Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Арттерапія як метод практичної психокорекції (ID:22662)
| Размер: 23 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальна характеристика методу 3
2. Роль психолога у різних видах арттерапії 9
3. Проективний малюнок 12
Висновок 13
Література 15
Литература1. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб. пособие / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская. – М.: Академия, 2001. – 248 с. 2. Арт-терапия: сб. ст. / под. ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. 3. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с. 4. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / пер. с англ. Е. Фатюшиной. – М.: Эксмо, 2002. – 272 с. 5. Копытин А.И. Основы арт-терапии. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с. 6. Лебедева Л.Д. Педагогические основы арт-терапии. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 200 с. 7. Маховер К. Проективный рисунок человека / пер. с англ. Ю.А. Васильевой. – М.: Смысл, 2000. – 154 с. 8. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Сфера, 2002. – 510 с. 9. Сусанина И. Введение в арттерапию: Учебное пособие. – М.: Когито-Центр, 2007. – 95 с. 10. Ферс Г. Тайный мир рисунка / пер. с англ. С.В. Шувалова. – СПб.: Европейский Дом, 2000. – 176 с. 11. Юнг К.Г. Архетип и символ. / сост. и вступ, ст. А.М. Руткевича. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Проективний малюнок як метод психокорекції в індивідуальній та груповій роботі
  План Вступ 3 Розділ I.Психокорекція і її місце серед методів психотерапії 5 1.1.Зміст психокорекції 5 1.2.Організація психокорекційної роботи 6 Розділ II.Арттерапія та проективна психологія. 12 2.1. Психокорекція за допомогою арттерапії 12 2.2. Проективна психологія 16 Розділ III. Проективний малюнок як метод психокорекції в індивідуальній та груповій роботі 27 3.1.Проективне малювання в психокорекційній арттерапії 27 3.2.Методика застосування проективного малюнка 27 Висновки та практичні поради 34 Список використаної літератури 36 Мета дослідження. Отже виходячи з вищесказаного ми обрали метою нашого дослідження вивчити проективний малюнок як метод психокорекції в індивідуальній та груповій роботі. Об’єкт дослідження. Загальна система методів психокорекції. Предмет дослідження. Проективний малюнок як метод психокорекції в індивідуальній та груповій роботі.

 2. Спеціальні методи прогнозування (метод обвідних кривих, метод побудови сценаріїв)
  Вступ 3 1. Метод побудови сценаріїв 3 2. Метод обвідних кривих 9 Висновок 14 Література 15

 3. Контрольна з практичної психології
  Лабораторна робота № 1. 3 Методика Джекобса 3 Лабораторна робота № 2. 5 Оперативна пам'ять. 5 Лабораторна робота № 3. 6 Методика діагностики рівня соціальної фрустрації Л. І. Вассермана 6 (модифікація В. В. Бойко). 6 Лабораторна робота № 4. 9 Методика Ч. Д. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна. „Шкала самооцінки" 9 Лабораторна робота № 5. 11 Методика „Інтелектуальна лабільність" чи вміння переключатися. 11 Лабораторна робота № 6. 13 Тест зростаючої важкості (Методика Равена) (скорочений варіант). 13 Тест Равена - тест Інтелекту. 13 Використана література 15

 4. Основи психокорекції
  1. Теоретичне завдання: Побудова моделей психокорекції на засадах її теоретичних орієнтації 3 2. Практичне завдання: Описати психокорекційну ситуацію, в якій психолог знаходить обґрунтування про прийняття ним рішення застосувати психоаналітичну модель психокорекції 11 Висновок 17 Список визначень 19 Список використаних джерел 21

 5. Тести з психокорекції
  1. Серед принципів складання психокорекційних програм виділяють в тому числі такий: 2. За ступенем довільності розроблення психологом психокорекційні програми можуть бути: 3. Оцінка ефективності психокорекції змінюється залежно від її суб’єкта, яким може бути: 1. При індивідуальній психокорекції клієнти можуть хотіти: 2. Основні стадії індивідуальної психологічної корекції: 3. Необхідними умовами індивідуальної психокорекції є такі: 1. При груповій психокорекції склад групи визначається: 2. Задачі групової психокорекції фокусуються на трьох складових самосвідомості: 1. Отримання індивідуалізованої психологічної інформації для організації корекційної роботи йде в двох напрямках: 2. До методів поведінкової корекції належать: 3. За особливостями використовуваних завдань розрізняють тести таких видів: 4. За предметом тестування розрізняють такі психологічні тести: 1. Критеріями того, чи знаходиться відхилення у розвитку в межах норми, а чи є воно патологічним, вважають: 2. Виділяють три групи порушень в розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку: 3. До основних видів порушень поведінки у дошкільнят можна віднести: 4. Причини порушень емоційного розвитку в дошкільному віці: 5. Конституціональними причинами порушень емоційного розвитку є: 6. Типи батьківського ставлення, які є негативними для емоційного розвитку дошкільнят: 7. Серед емоційних рис, які розвиваються під впливом негативного батьківського ставлення, є: 8. Провідним методом корекції емоційних порушень у дошкільнят є: 9. В якості основних типів регулювання емоційного розвитку у дітей на корекційних заняттях виділяють: 10. Спрямовуючо-коригувальний тип регулювання емоційного розвитку у дошкільнят має такі риси: 1. Механізм агресивності людини знаходиться в специфічно людських умовах існування згідно з: 2. Для досягнення мети занять з подолання агресії у дитини психолог має найголовніше: 1. Байдуже ставлення до всього, що відбувається, у поєднанні з різким падінням ініціативи називається: 2. Гіперактивність належить до порушень: 1. Основні симптоми кризи 6-ти – 7-ми років: 2. Під поняттям «шкільна зрілість» розуміють рівень загального психологічного розвитку дитини, який найчастіше складають такі показники: 1. Типологія дітей з труднощами в навчанні: 2. Корекція невстигання у навчанні полягає у: 1. Система вчинків чи окремі вчинки, що протирічать прийнятим в суспільстві правовим чи моральним нормам, має назву: 2. Девіантна поведінка ділиться на дві великі категорії: 3. Порівняно незначні вчинки за девіантної поведінки свідчать про: 4. Серйозні правопорушення за девіантної поведінки (злочини) є проявами: 5. Існує три групи факторів, які можуть спричинити виникнення девіантної поведінки: 6. Ретардація – це: 7. До психологічних факторів девіантної поведінки належать: 8. Психолого-педагогічна корекція гіпертимного типу акцентуації підлітка передбачає: 9. Психолого-педагогічна корекція епілептоїдного типу акцентуації підлітка передбачає: 10. Психолого-педагогічна корекція нестійкого типу акцентуації підлітка передбачає:

 6. Екологічне виховання дошкільників в процесі практичної діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 6 1.1. Аналіз педагогічних джерел із досліджуваної проблеми 6 1.2. Зміст та завдання екологічного виховання дошкільників 12 1.3. Види продуктивної діяльності дошкільників 16 Висновки до першого розділу 23 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПРИРОДІ 24 2.1. Стан проблеми у практиці роботи дошкільних навчальних закладів 24 2.2. Педагогічні умови організації продуктивних видів діяльності 37 2.3. Методичні поради 41 Висновки до другого розділу 50 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 59-94

 7. Практичне завдання з психокорекції
  1. Таблиця Складності і можливі причини в навчанні молодших школярів

 8. Питання до ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з практичної психології
  1. Психологічні особливості міжособистісного спілкування психолог-клієнт. 3 2.Поняття психоконсультування, мета та основні завдання консультативної роботи. 4 3.Принципи психоконсультування, їх характеристика. 5 4.Бесіда як основний метод психологічного консультування. 6 5.Види психоконсультування, їх особливості. 7 6. Професійні та особистісні вимоги до психоконсультанта. 8 7.Технологія проведення психоконсультативної бесіди. 9 8.Поняття психокорекція, її основні завдання. 9 9.Структура психокорекційної роботи: основні стадії та прийоми. 10 10. Вимоги до складання психокорекційної програми. 11 11. Характеристика дитячого аутизму. 11 12.Системний підхід у вивченні сім'ї. 12 13.Відмінності невротичної та психотичної поведінки у дітей. 13 14.Особливості психокорекції агресивності у дітей. 14 15.Підготовчо-діагностична стадія психокорекційної роботи. 16 16.Особливості настановчої стадії психокорекційної роботи. 17 17. Особливості психоконсультативної роботи з дитячими психотравмами. 17 18. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 18 19.Психодіагностика особистісних властивостей. 19 20.Психодіагностика загальних інтелектуальних здібностей. 20 21 .Психокорекція тривожності у дітей. 22 22.Етапи життєвого циклу сім'ї. 22 23.Характеристика проективного підходу у психодіагностиці. 23 24.Психологічна типологія сім'ї. 24 25.Взаємозв'язок психодіагностики з іншими галузями психології. 25 26.Поняття про психологічний діагноз. Рівні розвитку психологічного діагнозу. 26 27.Тест як інструмент психодіагностики. Види тестів. 26 28.Напрям психокорекційної роботи за змістом. 28 29.Основні параметри оцінки сім'ї. 28 30. Психодіагностика креативності. 29

 9. Основи психоконсультування та психокорекції, білети
  1. Поняття про психоконсультування. 5 2. Мета та завдання психоконсультативної роботи. 6 3. Психоконсультування як напрям і складова професійної діяльності практичного психолога. 7 4. Основні завдання психоконсультативної та психокорекційної роботи психолога. 8 5. Відмінності та спільне у психоконсультування, психологічній допомозі, психокорекції та психотерапії. 9 6. Принципи психологічного консультування. 10 7. Етичний кодекс практичного психолога. 11 8. Етичні проблеми та труднощі професійної роботи практичного психолога. 12 9. Особистісні уміння практичного психолога. Модель практичного психолога-психоконсультанта. 13 10. Психологічні особливості між особистісного спілкування „психоконсультант – клієнт”. 14 11. Принципи та передумови створення консультативного контакту „психолог-клієнт”. 15 12. Психотерапевтичний клімат та особливості його створення. 16 13. Медична та немедична модель психоконсультування. Принципи немедичного підходу до психоконсультативної діяльності психолога. 17 14. Діалогічна інтенція та особливості діалогічних професійних стосунків у професійній роботі практичного психолога. 18 15. Види психоконсультування та їх особливості. 19 16. Структура психоконсультативної роботи. 20 17. Фаза катарсису у психоконсультування, її особливості. 21 18. Фаза постановки діагнозу у психоконсультування, її особливості. 22 19. Засоби та прийоми проведення бесіди як основного методу і технології професійної діяльності. 23 20. Схема та стадії процесу психоконсультативної бесіди. 24 21. Психоконсультативний запит та його динаміка і особливості формування. 25 22. Фактори ризику для різних вікових груп та їх врахування у психоконсультативній та психокорекцій ній роботі при постановці психологічного діагнозу. 26 23. Прогностичні фактори для різних вікових груп та особливості застосування отриманої психологічної інформації у психологічної роботи. 27 24. Поняття про психокорекцію. Мета, предмет та завдання психокорекції. 28 25. Види психокорекції, їх особливості. 29 26. Принципи психокорекційної роботи. 30 27. Принцип пріоритетності психокорекції каузального (чинникового) типу, його особливості. 31 28. Структура психокорекційної роботи: основні стадії та прийоми. 32 29. Вимоги до складання психокорекційної програми, її зміст і структура. 33 30. Особливості первинної та вторинної психодіагностики психокорекційної роботи. 34 31. Психологічний анамнез та психологічний діагноз у психокорекційній роботі. 35 32. Візуальна психодіагностика та особливості і складності її використання у психоконсультативній та психокорекційній роботі. 36 33. Мета, особливості та методи настановчої стадії психокорекційної роботи. 37 34. Мета, особливості та методи суто психокорекційної стадії корекційної роботи практичного психолога-психоконсультанта. 38 35. Ефективність психокорекційної роботи: методи визначення та обґрунтування необхідності і динаміки визначення. 39 36. Методи та технології психотерапевтичного впливу у психоконсультативній та психокорекційній роботі. 40 37. Особливості ігрової психокорекції та її методи, напрями та відмінності використання у психоконсультативній та психокорекційній роботі практичного психолога. 41 38. Індивідуальна психокорекція, її особливості та обмеження. 42 39. Групова психокорекція, її особливості. 43 40. Ігротерапія як метод психокорекції. 44 41. Казкотерапія та лялькотерапія як методи психокорекції. 45 42. Музикотерапія як метод психокорекції. 46 43. Проективні методи психодіагностики та психокорекції. 47 44. Психотехнічні засоби та особливості їх використання у психокорекційної роботи. 48 45. Психокорекція пізнавальної сфери дитини: особливості, цілі та засоби використання. 49 46. Психокорекція дитячих страхів: особливості, методи та труднощі роботи. 50 47. Психокорекція підвищеної тривожності та невпевненості у собі. 51 48. Психокорекція агресивності дитини: особливості, цілі, методи. 52 49. Психокорекція відставань у навчанні та особливості використовуваних методів. 53 50. Психокорекція негативних стереотипів батьківського виховання. 54 51. Психокорекція готовності дітей до навчання та особливості використовуваних методів. 55 52. Засоби та психокорекційні прийоми психокорекції психічного розвитку дітей (пам’ять, увага, мислення, уява тощо). 56 Література 57

 10. Особливості індивідуальної психокорекції А. Адлера
  Вступ 3 1. Основні положення концепції А. Адлера 3 2. Позиція психолога і клієнта в психотерапевтичному процесі 8 3. Психотехніка в аналітичній психотерапії А. Адлера 10 Висновок 13 Література 15

 11. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту
  1. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту. 2. Розв'язати творчу ситуацію. Упродовж останніх шести кварталів прибуток машинобудівної компанії «Трефік Констракт» неухильно знижувався. Обсяг реалізації поступово збільшувався, але було, як і раніше, невирішене питання щодо зниження собівартості продукції. Дирекція компанії «Трефік Констракт» на своєму засіданні вирішила вжити заходи для покращення виробництва. З цими проблемами компанія звернулася до консалтингової фірми «Консалтинг Груп». Консультанти перевіряли діяльність «Трефік Констракт» більше місяця. Було проведено опитування всіх працівників компанії - від головного менеджера до звичайного робітника. Коли команда консультантів закінчила свою роботу, вона віддала Дирекції «Трефік Констракт» свій звіт. У результаті роботи консалтингової фірми було виявлено, що з моменту заснування «Трефік Констракт» існує політика просування власних кадрів. Основним критерієм для роботи на керівній посаді є компетентність у технічних питаннях. Основна увага керівників зосереджується на вирішенні технічних проблем. При цьому безпосередньо управлінській діяльності приділяється мінімум робочого часу керівників. Основною рекомендацією консалтингової компанії «Трефік Констракт» було: здійснити підбір нових менеджерів, які б максимально зосереджувалися на управлінні, а не на технічних питаннях. Такі функції управління, як планування, організація та контроль залишаються практично нерозвиненими у «Трефік Констракт». На це Дирекція компанії майже ніколи не звертала уваги, оскільки продукція «Трефік Констракт» була популярною і завжди знаходила покупців. Відбір постачальників сировини не проводився, оскільки у компанії був один постійний постачальник - «Інтеграл Ресурс». Ціни на сировину, встановлені «Інтеграл Ресурс», були досить високими, проте керівники «Трефік Констракт» вважали, що пошук нових постачальників займе багато часу і принесе компанії ще більші збитки. Ресурсна політика «Трефік Констракт» була непродумана, постачання сировини відбувалося періодично у встановлені терміни, а не в залежності від потреби у них. Так, невикористані ресурси залежувалися на орендованих компанією складах, частина них після довготривалого зберігання була непридатною до використання. Запитання: Чи багато керівників приділяють увагу технічним питанням, а не управлінню? Наскільки важливі такі функції, як планування, організація та контроль, для прибуткової діяльності фірми? Чи зможе фірма «Трефік Констракт», не змінюючи управлінської команди, якісно виконувати основні функції менеджменту на різних рівнях управління? Як можна розв'язати визначені проблеми?

 12. Основні проблеми психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини
  ВСТУП 4 І. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 8 1.1. Теорія психокорекції та основні етапи її виникнення 8 1.2. Методи психокорекції та їх класифікація 12 1.3. Аналіз сучасних методик психокорекції 21 ІІ. НЕВРОПАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 31 2.1. Невротичні порушення депресивного типу 31 2.2. Системні психоневрологічні розлади в дітей середнього шкільного віку 40 2.3. Приклади виникнення невротичних порушень в дітей середнього шкільного віку 50 III. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 60 3.1. Вибір та обґрунтування методики для проведення експерименту 60 3.2. Проведення експерименту за методикою символдрами 76 3.3. Обробка результатів експерименту 79 ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКАНАЛЕННЯ 84 V. ВИСНОВКИ ЩОДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 89 ВИСНОВОК 90 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 98-99 Мета дипломної роботи докладно розглянути проблеми розвитку та застосування психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини в країні, та на практичному прикладі показати можливості впливу методів психокорекції на виправлення психологічних проблем дорослих та дітей. Об'єктом дослідження дипломної роботи є діти від 7 до 16 років з порушеннями емоційної сфери. Предметом дослідження є основні методи та методики психокорекції та психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. Теоретична гіпотеза: правильно обрана методика психодіагностики впливає на позитивний результат психокорекції, правильно обраний метод психокорекції застава гарного результату. Емпірична гіпотеза: для психодіагностики й психокорекції дітей з відхиленнями в емоціональній сфері в певній віковій групі й при певних часто розповсюджених діагнозах, найбільше ефективно використовувати метод символдрами. Джерельна база дипломної роботи складається переважно з вітчизняних джерел для більш детального розкриття розвитку психокорекції та психодіагностики саме в нашій медицині. Структурно робота складається зі вступу, п’яти розділів з підпунктами, висновків, використаної літератури та додатків. В першому розділі дипломної роботи розглядають теоретичні питання розвитку та функціонування методів та методик психокорекції і психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. В другому розділі приводяться практичні приклади та їх теоретичне обґрунтування щодо виникнення невропатичних розладів у дітей середнього шкільного віку. В третьому розділі наводиться практичний експеримент по психологічній коректиці дітей за допомогою методики символдрами. В четвертому розділі розглянуті основні рекомендації щодо застосування методики та проведення психокорекційної бесіди. В п’ятому розділі підводяться висновки методів дослідження емоційної сфери дитини. Теоретичне значення дипломної роботи полягає в тому, що його результати поглиблюють розуміння сучасних тенденцій розвитку психокорекції в нашій країні; розширюють досвід осмислення теорії й практики інноваційних типів психодіагностики й психокорекції в медицині. Практичне значення дипломної роботи визначається можливістю використання отриманих у результаті проведеного експериментального дослідження даних для якісної оцінки будь-якої вікової категорії дітей, а також застосування даного матеріалу студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть бути включені в курси лекцій по віковій і медичній психології.

 13. Сучасні напрямки практичної соціальної роботи у Великобританії: досвід для України (модель сімейного втручання)
  ВСТУП 3 1. Напрямки соціальної роботи у Великобританії 6 1.1. Особливості організації соціальної роботи 6 1.2. Соціальна робота з дітьми 9 1.3. Служби в справах неповнолітніх 10 1.4. Соціальні служби для людей похилого віку 11 1.5. Соціальні послуги для людей з фізичними і розумовими вадами 11 1.6. Соціальні служби в правоохоронних органах 12 1.7. Соціальна робота в сфері національної охорони здоров’я 13 2. Освіта в сфері соціальної роботи і підготовка соціальних працівників 13 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 14. Метод синектика
  Вступ 3 Метод «синектика» 4 1. Основні поняття методу 4 2. «Мозковий штурм» та «синектика»: порівняння та взаємодія 9 Висновок 13 Література 15

 15. Бізнес як метод господарювання
  Вступ. 3 1. Потреба виникнення бізнесу 3 2. Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. 5 3. Типологія, середовище та активізація бізнесу. 9 Висновок. 13 Список використаної літератури. 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua