Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: звіт з виробничої практики (на прикладі тур фірми) (ID:22481)
| Размер: 87 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
Содержание
ВСТУП 3
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 4
2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 8
3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 15
4. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ТА КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 23
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Литература1. Закон України від 15.09.1995 №1282-IV «Про туризм» (зі змінами та доповненнями від 18.11.2003) 2. Антонюк Н.В. Інструменти реалізації політики у сфері туристичних послуг // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХРІДУ УАДУ «Магістр», 2007. – № 2 (13): У 2 ч. Ч. ІІ. – С.179. 3. Баймуратов М.О. Правове регулювання туристичної галузі в Україні: його стан та необхідність вдосконалення // Вісник ДІТБ: щорічний науковий журнал. Випуск 6. – Донецьк: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2006. – С.57. 4. Біржаков М. Б., Нікіфоров В. І., Велемеєв Р.А., Лебедєва А.В. Індустрія туризму. – К.: Знання., 2005. – 399 с. 5. Буроменський М.В. Міжнародний туризм: Навколишне середовище та розвиток / Відп. ред. Мельник Т.М. – К.: Логос, 2005. – 40 с. 6. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Учб. посібник. – О.: Чорномор’я, 2004. – 160 с. 7. Кабушкін Н.І. Менеджмент туризму: Учб. посібник. – 2. вид., перероб. – Л.: Нове знання, 2005. – 430 с. 8. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Выбранные труды: в 5-ти т. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 346 с. 9. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 10. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. / Федерація профспілок України. Укр. ін-т туризму. – К.: ФПУ, 2005. – 240 с. 11. Школа I.M. та ін. Менеджмент туристичної індустрії. Посібник. – Чернівці: Книги-XXI, 2005. – 596 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Звіт з виробничої практики (на прикладі ТОВ)
  Вступ 3 1. Організація фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів 4 2. Система розрахунків за продукцію, роботи, послуги 6 3. Прогнозування грошових надходжень підприємства та їх використання 10 4. Короткострокове і довгострокове банківське кредитування 13 5. Система оподаткування підприємства 15 6. Прогнозування прибутку підприємства, утворення та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку 17 7. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства 21 8. Аналіз фінансового стану підприємства 23 Висновок 34 Список використаних джерел 35 Додатки 37

 2. ЗВІТ з виробничої практики на прикладі салону краси
  ВСТУП 3 1. Організаційна характеристика салону краси «Назва» 5 2. Аналіз установчих документів підприємства 7 3. Аналіз функцій управління персоналом 8 4. Аналіз функцій планування персоналу 11 5. Аналіз кадрового потенціалу 14 6. Дослідження методів пошуку та підбору персоналу 16 7. Аналіз функції планування та розвитку кар’єри персоналу 17 8. Аналіз системи матеріального стимулювання 20 9. Аналіз системи мотивації персоналу 21 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26 ДОДАТКИ 27

 3. ЗВІТ з виробничої практики на прикладі ЗАТ (будівельне підприємство)
  Вступ 3 1. Вивчення характеристики підприємства 4 2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства 10 3. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 14 4. Дослідження системи менеджменту підприємства 17 5. Аналіз робочого дня керівника 23 6. Складання схем комунікаційних зв'язків підрозділів підприємства 28 7. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень 32 8. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника (збирання і вивчення ділової документації) 35 9. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства 38 Висновки 39 Список використаної літератури 41 Додатки 43

 4. ЗВІТ з виробничої практики на прикладі ТОВ (діяльність - послуги, реклама)
  Вступ 3 1. Вивчення характеристики підприємства 4 2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства 7 3. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 10 4. Дослідження системи менеджменту підприємства 12 5. Аналіз робочого дня керівника 20 6. Складання схем комунікаційних зв'язків підрозділів підприємства 22 7. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень 25 8. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника (збирання і вивчення ділової документації) 27 9. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства 30 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 34

 5. ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85

 6. ЗВІТ про виконання програми виробничої практики Спеціальність: «Менеджмент організацій». База практики дитячий санаторій
  1. Вступ. 3 2. Основні лікувальні фактори, що використовуються в санаторії 5 3. Основні установчі та нормативні документи, що регламентують діяльність санаторно-курортного закладу. 6 4 . Управління персоналом. 8 5. Управління фінансами. 15 6. Матеріально-технічне забезпечення. 20 7. Управління маркетингом. 22 8. Організація діагностичного і лікувального процесів у санаторії. 23 9. Організація харчування в санаторії. Дотримання принципів лікувального харчування. 25 10. Організація дозвілля пацієнтів 31 11. Висновки та пропозиції. 32 Список використаної літератури 34

 7. Звіт з виробничої практики
  1. Характеристика підприємства — бази практики Київський готель Мир 3 2. Організація загального управління підприємством 10 3. Характеристика системи управління персоналом на підприємстві 13 4. Аналіз фінансової діяльності підприємства 17 5. Характеристика інноваційної діяльності на підприємстві 20 Висновки і пропозиції 21 Список використаної літератури 22

 8. Звіт з виробничої практики
  Предметом діяльності Товариства в країні та за її межами визначається оптова торгівля. 1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Сутність і зміст аналізу фінансового стану підприємства 4 3. Аналіз фінансового стану підприємства 10 3.1. Оцінка майнового стану підприємства 10 3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 15 3.3. Аналіз прибутковості підприємства 17 Висновки 22 Список використаної літератури 23

 9. Звіт з виробничої практики (послуги пошти)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Ситуаційний аналіз 9 3. Індивідуальне завдання 16 Додатки 21

 10. ЗВІТ з виробничої практики - економіка підприємства
  1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 3 2. КОМЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 2.1. АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 2.2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 8 2.3. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 10 2.4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ФЕНІКС» 12 2.4.1. Аналіз балансу підприємства 12 2.4.2 Аналіз ліквідності підприємства 14 2.4.3. Аналіз платоспроможності підприємства 15 2.4.4. Аналіз фінансової стійкості 17 2.5. АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ 19 2.6. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 24

 11. Звіт з виробничої практики (переддипломної на туристичному під-ві)
  Завдання № 1. Характеристика підприємства — бази практики Закрите акціонерне товариство "Київський готель "Мир" 3 Завдання № 2. Організація загального управління підприємством 8 Завдання № 3. Характеристика управління операційною діяльністю підприємства 11 Завдання № 4. Характеристика системи управління персоналом на підприємстві 16 Завдання № 5. Оцінка системи автоматизації та застосування сучасних інформаційних технологій на підприємстві 19 Завдання № 6. Характеристика системи стратегічного управління на підприємстві 22 Завдання № 7. Характеристика інноваційної діяльності на підприємстві 25 Завдання № 8. Оцінка процесу (технології) управління на підприємстві 26 Завдання № 9. Оцінка механізму управління на підприємстві 27 Завдання №10. Оцінка якості самоменедженту керівника (менеджера) підприємства 29 Висновки і пропозиції 32 Список використаної літератури 34

 12. Звіт з виробничої практики (на базі торговельного під-ва)
  Вступ 3 1. Організація фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів 5 2. Система розрахунків за продукцію, роботи, послуги 8 3. Прогнозування грошових надходжень підприємства та їх використання 12 4. Короткострокове і довгострокове банківське кредитування 16 5. Система оподаткування підприємства 20 6. Прогнозування прибутку підприємства, утворення та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку 22 7. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства 24 8. Аналіз фінансового стану підприємства 28 Висновок 37 Список використаних джерел 38 Додатки 40

 13. Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності
  Підприємство спеціалізується виключно на виробництві упаковок: фірмові пакети, фасовочні пакети, стандартна пакувальна продукція. ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства 3 1.2. Майно і власність підприємства 5 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 9 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 11 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 13 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19 Додатки 20

 14. ЗВІТ з виробничої практики на підприємстві ТОВ «Назва»
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства ТОВ «Назва» та організацією обліку 5 2. Облік власного капіталу 8 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 19 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 25 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 28 8. Облік витрат 30 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 33 10. Облік доходів та результатів діяльності 34 11. Автоматизація обліку на підприємстві 36 12. Звітність підприємства 37 Висновок 41 Список використаних джерел 42 Додатки 44 -79 Звітність Первинні документи

 15. Звіт про виконання програми виробничої практики студента
  1. Загальна характеристика ТОВ “Поліс”. 1.1. Загальні положення. 1.2. Мета та предмет діяльності ТОВ “Поліс”. 1.3. Структура ТОВ “Поліс”. 2. Загальна характеристика відділу продажу флексографічних фарб. 2.1. Характеристика відділу продажу флексографічних фарб. 2.2. Основні напрямки діяльності відділу продажу флексографічних фарб. 3.Практична робота в відділі продажу флексографічних фарб.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua