Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Форма та зміст господарського договору (ID:22994)
| Размер: 36 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Загальні засади господарського договору в Україні 5
1.1 Поняття та ознаки господарського договору в українському законодавстві 5
1.2. Класифікація і система господарських договорів 8
1.3. Зміст господарського договору 14
Розділ 2. Характеристика господарського договору 18
2.1 Форма господарського договору 18
2.2 Укладення, зміна і розірвання господарського договору 21
Висновки 31
Література: 33
Литература1. Господарський кодекс України від 1 січня 2004 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 18, № 19-20, №21-22. - Ст. 144. 2. Цивільний кодекс України від 1січня 2004 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 40-44. - Ст. 356. 3. Статут залізниць України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 457. 4. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с. 5. Бєліков Олег: Забезпечення виконання зобов’язань, як обов’язкова умова виконання господарських договорів // Юридичний журнал. - №3. - 2007 – Ст. 81. 6. Гайворонський В.М. Господарське право України. - Х.: Право, 2005. - 384 с. 7. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. - К.: МАУП, 2005. - 424 с. 8. Господарське законодавство України: Навч. посіб. / Л.А.Жук, І.Л.Жук, О.М. Неживець, Ю.В. Белік та ін. / Керівник авторського колективу д-р екон. наук, проф., академік УЕАН Л.А.Жук. - К.: Кондор, 2007. - 718 с. 9. Костенко Леся: Укладення господарського договору // Юридичний журнал №10/2006. – Ст. 93. 10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України 2-е видання, перероблене і доповнене. / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 688 с. 11. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с. 12. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 480 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним
  Вступ 3 1. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним 4 2. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації актів цивільного стану 8 Висновок 12 3. Задача 13 Авраменко та Гончарова за порадою своїх друзів після трьох років подружнього життя вирішили укласти шлюбний договір. Оскільки Авраменко був змушений негайно виїхати за кордон, він попросив дружину самостійно піти та нотаріально посвідчити шлюбний договір. Якими мають бути дії нотаріуса? Чи має право нотаріус посвідчити договір, якщо дружина надасть йому документальне підтвердження неможливості чоловіка звернутися особисто? З якого моменту набуває чинності шлюбний договір? Яким чином вносяться зміни до шлюбного договору? Хто має право відмовитися від шлюбного договору? Література: 14

 2. Контракт, як особлива форма трудового договору
  Вступ 3 Розділ І Поняття трудового контракту як особливого виду трудового договору. 7 1.1. Особливості змісту трудового контракту. 7 1.2. Форма і строки в контракті. 22 1.3. Значення правильного оформлення трудового контракту. 25 Розділ ІІ Сфера застосування трудового контракту. 29 2.1. Обов’язкове застосування трудового контракту. 29 2.2. Сфера застосування контракту за угодою сторін. 38 Розділ ІІІ Припинення дії трудового контракту. 47 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 47 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника. 51 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця. 54 Висновки і пропозиції. 74 Cписок використаної літератури. 79

 3. Контракт, як особлива форма трудового договору
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 5 1.1. Зміст трудового контракту 5 1.2. Вимоги до укладання контракту 14 1.3. Закони, що передбачають укладення контракту. 17 РОЗДІЛ ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 21 РОЗДІЛ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 25 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 25 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника 26 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 38

 4. Контракт як особлива форма трудового договору
  ВСТУП 2 1. КОНТРАКТ ЯК РІЗНОВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 3 2. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ З РІЗНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 6 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ 15 4. ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ 24 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 28 Додаток

 5. Відщкодування збитків як форма відповідальності юридичних осіб за порушення умов договору

 6. Поняття та зміст договору дарування
  Вступ 3 1. Інститут договору дарування в цивільному праві україни 4 1.1. Дослідження правової природи дарування 4 1.2. Договір дарування за новим цивільним законодавством: поняття та характеристика 9 1.3. Особливості предмету та форми договору дарування 16 2. Аналіз змісту договору дарування 20 2.1. Визначення сторін договору дарування 20 2.2. Права та обов’язки сторін за договором дарування 21 Висновки 26 Список використаної літератури 28

 7. Поняття і зміст цивільно-правового договору
  Вступ 3 1. Поняття та значення договору 4 2. Види договорів 6 3. Зміст договору 11 4. Укладення, зміна і розірвання договору 15 Висновок 22 Список використаної літератури 24

 8. Сторони та зміст договору довічного утримання
  Вступ 4 Розділ I 7 Загальна характеристика договору довічного утримання (догляду) 7 1.1. Поняття договору довічного утримання 7 1.2. Юридична природа та місце договору довічного утримання в системі договірного права України 16 Розділ II 20 Сторони та зміст договору довічного утримання 20 2.1. Суб’єкти (сторони) договору довічного утримання. 20 2.2. Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання 30 Розділ III 39 Зміна та припинення договору довічного утримання 39 3.1. Зміна договору довічного утримання 39 3.2. Припинення договору довічного утримання та його наслідки 44 Висновки 58 Список використаних джерел: 63

 9. Поняття та зміст колективного договору та угод
  Вступ 3 1. Поняття колективного договору 7 2. Колективні угоди 12 2.1. Поняття колективних угод 12 2.2. Види колективних угод 13 3. Укладення колективного договору 17 3.1. Передумови укладання колективного договору 17 3.2. Колективні переговори 19 3.3. Реєстрація колективного договору 21 3.4. Підписання колективного договору 22 3.5. Зміст колективного договору 23 3.6. Порядок дії колективного договору 26 4. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 28 Висновок 31 Список використаної літератури 35 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження стану правового регулювання визначення, укладення, змісту, порядку дії та контролю за виконанням колективних договорів та угод, їх недоліки та переваги, визначення перспектив у цій сфері. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної роботи є правовідносини в сфері колективного договору, а саме правовідносини, пов’язані із укладенням, дією та контролем за виконанням колективних договорів та угод та інші, пов’язані з цим правовідносини. Відносини в сфері колективних договорів та угод входять у предмет трудового права. Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання колективних договорів та угод, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання колективних договорів та угод. Колективні договори і угоди (укладення, реєстрація, сторони, зміст, строк дії та ін.) регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю України (глава 2 "Колективний договір"), постановами Кабінету Міністрів України. Колективний договір є і надалі залишається основним документом локальної дії на підприємствах. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту трудящих та їх сімей, пом‘якшує соціально-економічну напругу в умовах переходу до ринку.

 10. Форма та зміст сучасної держави
  Вступ 3 1. Понятійно-категоріальні засади інституту держави на сучасному етапі 4 1.1. Аналіз підходів до визначення терміну «держава» 4 1.2. Ознаки, сутність та зміст держави 6 2. Загальна характеристика форми держави та елементів її структури 11 2.1. Поняття та структура форми держави 11 2.2. Загальна характеристика видів форм державного правління 13 2.3. Класифікація форм державного устрою 18 2.4. Політичний (державний) режим як сукупність прийомів і засобів здійснення державної влади 25 Висновки 31 Використана література 33 Основна мета роботи полягає у комплексному вивченні поняття, ознак та змісту держави, різноманітних аспектів форми держави та її структурних елементів. Хронологічні рамки роботи: з часів утворення перших держав на Давньому Сході та Римі до сьогодення. Літературну базу складають роботи вітчизняних та зарубіжних науковців.

 11. Суть, зміст та значення господарського права
  Вступ 3 1. Поняття та значення господарського права 4 2. Предмет регулювання господарського права та його методи 7 3. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види 10 4. Джерела господарського права: поняття, види 14 Висновки 21 Бібліографія 23

 12. Виробничі відносини: зміст, структура, форма організації
  1. Поняття виробництва 3 2. Фактори виробництва 3 3. Продуктивні сили 4 4. Виробничі відносини 6 6. Власність у системі виробничих відносин 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 13. Маркетингова програма підприємства: структура, зміст, форма
  Вступ 3 1 Теоретичний аспект маркетингової програми підприємства 5 1.1 Поняття маркетингової програми підприємства та її складові 5 1.2 Види та класифікація програм маркетингу 10 2 Практичний аспект складання програми маркетингу 12 2.1 Зміст програми маркетингу ТОВ «Назва» 12 2.2 Реалізація програми маркетингу на ТОВ «Назва» 19 3 Пропозиції щодо удосконалення маркетингової програми підприємства 25 Висновки 42 Список літератури 45

 14. Виробничі відносини зміст, структура, форма організації
  Виробничі відносини зміст, структура, форма організації..3 Список використаної літератури..........................15

 15. Ревізія як метод фін господарського контролю. Зміст та види ревізії
  Вступ 3 1. Ревізія як одна з форм господарського контролю 4 2. Класифікація ревізій 6 3. Планування та організація здійснення ревізійного процесу 9 4. Права, обов'язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби 14 5. Методика ревізії 21 Висновок 23 Список використаної літератури. 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua