Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Аналітичні вправи з дисципліни «Фінансові інвестиції» Акції та облігації (ID:22968)
| Размер: 49 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеАналітичні вправи з дисципліни «Фінансові інвестиції» Акції та облігації
1. Компанія з управління активами придбала в портфель інвестиційного фонду облігації на суму 110 000 гр. од. за номінальної вартості 100 000 гр. од. До терміну погашення залишається 4 роки. Купонна ставка - 10 %. Через рік очікується ставка дохідності на ринку в розмірі 12 %. Визначте прогнозну ціну облігації через рік.
2. Фінансова установа придбала на 90 тис. гр. од. облігації номінальною вартістю 80 тис. гр. од., до терміну погашення - 5 років, купонна ставка - 16 %. Дохідність, що очікується через 2 роки, становитиме 18 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два роки, якщо фактично ставка доходу, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним?
3. Фінансова установа придбала за 59 тис. гр. од. облігації номінальною вартістю 60 тис. гр. од., до термін) погашення 5 років, купонна ставка 12 %. Дохід, що очікується через 2 роки, за прогнозом становить 15 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два роки, якщо фактично дохід, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним
4. Компанія може придбати або (1) 10-річну облігацію з нульовим купоном, яка має загальну номінальну вартість 100 тис. гр. од., ціну купівлі — 60 тис. гр. од., або (2) облігацію з таким самим ризиком, яка має 6 років до терміну погашення, купонну ставку 10 %, загальну номінальну вартість — 40 тис. гр. од., ціну купівлі 60 тис. гр. од.
Компанія може інвестувати 60 тис. гр. од. на 6 років. Якщо дохід, який очікується через 6 років, становитиме 11 %, то яку інвестицію обере компанія?
5. Поточна ринкова ціна облігації становить 102 % від номіналу, купонна ставка 8 %, до терміну погашення залишилося 5 років. Визначте поточну дохідність та середньорічну (кінцеву)дохідність облігації.
6. Номінальна вартість облігації 5000 гр. од., купонна ставка 15%. До терміну погашення залишається 4 роки. Визначте поточну дохідність та дохідність до погашення облігацій, якщо ринкова ціна облігації 5100 гр. од.
7. Визначте дюрацію облігації (показник Макоулі). Облігація номіналом 1000 гр. од., річна купонна ставка 10 %, термін погашення на 6 років. Очікувана дохідність до погашення 11 %, ринкова ціна — 960 гр. од. Як зміниться ціна облігації, якщо очікувана дохідність до погашення:
8. Продемонструвати на конкретному прикладі таке положення:
- чим більше термін облігації, тим більше її чутливість до змін відсоткових ставок. Задачу придумати самостійно, навести розв'язання і графічне зображення.
9. Дохід на акцію А становить 5,2 гр. од., дивіденд, сплачений акціонерам, — 2,4 гр. од. Ринкова ціна акції 35 гр. од. Знайти:
1) дивідендну віддачу(поточна дохідність);
2) коефіцієнт сплати дивідендів;
3) коефіцієнт Р/Е.
10. Ціна акції Б на біржі становить 1,7 грн. За останній рік дивіденди сплачені в розмірі 0,17 гр. од. на акцію. Очікується, що в наступні роки чистий прибуток та дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку ставку доходу вимагають інвестори від вкладання коштів у акції Б?
11. Ринкова ціна акції А 53 гр. од. Чистий прибуток на акцію А становить 5,0 гр. од. Коефіцієнт сплати дивідендів 0,4. Знайти:
1) дивідендну віддачу (поточна дохідність);
2) коефіцієнт Р/Е.
12. Останній сплачений дивіденд за акціями компанії XYZ становить 2,0 гр. од. в розрахунку на одну акцію. Коефіцієнт сплати дивідендів — 0,4. Знайти розмір чистого прибутку на акцію та поточну дохідність, якщо на біржі ціна акції становить 24 гр. од.
13. Останній дивіденд, що був сплачений за акцією, — 3 гр. од. Протягом наступних 5 років щорічно дивіденди зростатимуть на 10 %.
Через 5 років планується постійний щорічний темп зростання дивідендів у розмірі 5 %. Зробіть розрахунки можливої ринкової ціни такої акції за умови, що інвестори очікують дохідність у розмірі 10 %.
14. Акціонерне товариство сплатило дивіденди власникам простих акцій у розмірі 21 гр. од. на акцію. Очікується, що протягом наступних 3 років темпи приросту дивідендів становитимуть 10 %, після чого знизяться до 5 %.
15. Акція зі ставкою дивіденду 20 % придбана за ціною 1.3N. Вона забезпечує кінцеву дохідність інвестора 32 %. Визначити курс акції на момент продажу.
Ризики та дохідність портфелю цінних паперів
1.Портфель складається з двох активів А і Б. Очікувана дохідність активу А -15 %, активу Б - 10 %. Вартість активу А - 300 грн.. активу В - 700 грн. Визначити очікувану дохідність портфеля.
2. Портфель складається з двох акцій А і В з кореляцією дохідності «-» 1. Стандартне відхилення дохідності акції А дорівнює 15%, акції В - 25%. Визначити питому вагу кожної акції в портфелі, щоб його ризик дорівнював нулю.
3. Дохідність ризикового активу дорівнює 30%, активу без ризику - 15%. Інвестор має намір сформувати інвестиційний портфель з дохідністю 18%. Визначити, у яких пропорціях йому потрібно придбати ризиковий і безризиковий актив.
4. Дохідність державних боргових зобов'язань склала близько 6%. Припустимо, що очікувана дохідність для портфеля з бетою = 1,0 склала 11%. Згідно САРМ:
а) яка очікувана дохідність ринкового портфеля?
б) якою була очікувана дохідність акцій з нульовою бетою?
в) припустимо, ви маєте намір купити акції за ціною 50 грн за одну акцію. Очікується, що у наступному році за цими акціями будуть виплачуватись дивіденди з розрахунку 3 грн на акцію і тоді їх можна буде продати за ціною 43 грн за одну акцію. Ризик цих акцій оцінюється на рівні бета = 0,5. Що ви можете сказати про ціну цих акцій: вона занижена або завищена?
5. Портфель складається з п'яти активів. Питома вага і бета першого активу дорівнює відповідно 20% і 0,5, другого - 20% і 0,8, третього - 40% і 1, четвертого - 10% і 1,2, п'ятого -10% і 1,4. Визначити бету портфеля.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Акції. Їх зміст і соціально-економічне значення. Види акцій. Облігації
  1. Акції, їх зміст та соціально-економічне значення 3 2. Види акцій 6 3. Поняття та характеристика основних видів облігацій 10 Література 14

 2. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
  ЗАВДАННЯ 2 Розрахунок дохідності та ризику портфелю цінних паперів Метою даного завдання є формування у студентів вмінь щодо визначення дохідності і ризику окремих фінансових інструментів, які потенційно можуть бути включені або вже включені в портфель, а також дохідності і ризику інвестиційного портфелю в цілому, тобто з урахуванням взаємозв’язків між фінансовими інструментами. Перед студентами стоїть завдання на базі вихідних даних, які необхідно самостійно зібрати, визначити: 1. Дохідність акцій декількох емітентів за наявними даними щодо динаміки їх ринкової ціни (а саме, дохідність від приросту капіталу). 2. Ризик акцій обраних емітентів. 3. Дохідність інвестиційного портфелю, сформованого з двох наявних цінних паперів. 4. Ризик інвестиційного портфелю, сформованого з двох наявних цінних паперів. Для проведення розрахунків студентами обирається 5 компаній-емітентів акції яких будуть розглядатись з точки зору їх інвестиційної привабливості для включення в інвестиційний портфель. Вихідну інформацію можна почерпнути на сайті ... ЗАВДАННЯ 3 Визначення очікуваної (необхідної) дохідності фінансового інструменту із застосуванням САРМ ... Практична частина Розрахувати на основі реальних даних очікувану дохідність акцій з використанням моделі CAMP... ЛІТЕРАТУРА

 3. Фінансові інвестиції підприємств
  Вступ 3 1. Теоретичні засади інвестування 7 1.1. Інвестиції та інвестиційна діяльність 7 1.2. Інвестиційна привабливість підприємства та напрями її зростання 18 1.3. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 28 1.4. Теоретичні основи фінансових стратегій ТНК 35 2. ТОВ «Сандора» як об’єкт інвестицій для ТНК 40 2.1. ТОВ «Сандора» - лідер підприємств-виробників соків 40 2.2. Діагностика стану ТОВ «САНДОРА» у конкурентному середовищі 43 2.3. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості ТОВ «Сандора» 50 3. Напрями вдосконалення управління фінансовими інвестиціями 61 3.1. Шляхи формування відносин стратегічного партнерства між світовими ТНК та українськими компаніями 61 3.2. Шляхи активізації процесу фінансового інвестування в Україні 64 Висновки 68 Література 71

 4. Довгострокові фінансові інвестиції
  Вступ 3 1.Сутність та класифікація довгострокових фінансових інвестицій 4 2. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій 7 3. Визначення ефективності довгострокових фінансових інвестицій 14 Висновок 17 Список використаної літератури: 18

 5. Визначити курс облігації
  ЗАДАЧА 2 Визначити курс облігації. Дані для розрахунку: – Готівкова вартість облігації – 25 тис. грн.; – До погашення облігації залишилось 3 роки; – Сума річного доходу за облігацією складає – 2,4 тис. грн.; – Ставка позичкового проценту – 25 %.

 6. Дисконтні облігації як засіб залучення інвестицій
  Вступ 3 Дисконтні облігації як засіб залучення інвестицій 4 1. Поняття дисконтних облігацій 4 2. Залучення інвестицій за допомогою дисконтних облігацій в Україні на прикладі будівельного комплексу 5 Висновки 11 Література 12

 7. Акції
  Вступ 3 1. Сутність акцій та їх призначення 4 2. Види акцій та їх характеристика 10 Висновки 16 Задача 17 Список використаних літератури 18

 8. Аналітичні процедури в аудиті
  1. Аналітичні процедури в аудиті 3 2. Використання роботи іншого аудитора 6 3. Аудит правильності нарахування та сплати єдиного податку 10 Список використаної літератури 15

 9. Право власності на акції
  1. Соціально-економічні та історичні передумови розвитку акцій в Україні 2 2. Поняття та зміст правового режиму акцій в Україні 7 Література: 28

 10. Неявні функції. Аналітичні криві та поверхні
  Зміст. Вступ. 3 1. Поняття неявної функції. 4 2. Існування неявної функції. Основні теореми. 5 3. Аналітичні криві на площині. 7 4. Поверхні и криві у просторі. 14 Висновок. 17

 11. Акції їх види та механізм формування дивідендів
  ВСТУП 3 1. Акції їх роль та значення 4 2. Види акцій 9 3. Види доходів за акціями 14 4. Ринок акцій 19 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

 12. Методика складання Балансу підприємства та його аналітичні можливості
  1. Методика складання Балансу підприємства та його аналітичні можливості. 3 Задача. 16 На основі вихідних даних необхідно: • скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний період, вказати кореспондуючі рахунки; : рознести господарські операції за рахунками синтетичного обліку; • розрахувати обороти за рахунками і вивести сальдо на кінець місяця; • скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний період; • скласти Баланс підприємства за станом на кінець звітного пе¬ріоду; • скласти Звіт про фінансові результати за звітний період; • скласти Звіт про власний капітал за звітний період; • скласти примітки до річної фінансової звітності. Список використаної літератури. 49

 13. Аналітичні процедури як метод одержання аудиторських доказів фінансової звітності
  Вступ 3 1. Аудиторські докази та їх суть 4 2. Порядок одержання аудитором аудиторських доказів 10 Висновки 16 Література 17

 14. Облік вкладень в банку в акції та інші цінні папери з фіксованим прибутком з метою продажу
  Вступ 2 Облік вкладень банку 3 Облік цінних паперів, емітованих банком 16 Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28

 15. Історія і еволюція контент аналізу. Контент аналітичні дослідження в Україні
  Вступ 3 1. Визначення контент-аналізу 4 2. Історія розвитку методу 6 3. Контент аналітичні дослідження в Україні 15 Висновки 18 Список використаної літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua