Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Види організацій корпоративного типу, класифікація корпорацій (ID:22416)
| Размер: 16 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальна характеристика корпоративного управління. 3
2. Види корпорацій 8
Висновок 13

Литература1. Бланк И. Финансовый менеджмент. Учебный курс. – К.: Ника-центр, 2001. – 528 с. 2. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – 2002. 3. Гибсон Д., Иванцевич Д., Доннели Д. Организации: поведение, структуры, процессы. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 662 с. 4. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління. – 2002 Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент. – 2001. 5. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с. 6. Кныш М.И., Пучков В.В., Тюшиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями. – СПб: Культинформпресс, 2002. – 239 с. 7. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Коренєв Е.Н. Основи корпоративного управління. Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – 480 с. 8. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с. 9. Управление акционерным обществом (корпоративное управление в Украине): Посбие МФК. – К.: «Столетие», 1999. – 196 с. 10. Шеин В.И. Корпоративный менеджмент: опыт России и США / В.И.Шеин, А.В.Жуплев, А.А.Володин. – М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ»», 2000. – 280 с. 11. Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент. – 2001.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Типологія груп по типу розвитку. Сутність уваги та її види
  ВСТУП 3 1. ТИПОЛОГІЯ ГРУП ПО ТИПУ РОЗВИТКУ 4 1.1. Розвиток великих суспільних груп 4 1.2. Малі групи у своєму розвитку 10 2. СУТНІСТЬ УВАГИ ТА ЇЇ ВИДИ 11 2.1. Фізіологічні основи уваги. 12 2.2. Види уваги 13 2.3. Основні властивості уваги 15 2.4. Неуважність і уважність 15 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 2. Класифікація міжнародних економічних організацій: принципи діяльності та функції
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 8 1.1. Сутність і роль міжнародних організацій в розвитку світової економіки 8 1.2. Діюча сучасна система класифікації міжнародних організацій 23 1.3. Завдання, стратегії розвитку міжнародних організацій, тенденції 35 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "__" 44 2.1. Організаційна характеристика підприємства 44 2.2. Діагностика економічної діяльності 55 2.3. Аналіз конкуренції на нафтогазовому ринку 67 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАТ "__" 81 3.1. Розробка стратегічного плану розвитку 81 3.2. Конкурентні стратегії на міжнародному ринку 92 3.3. Особливості діяльності міжнародних організацій в Україні 100 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 114 ДОДАТКИ 119

 3. Класифікація і види аварій на судах
  1. Небезпеки техногенного характеру 3 2. Аварії на транспорті 4 2.1. Морський транспорт 5 3. Класифікація і види аварій на судах 6 Висновок 8 Список літератури 9

 4. Поняття та види господарських організацій
  Вступ 2 1. Поняття підприємства в законодавстві України 4 2. Господарські товариства як один із видів господарських організацій 11 3. Об’єднання підприємств 17 Висновки 24 Література: 27

 5. Поняття, види та класифікація груп особистостей
  Поняття, види та класифікація груп особистостей 3 Список використаних джерел 8

 6. Джерела трудового права, їх класифікація та види
  1. Джерела трудового права, їх класифікація та види. 3 2. Громадяни як суб'єкти трудового права. 7 Список використаної літератури 13

 7. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види та класифікація
  Вступ 3 1. Історія розвитку інституту рецидиву злочинів 6 2. Поняття рецидиву та його класифікація 13 2.1 Поняття та ознаки рецидиву злочинів 13 2.2. Кваліфікація рецидиву злочинів 21 3. Аспекти застосування кримінально-правового інституту рецидиву злочинів 30 3.1. Призначення покарання при рецидиві злочинів 30 3.2. Проблеми сучасного кримінально-правового інституту рецидиву злочинів 34 Висновки 40 Література 42

 8. Психологія управління Поняття, види та класифікація груп особистостей
  1. Поняття, види та класифікація груп особистостей. 3 2. Поняття психологічного клімату в колективі. 11 Список використаної літератури 16

 9. Фінансові інструменти поняття, види. Класифікація фінансових інструментів, їх відмінність
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика фінансових інструментів 4 1.1. Сутність та класифікація фінансових інструментів 4 1.2. Властивості фінансових активів 7 1.3. Оцінювання фінансових активів 11 1.4. Інновації на ринку фінансових інструментів 14 2. Основні фінансові інструменти 16 2.1. Загальна характеристика цінних паперів 16 2.2. Поняття облігацій та їх класифікація 18 2.3. Сутність та види акцій, механізм їх функціонування 19 3. Похідні фінансові інструменти 23 3.1. Визначення і суть строкових угод 23 3.2. Характеристика ф'ючерсних угод 25 3.3. Форвардні угод, їх класифікація 26 3.4. Визначення та види опціонів 29 3.5. Суть і види свопів 32 Висновок 34 Список використаної літератури 35 Мета курсової роботи – розкрити сутність фінансових інструментів, описати їх класифікацію. Предметом курсової роботи є фінансовий ринок та фінансові інструменти, якими користуються його учасники. Об’єктом курсової роботи є фінансові інструменти, їх види.

 10. Навести види недержавних організацій з питань надання соціальних послуг спецгрупам
  ВСТУП 4 1. Система надання соціальних послуг в Україні 6 2. Потенціал недержавних організацій у процесі реформування системи соціальних послуг 8 3. Стан та види недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 11. Економіка туристичного підприємства Сутність витрат виробництва та їх види і класифікація за групувальними ознаками
  1. Сутність витрат виробництва та їх види і класифікація за групувальними ознаками 3 2. Склад та економічна сутність основних показників підприємницької діяльності 8 3. Визначення підприємництва, його соціально-економічне значення 12 4. Завдання 16 Розрахуйте величину витрат за статтею «Податки, відрахування і збори, що відносяться на витрати підприємства» по туристичному підмприємству. Інформаційне забезпечення задачі. Виручка фірми за минулий період , тис. грн. 543,0; Фонд оплати праці, що включено у витрати виробництва 234,0; Виплати з прибутку 43,4 ; Сплата ПДВ 125,8; Визначимо розмір нарахувань на фонд оплати праці відповідно до табл. 1: Таблиця 1 Нарахування на заробітну плату у 2010 році Вид нарахування Ставка, % Внески до Пенсійного фонду 33,2 Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 1,4 Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 1,6 Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в залежності від класу професійного ризику на виробництві, умовно приймемо за 2,1% Список використаної літератури: 18

 12. Поняття корпоративного управління
  1. Поняття корпоративного управління 3 2. Основні риси акціонерного товариства 7 3. Дивідендна політика акціонерного товариства. Складіть схему формування джерл дивідендів та їх розподіл 16 Список використаної літератури 19

 13. Перехідна модель корпоративного управління
  Вступ 3 1. Особливості перехідної моделі корпоративного управління 3 2. Процес формування ефективної моделі корпоративного управління в Україні 9 3. Проблеми національної моделі корпоративного управління 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 14. характеристика моделей корпоративного управління
  Тезиси Вступ 4 Характеристика моделей корпоративного управління 6 1. Сутність корпоративного управління 6 2. Моделі корпоративного управління 8 Висновки 18 Література 19

 15. Системне управління ринкового типу
  Предмет: фармацевтичний менеджмент Вступ 2 1. Методичні основи аналізу ринкових можливостей 3 1.1. Оцінка внутрішнього середовища підприємства 3 1.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства для підприємств медичної сфери 10 1.3. Вибір та обгрунтування маркетингових стратегій 14 2. Загальна характеристика підприємства 22 2.1. Організаційно-правова оцінка підприємства 22 2.2. Ефективність діяльності підприємства 25 2.3. Аналіз маркетингової діяльності: товар-ціна 8 3. Оцінка ринкових можливостей підприємства та формування ринкової стратегії 10 3.1. Розробка swot-аналізу 10 3.2. Визначення та порівняння конкурентоспроможності підприємства 13 3.3. Визначення місця підприємства на ринку на основі матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ) 21 Висновки і пропозиції 26 Список використаних джерел 27 Додаток 30-58 Метою написання даної курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів здійснення комерційної діяльності лікарськими товарами аптеками та проведення практичного аналізу комерційної діяльності аптеки

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua