Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Фінансовий аналіз За матеріалами фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства За період 2006-2008 роки (ID:22951)
| Размер: 144 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеПоказники фінансової звітності
Аналіз балансу підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності
Аналіз фінансової стійкості
Аналіз ліквідності і платоспроможності
Показник фінансового стану
Фінансова звітність

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Діловодство на прикладі страхової компанії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Назва"
  Статут 3 Положення про структурний підрозділ 25 Посадова інструкція 29 Правила внутрішнього трудового розпорядку 32 Рішення 40 Постанова 41 Розпорядження 42 Наказ 47 Акт 48 Протокол 49 Лист 50 Автобіографія 51 Резюме 52 Характеристика 53 Доповідна записка 54 практична робота

 2. Аналіз дивідендної політики акціонерного товариства приклади
  Вступ 3 1. Зміст та типи дивідендної політики акціонерного товариства 4 2. Прийняття рішень про виплату дивідендів 9 3. Порядок нарахування і виплати дивідендів 11 4. Визначення ефективності дивідендної політики підприємства 13 Висновок 16 Додатки 18 Список використаної літератури 26

 3. Порівняльно-правова характеристика Закритого акціонерного товариства до Товариства з обмеженою відповідальністю
  Вступ 3 Поняття та правові засади діяльності ЗАТ і ТОВ 5 Визначення, порядок утворення та діяльності ЗАТ 5 Правовий статус та організація діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 11 Порівняльна характеристика ЗАТ і ТОВ 16 Спільні риси, притаманні ЗАТ і ТОВ 16 Характерні відмінності ЗАТ від ТОВ 19 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 4. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ РАЙФАЙЗЕНБАНК ЗА ПЕРІОД З 01.01.2005 Р. ПО 01.01.2006 Р.
  Зміст 1. Аналіз власного капіталу 3 2. Аналіз зобов’язань банку 6 3. Аналіз активних операцій банку 8 4. Аналіз інвестиційної діяльності банку 11 5. Аналіз ефективної діяльності та фінансової стійкості 14 6. Дослідження рейтингових показників банку 20 Список використаних джерел 21

 5. Аналіз фінансової звітності
  Вступ 3 1.1. Фінансова звітність підприємства: поняття, форми, порядок складання 4 1.2. Інформація, яку отримує користувач, читаючи баланс підприємства та його аналіз 6 1.3. Зміст і аналіз звіту про фінансові результати 12 Висновки 14 Задача 1 15 Задача 2 16

 6. Зовнішня політика країн Латинської Америки на сучасному етапі (2006-2008)
  ВСТУП 3 1. Зовнішня торгівля латиноамериканських країн 4 2. Латинська Америка та США 5 3. Політичне співробітництво Латинської Америки та України 5 ВИСНОВОК 7 Список використаних джерел 7

 7. Аналіз фінансової звітності ВАТ "Назва"
  12 таблиць, аналіз, висновки Практична робота Звітність у додатку

 8. Аналіз та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності
  ВСТУП 3 1. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ АНАЛІЗУ 5 1.1. Форма фінансових звітів 5 1.2. Методи і технологія проведення фінансового аналізу звітів 7 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 2.1. Аналіз показників бухгалтерської фінансової звітності ВАТ «Галнафтогас» 11 2.2. Аналіз бухгалтерської звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів 19 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 30 3.1. Складання прогнозних фінансових звітів 30 3.2. Прогнозування фінансового стану підприємства 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42-45 Метою роботи є виявлення методів аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Об’єктом дослідження є діяльність, фінансова звітність підприємства, показники його фінансової діяльності та методи і технологія проведення аналізу фінансової звітності. Предметом дослідження є законодавчі акти, наукові публікації, навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансів, фінансового менеджменту.

 9. Правове становище акціонерного товариства
  Вступ 3 Розділ 1. Особливості правового статусу акціонерного товариства 4 1.1. Поняття акціонерного товариства та його види 4 1.2. Порядок створення акціонерного товариства 6 1.3. Тезовий аналіз Закону України «Про акціонерні товариства» 7 Розділ 2. Характеристика правового статусу акціонерів та органів управління акціонерним товариством 15 2.1. Права та обов’язки акціонерів 15 2.2. Збори акціонерів – вищий орган управління акціонерним товариством 19 2.2. Наглядова рада акціонерного товариства 22 2.3. Виконавчий орган акціонерного товариства 25 2.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства 27 Висновок 30 Список використаної літератури 32

 10. Дивідендна політика акціонерного товариства
  План Вступ 3 1. Сутність дивідендної політики акціонерного товариства 6 2. Особливості проведення дивідендної політики на вітчизняних акціонерних товариствах 10 3. Оптимізація дивідендної політики акціонерного товариства в Україні 21 Висновок 27 Література 29 Додаток А. Фінансова звітність підприємства за 2001-2004 рр. 32 Додаток Б. Інформація про рух грошових коштів підприємства в 2003-2004 рр. 35 Додаток В. Випуск та розміщення цінних паперів АТ „УАК” в 2004-му році 36 Додаток Г. Характеристика основних типів дивідендної політики 38 Метою роботи є аналіз методологічних та методичних засад формування дивідендної політики як складової сучасної моделі корпоративного розвитку, дослідження її впливу на прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні задачі: - розкрити сутність дивідендної політики акціонерного товариства; - дослідити особливості проведення дивідендної політики на вітчизняних акціонерних товариствах; - визначити напрями оптимізації дивідендної політики акціонерного товариства в Україні. Об’єктом дослідження є дивідендна політика акціонерних товариств України в умовах трансформації власності. Предметом дослідження є формування та реалізація дивідендної політики акціонерних товариств як складової сучасної моделі корпоративного розвитку. Інформаційну базу роботи складають Закони України та інші нормативні акти, в тому числі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань корпоративного управління, фінансів, економічної теорії. Також в при написанні роботи використані матеріали дисертаційних досліджень з проблем корпоративного управління та дивідендної політики.

 11. Зміст і значення статуту акціонерного товариства
  1. Зміст і значення статуту акціонерного товариства. 3 2. Порядок проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства 6 3. Опишіть причини й порядок виключення акціонера з акціонерного товариства. 11 2. Відповісти на тестові запитання 16 4. Акція АТ: 5. Частка привілейованих акцій АТ в статутному капіталі: 6. Документи які подаються засновником для реєстрації випуску акцій: 4. Документи для реєстрації звіту про розміщення акцій подаються до ДКЦП: 5. У статуті ТОВ відображається: ЛІТЕРАТУРА 19

 12. Фінансовий аналіз практична курсова, аналіз звітності
  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

 13. Цінова політика акціонерного товариства на прикладі фірми
  ВСТУП 3 1. Концептуальна основа формування цінової політики АТ 7 1.1. Сутність та взаємозв’язок понять ціна, ціноутворення і цінова політика 7 1.2. Задачі та політика ціноутворення АТ 15 1.3. Розробка цінової стратегії 21 2. Аналітична оцінка поточного ціноутворення та цінова політика АТ 28 2.1. Загальна характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз ціноутворюючих факторів 39 2.3. Оцінка основних напрямків цінової політики підприємства 44 3. Рекомендації по вдосконаленню цінової політики АТ 56 ВИСНОВКИ 68 ЛІТЕРАТУРА 73 ДОДАТКИ 77

 14. Програма фінансового оздоровлення акціонерного товариства (корпорації)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (АТ) 5 1.1. ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 5 1.2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ АТ 12 1.3. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 18 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ АТ "ВЕРКОН" 29 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 29 2.2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 34 2.3. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ 54 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ВАТ “ВЕРКОН” 59 3.1 ПРОГРАМА РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПО ФІНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕННЮ ВАТ “ВЕРКОН” 59 3.2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ПО ФІНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕННЮ ПІДПРИЄМСТВА 64 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 78 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 81 ДОДАТОК 1 85

 15. Методика складання фінансової звітності її аналіз та аудит (практична частина диплому)
  Зміст Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності 3 3.1. Теоретичні основи та завдання аудиту фінансової звітності 3 3.2.Результати внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємства ЗАТ ВТФ „Дана” 15 3.3. Документальне оформлення аудиту. Висновки та пропозиції 22 3.4. Аудит фінансової звітності в умовах АРМ 32 Список використаної літератури 37 Додатки 39 1. Звіт про структуру внутрішнього контролю 2. Аудиторський висновок

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua