Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: ОБЛІК І АУДИТ В БАНКАХ (ID:22008)
| Размер: 9 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВПРАВА 1


Поточний баланс банку «Київ» включає такі дані:
– Засновниками – фізичними особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн.
– Засновниками – юридичними особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн.
Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння.
ВПРАВА 5

Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ.
Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ.
Складіть бухгалтерські проводки.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями. 2. Постанова Правління Національного Банку України «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» №280 від 17.06.2004р. зі змінами та доповненнями. 3. Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М., Кривов'яз Т. В., Боришкевич О. В., Мазур О. А. Облік і аудит у банках: Підручник / Київський національний економічний ун- т / Анатолій Михайлович Герасимович (ред.). — К. : КНЕУ, 2004. — 540с. 4. Кіндрацька Л. М., Семеніченко Ю. К., Тюхляєва М. Ю. Облік у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2008. — 404с. 5. Коренєва О. Г., Слав'янська Н. Г., Євченко Н. Г., Карпенко О. В. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська академія банківської справи Національного банку України / Оксана Геннадіївна Коренєва (ред.), Наталія Григорівна Славіэянська (ред.). — Суми : Університетська книга, 2007. — 493с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік і аудит в банках
  1. Основні типи операцій, їх відображення у балансі та їх аналіз 2 2. Облік міжбанківських операцій 6 Ситуація №1 12 Поточний баланс банку «Київ» включає такі дані: – Засновниками – фізичними особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн. – Засновниками – юридичними особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн. Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння. Список використаної літератури 13

 2. Облік і аудит в банках
  1. Внутрішньобанківський контроль 2 2. Правила відкриття кореспондентських рахунків 10 Ситуація №5 18 Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки. Ситуація №9 19 ТОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на прибуток у сумі 1250 грн. Податок з доходів фізичних осіб становить 480 грн., внески до пенсійного фонду – 240 грн. Складіть бухгалтерську проводку. Список використаної літератури 19

 3. Облік і аудит в банках
  Вступ 2 Теоретична частина 3 Визначте відповідність елементів фінансової звітності до фінансових звітів шляхом написання літер у лівих рядках Закінчіть визначення виразу: «Дієвість служби внутрішнього аудиту залежить від....» Практична частина 3 1. Виконати облікові процедури по наведених нижче операціях банку «Україна» за звітній квартал. 2. Скласти реєстраційний журнал. 3. Здійснити необхідні розрахунки. Згідно облікової політики банку при нарахуванні процентних та комісійних доходів або витрат, кількість днів визначається за методом – факт/360. Нарахування здійснюється в останній день місяця. 4. По обліковій політиці банку кредитні та депозитні угоди обліковуються в умовній оцінці – 1 грн., цінні папери, що формують портфель активних, операцій обліковуються на позабалансі в номінальній вартості. 5. Визначити фінансовий результат діяльності банку. 6. Скласти оборотно-сальдовий баланс. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ: ЗАВДАННЯ 1 15 травня поточного року в комерційному банку відділом вкладних операцій відкрито депозитний рахунок фізичній особі строком на 2 місяці на суму 2000 грн. з виплатою 28 % річних щомісяця 30 числа. Вклад здійснено шляхом перерахування суми з його поточного рахунку. Вклад в строк закрито. .... ЗАВДАННЯ 2 Проведена чергова емісія акції з метою збільшення статутного фонду. Статутний фонд зареєстровано 25 травня (20000 акцій номінальною вартістю 20 грн.). На дату реєстрації сплачено 60 % акцій. ЗАВДАННЯ 3 Кредитним відділом укладено угоду від 17 травня на видачу короткострокового бланкового кредиту торговельній фірмі «Роза» в сумі 9000 грн. строком на 3 місяці під 39 % річних з виплатою відсотків щомісячно 1 числа. Видача кредиту здійснюється шляхом перерахування па поточний рахунок 17 травня. Залишок коштів на поточному рахунку складає 1 червня – 200 грн., а 1 липня – 500 грн. ЗАВДАННЯ 4 Операційним відділом: – 1.06. депоновані кошти ТОВ «Ліра» для розрахунків гарантованим дорученням в сумі 3400 грн.; – 1.06 при проведенні ревізії грошового сховища виявлено надлишок в сумі 200 грн. (будемо вважати, що це сума надлишку при перерахуванні інкасованої суми клієнта банку); – 5.06. прийнята готівка від торгових підприємств на підставі об'яви на внесення готівки – 13000 грн.: – 10.06. видана готівка ТОВ «Старт» на заробітну плату – 1400 грн. Висновок 10 Список використаної літератури 10

 4. Облік і аудит в банках
  ВПРАВА 1 Поточний баланс банку «Київ» включає такі дані: – Засновниками – фізичними особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн. – Засновниками – юридичними особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн. Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння. ВПРАВА 5 Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки.

 5. Облік та аудит в банках
  1. Головні параметри аналітичного і синтетичного обліку 2 2. Облік обмінних валютних операцій 6 Задача 29 14 За рішенням правління комерційного банку 20.01.200___р. за рахунок фонду покриття кредитного ризику списано з балансу сумнівні кредити, видані на фінансування внутрішніх торговельних операцій в сумі 120000 грн. За цими кредитами відсоткові платежі становлять 25000 грн. Через закінчення строку позовної давності знято з обліку раніше списані з балансового обліку 40000 грн. та відсотки за ними в сумі 16000 грн. Який порядок списання з балансу та обліку сумнівних і безнадійних кредитів щодо стягнення відсоткових платежів? Відобразіть в обліку зазначені операції. Список використаної літератури 15

 6. Облік і аудит в банках
  1. Основні типи операцій, їх відображення у балансі 3 2. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою 6 Список використаних джерел 19

 7. Облік і аудит у банках
  ЗАДАЧА Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями. Виконати необхідні розрахунки. № Зміст операції Сума, тис. грн. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сплачено постачальнику за комп'ютерну техніку та програмне забезпечення Одержано комп'ютерну техніку та програмне забезпечення Сплачено підряднику за установку комп'ютерної техніки Комп'ютерна техніка введена в експлуатацію і зарахована до основних засобів банку Нарахована амортизація за об'єктами основних засобів Вибули повністю амортизовані основні засоби Реалізовані основні засоби за балансовою вартістю 30 тис. грн. (в тому числі ПДВ 20%), зношення становить 10 тис. грн. Оприбутковано одержані від постачальника матеріали Здійснено оплату постачальнику за поставлені матеріали Витрачено матеріали на поточний ремонт приміщення банку 260 ? 6 ? 30 10 250 ? ?

 8. Облік аудит в банках
  1. Типи банківських бухгалтерських операцій 2 2. Облік лоро та ностро рахунків 9 Ситуація 2 17 Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками: 1. АКБ "Аркада" 10.09.2007р. підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою АКБ "Електрон" на строк 10 днів у розмірі 250000 грн.; 2. АКБ "Полісся" отримав на консигнацію дорожні чеки на суму 100000грн.; 3. АКБ "Ощадбанк" отримав від друкарні 10000 бланків ощадних книжок. Банк відіслав дорожній чек номіналом 5000 дол. США, що був прийнятий за інкасо. Ситуація 6 18 Харківське відділення Укрсоцбанку м. Києва 3 жовтня акцептувало платіжне доручення № 46 Радіозаводу № 5 на суму 75000грн. одиниць для розрахунків з відділенням зв'язку № 13 за переказами коштів окремим громадянам. Відділення зв'язку подало 10 жовтня до Харківського відділення Укрсоцбанку реєстр акцентованих платіжних доручень, прийнятих для оплати переказів. Заповніть платіжне доручення. Складіть бухгалтерські проводки. Список використаної літератури 19

 9. Задачи облік та аудит в банках
  ЗАВДАННЯ 1 Початковий баланс банку «Київ» включає такі дані: – Засновниками – фіз. особами внесено в касу банку внесків готівкою в сумі 100000 грн. – Засновниками – юр. Особами на коррахунок банку перераховано внесків до статутного капіталу в сумі 2500000 грн. Використовуючи основне бухгалтерське рівняння, запишіть наведені дані у вигляді формули. Поясніть зміст бухгалтерського рівняння. ЗАВДАННЯ 2 Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками: – АКБ «Аркада» 10.09.00 р. підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою "АКБ «Електрон» на строк 10 днів в розмірі 25000 грн. – АКБ «Полісся» отримав на консигнацію дорожні чеки на суму 100000 грн. – АКБ «Ощадбанк» отримав від друкарні 10000 бланків ощадних книжок; – Банк відіслав дорожній чек номіналом 5000 дол. США, що був прийнятий на інкасо.

 10. Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит»
  1.Фінансовий облік як галузь економічної науки. 2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3.Відмінності фінансового та управлінського обліку. 4.Моделі управлінськог о обліку. 5.Класифікація витрат. б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду. 7.Прямі та непрямі витрати у виробництві. 8.Елементи витрат. 9.Сутність управлінського обліку та його призначення. 10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"". 12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю. 13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва. 14.Принципи організації управлінського обліку. 15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва. 16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції. 17.Оцінка відходів виробництва. 18.Оцінка втрат від браку на виробництві. 19.Суть системи калькулювання «директ-костінг». 20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг». 21. Калькулювання за методом однорідних секцій. 22. Побудова обліку за функціями управління. 23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом. 24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок. 25.Розробка операційних бюджетів. 26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства. 27.Розробка фінансових бюджетів. 28.Зведений бюджет підприємства. 29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві. 30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення. 31. Організація та процедури аудиту власного капіталу. 32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів. 33.Облік поточних фінансових інвестицій. 34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку. З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів З6.Облік зносу основних засобів. 37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів. З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності. 39. Аналіз коефіцієнтів. 40.Синтетичний та аналітичний облік запасів. 41. Облік витрат на виробництво. 42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 44.Облік витрат майбутніх періодів. 45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат. 46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. 47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій. 49. Облік резерву сумнівних боргів. 50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 51.Етапи розвитку управлінського обліку. 52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності. 53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах. 54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма. 55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 56.Організація і методика аудиту кредитних операцій. 57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності. 58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. 60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах. 61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві. 62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів. 63.Суть та методи системи постійного обліку запасів. 64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу. 65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства. бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн. 67.Методи нарахування амортизації основних засобів. 68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн. 69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю. 70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора. 71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах. 72.Методика обліку облігацій з дисконтом. 73.Методика обліку облігацій з премією. 74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах. 75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань. 76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах. 77.Аудиторська діяльність та її реєстрація. 78.Облік простих та привілейованих акцій. 79.Нарахування та облік дивідендів. 80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи. 81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури. 84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій. 85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. 86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання. 87.Організація і методика аудиту основних засобів. 88.Організація та процедури аудиту грошових коштів. 89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості. 90.Організація і методика аудиту касових операцій. 91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 92.Організація і методика аудиту валютних операцій. 93.Організація і методика аудиту праці та її оплати. 94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики. 95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати. 98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності. 99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість. 100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 101.Організація та процедури аудиту запасів. 102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності. 104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 105. Документальне оформлення аудиту. 116.Етапи проведення аудиту. 107 .Облік формування капіталу підприємства. 108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності. 109.3віт про фінансові результати та методика його складання. 110.Функції Аудиторської палати в Україні. 111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм. 112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 113.Облік забезпечення виплат відпусток. 114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 115.Форми, системи та види оплати праці. 116.Державне регулювання праці та її оплати. 117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці. 118.Утримання із заробітної плати та їх облік. 119.Соціальне страхування персоналу та його облік. 120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат. 121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку. 122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку. 123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг. 124.Облік доходів від іншої операційної діяльності. 125.Облік фінансових доходів. 126.Облік довгострокових позик. 127.Облік довгострокових векселів виданих. 128.Облік відстрочених податкових зобов'язань. 129.Облік короткострокових позик. 130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів. 132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів. 133. Доходи звітного та майбутніх періодів. 134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності. 135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу. І36.Примітки до фінансових звітів. 137.Фінансова звітність, її мета, склад. 138.Баланс підприємства та методика його складання. 139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності. 140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.

 11. Облік у банках
  1. Скласти план здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни суб'єктами господарювання - клієнтами банку 3 2. Скласти акт ревізії операційної каси банку. Вказати найтиповіші порушення 12 3. Розробити схему організації обліку кредитних операції 15 Список використаної літератури: 24

 12. ОБЛІК В БАНКАХ
  1. Розробити схеми організації обліку доходів і витрат банку, каптіалу банку. У схемі відобразити організацію первинного, поточного і підсумкового обліку (відображення узагальнених облікових даних у щоденному балансі) 3 2. Скласти графік документообігу одного первинного документу за темою 9 3. Скласти зведений графік документообігу з обліку праці та її оплати 12 Список використаної літератури 21

 13. Облік в банках
  1. Внутрішньобанківський контроль 2 2. Правила відкриття кореспондентських рахунків 10 Список використаної літератури 17

 14. Облік в банках
  1. Сутність і види господарського обліку 2 2. Повноваження та обов’язки служби внутрішнього аудиту 5 Список використаної літератури 12

 15. Облік в банках
  1. Типи банківських бухгалтерських операцій 3 2. Облік лоро та ностро рахунків 10 Вправа 2 18 Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками: 1. АКБ "Аркада" 10.09.2007р. підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою АКБ "Електрон" на строк 10 днів у розмірі 250000 грн.; 2. АКБ "Полісся" отримав на консигнацію дорожні чеки на суму 100000грн.; 3. АКБ "Ощадбанк" отримав від друкарні 10000 бланків ощадних книжок. Банк відіслав дорожній чек номіналом 5000 дол. США, що був прийнятий за інкасо. Вправа 6 19 Харківське відділення Укрсоцбанку м. Києва 3 жовтня акцептувало платіжне доручення № 46 Радіозаводу № 5 на суму 75000грн. одиниць для розрахунків з відділенням зв'язку № 13 за переказами коштів окремим громадянам. Відділення зв'язку подало 10 жовтня до Харківського відділення Укрсоцбанку реєстр акцентованих платіжних доручень, прийнятих для оплати переказів. Заповніть платіжне доручення. Складіть бухгалтерські проводки. Список використаної літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua