Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Гра, як засіб розвитку особистості (ID:23024)
| Размер: 39 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеЗміст 1
Вступ 3
1. Педагогічні основи використання гри у процесі навчання 4
2. Різновиди дидактичних ігор 7
3. Використання гри як засобу формування загальнонавчальних умінь і навичок 15
Висновки 23
Список використаної літератури 24

Литература1. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа. – 1998. – №4. – С. 11-18. 2. Варзацька Л.О. Гра як засіб пізнання // Початкова школа. – 1998. – №12. – С. 34-35. 3. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологии развития ребенка // Вопросы психологии. – 2004. – №6. – С. 64-76. 4. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу – с игрой: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с. 5. Губанова О.В., Левкина И.С. Использование игровых приемов на уроках // Начальная школа. – 1997. – №6. – С. 36-37. 6. Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові технології // Рідна школа. – 2004. – №10. – С. 36–39. 7. Жорник О. Використання дидактичних ігор у навчанні // Рідна школа. – 2000. – №4. – С. 63–64. 8. Мандель Б.Р. Интеллектуальная игра: на перекрестке научных дисциплин // Педагогика. – 2006. – №7. – С. 44-48
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Дидактична гра як засіб сенсорного виховання дітей з порушеннями зору
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТОЕРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ЯК ЗАСОБУ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 5 1.1. Аналіз наукових підходів до досліджуваної проблеми 5 1.2. Своєрідність ігрової діяльності дітей з порушеннями зору 8 1.3. Методика використання дидактичних ігор 11 Висновок до І розділу 14 РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 15 2.1. Обґрунтування методик дослідження 15 2.2. Аналіз результатів дослідження 19 2.3. Рекомендації тифлопедагогам щодо використання дидактичної гри в сенсорному вихованні дітей 26 Висновок до ІІ розділу 32 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 40 Додаток А. Результати констатуючого експерименту в групі дітей з порушенням зору за методикою С.Д. Забрамної 40 Додаток Б. Результати контрольного експерименту в групі дітей з порушенням зору за методикою С.Д. Забрамної 41

 2. Самоменеджмент як засіб стратегічного розвитку людських ресурсів
  Вступ 3 1. Сутність та основні етапи планування праці менеджера 4 2. Удосконалення системи самоменеджменту менеджера 6 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 3. Самоменеджмент як засіб стратегічного розвитку людських ресурсів
  Вступ 3 1. Сутність та основні етапи планування праці менеджера 4 2. Удосконалення системи самоменеджменту менеджера 6 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 4. Природні ресурси як засіб розвитку продуктивних сил та екологічний фактор
  Вступ 3 1. Поняття природних ресурсів як складової частини національного багатства 4 2. Класифікація природних ресурсів 6 3. Природні ресурси України 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 5. Використання експериментальної діяльності в природі як засіб розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 1.1. Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку 5 1.2. Сутність пізнавального розвитку дітей в дошкільний період дитинства 9 1.3. Організація експериментальної діяльності в природі в роботі з дітьми старшого дошкільного віку 16 РОЗДІЛ 2 22 2.1. Діагностика рівня розвитку пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку 22 2.2. Методика використання експериментальної діяльності в природі як засобу розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку 27 2.3. Аналіз ефективності впровадження експериментальної системи впливу на розвиток пізнавальної активності 33 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 48

 6. Сім’я як основа в розвитку особистості
  Вступ 3 1. Значення сім’ї в розвитку особистості дитини 4 2. Негативні чинники у вихованні дітей в сім’ї 6 3. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 7. Діяльність як умови розвитку особистості
  зміст Вступ 3 Розділ І. Діяльність основний фактор всебічного розвитку особистості 6 1.1. Значення діяльності в розвитку особистості 6 1.2. Методологічний принцип єдності свідомості і діяльності 9 1.3. Особливості перебігу діяльності дітей молодшого шкільного віку. 12 1.4.Характерні особливості учбової діяльності молодших школярів 17 Розділ ІІ. Дослідження навчальної діяльності молодших школярів 25 2.1.Дослідження спрямованності молодших школярів, як відношення до навчальної діяльності 25 2.2.Аналіз результатів дослідження 27 2.3. Рекомендації щодо інтелектуального розвитку особистості 31 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Тест. ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і методичні аспекти впливу психологічних умов на розвиток особистості у процесі діяльності. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2. Обґрунтувати теоретичні засади дослідження ролі психологічних умов у інтелектуальному розвитку особистості в процесі діяльності. 3. Виявити психологічні особливості навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей. 4.Вивчити значення ролі навчання для розвитку психічних пізнавальних процесів і розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі засвоєння знань і розвитку їх розумових здібностей. Предмет дослідження: психологічні умови ролі навчання у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку

 8. Самооцінка та її роль у розвитку особистості
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи діагностики особистості 5 1.1. Психологічна природа самооцінки особистості 5 1.2. Функції самооцінки та її роль у формуванні особистості 11 1.3. Загальні закономірності динаміки самооцінки в онтогенезі 13 1.4. Опис методик 17 2. Практична діагностика самооцінки особистості 22 2.1. Попередній етап діагностики: дослідження самооцінки міжособистісних відносин за методикою Лірі 22 2.2.Результати діагностики рівня суб’єктивного контролю за методикою Дж.Ротера 24 2.3. Загальні результати діагностування 26 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34 1. Анкета до методики Лірі 2. Ключ до анкети Метою роботи є комплексне проведення дослідження самооцінки особистості, з застосуванням комплексної методики. Завдання роботи. 1. Дослідити психологічну природу та етапи розвитку самооцінки особистостіє 2. Окреслити основні етапи діагностування особистості. 3. Провести комплексне діагностування сомооцінки особистості, використовуючи сукупність інтроспективних та проективних методик. Предмет дослідження –процес дослідження самооцінки особистості. Об’єкт дослідження - самооцінка особистості та певні особливості особистості. Хронологічні рамки роботи в теоретичній частині охоплюють період від середини 20-го століття і до наших днів. Практичне дослідження здійснювалося в березні 2006 року. Проблеми самооцінки особистості та її діагностики присвячено багато робіт в психології. Ряд праць Божовича Л.І. Избранные психологические труды. присвячено дослідження природи та функцій самооцінки особистості, її ролі в розвитку особистості. Основні аспекти формування самооцінки з точки зору діяльнісногог підходу викладені в працях Петровського А.В. «Развитие личности и проблема ведущей деятельности» та «К психологии активности личности» В роботі Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике докладно описано методику діагностування між особистісних відносин Лірі, дано детальні рекомендації щодо обробки експериментальних даних. В роботі Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений, описано ряд методик для діагностування самооцінки особистості, дано ряд рекомендацій щодо організації дослідження та обробки результатів за цілим рядом методик в тому числі й за методикою дослідження внутрішнього локусу контролю Роттера.. Ці та інші роботи психологів, які займалися даною проблемою, зокрема Блатнер А., Бодальов А.А., Божович Л.І., Бороздіна Л., Гіппернейтер Ю.Б., Гофман І. Горностай П. П., Грановська Р.М., Дружинін В. Н., Морено Я., Рубінштейн С.Л., Хоппе Ф. та інші складають методологічну базу роботи.

 9. Базові концепції виховання та розвитку особистості
  Вступ 3 Розділ 1. Теорії особистості 5 1.1. Сутність поняття особистості, центральна постать виховного процесу 5 1.2. Становлення та розвиток особистості у працях зарубіжних вчених. 14 1.3. Становлення та розвиток особистості у працях вітчизняних вчених. 18 Розділ 2. Базові концепції виховання особистості 21 2.1. Основні підходи та принципи виховання 21 2.2. Методи виховання 26 2.3. Виховання особистості в сучасних умовах інформаційного суспільства 27 Розділ 3. Базові концепції розвитку особистості 30 3.1. Фактори що впливають на розвиток особистості 30 3.2. Стадії розвитку особистості 33 Висновки 35 Список використаної літератури 39 Мета дослідження полягає у визначені впливу концепції виховання на формування та розвиток особистості. Об’єктом дослідження є виховання як цілісний педагогічний процес. Предметом дослідження є базові концепції виховання та розвитку особистості. Матеріалом дослідження слугували праці науковців вітчизняних і закордонних в яких досліджувалися аспекти поняття особистості, її становлення, розвитку, виховання.

 10. Стадії розвитку особистості в різних психологічних концепціях
  Вступ 1. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА 3 1.1. Стадії розвитку особистості в світлі концепції Е.Еріксона. 3 1.2. Вади розвитку особистості в стадіальної теорії Е.Еріксона. Життєві психологічні кризи. 6 2. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧІЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 9 2.1. Стадії розвитку особистості В.Ф.Моргун та Н.Ю. Ткачова . 9 2.2. Особливості розвитку особистості в дослідженнях Г.С.Костюка 12 Висновки 15 Література 16

 11. Трудова діяльність дітей дошкільного віку і її особливості і значення у розвитку особистості дитини
  Вступ 5 Розділ І. Дошкільне дитинство 6 1.1 Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці 6 1.3 Психологічні особливості розвитку особистості дошкільника 14 1.4 Сенсорний, інтелектуальний розвиток дитини дошкільного віку 17 1.5 Характеристика кризи дошкільного дитинства 21 Розділ ІІ. Трудова діяльність дітей дошкільного віку 23 2.1 Діяльність як психологічна категорія 23 2.2 Трудова, учбова діяльність дітей дошкільного віку 24 Висновки 27 Список використаної літератури 28 Об’єкт даного дослідження - розгляд психологічних особливостей розвитку особистості дитини дошкільного віку. Предмет – особливості трудової діяльності і її вплив на розвиток особистості дошкільника. Мета даної роботи – проаналізувавши численні публікації з даної проблематики, підтвердити, систематизувати і узагальнити наявний фактичний матеріал стосовно трудової діяльності дошкільників.

 12. Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і розробити план її експериментальної перевірки План експериментальної перевірки висунутої гіпотези Констатуючий експеримент Формуючий експеримент Контрольний експеримент

 13. філософія Гра як феномен людського буття Особистісні риси та естетичні уподобання
  Гра як феномен людського буття Вступ 3 1. Властивості та значення гри 4 2. Гра як феномен людського буття 10 Висновки 13 Список літератури 14 Особистісні риси та естетичні уподобання Вступ 15 1. Вивчення особистості з точки зору теорії особистісних рис 16 2. Формування естетичних уподобань 20 Висновки 25 Список літератури 26

 14. Праця, навчання та гра як основні види людської діяльності та їх порівняльна характеристика. Поняття про повідну діяльність
  Вступ 2 Поняття діяльності 3 Види діяльності. Поняття про провідну діяльність 5 Гра 6 Навчання 9 Праця 10 Висновок 12 Список використаної літератури: 13

 15. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗОВАНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СМІЛ (АДАПТОВАНОГО ТЕСТУ ММРI)
  Жіночий варіант методики 3 1.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідної 3 2.1 Підрахунок балів за кожною шкалою 26 2.3. Профільний лист 27 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 28 Чоловічий варіант методики 33 2.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідного 33 2.2. Підрахунок балів за кожною шкалою 65 2.3. Профільний лист 66 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 67 Висновок 72 Список використаної літератури 73 В ході дослідження за допомогою стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості СМІЛ (адаптованого тесту ММРI ) нами було проведено методику для двох осіб (чоловічої і жіночої статі) та оброблені результати тестування. Підрахувавши отримані сирі бали, ми перевели їх у Т-бали і склали особистісний профіль наших піддослідних.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua