Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Віктимологічне попередження насильницьких злочинів (ID:22414)
| Размер: 97 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: 270 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 6
1.1 Поняття та види насильства 6
1.2 Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи 25
1.3 Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти волі, честі та гідності особи 31
1.4 Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності 37
РОЗДІЛ ІІ. ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 50
2.1 Поняття віктимології, історія 50
2.2 Види віктимної поведінки потерпілих від насильницьких злочинів 57
2.3 Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів як окремий напрямок професійної діяльності 77
2.4 Взаємодія ОВС та громадскості в організації і проведенні віктимологічної профілактики насильницьких злочинів 87
ВИСНОВКИ 98
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТОК А. РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА КОРИСЛИВОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2001-2007 РОКИ 109
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вирішення конфліктів та їх попередження
  ВСТУП 3 1. ТАКТИКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 4 2. СТИЛІ ВИХОДУ ІЗ КОНФЛІКТУ 6 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 11 ВИСНОВКИ 13 АНОТАЦІЯ СТАТТІ "ЧТО МЫ ЕЙ СДЕЛАЛИ?" 14 Текст статті "Что мы ей сделали?" 15 Список використаної літератури 19

 2. Жіноча злочинність та її попередження
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика жіночої злочинності 4 2. Особливості особистості жінки - злочинниці 8 3. Попередження жіночої злочинності 12 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 3. Попередження економічної злочинності в АПК
  Вступ 3 Розділ І. Поняття економічної злочинності та її стан на сучасному етапі розвитку України 6 Розділ ІІ. Кримінологічна характеристика економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 31 2.1. Економічна злочинність в агропромисловому секторі економіки 31 2.2. Причини та умови економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 43 2.3. Характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини в агропромисловому комплексі України 53 Розділ ІІІ. Засоби попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 58 3.1. Загальносоціальні заходи попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 58 3.2. Спеціально-кримінологічні заходи попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 66 Висновки 75 Перелік використаної літератури 81

 4. Конфлікти в комерційній організації та діяльність психолога з їх попередження
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 7 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ ТА КОНФЛІКТІВ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 7 1.1. Поняття конфліктів в психології 7 1.2. Фактори яки впливають на виявлення конфліктів 20 1.3. Передумови виникнення конфліктів в комерційній організації 34 Висновок до розділу 38 РОЗДІЛ ІІ 39 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ В КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 39 2.1. Організація та проведення дослідження причин виникнення конфліктів в комерційній організації 39 2.2. Результати досліджень особливості конфліктів комерційної організації 52 Висновок до розділу 63 РОЗДІЛ ІІІ 64 ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ В КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 64 Висновок до розділу 90 ВИСНОВОК 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 ДОДАТКИ 102-113 В роботі перевірялась гіпотеза про те, що корекційно-профілактична діяльність практичного психолога, що застосовується в комерційній організації сприяє поліпшенню та розвитку гармонійних стосунків між працівниками. При проведенні дослідження застосовувались наступні методи: теоретичний аналіз літератури; спостереження; соціометрія; тестування

 5. Діяльність професіонала з попередження та розв’язання конфлікту
  Вступ 3 1. АНАЛІЗ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ПСИХОЛОГОМ-ПРОФЕСІОНАЛОМ. 4 2. ОБРАННЯ ФАХІВЦЕМ ТАКТИКИ РОЗВЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 7 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГА УЧАСНИКАМ КОНФЛІКТУ СТОСОВНО СТИЛЮ ВИХОДУ З НЬОГО 9 4. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ-ПСИХОЛОГА ПО РОЗВ'ЯЗУВАННЮ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 13 5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 15 Висновки 17 Література 18

 6. Психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки у підлітків
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми девіантної поведінки 6 1.1.Поняття девіантної поведінки 6 1.2Чинники девіантної поведінки 8 1.3.Специфіка девіантної поведінки підлітків 14 Розділ 2. Профілактика та корекція девіантної поведінки 22 2.1. Діагностика в соціально-психологічній роботі по профілактиці та корекції девіантної поведінки 22 2.2. Профілактика девіантної поведінки 24 2.3. Теоретичні концепції корекційної роботи з школярами схильними до девіантної поведінки. 27 2.4. Корекційна робота з підлітками схильними до девіантної поведінки 35 Висновки 39 Список використаної літератури 43

 7. Психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки у підлітків
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми девіантної поведінки 6 1.1. Поняття девіантної поведінки 6 1.2 Чинники девіантної поведінки 8 1.3. Специфіка девіантної поведінки школярів 17 Розділ 2. Профілактика та корекція девіантної поведінки 26 2.1. Діагностика в соціально-психологічній роботі по профілактиці та корекції девіантної поведінки 26 2.2. Профілактика девіантної поведінки 28 2.3. Теоретичні концепції корекційної роботи з школярами схильними до девіантної поведінки 32 2.3. Корекційна робота з школярами схильними до девіантної поведінки 41 Висновки 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 Додатки 55

 8. Психологічні умови попередження і корекцї девіантної поведінки у підлітків
  Предмет: девіантологія Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико –методологічні підходи до дослідження девіантної поведінки особистості 8 1.1. Психологічний зміст і прояви девіантної поведінки особистості 8 1.2 Чинники девіантної поведінкио собистості 22 1.3. Специфіка девіантної поведінки підлітків 30 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 39 2.1. Методика та організація дослідження проявів схильності до девіантної поведінки. 39 2.2. Аналіз результатів дослідження проявів схильності до девіантної поведінки підлітків. 56 Розділ 3. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків 64 3.1. Профілактика девіантної поведінки підлітків 64 3.2. Основні підходи корекційної роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. 67 3.3. Програма попередження і корекції девіантної поведінки підлітків. 91 Висновки 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 118 Додатки: 129 Розподіл досліджуваних за статтю Рівні вираженості схильності до девіантної поведінки Особливості вираженості схильності до девіантної поведінки залежно від статі Особливості ставлення підлітків до різних аспектів діяльності (за даними методики незавершених речень Сакса-Леві) Особливості негативної комунікативної установки (за методикою В. Бойка) Особливості прояву агресивності (за методикою Басса - Даркі) Форми прояву агресії залежно від статі Дисперсійний аналіз залежності індексів агресивності і ворожості від статі і рівня емпатія Особливості сенсу життя для досліджуваних підлітків (за результатами бесіди) Особливості взаємозв’язку статусу підлітків і схильності до девіантної поведінки Основні терміни Об’єктом дослідження роботи виступає схильність девіантна поведінка особистості. Предметом дослідження виступають психологічні умови профілактики девіантної поведінки чи поведінкових девіацій підлітків. Метою роботи є визначення змісту і чинників виникнення девіантної поведінки у підлітків та розкриття особливостей діяльності психолога з її попередження і корекції Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання: 1) Провести аналіз змісту і проявів девіантної поведінки; 2) Дослідити чинники девіантної поведінки підлітків; 3) Виявити психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки; 4) Визначити основні принципи та напрямки роботи психолога по попередженню і корекції девіантної поведінки. 5) Визначити методику дослідження проявів схильності підлітків до девіантної поведінки. 6) Дослідити схильність підлітків до девіантної поведінки. 7) Визначити зміст діяльності психолога щодо попередження розвитку схильності підлітків до девіантної поведінки. Інформаційною базою роботи являються роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців, 117 джерел Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, тестування, опитування, спостереження, статистичні методи обробки даних

 9. Проаналізуйте систему заходів попередження надзвичайних ситуацій на виробництві
  1. Система організаційних заходів попередження надзвичайних ситуацій на виробництві 3 2. Шляхи попередження травматизму та надзвичайних ситуацій на виробництві 7 3. Проведення рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях 13 Література 16

 10. Державна політика щодо попередження і лікування ендокринної патології в Україні
  1. Комплексна програма „Цукровий діабет”. Мета програми та основні її напрями реалізації 3 2. Державна політика щодо удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України 10 3. Реалізація Державної політики в лікувально-профілактичних закладах ОЗ 18 4. Перелік категорій ендокринних захворювань, при амбулаторному лікуванні яких медикаменти хворим за рецептами лікаря видаються безкоштовно 21 Список використаної літератури 22

 11. Сучасні методи розпізнавання і попередження алергічних реакцій негайного типу
  Вступ 3 1. Основні уявлення про алергічні реакції негайного типу 4 2. Діагностика захворювань, обумовлених алергічними реакціями негайного типу 10 3. Попередження алергічних реакцій негайного типу 22 Висновок 23 Література 24

 12. Професійна деформація особистості працівників організацій, причини виникнення та умови попередження
  ВСТУП 3 1. Поняття професійної деформації, причини її виникнення 4 2. Професійна деформація працівників деяких професій 7 3. Умови попередження професійної деформації 16 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 13. Цивільний захист. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій
  1. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій. 3 2. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 9 3. Послуги і матеріальні ресурси в межах гуманітарної допомоги населенню, що надаються у вигляді благонадійності. 12 Література 15

 14. Сукупність злочинів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади сукупності злочинів 5 1.1. Поняття сукупності злочинів та її види 5 1.2. Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять 11 Розділ 2. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків 18 2.1. Призначення покарання за сукупністю злочинів 18 2.2. Призначення покарання за сукупністю вироків 24 Висновки 28 Література 31

 15. Приховування злочинів
  Вступ 3 1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя 5 2. Сутність приховування злочину 7 3. Відповідальність за приховування злочинів за старим Кримінальним Кодексом 10 4. Загальна характеристика статті 396 ККУ „Приховування злочину”. Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину 13 5. Особливості кваліфікації приховування злочину 15 Висновок 31 Література 33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua