Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту (ID:22970)
| Размер: 239 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту 3
2. Управління формуванням доходів суб'єкта господарювання 10
Література 14

Литература1. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Х.: Інжек, 2003. – 239 с. 2. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. – 203 с. 3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник для студентів вищих навч.закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра з напряму "Економіка і підприємництво". - К.: ЦНЛ, 2006. – 518 с. 4. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів. - Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256 с. 5. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий менеджмент: Магістерські програми. Програма "Фінансовий менеджмент" 2004/2005 навч. рік: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. – 535 с. 6. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Скарби, 2004. – 238 с. 7. Шмиголь Н.М. Методи управління доходами підпри¬ємства в умовах конкуренції / Н.М. Шми¬голь // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 226. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 2. Сутність кадрового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт управління
  Сутність кадрового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт управління 2 Література 9

 3. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
  1. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 9 3. ПРОЦЕДУРА ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 16 ЛІТЕРАТУРА 23

 4. К/р з міжнародного фінансового менеджменту
  Теоретична частина 3 1. Управління вхідними грошовими потоками 3 2. Капітал підприємства та його структура 9 Практична частина 15 1. Ситуація з СП "Компютерний центр" 15 1.1.Проаналізуйте слабкі та сильні сторони фінансової стратегії СП 1.2. Розробіть власний варіант фінансової стратегії СП Література 19

 5. Робота з фінансового менеджменту
  Завдання 1 3 За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи поліпшення фінансового стану підприємства. Література 13

 6. Задача з фінансового менеджменту
  Умови завдання. Визначити початкові інвестиції, виходячи із наступних даних: - ціна нового обладнання -100 000 грн.; - податки на дохід від реалізації старих активів - 3 200 грн.; - дохід від продажу старого обладнання - 25 000 грн.; - витрати на транспортування - 3 000 грн.; - витрати на монтаж нового обладнання - 7 000 грн.; - податкові пільги на інвестиції - 1 500 грн. Перелік літератури

 7. Контрольна з фінансового менеджменту
  1. Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту 3 2. Класифікація фінансових ризиків 5 3. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві 9 Список використаної літератури 12

 8. Інтегровані потоки в логістиці
  Вступ 4 1. Матеріальний потік і його характеристики 5 2. Логістичні основи формування тарифів на змішані перевезення вантажів 13 3. Логістичний підхід до забезпечення формування тарифів на змішані перевезення вантажів 18 Висновки 23 Література 25

 9. Практичне завдання з фінансового менеджменту
  Завдання 1 3 Маркетингові досліджування встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обґрунтувати величину прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат. 1. Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту. 2. Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах. 3. Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодах. Пояснити економічний зміст операційного важеля. 4. Обґрунтувати найкращий варіант розвитку підприємства з урахуванням структури витрат. Вихідні дані Показники Значення Середня ціна одиниці продукції, грн. 275 Прогнозне зменшення ціни, % 5 Загальні витрати на одиницю продукції, грн. 170 Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. один. 45 Коефіцієнт еластичності попиту 1,5 Структура витрат, % І варіант - змінні витрати - постійні витрати 73 27 ІІ варіант - змінні витрати - постійні витрати 70 30 Завдання 2 7 1. Використовуючи результати розрахунків попереднього завдання визначити беззбитковий обсяг виробництва у вартісному виразі (критичну виручку від реалізації продукції), розкрити економічний зміст показника. 2. Навести графічну інтерпретацію беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі. 3. Обґрунтувати запас фінансової міцності, зобразити показник на графіку беззбитковості, пояснити його зміст. 4. Обґрунтувати напрямки фінансової політики підприємства у межах короткострокового і довгострокового періодах. Завдання 3 9 1. Використовуючи результати розрахунків попередніх завдань визначити прибуток, що підлягає оподаткуванню. 2. Розрахувати податок на прибуток й величину чистого прибутку підприємства. 3. Визначити економічну рентабельність активів й чисту рентабельність власного капіталу за умов різної структури капіталу. 4. Розрахувати ефект фінансового важеля, пояснити його економічну сутність. Література 12

 10. Задачі з фінансового менеджменту вар. 2
  Задача 1 Клієнт уклав угоду ануїтету на 5000 доларів з розрахунку 8 % річних на 5 років. Знайти суму грошей, яку клієнт буде отримувати щорічно. Задача 2 В кінці 3 року Вам надходить бізнес пропозиція з прибутком 2000 доларів. В цей час банківський депозит можливий під 8% річних. Яка вартість бізнес пропозиції сьогодні? Задача 3 Стандартне відхилення проекту А — 650. Математичне очікування ймовірності розподілу — 3000. Знайдіть міру відносної дисперсії (або коефіцієнт варіації). Задача 4 Потрібно знайти коефіцієнт заборгованості. Пасиви фірми — 56000. Чиста вартість капіталу (власний капітал) — 180000. Задача 5 Виручка від реалізації — 650000. Чистий прибуток — 120000. Сума матеріальних активів — 1400000. Дивіденди на 1 акцію — 10 доларів. Знайти коефіцієнт оборотності активів. Задача 6 Знайти ринкову ціну облігацій. Номінал облігацій — 1000 доларів. Строк — 3 роки. Номінальний відсотковий дохід — 6 відсотків. Необхідна дохідність — 10 відсотків. Задача 7 Вартість привілейованої акції — 80 доларів. Ставка дисконтування — 14 відсотків. Визначити розмір дивіденду. Задача 8 Дохід по казначейському векселю США 3,5 відсотку. Дохідність інвестиційного фонду 13 відсотків. Коефіцієнт бета компанії — 1,2. Визначити дохідність акцій компанії. Задача 9 Які акції називаються агресивними, а які консервативними? Бета 1 — 1,2; Бета 2 — 0,8. Перелік використаної літератури

 11. Контрольна робота з фінансового менеджменту
  Зміст. 1 (45). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Марковиця. 2 2 (46). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Шарпа. 10 Задача № 6.1. 18 Підприємство має можливість прокредитувати інше підприємство на суму 100 тис. грн. під 20% річних на 2 дні, але власних грошових коштів є лише 70 тис. грн. Решту коштів підприємство мас можливість залучити шляхом отримання короткострокових кредитів у трьох банках по 10 тис. грн. у кожному. Банки пропонують фінансові ресурси за такими процентними ставками: банк А - 17% річних, банк Б 20%, банк В - 22% річних. Нарахування здійснюється за простим відсотком. Необхідно обчислити фінансовий результат від такої операції. Задача № 6.2. 19 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Задача № 6.3. 21 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Аналітична ситуація №6.4. 21 Визначити розрахункову рентабельність виробництва, якщо підприємством на придбання запасів та матеріалів було витрачено 140 000 000 гривень, з яких 12% прокредитовані банком під 10% річних з простим нарахуванням. Ставка податку на прибуток становить 30%. Обсяг товарної продукції підприємства - 200 000 000 грн. Література. 24

 12. Контрольна з основ фінансового менеджменту
  1. Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3 2. Управління вхідними грошовими потоками 9 3. Управління вихідними грошовими потоками 13 Список використаної літератури 20 Додаток 21

 13. Контрольна робота з фінансового менеджменту у банку
  Зміст 1. Аналіз ресурсної бази АППБ “Аваль” 4 2. Аналіз процентних доходів та витрат 8 3. Удосконалення депозитної політики банку 10 Список використаної літератури 13 Додатки 14

 14. Сутність, задачі, функції фінансового менеджменту
  Вступ 3 1. Фінанси і фінансові ресурси підприємства 4 2 Сутність, цілі і задачі фінансового менеджменту 5 3 Фінансова робота і фінансові служби підприємства 9 4. Інформаційна база фінансового менеджменту підприємства 14 5. Функції служби фінансового менеджменту на підприємстві 15 Література 21

 15. Характеристика функцій фінансового менеджменту як управління підсистеми
  1. Характеристика функцій фінансового менеджменту як управління підсистеми 3 2. Фінансовий механізм 6 3. Ієрархія в організації (підприємстві, фірмі) та її ланцюговість 10 4. Практичне завдання 18 Консалтингова група «Єйлис» викупила готель на 120 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на два роки з провідним тур оператором про постійне ним використання 110 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 120 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились у випадку їх простою, складають 180 грн. на місяць. Норма планового прибутку – 25%.ю Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 320 тис. грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати консалтинговій компанії та якою буде ціна за користування 110 номерами на місяць у відповідності до цієї стратегії. Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua