Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з теорії ймовірностей (ID:22700)
| Размер: 82 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеЗавдання 1.. З карток, які складають слово ,,менеджмент”, випадкових чином вибирається 1 картка. Визначити ймовірність того, що на ній буде написана:
а) буква ,,e”; б) буква ,,ж”; в) буква ,,м”.
Завдання 2. Для контролю якості виготовлення продукції відібрано виробів. Ймовірність того, що взятий навмання виріб є неякісним, дорівнює . Знайти ймовірність того, що серед вибраних виробів буде не менше і не більше неякісних.
N=700; p=0.15; m1=90; m2=120.
Завдання 3. Випадкову величину , щ визначає добовий попит на певний продукт, задано рядом розподілу. Знайти параметр на числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання ; б) дисперсію ; в) середнє квадратичне відхилення .
X 31 37 39 41 43
P 0.2 0.1 0.22 a 0.38
Завдання 4. Для випадкової величини , яка має біноміальний закон розподілу з параметрами , : 1) записати ряд розподілу цієї величини; 2) знайти математичне сподівання , дисперсію , середнє квадратичне відхилення .
N=4, p=0.3
Завдання 5. Неперервна випадкова величина задана інтегральною функцією розподілу . Записати диференціальну функцію розподілу, знайти параметр та визначити ймовірність попадання величини в інтервал .
,
Завдання 6. Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (тис. грн.).
• Скласти варіаційний ряд та статистичний розподіл вибірки, побудувати полігон частот.
• Скласти інтервальний статистичний розподіл вибірки, розбивши проміжок на 5 рівних проміжків, та побудувати гістограму частот.
• Обчислити вибіркові характеристики: вибіркове середнє, вибіркову дисперсію, вибіркове середнє квадратичне відхилення, моду та медіану.
46, 43, 50, 48, 53, 44, 47, 48, 49, 52, 50, 49, 43, 46, 47, 47, 45, 48, 49, 45.
Завдання 7. Використовуючи критерій Пірсона, при рівні значущості перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності , за даними вибірки.
Xi 2 4 5 8 10 12 14 16 18
Mi 4 7 8 12 15 10 12 15 10 6 5 3
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з теорії ймовірностей
  Завдання № 1. Теореми додавання та множення ймовірностей. До складального цеху надходять деталі від трьох інших цехів. Від першого надходить 20% усіх деталей, від другого 30% і від третього – решта деталей. Перший цех в середньому р1 браку, другий – р2 і третій – р3. Р1 Р2 Р3 0.04 0.1 0.05 а) Яка ймовірність того, що до складального цеху надійде стандартна деталь. б) До складального цеху надійшла деталь. Яка ймовірність того, що вона виготовлена в другому цеху. Завдання № 2. Полігон та гістограма частот та відносних частот. Знайти методом добутків вибіркову середню та вибіркову дисперсію заданої вибірки: Хк 12 14 16 18 20 22 Пк 5 15 50 16 10 4 Завдання № 3. Класичне означення ймовірності випадкової події. В урні містяться: 4 червоні, 5 білих та 2 зелені кульки. Навмання із урни беруть три кульки. Яка імовірність того, що вони виявляться різного кольору? Завдання № 4. Означення генеральної та вибіркової сукупності. У цеху встановлено 5 верстатів. Протягом 25 днів реєструвалась кількість верстатів, які не працювали. Здобуто такі значення: 0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 5, 0. Побудувати статистичну функцію розподілу. Знати числові характеристики вибіркової сукупності.

 2. Контрольна робота з теорії ймовірностей та математичної статистики Варіант № 9 а-7 б-1
  Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 71 придатних і 3 браковані деталі. У другій – 10 придатних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі придатні; 2) обидві деталі браковані; 3) 1 деталь придатна, а друга бракована. Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого –60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 7% браку, другий – 1%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом. Завдання 3. Серед 16 виробів три – першого ґатунку, чотири – другого, а решта – з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити і . Завдання 4. Випадкова величина задається щільністю розподілу: . Знайти , , і . Завдання 5. Відхилення розміру деталі від номіналу – нормально розподілена випадкова величина з нульовим математичним сподіванням та дисперсією, рівною 36. Скільки потрібно виготовити деталей, щоб з імовірністю не менше можна було стверджувати, що серед них буде принаймні одна придатна, якщо допускаються відхилення розміру деталей від номіналу на проміжку ?

 3. Теорема про додавання і множення ймовірностей. Обчислення ймовірностей складених висловлювань. Приклади
  Вступ 2 1. Основні визначення для поняття теореми про додавання і множення ймовірностей………………………………………………………………...3 2. Теорема додавання 5 3. Теорема множення 7 4. Формула повної імовірності та формула Байєса 9 Висновок 12 Література 13

 4. Контрольна робота з економічної теорії
  ЗМІСТ 1. Фінансово - кредитна система 3 2. Структура, функції біржі 16 Список використаної літератури 30

 5. Контрольна робота з теорії доказів
  1. Поняття, суть і значення збирання доказів та їх джерел 3 2. Поняття судових доказів. Предмет і межі доказування 6 Задача 10 Допитаний як підозрюваний у вчиненні крадіжки громадянин Юсупов Р. повідомив слідчому, що злочин він вчинив разом з жінкою, віком 30-35 років, на прізвисько “ромашка” яка проживає біля стадіону “Спартак” в м. Києві. Чи є підстави для затримання, як підозрюваної особи, на яку вказав Юсупов? Як повинен діяти слідчий в даній ситуації? Список викристаних джерел 13

 6. Контрольна робота з теорії перекладу
  ЗМІСТ 11. Особливості перекладу текстів офіційно-ділового стилю (тексти законів, міжнародних угод, ділових контрактів, ділового листування тощо). 3 12. Особливості перекладу рекламних, інформаційних та газетних матеріалів 7 17. Застосування граматичних та лексичних трансформацій у перекладі. 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 7. Контрольна робота з економічної теорії
  1.Проаналізувати ситуацію в сучасній Україні з точки зору реформування відносин власності у зв'язку з переходом до ринкової економіки, подаючи такі факти: приватизація основних засобів виробництва здійснюється протягом більше 10 років і декларується, що фундамент ринку створено; вважається, що проведено роздержавлення; прийнята система законів, що адекватна ринковим перетворенням; державний апарат регулярно розробляє програми подальших перетворень і економічного розвитку. 2 2.Викласти свою думку про причини нестабільності економічного розвитку, спираючись на знання об'єктивних законів розвитку і їх використання для досягнення позитивних результатів. 7 3.Перелічити і розташувати економічні інтереси 10 4. Визначити пріоритети в кожній групі інтересів. 11 Список використаної літератури 13

 8. Контрольна робота з економічної теорії
  1. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей 3 2. Витрати виробництва, їх сутність і види 6 3. Сутність підприємства, його роль у ринковій економіці 10 4. Перерозподіл національного доходу і споживання 13 5. Еволюції і перспективи розвитку сучасного капіталізму 15 Список використаних джерел 19

 9. Контрольна робота з економічної теорії
  2. Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 0,5 до 0,9 гривень. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти цін змінюється від 400 до 800 кг за день. 3 3. Вирішуючи питання що, як і для кого виробляти, ринок: (так /ні) 12 4. Продаж однакової продукції різним покупцям за різними цінами це: 12 5. Задача. 12 Прийміть рішення про доцільність купівлі акції. На фондовій біржі курс простої акції певної фірми складає 500 грн. Вам відомо, що акціонерне товариство за підсумками року зможе виплатити дивіденди по цим акціям – 100 грн. Купите ви цю акцію чи покладете в банк суму 500 грн., якщо депозитна ставка проценту складає 10%. Література 14

 10. Контрольна робота економічної теорії
  1. Що означає розширене відтворення економічних відносин ринкового господарювання? Вибрати головні ознаки цього процесу. 2 2. Проаналізувати, як співвідносяться науково-технічний прогрес і процес вдосконалення економічних відносин. Чи можливі між ними протиріччя і як вирішується ця проблема на даному етапі? 4 3. "Економічний цикл" і "економічна криза", порівняйте ці поняття. Яке місце кожного з цих явищ у розвитку економіки, поясніть їх причини. 6 4. Дібрати факти щодо розвитку економіки України, сучасний стан і проблеми подальшого економічного зростання. 9 Список використаної літератури 13

 11. Контрольна робота з теорії організації
  ЗМІСТ 1. Основні типи організаційних структур управління. Лінійно-функціональний тип структури. 3 2. Товариство з обмеженою відповідальністю 9 Список використаних джерел 17

 12. Контрольна робота з теорії економічного аналізу
  1. Аналіз балансового прибутку 2 1.1. Аналіз формування прибутку, його структури і динаміки 2 1.2. Аналіз резервів підвищення прибутку 5 1.3. Аналіз використання прибутку з точки зору ефективності 7 2. Резерви збільшення випуску продукції (надання послуг) та фондовіддачі 9 3. Практичні завдання 13 Задача 1. Визначити показники що характеризують ефективність використання основних фондів підприємства. Дані для розрахунку: 1. Вартість виробленої продукції за звітний період - 100 тис. грн. 2. Балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду - 1550 тис грн 3. Балансовий прибуток за звітний період 85 тис. грн. 4. Середньоспискова чисельність працюючих за звітний період 50 осіб Задача 2. Розрахувати коефіцієнт платоспроможності та дати оцінку стану та динаміки платоспроможності фірми за звітний період. Дані для розрахунку: Грошові кошти Наступні платежі Вид коштів Звітний період Вид платежів Звітний період Початок Кінець Початок Кінець Каса 10 15 Податки 150 150 Розрахунковий рахунок 550 600 Оплата праці 60 70 Інші грошові кошти 50 50 Інші витрати 200 220 Всього: 610 665 Всього: 410 440 Список використаної літератури

 13. Контрольна робота з теорії держави і права
  Вступ 3 1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем 4 2. Історія формування китайського права 6 3. Основні характеристики китайського права. 10 Висновки 17 Список використаної літератури 21

 14. Контрольна робота з основ економічної теорії
  1.Товарний обіг та його стадії. Товарні біржі: функції та види угод на товарні біржі. 3 2. Формування системи соціального захисту населення в Україні 11 Список використаної літератури 16

 15. Контрольна робота з теорії держави і права
  План 1. Соціальний зміст і значення процесу типології держави. Формаційний та цивілізацій підходи до типології держав 3 2. Проаналізуйте склад політичної системи України (у вузькому розумінні) і визначте, які з її елементів входять до механізму політичної влади, а які - до механізму політичного опору 8 Література 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua