Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: венчурне підприємництво (ID:22766)
| Размер: 35 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз останніх досліджень і публікацій з інноваційного підприємництва 4
2. Місце венчурного підприємництва в інноваційній інфраструктурі 6
3. Венчурні фонди в Україні і в США 16
Висновки 20
Кейсове завдання: «Назва» 21
Література 24

Литература1. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 172 с. 2. Готовятся изменения к закону об инновациях // Экономические известия. – 2007. – № 83(616). 3. Нарышкин С. Инновационная составляющая инвестиционных процессов // Вопросы экономики. – 2007. – № 5. – С. 52–64. 4. Фрезер А. Інтерв’ю із Головою Державного Агентства України з інвестицій та інновацій Віктором Івченко // Business Ukraine (Ділова Україна, англомовний щотижневий журнал). – 2007. – Т. 1, №1. – С. 26–27. 5. Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. – С. 8. 6. Кузьмін О.Є., Литвин І.В. Сутність та розвиток венчурного підприємництва //Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2005. – № 527: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – С. 92–98. 7. Корецька-Гармаш В. О. Визначення факторів, що впливають на венчурне фінансування / В. О. Корецька-Гармаш // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 207. Т. 3. –– Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. –– С. 763––770. 8. Васильєва Т.А. Основні індикатори ринку інноваційного інвестування // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С. 22–26. 9. Красовська О., Грига В. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состоянии дел в Украине // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 75–77. 10. Проект закону України “Про венчурну діяльність в інноваційній сфері”. – http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=30849&pf35401=112286; 11. Васильєва Т.А. Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // АПЕ. – 2008. – № 4(82). – С. 204–212.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Венчурне інвестування як нова форма інвестування в світі
  ВСТУП 3 1. Необхідність венчурного інвестування 4 2. Джерела венчурного інвестування 7 3. Венчурне інвестуваня в Україні 12 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 2. Спільне підприємництво
  Вступ 3 1. Природа спільного підприємництва 4 2. Організація та специфіка діяльності спільних підприємств 6 3. Передумови і перспективи розвитку спільного підприємництва в Україні 12 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 3. Економіка і підприємництво
  7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 3 Виконання роботи 6 1. Визначте категорії 6 2. Теоретичне питання. 8 Доходи населення, їх структура і види. Принцип соціальної справедливості і нерівність доходів. Крива Ло-ренца. Система соціального захисту. 8 1. Структура і види доходів населення. 8 2. Принцип соціальної справедливості та нерівність доходів. Крива Лоренцо 10 3. Система соціального захисту населення 13 3. Задачі 16 3.1. Торік ткач працював на шести верстатах, у поточному році він обслуговує дев'ять верстатів. Торік його погодинна ставка зарплати становила 15 грн., цього року — 18 грн. за годину. Визначте, на скільки зросла денна додаткова вартість, що її створює ткач. Який спосіб її збільшення використано у даному разі? 3.2. Обчисліть орендну плату за складний майновий комплекс, вартість якого дорівнює 200 тис. грн.. Питома вага нових об'єктів у майні комплексу становить 60 %, частково зношених — З0 %, повністю зношених — 10 %. Орендний процент дорівнює 7 % річних, коефіцієнт залишкової вартості — 0,7, обладнання буде завантажене на 100 %. 3.3 Статутний капітал нової акціонерної компанії — 200 млн. грн.., загальна кількість випущених акцій — 4 млн. Засновники гарантують, що за підсумками року на сплату дивідендів буде використано 32 млн. грн.. прибутку. Середньозважена норма банківського процента — 8 % річних. 4. Тести 18 4.1. Яка з організаційних форм підприємницької діяльності передбачає відмову права на комерційну таємницю? 4.2. Якими чинниками у кожний певний період обмежена кількість основного фактора виробництва у сільському господарстві — землі? 4.3. Товар — це: 4.4. На ставку позичкового процента впливає: 4.5. Вищим органом управління акціонерним товариством є: Література 20

 4. Підприємництво у сфері послуг
  1. Характеристика типів консалтингових продуктів, що використовуються в діяльності підприємницьких структур 3 2. Роль консалтингової діяльності в підтримці створення фінансового менеджменту 7 3. Роль консалтингу в лізинговій сфері діяльності та його правове забезпечення 10 4. Організація та порядок державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в сфері послуг. 13 Література 16

 5. Контрольна робота підприємництво
  ВСТУП 3 1. Ознайомитись з пакетом основних законодавчих та нормативних актів, що складають правову базу розвитку підприємництва в Україні 4 2. Охарактеризувати основні проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 7 3. Ознайомитись за нормативними актами з основними організаційно-правовими формами здійснення підприємницької діяльності в Україні. Представити у табличній формі економічні, соціальні та організаційні переваги і недоліки кожної з організаційних форм 11 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 6. Контрольна робота підприємництво
  1. Обґрунтуйте, як зниження мотивації до праці та регресивні зрушення в структурі зайнятості впливають на мобільність робочої сили. Наведіть приклади, які мали місце в регіоні. 3 2. Опишіть заходи державного регулювання зайнятості в регіоні 9 3. Назвіть приклади форм і методів впровадження соціального діалогу у регіоні. 14 4. Опишіть економічні наслідки безробіття. 17 5. Опишіть соціальні наслідки безробіття. 19 Література 25

 7. Охарактеризуйте бізнес і підприємництво
  Вступ 3 1 Розкрийте спільне та відмінне в бізнесі та підприємництві 4 2 Перелічіть основні функції бізнесу та його базові ресурси 4 3 Чому прибуток є важливою соціальною функцією, а конкуренція - рушійною силою підприємства? 6 4 В чому полягають особливості різних форм організації бізнесу? 10 5 Які Ви знаєте форми бізнесу і підприємництва в Україні? 12 Висновок 14 Використана література 15

 8. Підприємництво у сфері послуг
  1. Принципи здійснення підприємницької діяльності 3 у сфері послуг 3 2. Характеристика ринкового середовища консалтингу 6 3. Місце інвестиційної практики в консалтингу 9 4. Особливості структурного формування продукту туристичного бізнесу 11 5. Роль консалтингу в аграрному бізнесі та його правове забезпечення 14 Література 17

 9. Підприємництво і бізнес-культура
  1. Який метод формування початкового підприємницького капіталу в Україні, на Вашу думку, може бути найбільш перспективним? 3 2. Якою мірою законодавства України сприяє залученню іноземного капіталу? 10 3. В чому полягає сутність концепції механізму прихованих партнерських зв’язків і чи можливе її використання в сучасних умовах? 18 Які можливі джерела формування фінансових ресурсів малого підприємництва? 19 Список використаної літератури 23

 10. Підприємництво і бізнес-культура
  1. Процес ділового спілкування. Сучасна система ділових комунікацій 3 2. Етичні норми реклами 9 3. Характеристика бізнес-культури Китаю 18 Список використаної літератури 21

 11. Підприємництво в ринковій економіці
  Вступ 3 1. Поняття підприємництва. 5 2. Функції та принципи підприємництва. 10 3. Умови підприємницької діяльності. 14 4. Основні моделі підприємництва: класична та інноваційна. 19 5. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. 21 Висновок 38 Список використаної літератури 41 Додатки 43

 12. Підприємництво як вид господарської діяльності
  ВСТУП 3 1. Поняття підприємницького права 4 2. Характеристика підприємництва 9 ВИСНОВОК 16 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

 13. Підприємництво у наданні медичних послуг
  Вступ 3 1. Поняття та сутність підприємництва 4 1.1 Поняття підприємництва 4 1.2 Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні 6 2. Особливості підприємництва у наданні медичних послуг 10 2.1 Ліцензування підприємницької діяльності з надання медичних послуг 10 2.2 Порядок ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною практикою в Україні 20 3. Державна реєстрація підприємництва 22 Висновки 27 Додаток 1. Заява на видачу ліцензії 34

 14. Контрольна робота інноваційне підприємництво
  3. Сутність і значення науково-технічного прогресу 3 13. Процедура оцінки, методи і принципи експертизи інноваційних проектів 8 23. Метод екстраполяції як засіб науково-технічного прогнозування 15 Задача 17 Підприємство розглядає можливість інвестування виробництва нового виду продукції. В таблиці наведені альтернативні варіанти інвестування: проекти А і Б. Визначте, який з проектів слід вибрати підприємству, розрахувавши такі показники ефективності: грошовий потік, теперішня вартість грошового потоку в результаті дисконтування, чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності. Зробіть обґрунтовані висновки... Список використаної літератури 19

 15. Контрольна робота інноваційне підприємництво
  2. Зміст, функції та принципи планування інноваційних проектів 4 12. Управління ризиком в процесі інноваційної діяльності 7 22. Інновації на вході і виході підприємства 12 Задача 16 Підприємство розглядає можливість інвестування виробництва нового виду продукції. В таблиці наведені альтернативні варіанти інвестування: проекти А і Б. Визначте, який з проектів слід вибрати підприємству, розрахувавши такі показники ефективності: грошовий потік, теперішня вартість грошового потоку в результаті дисконтування, чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності. Зробіть обґрунтовані висновки.... Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua