Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: контрольна робота з предмету організація роботи в готельних і туркомплексах (ID:23021)
| Размер: 57 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1.Перспективи розвитку клубних готелей (готелей клубного типу) в Україні 3
2. Проблеми діяльності клубних готелів в Україні та шляхи їх вирішення (на прикладі готелю "Назва") 18
3. Список використаної літератури і джерел 31

Литература1. Азарян О.М., Жукова Н.Л. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу: Монографія / МОН України. ДонДУЕТ. – Донецьк: Вид-во ДонМУ, 2002. – 243с. 2. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА – Р, 2001. – 208 с. 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. –395 с. 4. Дубенюк Я.А. Міжнародний туризм і світовий ринок туристичних послуг: сутність, суб’єкти, основні різновиди // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2006. – Ч. ІІ. – С. 817-821. 5. Дубенюк Я.А. Особливості розвитку туристичного ринку України в умовах глобалізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Том ІІІ.– С. 653-659. 6. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с. 7. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с. 8. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с. 9. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. / В.Ф.Кифяк. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2003. - 300 с. 10. Луцишин Н. П., Луцишин П. В. Економіка й організація міжнародного туризму: Навч. посіб.− Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003.− С. 136−137. 11. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с. 12. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 13. Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. Історія туризму: Навч. посіб.– К.: Альтер-прес, 2005.– 320 с. 14. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 597 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з предмету організація роботи в готельних і туркомплексах
  1.Перспективи розвитку клубних готелей (готелей клубного типу) в Україні 3 2. Проблеми діяльності клубних готелів в Україні та шляхи їх вирішення (на прикладі готелю "Назва") 25 3. Список використаної літератури і джерел 35

 2. Організація роботи міжнародних готельних ланцюгів
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи організації роботи міжнародних готельних ланцюгів 5 1.1. Сутність і види об’єднань готельних підприємств та їх особливості в готельному бізнесі 5 1.2. Організаційний та економічний механізм створення і функціонування готельних мереж 12 Розділ ІІ. Організація обслуговування проживаючих в готелі «Назва» 20 2.1. Загальна характеристика готелю 20 2.2. Дослідження організації процесу надання послуг готелю «Назва» 23 2.3. Інноваційні форми обслуговування готелю «Назва» 31 Розділ ІІІ. Контроль якості в готелі «Назва» 37 Висновки 41 Список використаних джерел: 42

 3. Контрольна роботи з предмету Консалтинг
  1. Стратегія мінімалізації податків як вид менеджмент-консалтингу 3 2. Роль консалтингу в юридичній сфері діяльності та його правове забезпечення 8 Список використаної літератури 11

 4. Контрольна робота на тему організація роботи виставки, ярмарки
  Вступ 3 Участь у виставках в ярмарках 4 Основні типи ярмарків і виставок 4 Процес організації виставки 7 Висновок 11 Використана література: 12

 5. Теоретична частина контрольної роботи з предмету «Бухгалтерський облік» Варіант 7
  Питання 1. Облік придбання виробничих запасів, транспортно-заготівельних витрат та розрахунків з постачальниками 2 Питання 2. Облік нематеріальних активів 4 Список використаної літератури 9

 6. Організація обслуговування харчування в туристичних та готельних комплексах
  1. Що таке культура застілля? 3 2. Отримання та підготовка посуди, приборів, столової білизни для обслуговування відвідувачів: основні прийоми та особливості 6 3. Яка техніка безпеки у роботі офіціантів? 8 4. Порядок подачі закусок, блюд та напоїв у закладах харчуванні 10 5. Правила поведінки у закладах харчування 12 6. Які існують схеми обов'язкової сертифікації готельних послуг 13 Список використаної літератури: 16

 7. Контрольна робота з предмету Фінанси
  Вступ 3 1. Сутність, функції та принципи організації фінансів підприємницьких структур 4 Висновки 14 Задача № 1. 15 Варіант 8. Умова. У звітному періоді на підприємстві склалася фінансово-економічна ситуація, що характеризується даними таблиці 1. На їх основі необхідно виконати такі завдання: 1. Розрахувати чисту виручку підприємства, суму податку на додану вартість, операційний прибуток (збиток) від реалізації продукції; 2. Проаналізувати структуру загальної виручки від реалізації продукції та зробити висновок, щодо частки операційних витрат та операційного прибутку; 3. Розробити стратегію зниження операційних витрат за рахунок статті кошторису «Адміністративні витрати» з метою зростання прибутку.... Задача № 2. 18 Варіант 8. Умова. В угоді між банком і позичальником зазначені фінансові умови: розмір позики, строк позики, реальну доходність операції (% річних), часову базу – 365 днів, річний рівень інфляції за фактичним станом. Визначити: а) просту ставку відсотків; б) суму платежів по поверненню основної суми боргу та відсотків за кредит; в) хто поніс втрати від інфляції (кредитор чи позичальник); г) величину втрат, зумовлених упущенням фінансового менеджера однієї із сторін при заключенні кредитного договору, де не було включено умов розрахунків з врахуванням інфляції... Список використаної літератури 20

 8. Контрольна робота з предмету аудит
  2. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів 3 Задача 12 При інвентаризації основних засобів на складі підприємства «Юпітер» встановлено нестачу: Комп’ютер та принтер – за обліковою ціною – 3200 грн., офісних спеціальних крісел – на суму 450 грн. (32 шт. за ціною 150 грн.). У бухгалтерському обліку зроблено записи: Д 947 К 106 на суму 3650 грн., Д 375 К 947 на суму 3650 грн. Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає. Надати висновки за результатами перевірки. Список використаної літератури 14

 9. Контрольна робота з предмету контролінг
  1. Концепція контролінгу та його інструментарій 3 2. Підходи до оргаізації процесу бюджетуваня 9 3. Задача 16 Бухгалтер-аналітик торговельного підприємства визначив, що постійні витрати підприємства становлять 60000 грн., а середні змінні витрати на одиницю продукції – 200 грн. Запишіть функцію витрат підприємства і спрогнозуйте, чому будуть дорівнювати загальні витрати, якщо підприємство планує реалізувати 500 одиниць товару. Список використаної літератури 17

 10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету кримінологія
  1. Кримінологічне прогнозування і кримінологічне планування боротьби зі злочинністю 3 2. Визначення поняття кримінології 6 3. Характеристика злочинів у сфері оподаткування 10 Використана література 14

 11. Контрольна робота з предмету Інформатика
  1. Класифікаційні методи кодування. Поняття класифікації, класифікаційних ознак, класифікаційних групувань 3 2. Системний блок. Складові частини. Поняття системної (материнської плати) 5 3. Поняття конкретного меню, принцип формування його складу та виконання окремих операцій в операційній системі Windows 10 4. Використання майстра функцій електронної таблиці MS Excel 12 5. Конструювання звіту для представлення даних засобами прикладної програми MS Access 19 6. Задача. 22 Створити текстовий документ та добавити в нього малюнок і таблицю, користуючись допоміжними програмами операційної системи Windows та пакетами прикладних програм MS Office. Список використаної літератури 23

 12. Контрольна робота з предмету політологія
  1. Виникнення і розвиток світової політичної думки Стародавнього світу 3 2. Характеристика авторитарного режиму 10 3. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти 12 Використана література 16

 13. Контрольна робота з предмету: «Конфліктологія»
  Вступ 3 1. Роль керівника в профілактиці конфліктів 4 2. Основні стратегії управління конфліктними ситуаціями 6 Висновки 8 Список використаної літератури 10

 14. Контрольна робота з предмету соціологія
  Зміст Поняття культури та її роль в соціології. Елементи культури. 3 Форми культури 7 Методологічний етап програмування, основні елементи. 8 Політичні орієнтації молоді (в цьому питання описано про всі партії України до яких партій більш прихильна молодь) 11 Список літератури Список використаної літератури. 1.Алисова Л. Н., Голенкова 3. Т. и др. Политическая социология. –М.,2000.–460с. 2.Соціологія: підручник для вузів За ред.С.О.Макеева.–К.,1999.–344с. 3.Соціологічне дослідження серед студентської молоді у 5-ти містах України, проведені ГО „Молодіжна альтернатива”. від 13.10.2004. 4.Методология и методы социологических исследований. М., 1996.– 340с. 5.В.Н. Минина. Методы социального программирования.–СПб., 2001.–60с. 6.Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.–220с.

 15. Організація спортивно-рекреаційних приміщень при готельних комплексах
  Вступ 1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства 6 2. Організація приміщень спортивно-рекреаційного обслуговування в підприємстві готельного господарства 10 2. 1. Організація спортивно - рекреаційних приміщень на прикладі туристичного комплексу “Ялта” 21 3. Удосконалення організації приміщень спортивно- рекреаційних приміщень при готельних комплексах 25 Висновки 32 Використана література: 33 Додатки 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua