Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Авторське право: об'єкти і суб'єкти авторського права (ID:22565)
| Размер: 199 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським правом 4
2. Об'єкти авторського права 6
3. Суб'єкти авторських відносин 13
Висновок 23
Список використаної літератури 24
Литература1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. З подальшими змінами (в реадкції 2004р.). // Відомості Верховної Ради (ВВР).-1996.-№30.- ст.141. 2. Цивільний кодекс України: текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.:із змінами і доп. станом на 12 травня 2008 р. / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид. — К. : Ін Юре, 2008. — 480c. 3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року. - N 3792-XII - zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12 4. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: Національне законодавство. Міжнародно-правові акти. Державний захист. Авторські винагороди. Відповідальність. Судова практика:Зб. нормат. актів / В.С. Ковальський (шеф-ред.) — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 399с. 5. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право. — 2-е вид., стер. — К. : КНТ, 2006. — 520с. 6. Афанасьєва К.О. Авторське право: Практ. посіб. — К. : Атіка, 2006. — 224с. 7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. — 2 вид., стер. — К. : Знання, 2008. — 431c. 8. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т права НАН України. — К. : Логос, 2007. — 488с. 9. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. — Офіц. вид. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 27с. 10. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права // Право України. – 2008, № 9. – С. 51-55. 11. Іевіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2007. — 264 с. 12. Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб'язко В.С., Крижна В.М. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук; НДІ інтелектуальної власності / О.П. Орлюк (ред.), О.Д. Святоцький (ред.). — К. : Видававничий Дім "Ін Юре", 2007. — 696c. 13. Паладій М. В., Мироненко Н. М., Жаров В. О., шевелева Т. М., Штефан О. О. Право інтелектуальної власності: Наук.-практ. коментар до Цивільного кодексу України / Державний департамент інтелектуальної власності; АПН України; Інститут приватного права і підприємництва / М.В. Паладій (заг.ред.) — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 432с. 14. Сусліков Л.М., Дьордяй B.C. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 232с. 15. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Бошицький Ю.Л., Стефанчук Р.О., Адамова О.С., Голубєва Н.Ю. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар:із зм. та доп. станом на 5 травня 2009р. / Євген Олегович... Харитонов (заг.ред.) — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 744с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття, об'єкти, суб'єкти авторського права
  Вступ 3 1. Поняття та об’єкти авторського права 4 2. Суб’єкти авторського права 11 Висновки 17 Бібліографія 18

 2. Суб’єкти авторського права
  Вступ 3 1. Загальна характеристика суб’єктів авторського права 4 1.1. Автори як субєкти авторського права 4 1.2. Інші субєкти авторського права 5 2. Права суб’єктів на об’єкти авторського права 7 2.1. Виникнення та чинність права власності на об’єкти авторського права 7 2.2. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 3. Суб’єкти авторського права. Права автора
  Вступ 3 1. Суб”єкти авторського права 5 1.1. Виникнення і здійснення авторського права. 6 2. Права автора 8 2.1. Втілений твір 8 2.2. Співавторство 8 2.3. Немайнові права автора 9 2.4. Майнові права автора 10 2.5. Виключне право автора 10 3. Галузі авторського права 13 3.1. Авторське право на службові твори 13 3.2. Авторське право на аудіовізуальний твір 13 3.3. Авторське право на комп'ютерні програми 14 3.4. Авторське право на збірники та інші складені твори 14 3.5. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів 15 4. Вільне використання твору 16 Висновки 22 Література 23

 4. Закон України про видавничу справу. Права та обов'язки видавця, суб'єкти та об'єкти видавничої справи
  ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ 4 2. СУБ’ЄКТИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 6 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИДАВЦЯ 9 4. ОБ'ЄКТ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 11 ВИСНОВКИ 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 5. Об’єкти авторського права
  ВСТУП 2 1. Історія міжнародного авторського права 4 2. Загальна характеристика міжнародної системи охорони авторських та суміжних прав 9 3. Характеристика об’єктів міжнародного авторського права 17 4. Вимоги до цивільних процедур направлених на захист авторських та суміжних прав в міжнародно-правових актах 23 ВИСНОВКИ 26 Список використаних джерел 27

 6. Поняття та суть фізичної безпеки, суб’єкти та об’єкти фізичного захисту
  1. Поняття та особливості економічної безпеки підприємства 2 2. Страхування економічної безпеки підприємства 10 Список використаної літератури 14

 7. Інтелектуальна власність. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності
  Варіант №23 1. Об’єкти та субєкти інтелектуальної власності. 2. Система законодавства про інтелектуальну власність. Список використаної літератури:

 8. Суб'єкти та об'єкти екологічних правовідносин
  Вступ 3 1. Поняття екологічних правовідносин 4 2. Суб'єкти екологічних правовідносин 9 2.1. Поняття суб'єкта екологічних правовідносин. Правомочність суб'єктів екологічних правовідносин 9 2.2. Екологічні права та обов'язки 12 2.3. Суб'єкти права власності на природні ресурси 18 2.4. Суб'єкти права природокористування 21 3. Об'єкти екологічних правовідносин 23 3.1. Поняття об'єкту екологічних правовідносин 23 3.2. Об'єкти права власності на природні ресурси 26 3.3. Об'єкти права природокористування 33 Перелік використаної літератури 38

 9. Суб’єкти міжнародного права
  Зміст Зміст 2 1. Поняття та види суб’єктів міжнародного права 3 2. Визнання в міжнародному праві 7 3. Правонаступництво держав 8 4. Інститут наднаціональності у міжнародному праві 9 Список використаної літератури 14

 10. Суб’єкти міжнародного права
  Вступ 3 1. Поняття міжнародної правосуб'єктності. 4 2. Поняття і види суб'єктів міжнародного права, їх правовий статус. 7 3. Інститут визнання в міжнародному праві. 15 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 11. Суб'єкти аграрного права
  1. Поняття та характеристика суб'єктів аграрного права 4 2. Класифікація суб'єктів аграрного права за формами власності, господарювання та напрямками виробничої діяльності 6 3. Правосуб'єктність підприємств, заснованих на державній формі власності 7 4. Правосуб'єктність підприємств кооперативного та корпоративного типів 10 Література 11

 12. Суб’єкти адміністративного права
  Вступ 3 1. Поняття суб'єктів адміністративного права 4 2. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права 7 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 13. Суб’єкти міжнародного права
  Вступ 3 1. Поняття міжнародної правосуб'єктності. 4 2. Поняття і види суб'єктів міжнародного права, їх правовий статус. 7 3. Інститут визнання в міжнародному праві. 15 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 14. Суб’єкти господарського права
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права 5 2. Види суб’єктів господарського права 10 3. Цілі та предмет діяльності суб’єкта господарського права 15 4. Права та обов’язки суб’єкта господарського права 16 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Кінцева мета написання полягала в дослідженні видів, прав і обов’язків суб’єктів підприємницької діяльності та характеристика правовідносин суб’єктів підприємницької діяльності. З урахуванням поставленої мети та особливостей дослідження були поставлені та вирішувалися такі задачі: описати учасників господарських правовідносин та їх ознаки; охарактеризувати цілі та предмет діяльності суб’єктів господарського права; визначити права і обов’язки суб’єктів господарювання; дослідити поняття юридичної особи та її правоздатності. Об’єктом курсової роботи є сукупність суб’єктів господарських правовідносин та їх діяльність. Суб'єкти господарського права - це організації, які на основі юридично відокремленого майна в межах своєї господарської компетентенції безпосередньо здійснюють господарську діяльність і використання її результатів або управлінську діяльність в економіці.

 15. Суб’єкти цивільного права
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 5 1.2. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи 5 1.2. Фізична особа-підприємець у цивільному праві 8 РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 11 2.1. Поняття та ознаки юридичної особи 11 2.2. Створення та припинення юридичної особи 17 2.3. Класифікація юридичних осіб 20 РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 24 3.1. Поняття та ознаки держави як суб’єкта цивільного права 24 3.2. Правоздатність держави 27 РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ТА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 30 ВИСНОВКИ 33 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua