Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Господарські товариства (ID:23016)
| Размер: 20 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальна характеристика господарських товариств 4
2. Порядок утворення і припинення господарських товариств 8
Висновки 15
Література: 16

Литература1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. - Ст.144. 2. Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. - № 49. - Ст.682. 3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вiд 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. - № 31-32. - Ст.263. 4. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - №50-51. – Ст. 384. 5. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч.2. – Х.: Право, 2010. – 336 с. 6. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина:Навчальний посібник. – Л:, 2008. – 467 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Господарські товариства і господарські об’єднання
  Вступ 3 1. Сутність та види господарських товариств 4 1.1. Поняття та ознаки господарських товариств 4 1.2. Класифікація господарських товариств 8 1.3. Види господарських товариств 10 2. Загальна характеристика об’єднань підприємств 22 2.1. Поняття об'єднання підприємств 22 2.2. Види господарських об'єднань 24 Висновок 30 Список використаної літератури 32

 2. Господарські товариства як юридичні особи
  Вступ 3 І. Поняття й ознаки господарських товариств як юридичних осіб 4 ІІ. Порядок утворення і припинення господарських товариств 8 ІІІ. Види господарських товариств 18 Висновки 25 Література 26

 3. Господарські товариства. Поняття, види
  Вступ 3 1. Поняття господарського товариства 4 2. Види господарських товариств 9 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 4. Господарські товариства, як суб’єкти господарювання
  1. Вступ 3 1. Особливості правового становища акціонерного та повного товариства. 5 2. Особливості правового становища товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю та командитного товариства. 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 5. Господарські товариства як суб’єкти цивільного права
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика господарських товариств за цивільним законодавством України 7 1.1. Господарські товариства як суб’єкти цивільного права 7 1.2. Правовий режим майна господарських товариств 9 1.3. Права та обов'язки учасників господарського товариства в цивільному обороті 11 Розділ 2. Види господарських товариств 17 2.1.Акціонерне Товариство 17 2.2.Товариство з обмеженою відповідальністю 33 2.3. Товариство з додатковою відповідальністю та повне товариство 41 2.4. Командитне товариство 45 Розділ 3. Актуальні проблеми розвитку господарських товариств 48 3.1. Сучасний стан законодавства України про діяльність господарських товариств та пропозиції щодо його поліпшення 48 3.2. Окремі проблеми правового становища акціонерних товариств в Україні 55 Висновки 59 Список використаних нормативно правових актів та літературних джерел 64-67

 6. Порівняльно-правова характеристика Закритого акціонерного товариства до Товариства з обмеженою відповідальністю
  Вступ 3 Поняття та правові засади діяльності ЗАТ і ТОВ 5 Визначення, порядок утворення та діяльності ЗАТ 5 Правовий статус та організація діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 11 Порівняльна характеристика ЗАТ і ТОВ 16 Спільні риси, притаманні ЗАТ і ТОВ 16 Характерні відмінності ЗАТ від ТОВ 19 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 7. Господарські зобов’язання
  Вступ 3 1. Поняття господарських зобов'язань та підстави виникнення 4 2. Види господарських зобов'язань 7 3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 10 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 8. Господарські суди України
  1. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ 3 2. СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ, ЇХ СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 6 3. ДОСУДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 11 4. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ 14 5. УЧАСНИКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 21

 9. Адміністративно-господарські санкції
  Вступ 3 Правові засади застосування до суб'єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій 4 Види адміністративно-господарських санкцій 5 Гарантії прав суб'єктів господарювання в разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій 13 Строки застосування адміністративно-господарських санкцій 15 Висновок 16 Література: 17

 10. Господарські суди України (вар 2)
  Зміст 2 1. Завдання та принципи діяльності господарських судів України 3 2. Система господарських судів, їх склад та повноваження 5 3. Досудове врегулювання господарських спорів 10 4. Підвідомчість справ господарським судам 12 5. Учасники господарського процесу 14 6. Процесуальні строки 16 Список використаної літератури 19

 11. Господарські форми економіки стародавнього світу
  1. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика 3 2. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва 5 3. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 12. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції
  Вступ 3 1. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» 5 2. Ознаки та функції господарсько-правової відповідальності 11 3. Підстави настання господарсько-правової відповідальності 15 4. Види господарсько-правових санкцій 20 Висновок 29 Список використаної літератури 31

 13. Господарські договори: правова основа, класифікація та функції
  1. Правова основа господарського договору та його загальна характеристика 3 2. Класифікація господарських договорів 6 3. Характеристика функцій та форм господарського договору 9 Список використаної літератури 14

 14. Правове становище акціонерного товариства
  Вступ 3 Розділ 1. Особливості правового статусу акціонерного товариства 4 1.1. Поняття акціонерного товариства та його види 4 1.2. Порядок створення акціонерного товариства 6 1.3. Тезовий аналіз Закону України «Про акціонерні товариства» 7 Розділ 2. Характеристика правового статусу акціонерів та органів управління акціонерним товариством 15 2.1. Права та обов’язки акціонерів 15 2.2. Збори акціонерів – вищий орган управління акціонерним товариством 19 2.2. Наглядова рада акціонерного товариства 22 2.3. Виконавчий орган акціонерного товариства 25 2.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства 27 Висновок 30 Список використаної літератури 32

 15. Дивідендна політика акціонерного товариства
  План Вступ 3 1. Сутність дивідендної політики акціонерного товариства 6 2. Особливості проведення дивідендної політики на вітчизняних акціонерних товариствах 10 3. Оптимізація дивідендної політики акціонерного товариства в Україні 21 Висновок 27 Література 29 Додаток А. Фінансова звітність підприємства за 2001-2004 рр. 32 Додаток Б. Інформація про рух грошових коштів підприємства в 2003-2004 рр. 35 Додаток В. Випуск та розміщення цінних паперів АТ „УАК” в 2004-му році 36 Додаток Г. Характеристика основних типів дивідендної політики 38 Метою роботи є аналіз методологічних та методичних засад формування дивідендної політики як складової сучасної моделі корпоративного розвитку, дослідження її впливу на прийняття стратегічних і тактичних фінансових рішень. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні задачі: - розкрити сутність дивідендної політики акціонерного товариства; - дослідити особливості проведення дивідендної політики на вітчизняних акціонерних товариствах; - визначити напрями оптимізації дивідендної політики акціонерного товариства в Україні. Об’єктом дослідження є дивідендна політика акціонерних товариств України в умовах трансформації власності. Предметом дослідження є формування та реалізація дивідендної політики акціонерних товариств як складової сучасної моделі корпоративного розвитку. Інформаційну базу роботи складають Закони України та інші нормативні акти, в тому числі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань корпоративного управління, фінансів, економічної теорії. Також в при написанні роботи використані матеріали дисертаційних досліджень з проблем корпоративного управління та дивідендної політики.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua