритої системи 8 1.3. Формування структурних елементів та чинники впливу на організаційну структуру управління підприємства 16 2. Аналіз практичної діяльності ТОВ «ХХХ», м. Київ у сфері менеджменту 20 3. Розв'язати творчу ситуацію 30 Фірма «Хюлс Тройсдат» відома в Німеччині у своїй галузі - виробництві покриттів для віконних рам. Основна мета «Хюлс Тройсдат» до 2009 року - збільшити свою частку на ринку віконних рам найвищої якості Франції до 10 %. Ця головна мета досягається через виконання відповідних підпрограм. При організації робіт за окремими підпрограмами використовується принцип взаємного контролю: відповідальний виконавець однієї з підпрограм є контролером іншої підпрограми і навпаки, при цьому в рамках робіт за програмою він може контролювати навіть діяльність своїх начальників. Впродовж 2004-2007 рр. поетапно реалізовувалися заходи для окремих підпрограм. Підпрограма «Розширити асортимент рам» включила наступні узагальнені заходи, які надалі піддавалися конкретизації: -здійснити нові розробки; - продемонструвати нові розробки на ярмарках; - запровадити нові розробки у виробництво та ін. Підпрограма «Кадри» включила наступні узагальнені заходи: - обгрунтувати заявку на новий штатний розклад; - після її затвердження керівництвом фірми здійснити підбір кадрів у Ні-меччині та Франції; - організувати навчання кадрів та ін. Підпрограма «Виробництво рам у Франції» включила наступні узагальнені заходи: 1. Створення робочої групи для розробки підпрограми. Ця група, крім виробників, включає комерційного директора філіалу фірми у Франції, одного з керівних співробітників відділу збуту фірми, а також інших необхідних фахівців. 2. Опрацьовування і вибір варіанту організації виробництва рам у Франції. Тут розглядалися наступні варіанти: - покупка заводу у Франції; - кооперація з іншими фірмами; - створення власного виробництва рам на дочірньому підприємстві у Франції; - пошук підприємства у Франції, яке працюватиме за замовленнями фірми. Остаточно було вирішено створити у Франції власне виробництво. Запитання: Наскільки ефективним є контроль за принципом взаємного контролю, який використовується «Хюлс Тройсдат» для завоювання ринку Франції? Які ви можете назвати характеристики ефективного контролю? Яких помилок може припуститися компанія «Хюлс Тройсдат» при здійсненні контролю за підпрограмами? Висновки 38 Перелік літератури 39

 15. Шляхи зростання продуктивності праці
  Вступ 3 Розділ 1. Продуктивність праці 5 1.1. Продуктивність праці: сутність і значення 5 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 7 1.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 13 1.4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві 17 Розділ 2. Аналіз економічної діяльності ДП АТ «Назва» 23 2.1 Загальна характеристика підприємства 23 2. 2. Аналіз продуктивності праці ДП АТ «Назва» 25 2.3. Оцінка продуктивності праці ДП АТ «Назва» 32 Розділ 3. Шляхи зростання продуктивності праці 35 3.1. Підвищення якості робочої сили як засіб зростання продуктивності праці 35 3.2 Резерви та можливості підвищення продуктивності праці 39 Висновки 44 Список використаної літератури 46

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua