Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Порядок розрахунку швидкості обігу грошей; її вплив на масу та сталість грошей (Здійснити порівняльний аналіз показника швидкості обігу, грошової маси та індексу цін в Україні, зробити висновки) (ID:23027)
| Размер: 45 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание
Вступ 3
1. Маса грошей в обороті. грошові агрегати та грошова база 3
2. Основні інструменти регулювання грошово-кредитного ринку НБУ 8
3. Аналіз швидкості обороту грошей в Україні та її впливу на інфляційні процеси 15
Висновки 22
Література 26
Литература1. Звіт Національного банку України за 2009 р. www.bank.gov.ua 2. Гроші та кредит : навч. посіб. / [М. І. Крупка та ін.; за заг. ред. М. І. Крупки]; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 405 c. 3. Гроші та кредит : Підручник. / [М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М.Лазепко та ін.]; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — 4-е вид., перероб. і допов. — К., 2006. — 740 с. 4. Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник. / Б. С. Івасів; Нац. банк України, М-во освіти і науки, Терноп. нац. екон. ун-т. — К.: Кондор; Т.: Карт-бланш, 2008. — 527 с. 5. Продан Т.Я. Теоретичні засади організації грошового обігу в Україні / Т.Я. Продан // Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах: Зб. наук. праць / Наук.-досл. фін. ін-т Мін-ва фінансів України. – К.: НДФІ, 2007. – Ч. 2. – С. 147-153. 6. Продан Т.Я. Методологія дослідження грошового обігу та її вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в Україні / Т.Я. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. „Економіка”. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2008. Вип. 102. – С. 61-66. 7. Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання / Т.Я. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2009. Вип. 111. – С. 54-58. 8. Продан Т.Я. Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні / Т.Я. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2009. Вип. 112. – С. 33-36. 9. Продан Т.Я. Валютно-курсова політика та її вплив на стабілізацію грошового обігу / Т.Я. Продан, І.О. Лютий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Економіка”. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2009. Вип. 115 – С. 4-6. 10. Чуб О.О. Гроші та кредит : інтеракт. методи викладання дисципліни: навч. посіб. / О. О. Чуб; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2009. — 324 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Маса грошей в обігу і методи її вимірювання
  Вступ 3 1. Поняття грошової маси та методи її вимірювання 4 2. Агрегатний метод вимірювання маси грошей в обороті 7 3. Механізм зміни та регулювання маси грошей в обігу 15 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 2. Особливості обігу депозитних грошей, векселів, чеків
  ВСТУП 3 1.Особливості обігу депозитних коштів 4 2.Характеристика обігу векселів 8 3.Обіг чеків 16 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 3. Час і швидкість обороту капіталу. Вплив швидкості обороту на процес
  Вступ 3 1. Кругообіг капіталу 4 1.1 Час виробництва 4 1.2 Час обертання 5 2. Швидкість обороту капіталу і її вплив на процес самозростання капітальної вартості 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 4. Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак”
  ВСТУП 3 1.Економічна зміст товарних запасів та роль їх аналізу в системі управління торговим підприємством 5 2.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак” 11 3. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання в підприємствах торгівлі 16 4. Організація аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання 20 4.1. Предмет, об’єктк, суб’єкт, завдання аналізу товарних запасів 20 4.2. Інформаційна база аналізу товарних запасів 21 4.3. Методичне забезпечення аналізу товарних запасів 23 5.Методика аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання 24 5.1. Загальний аналіз товарних запасів 24 5.2. Аналіз впливу чинників на формування товарних запасів та їх обігу 29 5.3. Аналіз ефективності використання товарних запасів 33 5.4. Особливості аналізу товарних запасів із застосуванням комп’ютерної техніки 36 6. Узагальнення результатів аналізу товарних запасів 39 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 45

 5. Механізм поповнення маси грошей в обороті
  Вступ 3 1. Поняття грошової маси 4 2. Агрегатний метод вимірювання маси грошей в обороті 8 3. Механізм зміни маси грошей в обороті 13 4. Регулювання грошової маси 17 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 6. Особливості побудови показників грошової маси в Україні
  Вступ 2 1. Грошові агрегати 2 2. Особливості побудови показників грошової маси в Україні 6 Висновки 9 Список використаної літератури 11

 7. Проаналізувати структуру грошової маси за грошовими агрегатами та грошової бази за даними НБУ за останні 2 роки
  Вступ 3 1. Форми та види кредиту в ринковій економіці 3 2. Конвертованість валюти 9 3. Аналітичний огляд структури наявної в Україні грошової маси за грошовими агрегатами за 2011 рік 12 4. Аналітичний огляд структури наявної в Україні грошової маси за грошовими агрегатами за 2012 рік 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 8. Порядок вилучення з обігу сумнівних та пошкоджених банкнот
  Вступ 3 1. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет) 4 2. Дії громадян при попаданні до них сумнівних або пошкоджених банкнот 7 Висновок 14 Література 15 Додатки 16

 9. Вартість грошей, форми прояву вартості грошей
  Вступ 3 Вартість грошей , форми прояву вартості грошей 4 1. Сутність грошей та вимірювання їх вартості 4 2. Вартість грошей в Україні 7 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 10. Прогнозування готівкового обігу. Економічний зміст і порядок розробки прогнозів касових оборотів установами банків
  Вступ 3 1. Прогнозування готівкового обігу 4 2. Економічний зміст і порядок розробки прогнозів касових оборотів установами банків 17 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 11. Методи регулювання грошового обігу в Україні
  1. Методи регулювання грошового обігу в Україні 2 2. Процентна політика НБУ 7 Задача 11 Список використаної літератури 13

 12. Проблеми функціонування та розвитку грошового обігу в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти функціонування грошового обігу 5 1.1. Поняття грошового обігу 5 1.2. Принципи організації готівкового обігу 8 1.3. Сутність, значення та основні проблеми організації безготівкового грошового обігу 11 2. Дослідження функціонування грошового обігу в Україні 14 2.1. Грошовий обіг 14 2.2. Готівковий обіг 18 2.3. Організація безготівкових розрахунків в банках України 21 3. Перспективи розвитку грошового обігу в Україні 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 13. Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом. Основні принципи та методи оцінки
  Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом. Основні принципи та методи оцінки 3 Теорія вартості грошей та її значення для оцінки грошей за часом 3 Основні принципи та методи оцінки 6 Задача 13 Обчислити майбутню реальну вартість інвестицій, якщо строк інвестицій - 2 роки, річний складний відсоток - 20%, темп інфляції - 30 %. Список літератури 14

 14. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб
  1. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб. ЗМІСТ Вступ 3 1. Державний кредит: поняття, ознаки, форми 3 2. Державний кредит та формування державного боргу країни 8 Висновок 14 Література 16 2. Поняття та економічний зміст державних доходів. Чинники, що впливають на масштаби державних доходів. Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів. Вступ 18 1. Поняття та економічний зміст державних доходів 18 2. Чинники, що визначають масштаби державних доходів 22 3. Аналіз державних цільових фондів 23 Висновки 27 Література 29 3. Поняття фінансів. Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Вступ 31 1. Сутність фінансів, передумови виникнення фінансів, їх ознаки 31 2. Види і характеристика фінансових відносин 35 3. Функції фінансів та їх роль у суспільстві 37 Висновок 38 Література 39

 15. Зробити Порівняльний аналіз брендів 3-х операторів виїзного туризму України
  Маркетинговий менеджмент туристичного підприємства Зробити Порівняльний аналіз брендів 3-х операторів виїзного туризму України. Для виконання поставленого завдання: Виберіть 3 українських операторів виїзного туризму. Розробіть критерії порівняння брендів (не менше 5). Дослідіть бренди обраних туроператорів на їх сайтах. Оцініть бренд кожного з обраних туроператорів за критеріями. Занесіть результати дослідження до таблиці: Список використаних джерел

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua