Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Правове поняття бюджетної системи України (ID:22983)
| Размер: 20 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание
Вступ 3
1. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України 4
2. Принципи бюджетної системи 5
3. Структура бюджетів 9
Висновок 16
Список використаної літератури 17

Литература1. Конституція України: Прийнята ВРУ 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141. 2. Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 лют. 2010 р. — Офіц. текст — К. : Видавець Паливода А. В., 2010. — 84 с. 3. Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" - zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року №280/97 - ВР // Відомості ВРУ. - 1997. -№24.-Ст. 170. - zakon.rada.gov.ua/ 5. Про структуру бюджетної класифікації України: Постанова ВРУ від 12 липня 1996 року №327/96 - ВР // Відомості ВРУ. -1996.-№42.-Ст. 208. - zakon.rada.gov.ua/ 6. Берлач А.І. Фінансове право України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2008. — 328c 7. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. — К. : Прецедент, 2006. — 440с. 8. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: навч. посібник / Національна академія Служби безпеки України. — К. : Алерта; КНТ, 2007. — 612с. 9. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 4-те вид., доп. — К. : Персонал, 2008. — 561c. 10. Фінансове право: підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гетманець (відп.ред.), О.М. Бандурка (уклад.). — Х. : Еспада, 2008. — 416с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Становлення та розвиток бюджетної системи України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ 5 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 13 2.1. Складові бюджетної системи України 13 2.2. Оцінка виконання Державного бюджету в 2008 р. як головного ланцюга бюджетної системи України 18 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 24 ВИСНОВКИ 33 ЛІТЕРАТУРА 35 ДОДАТКИ 38

 2. Формування та перспективи розвитку бюджетної системи України
  Вступ 3 1. Сутність та загальна характеристика бюджетної системи України 5 2. Принципи бюджетної системи у контексті нового Бюджетного кодексу України 9 3. Порівняльний аналіз структури бюджетних систем України та зарубіжних країн 19 4. Проблеми функціонування бюджетної системи України 24 5. Основні напрями бюджетної реформи в Україні 28 Висновок 37 Список використаної літератури 40

 3. Стан та перспективи розвитку бюджетної системи України
  Щоб з’ясувати, як вплине запровадження пропонованої формули на обсяги бюджетів місцевого самоврядування, було проведено порівняння розрахункових обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування, визначених по формулі, що застосовувалася у 2003 р., та по формулі, яка пропонується на 2004 р., на прикладі чотирьох районів України. Література відсутня

 4. Поняття бібліотечної системи України, функції бібліотеки як документної системи
  Вступ 3 1. Загальна характеристика бібліотечної системи України 4 2. Основні функції бібліотеки 7 3. Шляхи вдосконалення роботи бібліотек щодо інформатизації суспільства 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12

 5. Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи
  Вступ 3 1. Сутність поняття кошторису бюджетної установи, його види 4 2. Зміст кошторису та правове значення його підрозділів 6 3. Порядок складання та затвердження кошторисів 11 4. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 6. Контрольна з бюджетної системи
  Зміст 1. Поняття та елементи бюджетного устрою 3 2. Види бюджетів і принципи побудови бюджетної системи 8 3. Порядок розмежування доходів і видатків та форми взаємовідносин між бюджетами 11 4. Задача 14 У Іванківській дільничній лікарні працює платний госпрозрахунковий кабінет зубопротезування. Є такі дані складання кошторису доходів і затрат кабінету, в грн.: Доходи: 1. Залишок коштів на початок року: 177 грн. 2. Надходження поточного року: Таблиця 1 Найменування роботи Вартість одиниці робіт, грн. Кількість, шт. Сума, грн 1. Коронки сталеві 9 400 Визначити 2. Зуби сталеві 8 400 Визначити 3. Зуби ч облицюванням 12,6 50 Визначити 4. Зйомні протези 31,5 70 Визначити Разом X X Визначити Витрати: Таблиця 2 Код Стаття Грн. (1110) Заробітна плата Визначити (1120) Нарахування на зарплату 1125 (1130) Придбання предметі постачання і матеріалів 960 (1160) Оплата комунальних послуг та електроенергії 880 Разом Визначити Потрібно: Визначити загальну суму надходжень за платні роботи. Обчислити затрати по заробітній платі (код 1110), а також загальну суму затрат. Визначити перевищення доходів над затратами, тобто госпрозрахунковий результат роботи кабінету. Список використаної літератури 17

 7. Контрольна з бюджетної системи
  1. Надходження до бюджету від державних позик. 3 2. Бюджетна політика у галузі державних видатків. 6 Задача 9 9 Визначіть кількість учнів і класів на перше вересня та середньорічну кількість по групах класів міської середньої загальноосвітньої школи, виходячи з таких даних: ... Список використаної літератури: 12

 8. Контрольна з бюджетної системи
  1. Бюджетний устрій та бюджетна система держави 3 2. Організація міжбюджетних відносин України 8 3. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні 16 Використана література 20

 9. Контрольна робота з бюджетної системи
  6. Послідовність у бюджетному плануванні. 3 7. Розмежування повноважень органів державної влади і управління у бюджетному процесі. 7 Список використаної літератури. 12

 10. Порядок регулювання і перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи
  Вступ 3 1. Принципи розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи 4 2. Завдання та інструменти міжбюджетних відносин 8 3. Порядок розподілу міжбюджетних трансфертів 11 4. Субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення 14 Висновок 16 Література 18

 11. У чому полягає сутність операційної системи Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи
  ЗАВДАННЯ 1 3 1. У чому полягає сутність операційної системи? 3 2. Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи? 11 3. Які класифікація операційних систем вам відомі? 17 Тест 1 Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: Тест 2 Три основні види розподілу праці: Тест 3 Методи оцінки рівня якості продукції: Тест 4 Вартісний аналіз - це: ЗАВДАННЯ 3 Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її. ЛІТЕРАТУРА 24

 12. Правове становище громадян України за кордоном
  Вступ 3 1. Основні питання правового статусу громадян України за кордоном 4 2. Принципи та дотримання правового статусу за кордоном 9 3. Форми взаємності в міжнародному праві 13 4. Особливості правового статусу біпатридів 15 Висновок 19 Література 20

 13. Правове регулювання фондового ринку України
  1. Правова характеристика інвестиційних компаній 3 2. Правова характеристика казначейських зобов’язань республіки 10 3. Правові умови допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та неофіційного котирування 12 Список джерел 19

 14. Громадянство України. Принципи і правове регулювання
  Вступ 3 1. Громадянство України як один з інститутів конституційного права 4 2. Набуття або припинення громадянства України за діючим законодавством 8 3. Особливості оформлення документів з питань громадянства особами, які перебувають в закордоном 20 Висновки 25 Література 29

 15. Правове регулювання орендних відносин у законодавстві України
  Вступ 3 1. Договір найму (оренди) як основний інструмент регулювання орендних відносин в Україні 5 2. Земельна ділянка як об’єкт орендних відносин 19 3. Правове регулювання найму (оренди) транспортного засобу 23 4. Договір лізингу як особливий вид договору оренди 24 5. Договір лізингу у матеріальному праві іноземних держав 32 6. Міжнародна уніфікація лізингу 38 7. Правова характеристика договору найму (оренди) житла 43 Висновок 52 Список використаної літератури 56 Мета даної роботи полягає в аналізі нормативної бази з регулювання орендних відносин в Україні.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua