Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Відтворювальна функція ринку праці (ID:22888)
| Размер: 200 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
Відтворювальна функція ринку праці 4
1. Функції ринку праці 4
2. Дослідження відтворювальної функції на ринку праці в Україні 6
3. Дослідження відповідності заробітної плати та продуктивності праці: Україна та світова практика 11
Висновки 20
Список літератури 21
Додатки 22
Литература1. Буряк, П. Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини [Текст] : навч. посібник / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. I. Григор'ева. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 440 с. 2. Калина А. В. Економіка праці [Текст] : навч.посіб. / А. В. Калина. - К.: МАУП, 2006. - 272 с. 3. Луцишин, Л. М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник/Л. М. Луцишин. - Івано-Франківськ: Полум'я, 2006. -160 с. 4. Моніторинг соціально-економічного розвитку воєводств Польщі 5. Осовська, Г. В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посібник/Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2005. - 224 с. 6. Ревенко А. Продуктивність праці в су¬часних умовах // Україна: аспекти праці. -2010. - №2 - С.32-37. 7. Рогожин, П. С. Економіка будівельних організацій [Текст] / П. С. Рогожин, А. Ф. Гойко. - К.: Скарби, 2003. - 448 с. 8. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. /Г. М. Тарасюк, Л. I. Шваб. 3-є вид. - К.: Каравела, 2008. - 352 с. 9. Харченко М. Оплата праці: реформуван¬ня на основі нової єдиної тарифної сітки. // Україна: аспекти праці. - 2010. - №5 - С.3-9. 10. Швайка, Л. А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навчальний посібник / Л. А. Швайка. - 4-те видання, стереотипне. - Львів: Новий Світ-2002,2008. - 268 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ринок праці. Роль профспілок на ринку праці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.1. Поняття ринку праці 5 1.2. Умови формування й функціонування ринку праці 6 1.3. Формування попиту і пропозиції на робочу силу 9 2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 12 2.1. Види ринків праці 12 2.2. Сегменти ринку праці 13 3. Основні концепції функціонування ринку праці 15 3.1. Особливості концепцій ринку праці 15 3.2. Моделі ринку праці 17 4. Аналіз ринку праці України 19 4.1. Основні показники українського ринку праці 19 4.2. Шляхи подолання проблем в сфері зайнятості 21 5. Роль профспілок на ринку праці 30 5.1. Сутність профспілок 30 5.2. Роль профспілок України вудосконаленні ринку праці 31 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Метою даної роботи є розкриття поняття ринку праці та ролі профспілок на ньому. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити поняття ринку праці, його елементи і функції; - окреслити структуру, типи, форми і сегменти ринків праці; - розкрити основні концепції функціонування ринку праці; - провести аналіз ринку праці України; - показати роль профспілок на ринку праці. Предметом роботи є відносини, що виникають на ринку праці. Теоретичною та методологічною основою дослідження є законодавчі акти України в частині, що стосуються ринку праці та діяльності Федерації профспілок України, матеріали періодичної преси, статистичні збірники.

 2. Статистика ринку праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ 5 1.1. Сутність та основні характеристики ринку праці 5 1.2. Завдання статистики трудових ресурсів 8 1.3. Основні показники статистики трудових ресурсів 12 РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 19 2.1. Аналіз макросекторіальної структури зайнятості населення України 19 2.2. Статистичний аналіз пропорційності розподілу чисельності зайнятих і безробітних 24 2.3. Розрахунок прогнозних значень рівня безробіття 29 РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ 34 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

 3. Статистика ринку праці
  1. Статистика ринку праці. 2 Практична частина: 8 ВАРІАНТ 4. I. Провести комбінаційний розподіл робочих за кваліфікацією (розрядом) і розміром заробітної плати. II. Розрахувати по даним комбінаційного розподілу середню заробітну плату кожної групи і середню заробітну плату по всім групам разом взятим. III. Розрахувати дисперсію заробітної плати в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнти варіації заробітної плати робочих по цехам. Зробити висновки. IV. З вірогідністю 0,997 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих заводу і для частини робочих, які мають заробітну плату більшу ніж 500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. Яка вірогідність того, що доля робочих, які мають заробітні плату більш ніж 500 грн., в генеральній сукупності не перевищує 85%? V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв'язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (п=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв'язку між признаками, які ми розглядали. Література. 21

 4. Регулювання ринку праці
  1. Регулювання ринку праці 2 2. Регулювання та планування коштів на заробітну плату 9 Задачі 18 Завдання 22 18 Протягом місяця підприємство повинно виготовити 180 виробів „А" і 350 виробів „Б". Тривалість робочого дня 8 год. Трудомісткість виробів і тарифної ставки надані нижче: Розряд Годинні тарифні ставки грн /рік Трудомісткість виробу, н/год А Б Штампувальник III 1,45 2 1 Токар IV 1,62 3 6 Шліфувальник V 1,81 4 2 Електрозварник III 1,45 2 1 Монтажник V 1,81 7 6 Додаткова заробітна плата 15% від тарифної ставки. Розрахувати фонд заробітної плати по підприємству. Завдання 33 19 Чисельність населення області на початок 2006 р. становила 2,2 млн. осіб. Коефіцієнт працездатності населення становить 53,8 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку — 96,9 %. У народному господарстві зайнято 760 тис. осіб. Чисельність зареєстрованого незайнятого населення працездатного віку становила 36,7 тис. осіб. Визначити: чисельність працездатного населення; чисельність працездатного населення працездатного віку; чисельність економічно-активного населення, загальний рівень зайнятості; рівень зайнятості населення працездатного віку; рівень зайнятості економічно активного населення; рівень безробіття. Література 21

 5. Соціальне партнерство на ринку праці
  ВСТУП 3 1. Соціальне партнерство в Україні: поняття та загальна характеристика 5 2. Мета та завдання соціального партнерства на ринку праці 12 3. Фактори розвитку соціального партнерства 13 ВИСНОВОК 15 Література 16

 6. Механізм функціонування ринку праці
  Вступ 3 1. Сутність соціально-економічної категорії „ринок праці 4 2. Механізм функціонування сучасного ринку праці 10 Висновок 15 Література 17

 7. Характеристика сучасного ринку праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 4 1.1. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 4 1.2 РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ 9 РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 12 2.1. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ В ГАЛУЗЕВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ 12 2.2 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 19 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ 24 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: ПРОВЕСТИ СЕГМЕНТАЦІЮ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА РІЗНИМИ КРИТЕРІЯМИ 36 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42-45

 8. Попит і пропозиція на ринку праці
  Вступ 3 1. Поняття та особливості ринку праці 5 1.1 Сутність ринку праці 5 1.2 Попит та пропозиція робочої сили 7 1.3 Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці 8 1.4 Елементи ринку праці 10 2. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці в Україні 14 2.1 Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці з 2007 року по 2010 рік 14 2.1 Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці за 2010-2011 роки 24 3. Основні напрями регулювання ринку праці 30 Висновки 36 Література 40

 9. Правове забезпечення ринку праці
  Вступ 1 Основна частина 1 Висновки 4 Перелік використаної літератури 5

 10. Аналіз сучасного ринку праці
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ І ФУНКЦІЇ 4 2. СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 9 3. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ 12 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20 ДОДАТКИ 22

 11. Гендерна асиметрія на ринку праці України
  Вступ 3 Оплата праці та гендерна політика у сфері зайнятості в Україні 4 Трисекторна модель української економіки та бізнес відносини в контексті гендерної політики у сфері зайнятості 9 Висновок 12 Список визначень 14 Література 15

 12. Характеристика попиту на ринку праці в Україні
  Зміст. Вступ. 3 1. Характеристика попиту і пропозиції на ринку праці на Україні. 4 2. Характеристика безробіття, як основний чинник, що впливає на попит і пропозицію на ринку праці України. 6 3. Характеристика попиту і пропозиції на локальних ринках праці України. 8 Висновок. 9 Список використаних літературних джерел. 11 Додатки. 12 Додаток 1. 13 Додаток 2. 14

 13. Тенденції формування ринку праці в Україні
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади дослідження формування ринку праці в Україні 6 1.1. Соціально-економічна категорія ринку праці 6 1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці 9 2. Аналіз стану та тенденцій зайнятості населення і ринку праці 13 2.1. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні 13 2.2. Аналіз показників безробіття 18 3. Основні напрями розвитку ринку праці 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 14. Основні характеристики ринку праці в Україні
  СТАН ТА ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 2 1. Пропозиція робочої сили в Україні 3 2. Зайнятість населення 7 3. Безробіття 16 4. Доходи від трудової діяльності: стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання 18 Таблиця 6. 20 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за січень-червень 2006 р. 20 5. Ринок праці у 2007 році 22 6. Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці 25 Література 27

 15. Кейнсіанська теорія функціонування ринку праці
  Вступ 3 1. Генеза концепцій сутності ринку праці 4 2. Критика Дж.М. Кейнсом постулатів неокласики 11 3. Вплив кейнсіанської теорії зайнятості на розвиток ринку праці 16 Висновок 19 Задача: 21 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua