Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економіка праці задачі (ID:22887)
| Размер: 35 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеЗавдання 1

Розрахувати технологічну трудомісткість виготовлення умовної деталі, використовуючи дані, наведені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Параметри технологічного процесу обробки деталі
Найменування операцій
технологічного процесу Організація виробничого процесу обробки деталей Топ5 ХВ- Тобс , % Тпз, % ТПзп ХВ- Твот%
Виготовлення литих заготовок Партіями по 80шт. 2,5 10 - 20+N 12
Термічна обробка Партіями по 40 шт. 4,0 10 - 10+N 12
Фрезерна Поштучно 2+N 8 5 - 5
Свердлильна Поштучно 0,5 3 4 - 5
Шліфувальна Поштучно 1+N 4 6 - 5
Контрольна Поштучно 0,5+N 5 3 - 4

Примітка: 1. При проведенні розрахунків перерви з організаційно-технічних причин не враховуються.
2. N - номер варіанту.

Номер варіант 11.

Завдання 2

В механічному цеху заводу по виробництву штампів і прес-форм виготовляються втулки для штампів.
Для перевірки виконання діючих норм часу та виробітку проводиться індивідуальна фотографія робочого часу.
Виходячи із даних індивідуальної фотографії робочого часу (таблиця 2.1., 2.2.):
1. Скласти нормативний баланс робочого часу, фактичний баланс робочого часу.
2. Розрахувати коефіцієнт зайнятості робітника активною роботою, показники використання робочого часу та можливе зростання продуктивності праці.
3. Розробити організаційно-технічні заходи за результатами фотографії робочого часу.
Таблиця 2.1
Підприємство: завод штампів і прес-форм Карта індивідуальної фотографії робочого часу
Цех Механічний

Дата Зміна Час спостережень Робітник


Початок Закінчення Прізвище Розряд 3-й
8.00 17.00 Спеціальність Токар Стаж 10 років
Обладнання Робота
Назва Токарний верстат Операція Токарна (див. технологічну карту)
Модель 16К20 Деталь Втулка
Інв.№ 3476 Розряд роботи 3-й Матеріал Cm 45
Стан задовільний Норма штучного часу 2,3+0,1N

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задачі економіка праці
  Задача 1 Токар, очікуючи налагоджувальника втрачає 25 хв. робочого часу. В цеху впроваджено стандартне обслуговування робочих місць, внаслідок чого скоротились втрати робочого часу на 20 хв. У цеху працює 35 токарів, річний фонд робочого часу кожного становить 230 днів, 1720 годин рівень виконання норм праці 110 %. Середньо¬місячна заробітна плата 350 грн. Визначити економічну ефективність стандартного обслуговування робочих місць: - додатковий фонд робочого часу внаслідок скорочення його втрат; - додатковий обсяг продукції (в нормо/годинах і в натуральному вираженні) норма часу на випуск одиниці продукції дорівнює Нч = 2,5 нормо/години; - підвищення продуктивності праці; - економію кількості; - економію заробітної плати; - економію відрахувань до фондів із заробітної плати; - річний економічний ефект. Задача 2 Цеху за місяць заплановано виготовити 300 виробів. Трудоміст¬кість токарних робіт одного виробу становить 18 нормо/годин, фре¬зерувальних робіт 15 нормо/годин, шліфувальних 22 нормо/години. Плановий рівень виконання норм праці становить: у токарів — 120 %, фрезерувальників і шліфувальників — 115 %. В цьому місяці 21 робо¬чий день тривалістю 8 годин. Визначити чисельність і професійний склад робітників, необхідних для виконання планового завдання. На підставі якої інформації визначають кваліфікаційний склад робітників? Задача 3 Користуючись "Критеріями для бальної оцінки виробничих еле¬ментів умов праці", визначити умови праці (категорію важкості робіт) на робочому місці. На робочому місці діють такі елементи виробничого середовища і трудового процесу. № пор. Елементи виробничого середови¬ща і трудового процесу Нормативне значення Фактичне значення Час дії елемента протягом зміни, хв. 1 Шум, дБ 70 80 380 2 Температура повітря на робочому місці у холодний період, °С 23 18 780 3 Вібрація, дБ ГДР на рівні ГДР 360 4 Статичне фізичне навантаження на все тіло, кг/с 125000 380 5 Робоча місце, робоча поза Робота в нахиленому положенні під кутом 30° 140 Тривалість зміни 8 годин. Встановити доплати за умови праці. Охарактеризувати цю кате¬горію важкості праці. Назвіть заходи захисту працівника від шуму.

 2. Економіка праці задачі
  Завдання 1 Розрахувати технологічну трудомісткість виготовлення умовної деталі, використовуючи дані, наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Параметри технологічного процесу обробки деталі Найменування операцій технологічного процесу Організація виробничого процесу обробки деталей Топ5 ХВ- Тобс , % Тпз, % ТПзп ХВ- Твот% Виготовлення литих заготовок Партіями по 80шт. 2,5 10 - 20+N 12 Термічна обробка Партіями по 40 шт. 4,0 10 - 10+N 12 Фрезерна Поштучно 2+N 8 5 - 5 Свердлильна Поштучно 0,5 3 4 - 5 Шліфувальна Поштучно 1+N 4 6 - 5 Контрольна Поштучно 0,5+N 5 3 - 4 Примітка: 1. При проведенні розрахунків перерви з організаційно-технічних причин не враховуються. 2. N - номер варіанту. Номер варіант 24. Завдання 2 В механічному цеху заводу по виробництву штампів і прес-форм виготовляються втулки для штампів. Для перевірки виконання діючих норм часу та виробітку проводиться індивідуальна фотографія робочого часу. Виходячи із даних індивідуальної фотографії робочого часу (таблиця 2.1., 2.2.): 1. Скласти нормативний баланс робочого часу, фактичний баланс робочого часу. 2. Розрахувати коефіцієнт зайнятості робітника активною роботою, показники використання робочого часу та можливе зростання продуктивності праці. 3. Розробити організаційно-технічні заходи за результатами фотографії робочого часу. ........... Завдання 3 1. Розробити нормоване завдання інструментального цеху на місяць (17-24 варіант), на 2 місяці (9-16 варіант), на квартал (1-8 варіант). Кількість основних робітників цеху становить 15+N чоловік. Розрахувати у відповідності з цим завданням плановий фонд оплати праці бригади. Визначити середню планову заробітну плату одного робітника за місяць. Вихідні дані для розрахунку: 1. Загальна планово місячна виробнича програма інструментального цеху, в склад якого входить бригада, представлена в таблиці 3.1. 2. Тарифні коефіцієнти з оплати праці становлять: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,0 1,12 1,25 1.39 1,54 1,7 1,87 2.06 2,26 2,49

 3. Економіка праці і Фінанси підприємств задачі
  Економіка праці 6. Задача. Визначте економію робочої сили, якщо в результати проведення організаційно-технічної модернізації витрати праці на певну операцію (роботу) знизились на 45 хвилин, а кількість таких операцій на протязі року - 15 тис., при цьому річний фонд робочого часу - 1850 год., середнє виконання норм - 110%. Задача. Трудомісткість виробничої програми становить 4500 тис. нормо-годин, середнє виконання норм виробітку - 116 %, бюджет робочого часу - 1920 годин. Розрахуйте загальне число робітників-відрядників. Фінанси підприємств 24. Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 15000 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 12 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 80000 грн. Розрахувати: точку беззбитковості виробництва, використавши графічний і аналітичний методи розрахунків; додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 20000 грн. 3. Визначити приріст рентабельності від зниження собівартості продукції і зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів, якщо в базисному році маємо такі дані: Назва виробу Річний обсяг виробництва, шт. Оптова ціна, тис. грн. Собівартість, тис. грн. А 850 0,80 0,60 Б 1240 0,75 0,69 Середньорічна вартість основних виробничих фондів – 1100 тис. грн. Середньорічна вартість оборотних коштів – тис. грн. У звітному періоді собівартість одиниці продукції, тис. грн. становить А – 0,59 тис. грн. Б – 0,67 тис. грн. Введено основних виробничих фондів у травні на 90 тис. грн. Вибуло основних виробничих фондів у вересні на 50 тис. грн.

 4. Задачі економіка
  2.1. Туристична фірма «Діана» займається продажем туристичних путівок на літній відпочинок до Таїланду. Щороку вона планує закуповувати блок місць на 220 номерів у місцевих готелях. Визначте, яку з чистих стратегій випуску продукції задіяти зазначеній туристичній фірмі. Відповідь аргументуйте. 2.2. Оцініть здатність підприємства до освоєння нових виробництв. Вартість заново введених виробничих фондів рівна 743,241 млн. грн.. Середньорічна вартість виробничих фондів основного виробничого призначення - 564,560 млн.грн., загальновиробничого призначення - 887,954 млн.грн., загальногосподарського призначення - 124, 743 млн. грн.. Яку стратегію доцільно вибрати підприємству ?

 5. Задачі економіка
  Варіант 5 3. Задача. Підприємство придбало сировину і матеріали разом з податком на додану вартість на суму -48000 грн, заробітна плата становить 10000 грн, амортизація - 3000 грн, інші витрати -1300 грн. Обчисліть собівартість готової продукції, якшо соціальні податки (нарахування на фонд оплати праці) становлять: 31.8% - Пенсійний фонд, 2,9% - Фонд тимчасової непрацездатності, 1,6% - Фонд по безробіттю, та відрахування до Фонду професійного ризику підприємства становлять 3%. Покажіть структуру собівартості. 4. Задача. Побудуйте криву Лоренца за припущенням, що все населення країни за рівнем доходів розділене на п'ять рівних груп, на кожну з яких відповідно припадає 40, З0, 15, 10 і 5 відсотків сукупного доходу. Зробіть аналіз кривої і ситуації із розподілом доходів у даній країні. Варіант 9 3. Задача. Сукупні витрати на виробництво автомобіля становлять 300 тис.грн., у складі яких фонд амортизації будівель і обладнання становить 7%, а фонд оплати праці – 35 тис.грн. Рівень рентабельності виробництва – 11%. Визначте а) ціну, за якою виробник буде продавати свою продукцію; б) обсяг лоланої вартості і обсяг податку на додану вартість. 4. Задача. У 2009 р. трудовий мігрант з України заробив в Росії 2000 дол. На час отримання зарплати курс рубля до долара становив 28,76 руб. за долар. У той же час в Україні валютні курси були такими: 8,16 грн. за 1 дол. і 0,28 грн. за російський рубль. Проаналізуйте, як вигідніше конвертувати отриману зарплату у гривню.. Варіант 16 3. Задача. Упродовж 2004 р. споживчий кошик з 1000 грн. зріс на 170 грн., а індекс номінальної заробітної плати зріс на 20%. Визначте, як змінився за цей перід індекс реальної заробітної плати. 4. Задача. Власний капітал банку – 10 млн.грн., а залучені депозити – 95 млн.грн., у т.ч. депозити до запитання – 30 млн.грн., кошти на поточних рахунках підприємств – 20 млн.грн. Банківський процент – 4% річних за вкладами до запитання та 10% за строковими депозитами. Загальна сума наданих позик – 80 млн.грн., позичковий процент – 20% річних. Витрати на організацію банківської діяльності становлять 1,2 млн.грн. на рік. Обчислять величину і норму отриманого банком прибутку. Варіант 6 3. Задача. П'ять однакових груп населення отримали річні доходи, що дорівнюють відповідно 1 млрд дол., 500 мли, 300 млн, 200 млн і 100 млн. дол. Побудуйте за наведеною інформацією криву Лоренца для даної економіки, зробіть необхідні пояснення і аналіз. 4. Задача. Статутний фонд публічного акціонерного товариства складається із 30 000 простих акцій номіналом 50 грн і 3 000 привілейованих акцій номіналом 20 грн. Визначте вартість контрольного пакету акцій даного акціонерного товариства. Скільки відсотків від статутного фонду ПАТ складає контрольний пакет акцій? Варіант 10 3. Задача. На підприємстві вироблено 10 тис. пар взуття. Собівартість однієї пари — 300 грн, ціна реалізації - 430 грн. Визначте: а) обсяг прибутку підприємства і рівень рентабельності виробництва даного товару; б) як зміниться прибуток, якщо собівартість зменшиться на 20 грн, а ціна реалізації — відповідно на 10 грн; в) якою за нових умов буде норма прибутку? 4. Задача. Власник земельної ділянки у США до початку світової кризи 2008 р. одержував щорічно 50 тис. дол. земельної ренти. Банки сплачували вкладникам 3,2 % річних. У зв'язку із кризою, земельна рента знизилась у 1,4 рази, а банківський процент зменшився до 2 % річних. Визначте, як змінилася у зв'язку із кризою ціна даної ділянки землі.

 6. Задачі економіка
  Задача. Вар 2 А) Розрахувати коефіцієнти частоти Кч, тяжкості Кт та втрат Кв внаслідок n = 2 випадків травмування на підприємстві, яке нараховує Р = 60 працівників. Загальна втрата склала Д = 20 робочих днів протягом періоду t = 0,5 року. Б) Визначити величину відшкодування підприємством втраченого заробітку, який склав А = 280 грн. на місяць працівнику, який втратив внаслідок виробничої травми, якщо вина потерпілого становить Z = 40%, а підприємства S = 60%. При цьому втрата професійної працездатності становить Y = 40%, а загальної – Х = 60%.

 7. Задачі економіка
  Зміст Задача 10 2 Виробниче підприємство досягло таких показників своєї господарської діяльності: a) обсяг реалізованої продукції - 250 т; b) продажна ціна 1т. - 1800 грн.; c) рівень рентабельності продукції - 25% d) рентабельність основного капіталу - 30% e) рентабельність оборотного капіталу - 15%. У розрахунковому році передбачається: 1) збільшити обсяг реалізації продукції і середньорічну вартість основного капіталу відповідно на 12% і 5%; 2) зменшити валові витрати на виготовлення і реалізацію продукції та оборотні кошти відповідно на 10% і 3%. Розрахувати змінений рівень рентабельності: а) виробництва; б) продукції; в) основного капіталу; г) оборотного капіталу. Задача 23 4 Митна вартість підакцизних імпортних товарів, завезених на територію України для продажу – 540 тис. грн., сума мита та митних зборів – 28 тис. грн., ставка акцизного збору – 18%. Розрахувати суму непрямих податків, що підлягають сплаті до бюджету, якщо виручка від реалізації цих товарів становить 1114 тис. грн. Література 6

 8. Задачі економіка
  2.1.Авіакомпанія «А» планує відкрити новий маршрут до Японії. Вона не впевнена у тривалому (більше, ніж на один рік) попиті. Капіталовкладення у відкриття маршруту складають 240 тис. дол.США. Собівартість авіаперельоту з урахуванням зборів у аеропортах складає 2245 дол.США. Визначте, яку цінову стратегію обрати авіакомпанії і якою буде ціна авіаквитка у роздріб при місткості літака 100 посадочних місць, і плановій завантаженості 80%. Відповідь аргументуйте. 2.2.Визначити загальний розмір затрат на реалізацію стратегії інноваційного розвитку підприємства при розробці нової технології, якщо відомо, що затрати на дослідницькому етапі становлять 81 тис. грн., на конструктивному - 143 тис. грн.., на концептуальному - 257 тис. грн.., затрати, пов'язані з формуванням нового ринку, рівні - 233 тис. грн., затрати на оплату праці - 31 тис. грн.., відрахування єдиного соціального податку і страхових внесків від нещасних випадків на виробництві -14,5 тис. грн.., амортизаційні відрахування - 27 тис. грн., накладні витрати -96,7 тис. грн..

 9. Задачі економіка
  Задача 1 Середньорічна чисельність населення району дорівнює 3200 тис. чол. Коефіцієнт народжуваності — 21%о, коефіцієнт смертності — 12%о, а коефіцієнт механічного приросту населення — 11%о. Визначити чисельність населення району через 3 роки. Рішення Задача 2 Повна первісна вартість основних фондів на початок року становила 1720 тис. ум. од., сума зносу на початок року — 258 тис. ум. од., вве¬дення нових основних фондів — 424 тис. ум. од., вибуло у зв'язку з ветхістю та зносом (ліквідаційна вартість) — 4 тис. ум. од., їх повна первіс¬на вартість — 144 тис. ум. од. Річна норма амортизації — 6%. Розрахувати вартість основних фондів на кінець року за повною і за¬лишковою вартістю. Рішення. Задача 3 На заводі вироблено готових виробів зі своєї сировини на 1480 тис. ум. од., із сировини замовника — на 18 тис. ум. од., у тому числі вар¬тість сировини замовника — 6 тис. ум. од., напівфабрикатів на 1260 тис. ум. од., у тому числі спожито у промисловому виробництві на 1200 тис. ум. од. Інші реалізовано на сторону. Виконано робіт з капітального ремонту устаткування на суму 10 тис. ум. од. Залишки незавершеного виробництва на початок періоду — 30 тис. ум. од., а на кінець — 33 тис. ум. од. Визначити валовий оборот, валову продукцію, товарну продукцію. Рішення Задача 4 Є такі дані про виробництво і собівартість однорідної продукції: Підпри- ємство Базовий період Звітний період Вироблено, тис. оди- ниць Собівартість одиниці, ум. од. Вироблено, тис. одиниць Собівартість одиниці, ум. од. № 1 №2 20 14 155 220 60 16 170 230 Визначити: 1. Індекси собівартості продукції на кожному підприємстві. 2. Середню собівартість одиниці продукції по двох підприємствах у цілому за кожний період. 3. Індекси собівартості продукції по двох підприємствах разом: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень. Рішення Задача 5 За місяць (30 днів) сума явок на роботу дорівнювала 28400 люд.-днів, сума неявок 7600 люд.-днів, у тому числі 4800 люд.-днів святкові і вихі¬дні і 1100 люд.-днів — чергові відпустки. У кількості явок враховано цілоденні простої (160 люд.-днів).c Визначити: 1) календарний табельний і максимально можливий фонди робочого часу; 2) коефіцієнти використання календарного і максимально можливого фондів робочого часу; 3) середньоспискову чисельність працівників і середню чисельність тих, хто фактично працював, якщо кількість робочих днів у місяці 25. Рішення Задача б Споживання основних продуктів споживання населенням України за 1985—1990 роки характеризується такими даними (на душу населення на рік, кг): Продукт споживання 1985 1990 М'ясо і м'ясопродукти (у перерахунку на м'ясо) 66 68 Молоко і молочні продукти (у перерахунку на молоко) 350 375 Яйця, штук 276 275 Цукор 46,5 49,7 Картопля 139 130 Середньомісячна заробітна плата у розрахунку на душу населення зросла на 42,2%. Розрахувати коефіцієнти еластичності споживання перелічених про¬дуктів залежно від середньої заробітної плати. Рішення Задача 7 За наведеними даними визначити приріст чистої продукції за рахунок зміни чисельності працюючих, продуктивності праці і частки матеріаль¬них витрат. млн. ум. од. Показник Базовий період Звітний пе¬ріод Валова продукція Матеріальні витрати 300 150 600 270 Рівень виробітку на одного працюючого, тис. ум. од. 7,5 12,0 Рішення

 10. Економіка підприєиства задачі
  Задача 1. На основі інформації, обчислити: 1) повну первісну вартість основних виробничих фондів станом на кінець року; 2) структуру основних фондів на початок і кінець року за повною первісною вартістю; 3) середньорічну вартість основних виробничих фондів; 4) залишкову вартість основних виробничих фондів станом на початок року; 5) річну суму амортизаційних відрахувань для окремих груп основних фондів; 6) показники, що характеризують: а) рух основних фондів; б) стан основних фондів т(на початок року); в) ефективність використання основних фондів; г) рівень фондоозброєність праці. Таблиця 1 Характеристика основних виробничих фондів підприємства Показники Варіант 6 Повна первісна вартість основних фондів на початок року, млн. грн. 8,5 В тому числі, млн. грн.: будівель, споруд і передавальних пристроїв 5,3 машин та обладнання 1,5 транспортних засобів 0,8 приладів та інструментів 0,5 інших основних фондів 0,4 Введено в дію нових основних фондів, млн. грн. 1,3 Місяць введення 03 Вибуло основних фондів, млн.. грн.. 0,4 Місяць вибуття 11 Очікуваний термін використання, роки: будівель, споруд і передавальних пристроїв 33 машин та обладнання 10 транспортних засобів 6 приладів та інструментів 4 інших основних фондів 5 Рекомендований метод амортизації для: будівель, споруд і передавальних пристроїв рівномірний машин та обладнання К транспортних засобів З приладів та інструментів ПЗЗВ інших основних фондів ПП Ступінь зношування на початок року, %: будівель, споруд і передавальних пристроїв 49 машин та обладнання 33 транспортних засобів 48 приладів та інструментів 69 інших основних фондів 75 Річний обсяг виробленої продукції (без ПДВ), млн. грн. 31,8 Річний прибуток підприємства, млн.. грн.. 0,7 Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності, чол. 605 Задача 2. Користуючись даними таблиці 2, обчислити: 1) показники, що характеризують процес оборотності обігових коштів підприємства в базовому та звітному роках; 2) величину відносного звільнення обігових коштів у звітному році порівняно з базовим. Зробити висновки щодо динаміки ефективності використання обігових коші в підприємства. Таблиця 2 Дані для розрахунків показників оборотності обігових коштів підприємства , млн.. грн.. Показники Варіант 6 Реалізована за рік продукція у році: Базовому 33,1 Звітному 35,2 Річний прибуток у році: Базовому 0,7 Звітному 0,8 Середньорічні залишки обігових коштів у році: Базовому 1,3 Звітному 1,4 Задача 3. На основі даних таблиці 3, обчислити: 1) показники, що характеризують річний рівень продуктивності праці на підприємстві (за вартісним та натуральним методами), та проаналізувати їх динаміку; 2) частку приросту виробленої продукції підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці. Показники Варіант 2 Річний обсяг виробництва у році, тис. т: Базовому 27,1 Звітному 31,2 Річний обсяг виробленої продукції: Базовий рік, млн.. грн.. 25,6 Темп приросту в звітному році відносно базового року, % 4,1 Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності: Базовий рік, чол. 630 Темп приросту в звітному році відносно базового року, % 3,2

 11. Економіка підприємства, задачі
  Задача№1 Готівка на рахунках у населення - 405 тис.грн.,Строкові депозити-200тис.грн.,Безготівковий обіг-180тис.грн.,Готівковий обіг-70тис.грн.,Кошти за трастовими операціями-80 тис.грн.,Готівка в оборотних касах банків-370тис.грн.Визначити:Скільки становить агрегат М2? Задача№2 Розрахувати суму платежу за кредит з урахуванням пені 15.04. підприємство взяло кредит у банку в сумі 190 тис.грн.,під 35% річних строком на 2 місяці .У кредитному договорі обумовлено, що за кожен день просрочки погашення кредиту позичальник платить банку пеню в розмірі 0,01% за кожен день від суми кредиту .Кредит був погашений підприємством 26.09.

 12. Економіка підприєиства задачі
  Задача 1 У механічному цеху машинобудівного заводу встановлено 32 апарати, кожний з яких повинен обслуговуватися двома працівниками. Цех працює безперервно, тривалість зміни 4 години, середнє число явочних днів у році на одного працюючого 228. Розрахувати планову чисельність працюючих. Задача 2 Ткацька фабрика оснащена ткацькими верстатами, кількість яких на початок розрахункового року становила 500 штук. З 1 квітня розрахункового року передбачається встановити 80 нових верстатів, а з 1 серпня цього ж року вивести з експлуатації 30 верстатів. Визначити середньорічну вартість основних фондів та вартість на кінець року. Задача 3 В ІV кварталі звітного року орендного підприємства витрати сировини і матеріалів на підприємстві складуть 486 тис. грн., норма запасу сировини і матеріалів – 32 дні. У плановому році одноденні витрати сировини і матеріалів збільшаться на 4,5 тис. грн., а норма запасів скоротиться на 3 дні. Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і матеріалах у плановому році в порівнянні з даними у звітному році. Задача 4 Для розрахунку нормативу власних оборотних коштів виробниче об’єднання має такі дані: Статті оборотних коштів Витрати у ІV кв. планового року, тис.грн. Норма оборотних коштів, днів Сировина 214 22 Матеріали 96 18 Норматив по іншим статтям оборотних коштів на кінець планового року 63 тис. грн. Норматив власних оборотних коштів на початок планового року 173 тис. грн. Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів на кінець планового року.

 13. Економіка підприємства 2 задачі
  Задача 2. Користуючись даними табл. 2, обчислити: 1) Показники, що характеризують процес оборотності обігових коштів підприємства в базовому та звітному роках; 2) Величину відносного звільнення обігових коштів у звітному році порівняно з базовим. Зробити висновки щодо динаміки ефективності використання обігових коштів підприємства. Таблиця 2. Дані для розрахунку показників оборотності обігових коштів підприємства за варіантами, млн.. грн.. Показник Варіант 5 базовий звітний Реалізована за рік продукція у році, тис. грн.. 37,1 33,3 Річний прибуток у році, тис. грн.. 1,1 0,9 Середньорічні залишки обігових коштів у році, тис. грн.. 1,5 1,4 Задача 3. На основі даних таблиці 3 обчислити: 1) Показники , що характеризують річний рівень продуктивності праці на підприємстві (за вартісним та натуральним методами), та проаналізувати їх динаміку; 2) Частку приросту виробленої продукції підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці. Таблиця 3. Показники Варіант 4 базовий звітний Річний обсяг виробництва у році, тис. т 33,2 36,7 Річний обсяг виробленої продукції, млн. грн. 31,6 Темп приросту в звітному році відносно базового року, % 3,8 Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності, чол. 620 Темп приросту в звітному році відносно базового року, % 4

 14. Економіка підприєиства задачі
  3. Розв’яжіть задачу і дайте пояснення. У розрахунковому році обсяг реалізації продукції становитиме 1200 тис. грн., виробнича собівартість продукції складе 810 тис. грн., а її повна собівартість – 970 тис. грн. Річна потреба в матеріалах – 620 тис грн., їх середній поточний запас – 10 днів, а транспортний 2 дні. Тривалість виробничого циклу – 8 днів. На початок циклу у виробництво запускається 40% витрат, решта – рівномірно протягом виробничого циклу. На складі продукція перебуває 11 днів, а між відвантаженням продукції та сплатою рахунків покупцями проходить 14 днів. На початок року залишок витрат майбутніх періодів складе 210 тис. грн., однак протягом року планується витратити на розроблення нової продукції, випуск якої намічений на майбутнє, ще 85 тис грн. Мінімальна сума коштів на рахунку за вимогою банку має складати 5 тис. грн., однак підприємство з метою покриття непередбачуваних витрат бажає додатково на рахунку мати 12 тис. грн. та 2 тис. грн. у касі. У році 260 робочих днів. Визначте необхідну величину оборотних коштів підприємства та показники ефективності їх використання. 4. Розв’яжіть задачу та дайте пояснення. Інвестор має два альтернативні варіанти вкладення коштів: 1) придбання пакета акцій за 100 тис грн. Прогнозується, що через 4 роки його вартість зросте в 3 рази; 2) вкласти гроші в банк, що гарантує дохідність на рівні 20% річних. Необхідно, використовуючи прийом визначення майбутньої та теперішньої вартості, обрати кращий варіант інвестування.

 15. Задачі економіка туризму
  Завдання 2 Український ринок подорожей до Туреччини вже визначився. На ньому діють туроператори «С», «М», «А», «Б» та готельні комплекси Туреччини «1», «З» і Ваша фірма «Я». Вони відповідно реалізують на рік 100, 200, 300, 500, 150, 150 та 700 путівок на місяць, Застосуйте для першого року стратегію зворотньої вертикальної інтеграції, а для другого -горизонтальної. Поясніть, які зміни відбудуться з Вашою фірмою та як буде розподілений ринок у першому та другому роках. Відповідь обгрунтуйте. 2.2. Річний чистий прибуток фірми 10,08 млн. грн. Ставка рефінансування 28% річних. Вартість активів фірми 25 млн. грн. Визначити ціну фірми

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua