Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Дослідження особливостей управління якістю на підприємстві (ID:22399)
| Размер: 111 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Загальна характеристика підприємства 4
2. Оцінка рівня якості послуг ресторану 6
3. Дослідження ефективності управління якістю послуг в підприємстві 10
4. Розробка нової стратегії управління якістю в підприємстві з використанням ПЕОМ 11
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

Об’єктом дослідження виступає ресторан
Литература1. ГОСТ ISO 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. - М.: ВНИИС, 2001.-с. 30 2. Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О туризме» от 20.01.2003г. 3. Закон Украины «Об охране труда» от 14.10.1992 г. 4. ИСО 9000:2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. - М.: ВНИИС, 2001. - с. 16 5. Конституція України (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 6. Абрютина М. С., Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2001. – 272 с. 7. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с. 8. Агєєва О. А., Акуленок Д. Н., Васильєв Н. М., Васянін Ю. Л., Жукова М. А. Туризм і готельне господарство: Підручник. – М.: Екмос, 2004. – 400 с. 9. Адлер Ю., Турко С. Ограничения в бизнесе – ограничения в мышлении, или как бороться с тем, что мешает нам в достижении целей // Методы менеджмента качества. – № 1. 2001 - 134 с. 10. Азар В. Згадати про стандартизацію послуг готелів // Готель. – 2001. – №3. –36 с. 11. Акурова Н., Крупцов А. Азбука ресторанного сервиса. М., Дело, 2004. 12. Алейнікова Г. М. Організація та управління турбізнесом: Учб. посібник. – Х.: Олді-Плюс, 2005. – 184 с. 13. Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Підручник / А. Ю. Александрова. – М.: Аспект Прес, 2002.– 470 с. 14. Аносова М. М, Кучер Л. С. Организация производства на предприятиях общественного питания. М.: Экономика, 1985. 15. Аристов О. В. Управление качеством. М.Академия, 1999. 16. Армстронг М. Оснрвы менеджмента. Как стать лучшим руководителем.-Р.н./Д., 1998. – 479 с. 17. Ахмін А.М., Гасюк Д.П. Основи управління якістю продукції. Учб. посібник. – СПб.: Союз, 2002. – 192 с. 18. Балабанов І. Т., Балабанов А. І. Економіка туризму: Учб. посібник. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 174 с. 19. Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 394 с. 20. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 212 с. 21. Біржаков М. Б. Вступ в туризм. – К.: Генеза, 2006. – 192 с. 22. Біржаков М. Б., Нікіфоров В. І., Велемеєв Р.А., Лебедєва А.В. Індустрія туризму. – К.: Знання., 2005. – 399 с. 23. Біржаков М.Б. Вступ в туризм. Видавництво 4-е, перероблене й доповнене. – СПб.: Герда, 2002. – 320 с. 24. Богушева В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Дослідження особливостей управління якістю на підприємстві
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Назва» 5 2. Опис продукції підприємства 6 3. Основні показники, що визначають якість продукції ВАТ «Назва» 7 4. Особливості управління якістю на підприємстві ВАТ «Назва» 12 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 2. Дослідження особливостей управління якістю на підприємстві
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика підприємства 5 2. Опис продукції підприємства ТОВ «Назва» 6 3. Основні показники, що визначають якість продукції підприємства ТОВ «Назва» 7 4. Досвід впровадження системи менеджменту якості на підприємстві ТОВ «Назва» 8 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 3. Дослідження особливостей управління якістю на підприємстві "Назва" (на базі підприємства)
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика підприємства "Назва" 5 2. Дослідження елементів системи якості готелю 7 3. Оцінка рівня якості послуг, що надаються підприємством 10 4. Аналіз ефективності управління якістю підприємства 13 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18 ДОДАТКИ 19

 4. Дослідження особливостей управління якістю в галузі медицини
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика медичної галузі 5 2. Основні показники, що визначають якість медичних послуг 6 3. Контроль якості на вітчизняному підприємстві 10 4. Аналіз системи управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я 15 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20 ДОДАТКИ 22

 5. Дослідження особливостей управління якістю в галузі житлово-комунального господарства
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика галузі житлово-комунального господарства 4 2. Методи управління якістю житлово-комунальних послуг 8 3. Аналіз якості наданих житлово-комунальних послуг на вітчизняному підприємстві ВАТ АК «Назва» 11 4. Зарубіжний досвід визначення якості житлово-комунальних послуг 17 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

 6. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  ВСТУП 4 І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ 6 1.1 Якість продукції: основні поняття, терміни і визначення 6 1.2 Класифікація показників якості промислової продукції 10 1.3 Стадії формування якості 17 II. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. СИСТЕМА ЯКОСТІ 20 2.1 Безпосереднє управління якістю продукції 36 2.2 Якість і конкурентоспроможність продукції 44 2.3 Міжнародні стандарти ІСО 50 2.4 Облік і аналіз витрат на якість продукції 54 2.5 Планування та стимулювання якості продукції 61 2.6 Організація та види технічного контролю якості 64 2.7 Статистичний та вхідний контроль якості продукції 75 ІІІ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ “ПЛАСТИК КАРТА” 86 3.1 Політика в області якості 86 3.2 Відомості про організацію 87 3.3 Система управління якістю 89 3.4 Вимоги до документації 93 3.4.1 Загальні положення 93 3.4.2 Посібник із якості 94 3.4.3 Управління документацією 95 3.4.4 Управління протоколами 96 3.5 Відповідальність керівництва 96 3.5.1 Зобов'язання керівництва 96 3.5.2 Орієнтація на споживача 97 3.5.3 Політика в області якості 97 3.5.4 Планування 98 3.5.5 Відповідальність, повноваження й інформування 99 3.5.6 Аналіз з боку керівництва 100 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105

 7. Дослідження особливостей організації управління фінансами великих підприємств
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ 4 1.1. Особливості фінансів підприємств 4 1.2. Основи управління фінансами великих підприємств 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 15 НА ТОВ „Назва” 15 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 15 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 18 2.3. Зміст управління фінансами на ТОВ „Назва” 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29 ДОДАТКИ 31-32

 8. Управління якістю продукції та послуг на тур підприємстві
  Вступ 3 1. Якість продукції та послуг і шляхи її забезпечення 5 1.1. Поняття, показники та класифікація якості продукції та послуг 5 1.2 Управління якістю продукції 12 1.3 Стандартизація та сертифікація продукції 18 2. Аналіз управління якістю на ТОВ “Загір’я” 26 2.1. Відомості про організацію 26 2.2. Політика в області якості 28 2.3. Аналіз системи управління якістю 29 3.Сучасний стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку забезпечення якості в туризмі 41 Висновок 47 Список використаних джерел 49

 9. Організація управління якістю продукції на виробничому підприємстві
  ВСТУП 3 1. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 4 2. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 10 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 10. Оцінка системи управління якістю на підприємстві (на прикладі готелю)
  ВСТУП 3 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 6 2. Дослідження елементів системи якості готелю 16 3. Оцінка рівня якості послуг, що надаються підприємством 19 4. Аналіз ефективності управління якістю підприємства 22 5. Оцінка впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища на управління якістю підприємства 27 6. Обгрунтування заходів щодо удосконалення управління якістю підприємства 32 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 52

 11. Управління якістю в любому медичному підприємстві ( на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ВАТ „Назва” 10 2.1. Загальна характеристика підприємства 10 2.2. Аналіз системи якості управління продукцією 13 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

 12. Дослідження процесу управління витратами на оплату праці на підприємстві
  ПЛАН Вступ 2 1.Основні види та державне регулювання заробітної плати 3 1.1.Види заробітної плати 3 1.2. Державне регулювання заробітної плати 4 2. Тарифна система оплати праці 11 2.1. Призначення тарифної системи, тарифно-кваліфікаційний довідник та його застосування, тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати 11 2.2. Тарифні ставки працівників 15 2.3. Доплати та надбавки 15 3.Форми і системи заробітної плати 17 3.1. Загальні поняття і системи заробітної плати 17 3.2. Відрядна та почасова форма оплати, оплата праці в бригадах 18 3.3. Організація преміювання працівників, участь в прибутках 25 4. Аналіз праці і зарплати Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський. 31 Висновок 36 Список використаної літератури 37 Метою курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів оплати праці та дослідження процесу управління витратами на оплату праці на підприємстві. Предметом дослідження економічні відносини, що виникають в процесі управління витратами праці на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес управління витратами на Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський в 1999-2000рр.

 13. Дослідження психологічних особливостей призовників
  План Вступ 3 I. Проблематика і досвід психологічних досліджень призовників 6 1.1. Методи психологічного обстеження призовної молоді 6 1.2. Дослідження нервово-психічної стійкості призовників 11 1.3. Дослідження схильності до агресивної та аутоагресивної поведінки у призовників 18 1.4. Інші напрямки психологічного обстеження призовної молоді 22 II. Методичні підходи до психологічного обстеження призовників в Дніпровському військкоматі м. Києва 30 2.1. Планування дослідження показників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії 30 2.2. Планування дослідження показників нервово-психічної стійкості 34 2.3. Планування дослідження емоційно-оцінного ставлення до оточуючого світу 35 2.4. Статистична обробка результатів дослідження 37 Висновки 39 Література 41 Додатки 44 Анкета Список вопросов теста Г. Айзенка Схема темпераменту по Г. Айзенку Текст та реєстраційний бланк анкети “Прогноз-2” Реєстраційний бланк Опитувальник “Незакінчені речення” Метою роботи є вивчення досвіду психологічного обстеження призовної молоді а також складання плану дослідження на базі конкретного військового комісаріату; психологічне дослідження в межах даної роботи сплановано на базі Дніпровського військового комісаріату м. Києва. Основною метою спланованого емпіричного дослідження є вияв групи призовників, які мають низький рівень нервово-психічної стійкості і, відповідно, потребують певної психологічної корекції. Мета дослідження конкретизується у наступних конкретних задачах: – розглянути методи дослідження, що використовуються при психологічному обстеженні призовної молоді; – вивчити довід дослідження нервово-психічної стійкості призовників; – вивчити досвід дослідження схильності призовників до агресивної та аутоагресивної поведінки; – розглянути інші напрямки психологічного обстеження призовників; – спланувати дослідження показників призовників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії; – спланувати вивчення показників нервово-психічної стійкості призовників; – спланувати дослідження емоційно-оцінного ставлення призовників до оточуючого світу; – визначити порядок статистичної обробки результатів емпіричного дослідження методом кореляційного аналізу. При плануванні психологічного обстеження призовників було висунуто наступну гіпотезу: Призовники з низьким рівнем нейротизму і високою екстраверсією в цілому демонструють високий рівень нервово-психічної стійкості. Крім того їх відносини з оточуючими є більш гармонійними, ніж у інтровертів з високим рівнем нейротизму. Перевірку гіпотези передбачається виконати за допомогою методу тестування за допомогою методик: EPI Г. Айзенка; тест “Прогноз-2”; методика незакінчених речень Сакса-Леві. Джерельна база - 24 Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

 14. Дослідження психологічних особливостей призовників
  План Вступ 3 I. Проблематика і досвід психологічних досліджень призовників 6 1.1. Методи психологічного обстеження призовної молоді 6 1.2. Дослідження нервово-психічної стійкості призовників 11 1.3. Дослідження схильності до агресивної та аутоагресивної поведінки у призовників 17 1.4. Інші напрямки психологічного обстеження призовної молоді 21 II. Емпіричне дослідження психологічних особливостей призовників на базі Дніпровського військкомата м. Києва 28 2.1. Дослідження показників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії 28 2.2. Дослідження показників нервово-психічної стійкості 31 2.3. Дослідження емоційно-оцінного ставлення до оточуючого світу 33 2.4. Статистична обробка та аналіз результатів дослідження 34 Висновки 41 Література 43 Додатки 46-58 Об’єктом дослідження виступають психологічні особливості призовної молоді. Предметом дослідження є психологічні характеристики призовників, які безпосередньо пов’язані з успішністю проходження військової служби: це показники нервово-психічної стійкості, невротизму, екстраверсії-інтроверсії, ставлення до оточуючого світу а також структурний взаємозв’язок між цими показниками. Метою роботи є вивчення досвіду психологічного обстеження призовної молоді та проведення емпіричного дослідження на базі конкретного військового комісаріату. Мета дослідження конкретизується у наступних конкретних завданнях: – розглянути методи дослідження, що використовуються при психологічному обстеженні призовної молоді; – вивчити досвід дослідження психологічних особливостей призовників; – спланувати та провести емпіричне дослідження психологічних особливостей призовників на базі Дніпровського військкомату м. Києва. При плануванні психологічного обстеження призовників було висунуто наступну гіпотезу: Призовники з низьким рівнем невротизму і високою екстраверсією в цілому демонструють високий рівень нервово-психічної стійкості. Крім того їх відносини з оточуючими є більш гармонійними, ніж у інтровертів з високим рівнем невротизму. Перевірку гіпотези передбачається виконати за допомогою методу тестування з використанням методик: EPI Г. Айзенка; тест “Прогноз-2”; методика незакінчених речень Сакса-Леві. Джерельна база. В якості джерельної бази роботи були використані нормативні та учбово-методичні матеріали Міністерства оборони (Баранов Ю. А., Булыко В. И., Дьяконов И. Ф. и др. Рациональное распределение призывников для обучения военным специальностям. – М., 1987; Наказ Командувача військами Північного оперативного командування “Про введення в дію Інструкції про проведення професійно-психологічного відбору громадян України, які призваються на військову службу від 03.09.2002 та ін.), статті у спеціалізованих наукових виданнях та опубліковані матеріали науково-практичних конференцій (Базалева Л. А., Матусева-Корсун К. В. Специфика эмоционально-поведенческого реагирования среди призывников и военнослужащих // Актуальные вопросы медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. – СПб., 2004; Волынов Н. М., Шустов Д. И., Ховрачёв А. П. Современные аспекты военной медицины: материалы науч.-практ. конф. – К., 1995; Коновалов А. И., Дмитроченков А. В., Кузнецов А. А., Ананьин С. А., Коротунов Ю.В., Шуркин Д. А. Показатель нервно-психической устойчивости как фактор успешности прохождения срочной службы // Нижегородский медицинский журнал. – 2004. – № 1 та ін.), монографічні праці, в яких висвітлюються питання психологічного обстеження та психологічних особливостей призовників (Косік В. В. Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика. – К., 2001; Крайнюк В. М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку. – К., 1999 та ін.), а також збірники психологічних тестів та оглядові психологічні праці (Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, 2002; Климов Е. А. Психология. – М., 1997 та ін.). Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

 15. Дослідження особливостей діяльності ТНК BMW AG
  Вступ 3 1. Історія розвитку ТНК Bayerisch Motoren Werke AG 4 2. Діяльність ТНК BMW у 2008-2010 роках 11 Висновки 16 Список використаних джерел 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua