Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Поняття особи злочинця, соціальне й біологічне в особі злочинця (ID:21874)
| Размер: 18 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття особи злочинця 4
2. Структура особи злочинця 8
3. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця 12
Висновки 15
Використана література: 16

Литература1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 295 с. 2. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 528 с. 3. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. -К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. 4. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 2009. – 288 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Обставини несприятливого морально-психологічного формування особи злочинця
  Вступ 1. Процес морально-психологічного формування особи злочинця 2. Негативний вплив на формування особи злочинця недоліків у діяльності окремих соціальних інститутів ( сім’я, школа, колектив, побутове оточення, тощо) на мікро рівні. 3. Фактори матеріального характеру та їх вплив на механізм індивідуальної злочинної поведінки. Висновок Література

 2. Особа злочинця та межі її кримінологічного вивчення
  Вступ 3 1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця 4 2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця 6 3. Типологія та класифікація злочинця 15 Висновок 27 Список літератури 28

 3. Особа злочинця та межі її кримінального вивчення
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Криміналістична характеристика злочинної жорстокості, її зв’язок з насильницькою злочинністю. 5 2. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють насильницькі злочини. Причини насильницької жорстокості. 13 3. Профілактика насильницьких злочинів 17 Висновки 22 Література: 24 Об’єктом даного дослідження є злочинна жорстокість як основна причина вчинення насильницьких злочинів. Агресію слід розглядати не як модель поведінки, а як емоцію, мотив чи установку. Термін “агресія” часто асоціюється з негативними емоціями – такими, як злість; з мотивами – такими , як прагнення образити, нашкодити; і навіть з негативними установками – такими, як расові та етнічні упередження. Незважаючи на те, що всі ці фактори, без сумніву, відіграють важливу роль в поведінці людини, результатом якої стає нанесення шкоди, їх наявність не є необхідною умовою для подібних дій. Агресія зароджується як у стані повного спокою, так і в стані надзвичайного емоційного збудження. Також зовсім необов’язково, щоб агресори ненавиділи чи навіть симпатизували тим, на кого спрямовані їхні дії. Більшість з них завдає болю людям, до яких ставиться швидше позитивно, ніж негативно (випадки насильства в сім’ї). Метою роботи є: визначення причин злочинної жорстокості у сучасному українському суспільстві; визначення та опис особи злочинця, що вчинює насильницькі злочини; аналізуються причини виникнення таких злочинців; спонукань, які призводять людину до вчинення насильницьких злочинів; та даються певні рекомендації щодо профілактики насильницьких злочинів. Під час написання роботи у якості джерел використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені даній тематиці. Серед них особливо слід виділити такі роботи: Вермеш М. Основные проблемы криминологии. – М.: Прогресс, 1978., Петров В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступлений, совершаемых в сфере бытовых отношений. Автореф. канд. дис. – М., 1981., Филонов В.П. Актуальные проблемы современной криминологии.: Монография. – Донецк: Донеччина, 1997., Насильственная преступность и ее значение для характеристики общественных отношений. Экспресс-информация. – М., 1992. – Вып. 1.

 4. Правовий статус особи: поняття, структура, види
  Вступ 3 1. Поняття та види правового статусу фізичної особи 4 2. Статус громадянина, як основний правовий статус особи 8 Висновки 12 Бібліографія 13

 5. Поняття і соціальне призначення судововї влади, її співвідношення з законодавчою і виконавчою владою
  ЗМІСТ 1. Конституційний поділ держаної влади та взаємодія між окремими гілками влади в Україні 3 2. Поняття і риси судової влади в Україні 9 3. Функці і принципи здійснення судової влади. 12 Список використаної літератури 22

 6. Поняття та види злочинів, які посягають на життя особи
  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та система злочинів, які посягають на життя особи 5 Розділ 2. Характеристика вбивств за кримінальним правом 20 2.1. Умисні вбивства 20 2.2. Вбивства через необережність 27 Розділ 3. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 7. Біологічне значення повітря
  Вступ 3 1. Повітря, його склад та біологічне значення 4 2. Забруднення атмосферного повітря та шляхи боротьби з цим процесом 9 Висновок 22 Література 23

 8. Медико-біологічне забезпечення розвитку масової фізичної культури
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН МАСОВОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 4 2. ЗАХОДИ З МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 8 3. ОБОВ’ЯЗКИ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНОЇ СЛУЖБИ 9 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

 9. Кримінально-правова характеристика пропозиції або надання неправомірної вигоди службовій особі
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності 4 1.1. Характеристика фактів одержання неправомірної вигоди державними службовцями 4 1.2. Доцільність криміналізації пропозиції неправомірної вигоди чи хабара 8 Розділ 2 Відкриття кримінального провадження за фактом пропозиції або надання неправомірної вигоди. 15 2.1. Криміналістична характеристика злочину 15 2.2..Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг 22 Висновок 30 Задача 1 32 Т. замовили, за грошову винагороду, вбити Голову Національного банку України. Коли кіллер вчиняв вбивство, Голова НБУ вже був звільнений з посади. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи. 3адача 2 33 Р., перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, о 23.00 помилково зайшов у чужий будинок, переплутавши його зі своїм житлом. Своїм ключем він намагався відчинити двері чужої квартири, пошкодив замки, заподіявши шкоду на суму 300 грн. Кваліфікуйте дії Р. Література 36

 10. Цивільне право Особливості розгляду справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку
  Питання: 3 Особливості розгляду справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку Задача 1. 8 Казакова була звільнена з посади вчительки середньої школи. Вважаючи звільнення незаконним, вона звернулась до суду з позовом до районного відділу освіти про поновлення на роботі та виплату їй заробітної плати за вимушений прогул. При розгляді справи у судове засідання З’явились позивачка та директор школи, який був залучений до участі у справі як третя особа на стороні відповідача, і просили суд затвердити мирову угоду між ними. В угоді, яку вони подали судді, було зазначено, що відповідач змінить формулювання наказу про звільнення зі «звільнена па порушення трудової дисципліни на «звільнена за власним бажанням», а також сплатить позивачці зарплату за вимушений прогул. Суд затвердивши дану мирову угоду, про що постановив ухвалу. Визначте учасників даної справи та вкажіть їх процесуальні права. Проаналізуйте правомірність дій учасників та суду. Які наслідки затвердження мирової угоди? Задача 2 11 Завод звернувся до суду з позовом до Пономарьової про виселення. Позивач в заяві вказав, що згідно з рішенням райдержадміністрації земельна ділянка, на якій розташований будинок, власницею якого є Пономарьова, виділена заводу для будівництва гуртожитку, тому будинок підлягає зносу. Сама Пономарьова проживає з сім'єю в благоустроєній квартирі, та їй житло не потрібно, але заперечує проти зносу будинку. Відповідачка позов не визнала. Суд позов задовольнив. Після винесення рішення позивач звернувся до суду з заявою про закриття провадження по справі, вказавши на те, що рішення про виділ земельної ділянки не було отримано, тому позов пред'явлено помилково. Суд переглянув справу та виніс ухвалу про закриття провадження у справі. Чи мав право суд першої інстанції переглянути рішення, яке він ухвалив? Наслідки закритій судом провадження у справі у порівнянні її з залишенням судом заяви без розгляду – порядок, підстави прийняття відповідного рішення та процесуальні наслідки. Що робити юрисконсульту заводу далі? Задача 3. 14 По справі за позовом Червоного до Гречка про захист честі і гідності суд допустив заочний розгляд справи, та за результатам цього розгляду ухвалив заочне рішення. Відповідач у строки та в порядку, визначеному законом подав до суду заяву про перегляд заочного рішення. Визначте строки та порядок розгляду судом заяви Червоного про перегляд заочного рішення. Чи може Гречко виконати заочне рішення суду до розгляду судом заяви Червоного про перегляд заочного рішення – які у цьому випадку наслідки для Гречко? Список використаної літератури 16

 11. Соціальне управління
  Ситуаційна задача 8 Умови завдання. Ви керівник відділу демографії обласної державної адміністрації. Регіони А, Б та В, що входять до складу Вашої області протягом тривалого періоду характеризуються схожими показниками соціально-демографічного розвитку та статево-вікової структури населення. В найближчому майбутньому до регіону А очікується прибуття значних груп населення з регіону Б з метою працевлаштування на нових підприємствах. Які передбачається відкрити в регіоні А. В регіоні В, де також відкривається низка нових підприємств, передбачається приток переселенців з країн Азії. Завдання до ситуації: 1. Як зміниться демографічна ситуація в регіонах А, Б та В? 2. До яких соціально-економічних наслідків це призведе? 3. Розробіть заходи (4-5 одиниць) щодо пом’якшення ситуації, заповнивши наступну форму за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Заходи щодо вирішення демографічної ситуації на території регіонів А, Б та В з/п Назва заходу Термін виконання Структуриний підрозділ, відповідальний за виконання Примітки

 12. Політика соціальне явище
  Вступ 3 1.Сутність та різновиди політики. 4 2. Структура, функції політики, її об’єкт і суб’єкт 7 3. Рівні існування політики. Її роль в суспільному житті. 11 Висновки 15 Література 16

 13. Політика як соціальне явище
  1. Сутність політики та її функції 3 2. Види політики 8 3. Політика і право, їх взаємозв’язок 11 Список використаної літератури 13

 14. Політика як соціальне явище
  1. Сутність політики та її функції 3 2. Види політики 6 3. Політика і право, їх взаємозв’язок 10 Література 13

 15. Соціальне забезпечення інвалідів
  Вступ 3 1. Пенсії по інвалідності 4 2. Причини інвалідності 4 3. Строки встановлення інвалідності 6 4. Стаж роботи при призначенні пенсій по інвалідності 6 5. Визначення права на пенсії по інвалідності 7 6. Розміри пенсій по інвалідності 8 7. Надбавки до пенсій по інвалідності 10 8. На який час призначаються пенсії по інвалідності 12 Висновки 14 Література: 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua