Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Використання технічних засобів навчання. Технічні засоби викладання іноземної мови (ID:22740)
| Размер: 48 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3

Розділ 1. Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі 6
1.1 Класифікація технічних засобів навчання та їх функції 6
1.2 Людські можливості щодо сприйняття інформації 10
1.2 Місце і роль технічних засобів у пізнавальному процесі 12

Розділ 2. Використання технічних засобів для інтенсифікації навчального процесу та для забезпечення важливих складових методики викладання іноземної мови у 6-му класі 16
2.1. Лінгафонні пристрої і керування процесом навчання аудіювання у 6-му класі 16
2.2 Методика використання звукових навчальних кінофільмів на уроках англійської мови 18
2.3 Інтенсифікація навчального процесу на основі індивідуалізації навчання з використанням відеофонограм 22
2.4 Використання графопроектора 26
2.5 Впровадження нових інформаційних технологія на уроках іноземної мови 27

Висновки 30
Список використаних джерел 34
Литература1. Асахова В.М. Нові методи навчання// Освіта України.- 1998. - 29 квітня. -С.7-8 2. Вопросы использования учебного кино и телевидения в преподавании иностранных языков.- М: Просвещение, 2003. – 154 с. 3. Гришкова Р. Шляхи впровадження нових методичних принципів навчання іноземних мов // Вересень – 2007. – № 2 (24). С. 74-77. 4. Данилович І.А. Система ігрових вправ у підручнику "English through Communication" для 5 класу середньої школи //Іноземні мови. - 2004. - №2. - С.25-28 5. Дубровкин М.И. Учебное кино и диафильмы в обучении английскому языку в средней школе.- М.: Просвещение, 2003. – 84 с. 6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 217 с. 7. Куштенко Л. Ю. Лингафонное оборудование на уроках иностранного языка.- К.: Лира, 2006. – 74 с. 8. Коновалова Л.В. Средства повышения зффективности урока.-//Иностр. яз. в школе. - 2003. - № 4. – С.10-14 9. Кроль В.М. Психология и педагогика. – Москва: Высшая школа, 2003. –183 с. 10. Ляховицкий М.В. Применение звукозаписи в обучении иностранным язикам.-М.: Высшая школа, 2005. – 241 с. 11. Левицький О.В. Комплексное применение современных технических средств в обучении иностранным языкам // Высокие технологии в педагогическом процессе: Тезисы докладов III международной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов. – Н.Новгород: ВГИПА, 2002. – Ч. 2. – С.78-79. 12. Ніколайчук, Л.А. Методика викладання іноземної мови і літератури, як критерій добору національно-культурного змісту навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). – 188 с. 13. Ольшанский Д.В.Новая педагогическая психология Академический Проект. 2002. – 232 с. 14. Обучение лексике средствами наглядности // Вопросы использования ученого кино и теле видения в преподавании иностранных языков, 2003.- вып.3. – С.10-18 15. Ожогин В.Я. Технические средства в учебном процессе. Информационные свойства и эргонометрические особенности применения. – К.: Вища школа, 2004. – 74 с. 16. Орлов П.И., Струков В.И., Горелов Ю.П. Методические аспекты дистанционного обучения: визуализация информации. Учебно-методическое пособие. – Х.: Изд-во Университета внутренних дел, 2006. – 68 с. 17. Палій О.А. Про можливості використання комп'ютерних технологій у навчанні іноземної мови // Сучасні педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. – Ч. 2. – С.116-118. 18. Палій О.А. Информационные технологии в формировании грамматической компетенции студентов // Высокие технологии в педагогическом процессе: Тезисы докладов II международной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов. – Н.Новгород: ВГИПИ, 2001. – С.168. 19. Рахманов И.В. - Методика и языкознание // Иностранные языки в школе – 1953 -№ 1.Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь. // Іноземні мови. – 2002. – № 3. – С. 3-7. 20. Рахманов И.В. - Методика преподавания иностранных языков в освещении акад. Л.В. Щербы //Иностранные языки в школе-1949 -№ 5. 21. Раушенбах В.З. Краткий обзор основных методов преподавания иностранных языков с І по XX век. - М., 2002. – 184 с. 22. Рахманов Й.В. Очерк по истории методики преподавания новых западно-европейских языков. - М., 2003. – 271 с. 23. Рожкова Ф.М. Кинофильмы на уроках английского язика.- М.: Просвещение, 2001. – 141 с. 24. Скляренко Н.К. Нова серія навчально-методичних комплексів "English through Сотггшпісайоп"//Іноземні мови. 2005. - № 2. – С.20-24 25. Савенко А.О. Експериментальна перевірка ефективності формування граматичної компетенції студентів на основі комплексного використання технічних засобів // Теоретичні питання освіти та виховання.– Вип. 15. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2003. – С.81–85. 26. Galitz W.O. User-Interface Screen Design.- OEM Publishing Group, Wellesley, Massachusets, 2003. – 154 р. 27. Dwyer F.M., Lamberski J.R. A Review of Research on the Effects of the Use of Color in the Teaching-Learning process.—Interm. Journal of Instructional Media, 10(4), 2006. – 67 р.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Педагогічна ефективність технічних засобів навчання
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Аналіз методичної літератури 5 1.1. Педагогічна технологія як дидактична категорія 5 1.2. Характеристика поняття „педагогічна технологія” 7 Розділ 2. Методи педагогічного дослідення 13 2.1. Інноваційні технології суб'єктної самореалізації учнів в освітньому процесі 13 2.2. Впровадження технологій суб’єктної самореалізації 17 Розділ 3. Педагогічна ефективність технічних засобів навчання на уроках біології 21 3.1. Вживання комп'ютера на уроках біології 21 3.2 Методика використання технічних засобів навчання на уроках біології (на прикладі розробки уроків) 22 3.3. Використовування проектної технології в школі 27 3.4. Вживання технологій Відкритої освіти "Критичне мислення в процесі читання і листа" і "Дебати" на уроках біології" 32 Висновок 36 Список використаної літератури 38 Основна мета: підготовка людини до активної діяльності в різних сферах економічного, культурного і політичного життя суспільства, людини, що уміє думати самостійно і вирішувати різноманітні проблеми, володіючого критичним і творчим мисленням. Задачі: створення умов для розвитку уміння школярів вчитися на власному досвіді і досвіді інших, що навчаються в процесі розробки учбового проекту; створення умов, що дозволяють учню самостійно відкривати єство речей, що вивчаються, і тим самим розвиватися. Наукова новизна полягають в навчанні на активній основі, через доцільну діяльність учня, погодившися з його особистим інтересом саме в цьому знанні. Практична значущість: в результаті роботи над проектом учень відчуває власну зацікавленість в знаннях, які можуть і повинні стати в нагоді йому в житті, що придбавалися, він самостійно вирішує проблему, застосувавши необхідні знання часом з різних областей. Гіпотеза: ми припускаємо, що учні, беручи участь в проектній діяльності - набудуть навичок самостійного мислення - навчаться знаходити і вирішувати проблеми - навчаться прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення проблеми - одержать навики встановлення причинно-наслідкових зв'язків - зможуть гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях, і впродовж всього життя матимуть нагоду знайти в ній своє місце - будуть комунікабельними і контактними.

 2. Ефективне використання наочних засобів навчання при організації навчально-пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках англійської мови
  ВСТУП 3 1. ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ 6 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ 10 2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. 10 2.1 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 13 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТОК 23

 3. Особливості навчання іноземної мови в молодшій школі. Зміст і прийоми роботи
  ВСТУП 3 Розділ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 5 1.1. Особливості розвитку і виховання молодших школярів………….5 1.2. Специфіка викладання іноземної мови у початковій школі………7 Розділ 2. МІСЦЕ ГРИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 12 2.1. Поняття гри в методиці та педагогіці 12 2.2. Рольова гра як метод навчання в початковій школі 15 Розділ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 21 3.1. Метод проектів 21 3.2. Проблемно-пошукові методи навчання 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 31 Об'єктом нашого дослідження є процес навчання іншомовному спілкуванню на початковому етапі. Предметом дослідження стали методи прийоми та засоби формування мовленнєвих вмінь та навичок іншомовного спілкування молодшими школярами. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичній розробці методики навчання іншомовному спілкуванню в молодшій школі.

 4. Технічні засоби у сфері ліків
  Вступ 3 1. Вимоги до лікарських засобів 4 2. Співвідношення між користністю та ризиком вживання ліків 5 3. Фармакологічні засоби 7 4. Застосування технічних засобів в фармації 8 Література 14

 5. Організаційно – технічні та перифірійні засоби
  Тема: Робота з принтером Мета: засвоїти навички друку документів та налаштування параметрів роботи з принтером Основні поняття. Принтер, види принтерів, драйвер принтера, роздільна здатність друку, поняття колонтитулів, основні формати та типи паперу. Список використаної літератури: 1.Новиков Ф.А.. Яценко А.Д. Microsoft Office 2000 в целом. - СПб.: БХВ – Санкт Петербург. 1999.-728 с. 2.Насько В.. Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере.-К.:BHV. 1999. -624 с. 3. Пушкарь О.І. Комп´ютерна техніка. Комп´ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів, 2002. – 704с.

 6. Вірши та пісні на уроках іноземної мови
  Вступ 3 Розділ 1. Навчання іншомовного усного мовлення школярів молодшого віку на базі різножанрових музичних тел 5 1.1. Природа мотивації та вплив пісні на підвищення продуктивності іншомовної мовленнєвої діяльності у школярів 5 1.2. Ефективність використання різних музичних жанрів на уроці англійської мови 10 Розділ 2. Пісня та вірш як один із прийомів навчання іноземній мові 15 2.1. Вірші та римування на уроці англійської мови 15 2.2 Пісня на уроці англійської мови 25 Висновок 32 Список використаної літератури 34 Додатки 35

 7. Структура уроку іноземної мови (англійської)
  Вступ. 2 1. Урок, як основна форма організації навчання. 3 1.1. Особливості уроку та його структури, як форми організації навчання. 3 1.2. Вимоги до уроку іноземної мови. 6 1.2.1. Мовленнєва спрямованість уроку іноземної мови. 6 1.2.2. Комплексність уроку іноземної мови. 7 1.2.3. Іноземна мова - мета і засіб навчання. 8 1.2.4. Висока активність розумово-мовленевої діяльності учнів. 8 1.2.5. Різноманітність форм роботи учнів. 9 1.2.6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності. 10 2. Типи та структура уроків англійської мови. 12 2.1. Критерії класифікації уроків англійської мови. 12 2.2. Дидактико-методичні моделі уроків англійської мови. 15 2.3. Аналіз уроку англійської мови. 18 3. Практична частина. 24 Висновок. 31 Література. 32

 8. Тест як засіб контролю у навчанні іноземної мови
  Зміст Вступ 3 1. Тестовий контроль у навчанні іноземних мов 5 1.1. Тест як один із засобів контролю навченої іноземній мові 5 1.2. Технологічні особливості проведення тесту на заняттях іноземної мови відповідно їх класифікації 8 2. Психологічні і методичні аспекти тестового контролю володіння іноземною мовою 13 2.1. Психологічні особливості змісту поняття “тестовий контроль” при вивченні іноземної мови 13 2.2. Психолого-педагогічні умови проведення тестів 14 3.Вчительській тест, як засіб реалізації поточного контролю на уроках іноземної мови. Диференційовані завдання 18 3.1. Організаційні та методичні особливості проведення вчительського тесту 18 3.2. Експериментальне дослідження ефективності тестового контролю при вивченні іноземної мови 23 Література 30 Додатки 33 При написанні курсової роботи була поставлена така мета дослідження: дослідити функціональне призначення та ефективність тестового контролю у навчанні іноземних мов. Визначена мета зумовила поставити наступні завдання: • Розкрити зміст питання тестовий контроль у навчанні іноземних мов; • Дослідити психологічні та методичні аспекти тестового контролю володіння іноземною мовою; • Висвітлити поняття учительського тесту, як засобу реалізації контролю на уроках іноземних мов. Для реалізації зазначених завдань дослідження були залучені наступні методи: наукове спостереження процесу навчання учнів, дидактичне тестування, розвідувальний мовний експеримент, а також лінгвометодичний аналіз. Відповідно до вказаної мети предметом курсової роботи є дослідження основних напрямків щодо контролю знань учнів. Об’єктом нашого дослідження є тестовий контроль як найбільш прогресивний та комплексний контроль якості знань учнів при вивченні англійської мови. Для того, щоб провести детальне та комплексне вивчення теми курсової роботи нами були використанні наукові дослідження та практичні рекомендації видатних науковців – філологів. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури.

 9. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 10. Основи охорони праці Наведіть приклади і опис інженерно-технічних засобів, що забезпечують безпеку обслуговування технологічного обладнання на підприємствах даної галузі
  Наведіть приклади і опис інженерно-технічних засобів, що забезпечують безпеку обслуговування технологічного обладнання на підприємствах даної галузі. 3 Задача 1 8 1. У результаті нещасного випадку на виробництві потерпілий втратив професійну працездатність на 45% і йому була встановлена інвалідність ІІІ групи з виплатою пенсії 55грн. Адміністрація з урахуванням висновку комісії охорони праці визначила його провину на 40%. Визначити розмір відшкодування збитку потерпілого з урахуванням його середньомісячного заробітку 220грн. Дано: А % =45; Б грн. = 55; В % = 40 ; Г грн. = 220 Задача 2. 8 У батарею циклонів надходить для очищення Q 800 м3 повітря на годину, що містить N 1200 г борошняного пилу. Концентрація пилу в повітрі після фільтра К 12 мг/м3. ГДК борошняного пилу в повітрі робочої зони в мг/кг3. Визначити ККД повітроочисника і допустиму концентрацію пилу, що викидається в атмосферу. Дайте висновок. Вихідні дані Q, м3 N, г К мг/м3 8000 1200 12 Список використаної літератури 10

 11. Контрольна робота з методики викладання української мови
  1. Українська мова в системі шкільних предметів. Мета і завдання її вивчення. 2 2. Методика вивчення будови слова і словотвору (поняття, значення, завдання, система вправ та методика їх проведення). 4 3. Шкільні підручники з української мови (для різних типів шкіл). 7 4. Основи мовленнєвої діяльності (теорія та практика). 9 5. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови. 12 6. Концепція мовної освіти у старших класах в 12 –річній школі. 13 7. Види лінгвістичного розбору на уроках української мови та методика їх проведення. 15 Використана література 17

 12. Засоби навчання в економічній освіті
  Засоби навчання в економічній освіті Рівень А. 2. Назвіть, які методики активного навчання Вам відомі? Рівень В. 1. Як виявилась педагогічна майстерність А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського у вирішенні педагогічних задач? Рівень С. 3. Вчитель починає урок: «Діти! Зараз Вам буде дуже цікаво...» Прокоментуйте початок цього уроку. Список використаної літератури

 13. Інновації у сучасних методиках викладання англійської мови в ВУЗах України
  Інновації у сучасних методиках викладання англійської мови в ВУЗах України Література

 14. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Раціональне використання технічних і технологічних ресурсів підприємства (виробничого обладнання, сировини, матеріалів)
  Завдання 1. 3 1. Раціональне використання технічних і технологічних ресурсів підприємства (виробничого обладнання, сировини, матеріалів) 3 2. Загальна характеристика стратегічного управління 11 3.Чинники ринків держави - стратегічна ланка діяльності туристичного підприємства (організації, фірми) та внутрішньо-організаційні чинники 17 Завдання 2. 26 Визначити, за допомогою показника "Z - рахунка", з яким підприємством буде реалізовувати Ваша фірма спільний проект будівництва готельного комплексу: з туроператором «О» чи турагентом «Т», базуючись на даних наведених у таблиці. Відповідь обгрунтуйте. Література 28

 15. Економічні знання як предмет навчання. Місце курсу «Методика викладання економіки» в системі економічної освіти
  Економічні знання як предмет навчання. Місце курсу «Методика викладання економіки» в системі економічної освіти 3 Рівень А. 8. Що таке маєвтика? 14 Рівень В. 35. Чому конформізм, дисципліна й активний контроль — це цінності пересічного вчителя? 16 Рівень С. 18 Перелік використаної літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua