Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ID:23033)
| Размер: 1431 кб. | Объем: 88 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание
ВСТУП 3
І. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА “PILGRIM” 5
1.1. Загальна характеристика туристського підприємства „Pilgrim” 5
1.2. Розробка технологічних процесів туристського підприємства при організації нового туристського продукту 9
ІІ. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ “СЛАВУТИЧ” 21
2.1. Загальна характеристика підприємства „Славутич” 21
2.2. Технологія надання готельних послуг 28
ІІІ. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ „СЛАВУТИЧ ” 43
3.1. Загальна характеристика закладу ресторанного господарства „Славутич” 43
3.2. Аналіз технологій надання ресторанних послуг 45
3.3. Технологія виробництва ресторанних послуг 56
ВИСНОВКИ 64
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 66
ДОДАТКИ 69

Литература1. Національні стандарти України „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”. ДСТУ 4281:2004. – К.: Держспоживстандарт України. – 2004. 2. Правила обов’язкової сертифікації харчових продуктів. Затверджено наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації” 2.06.1997 № 322. // Торговельна діяльність в Україні. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. № 11. – С. 423-433. 3. Агєєва О. А., Акуленок Д. Н., Васильєв Н. М., Васянін Ю. Л., Жукова М. А. Туризм і готельне господарство: Підручник. – М.: Екмос, 2004. – 400 с. 4. Волков Ю.В. Технологія готельного обслуговування. – Р.: Фенікс, 2003. – 384 с. 5. Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали Всеукр. студ. конф., 22-23 лютого 2005 р. / М.І. Пересічний (відп.ред.) . — К., 2005. — 251с. 6. Дядечко В.Л. Економіка туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2007. – 224с. 7. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: Для підприємств громадського харчування всіх форм власності / Олександр Васильович... Шалимінов (авт.-розроб.). — К. : А.С.К., 2003. — 847с. 8. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. — 298с. 9. Кущ Т.О. Організація послуг харчування: Навч. Посібник. – К.: КУТЕП, 2008. – 294 с. 10. Лук'янова Л. Г., Дорошенко Т. Т., Мініч І. М. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2006. – 236 с. 11. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навч. посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 104 с. 12. Ляпіна І.Ю. Організація й технологія готельного обслуговування: Підручник. – М: Видавничий центр, 2002. – 208 с. 13. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 272 с. 14. Медлік С. Готельний бізнес. Підручник. – М: Юніті-Дана, 2005. – 239 с. 15. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2003. – 156 с. 16. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. –К: ЦУЛ, 2006. – 327 с. 17. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручн. для ВУЗів / За ред.. проф.. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с. 18. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др., Под. общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. - 632 с. 19. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства: Навч. посібник. –К: ЦУЛ, 2007. – 344 с. 20. Роглєв Х.І. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник. –К: МЕМО, 2009 . - 433 с. 21. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавниций Дім „Слово”, 2006. – 372 с. 22. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Федерація професійних спілок України; Інститут туризму. — К., 2002. — 256с. 23. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т . — К. : КНТЕУ, 2005. — 180с. 24. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії — Чернівці : Книги - ХХІ, 2003. — 595с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Провести статистичний аналіз розвитку туризму по регіонах на основі фінансово-економічної діяльності туристської фірми
  Вступ 3 1. Особливості регіонального розвитку туризму в Україні 3 2. Формування регіональних ринків туристичних послуг 10 Висновок 17 Література 18

 2. Аналіз структурних перетворень субєктів туристської діяльності за формами власності в Україні: по регіонах, областях. Їх вплив на основні показники роботи готелів України
  Вступ 3 1. Форми господарювання підприємств в сфері готельного господарства в умовах формування ринкових відносин 3 2. Сучасний стан українського ринку готельних послуг 11 3. Інвестиційна привабливість готельного сектора України 19 Висновки 24 Література 26

 3. Провести порівняльний аналіз економічної ефективності туристської діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств України 4 2. Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів за 9 місяців 2006 року (дані за формою № 1-ТУР(к)) 6 Висновки 14 Література 15

 4. Технологія галузі
  1. Основні технологічні операції первинної обробки молока 3 2. Охарактеризуйте способи рафінації олії 6 3. Опишіть технологічну схему виробництва борошняних кондитерських виробів 10 4. Класифікація харчоконцентратів, їх біологічна та енергетична цінність 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 5. Техніка та технологія галузі
  1. Обробка отворів шліфуванням 4 2. Лиття по виплавляємих моделях 9 3. Біологічно активні добавки 16 Використана література 18

 6. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. Застосування контролінгу в туристичній галузі
  1. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. 3 2. Застосування контролінгу в туристичній галузі. 6 Література. 11

 7. Технологія туристичної діяльності
  1.Законодавчо - правове регулювання туристичної діяльності 3 2.Програма перебування туристів 8 Список використаної літератури 11 Додатки 12-15

 8. технологія ресторанної діяльності
  1. Матеріальні та соціально-культурні послуги як складові послуг харчування 3 2. Функціональна та технологічна структура ресторанного господарства 4 3. Функції меню та прейскурантів 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 9. Організація і технологія торговельної діяльності
  1. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі та характеристика їх видів 3 2. Структура і призначення приміщень загальнотоварних і спеціальних складів 8 3. Задача 13 Оптове підприємство уклало договір постачання з магазинами № 1 і 2, де зазначено, що борошно постачатиметься централізовано рівними партіями кожної декади місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання борошна до магазинів, визначте, який магазин краще обслуговується оптовим підприємством, і запропонуйте шляхи забезпечення своєчасного завезення борошна до магазинів. Вихідні дані подано в таблиці. ... Література 15

 10. Організація і технологія торговельної діяльності
  Варіант 4. 1. Технологічне планування приміщень магазину та визначальні фактори їх вибору 2. Законодавча та нормативно-правова база щодо регулювання торговельної діяльності й забезпечення високоякісного обслуговування населення 3. Оцініть стан розвитку та ефективність використання складського господарства оптового підприємства з торгівлі текстильними товарами, визначите шляхи його вдосконалення. Вихідні дані наведені в таблиці. Вихідні дані для розрахунку аналітичних показників. Показник У середньому на одне оптове підприємство України Київське регіональне оптове підприємство Сумарний оптовий товарообіг, млн. грн. 236 828 У тому числі складський, млн. грн. 74 193 Питома вага складського товарообігу, % 31,5 23,3 Середні товарні запаси, млн. грн. 6,5 15,6 Середні товарні запаси, днів 32 29 Наявна складська площі, м2 2520 7998 Потреба у складській площі, м2 7094 21250 Складський об’єм, м3 15541 61501 Рівень механізації вантажно-розвантажувальних робіт, % 34 52 Кількість складських приміщень, од. 4 7 Висота укладання товару, м 2,8 8,3 Середньорічна сумарна вартість основних фондів, млрд. грн. 0,53 3,29 З них активних частин 0,10 0,99 Середньооблікова чисельність складських працівників, чол. 68 170 Прибуток, млн. грн. 0,88 3,31 Питома вага малих посередницько-збутових підприємств в оптовому товарообігу регіону, % 1,8 3 Література

 11. Організація і технологія торгівельної діяльності
  1. Зарубіжний досвід розвитку роздрібної торговельної мережі. 3 2. Форми оптової реалізації товарів і визначальні фактори їх вибору. 6 3. Порівняйте ефективність роботи магазинів, що застосовують різні форми продажу товарів. 10 Список використаної літератури 13

 12. Організація і технологія торгівельної діяльності
  1.Організація процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах самообслуговування 3 2. Шляхи розвитку виробництва тари в Україні, скорочення витрат і втрат з тари. 7 3. Наукове дослідження 10 Список використаної літератури 15

 13. Контрольна з інформаційних технологій в підприємницькій діяльності
  1. Інформаційний ринок підприємців 3 2. Системи співпраці підприємств 10 3. Реклама та презентації в Internet 17 Список використаних джерел 21

 14. Використання Інтернет-технологій в науковій діяльності
  Вступ 3 1. Інтернет як феномен кінця ХХ ст. 6 1.1. Основні відомості про всесвітню мережу 6 1.2. Інтернет – нові можливості для бібліотечних технологій 8 1.3. Напрями застосування Інтернет-технологій у науковій діяльності 10 2. Інтернет-технології в діяльності українських науковців 16 2.1. Технологія пошуку наукової інформації у Інтернет 16 2.2. Інтернет-технології для задоволення інформаційних потреб науковців і фахівців 22 3. Інтернет-технології в діяльності українських науковців : підсумки і перспективи 32 3.1. Роль Інтернет у вищій освіті 32 3.2. Концепція системи реферування української наукової літератури 37 Висновки 49 Література 52-54

 15. Використання мережевих технологій в діяльності організацій (з презентацією)
  Вступ 3 1. Інформаційна структура підприємства 6 1.1. Основні цілі і задачі бухгалтерського обліку 6 1.2. Обчислювальні мережі 8 1.2. Структура підприємства, вхідна і вихідна інформація відділу. 11 2. Використання інформаційних технологій в роботі підприємства 13 2.1. Програмне забезпечення, що використовується у бухгалтерії 13 2.2. База даних підприємства загального користування 16 2.3. Технічне забезпечення інформаційної системи 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31-33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua