Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Метод інтерв’ю у психологічному вивченні особистості (ID:23045)
| Размер: 32 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Використання методу інтерв’ю у психологічному вивченні особистості 4
1.1. Інтерв’ю як засіб вивчення особистості 4
1.2. Засади дослідження ідентичності та її кризи 12
Розділ ІІ. Емпіричне дослідження ідентичності та її кризи 15
2.1. Алгоритм та результати дослідження 15
Висновок 21
Література 23

Литература1. Родіна Н.В. Особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід // „Наука і освіта 2004”: Матер. VІІ між нар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 28. Психологія. – С. 4-7. 2. Родіна Н.В. Психодинамический подход к исследованию индивидуально-личностных особенностей менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях // Актуальні проблеми практичної психології. Всеукраїнська науково-практична конференція. Зб. наукових праць. Херсон: Персей, 2004. – С. 228-232. 3. Середницька І. Проблема міжособистісних конфліктів у студентському середовищі // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2003. – №12. – С. 113-124. 4. Середницька І. Особливості формування статусів ідентичності у студентської молоді (за результатами інтерв’ю в західних та центральних регіонах України) // Психологія сучасності: наука і практика. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2004. – С. 67-69. 5. Середницька І. Проблема формування ідентичності як механізму соціалізації // Наука і освіта. - № 4-5.- 2004. – С. 57-61. 6. Середницька І. До проблеми внутрішньоособистісних конфліктів у студентської молоді // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2004. – № 13. – С.84-96. 7. Середницька І. Психологічні особливості осіб з різним рівнем і типом кризи ідентичності // Наука і освіта. - №6-7. – 2004. - С.261-264.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Опитування як метод формування маркетингової інформації: індивідуальне інтерв'ю та інтерв'ю за методом фокус групи
  Вступ 3 1. Опитування як метод формування маркетингової інформації 4 2. Переваги та недоліки індивідуального інтерв'ю 6 3. Метод фокус-групи 15 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 2. Інтерв’ю, його особливості та різновиди. Основні фази інтерв’ю і вимоги до їх проведення
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.Нейл Смейзер. Социология. - М.: Феникс, 2004. 2.Социология: наука об обществе. Под ред. проф. Андрущенко. – Харьков, 2002. 3.Кравченко В.В. Введение в социологию. – М.: ЮНИТИ, 2002. 4.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. - М.: Центр, 2000. 5.Диалектика. Творчество. Гумманизм. – С.-Пб., 2005.

 3. Інтерв’юер та респондент як головні діючі особи інтерв’ю: природа та особливості комунікативного контакту
  Вступ 3 I. Особливості інтерв’ю як методу соціологічного дослідження 5 1.1. Особливості інформаційного обміну між інтерв’юером та респондентом 5 1.2. Специфіка отримання та інтерпретації соціологічної інформації в ситуації інтерв’ю 8 1.3. Стадії комунікативного контакту інтерв’юера та респондента 10 ІІ. Фактори ефективності комунікації інтерв’юера та респондента 13 2.1. Лексика та фразеологія інтерв’юера та респондента 13 2.2. Часові показники адекватності комунікативного контакту інтерв’юера та респондента 15 2.3. Умови проведення інтерв’ю 19 III. Мотиваційні аспекти комунікативного контакту між інтерв’юером та респондентом 22 3.1. Загальні закономірності підтримання мотивації в ситуації інтерв’ю 22 3.2. Залежність мотивації до інтерв’ю від демографічних характеристик респондентів 25 3.3. Залежність мотивації від часової динаміки інтерв’ю 28 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

 4. Спеціальні методи прогнозування (метод обвідних кривих, метод побудови сценаріїв)
  Вступ 3 1. Метод побудови сценаріїв 3 2. Метод обвідних кривих 9 Висновок 14 Література 15

 5. Проблеми розлучення у психологічному консультуванні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ 5 1.1. Розлучення як соціально-психологічний феномен 5 1.2. Психологічне консультування при розлученні 7 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИТУАЦІЇ РОЗЛУЧЕННЯ 10 2.1. Організація та методики дослідження 10 2.2. Аналіз результатів дослідження 13 2.3. Методика психологічного консультування при розлученнях 19 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 6. У вивченні обумовлювання, проведеному І. П. Павловим ...
  Завдання B - 3. У вивченні обумовлювання, проведеному І. П. Павловим, у голодних тварин вироблявся умовний рефлекс слиновиділення при звуковому сигналі, пов'язаному з одержанням їжі. Одним тваринам, перш ніж видати їжу, пред'являли сигнал, а потім знову виключали його. Інші тварини чули сигнал аж до самої годівлі. Третя група тварин одержувала їжу до включення сигналу. Експериментатори відзначали початок салівації і її обсяг для певного проміжку часу. У наведеному дослідженні виявіть незалежну (незалежні) змінну (змінні), значення незалежної (незалежних) змінної (змінних) і залежну (залежні) змінну (змінні). Визначите, чи е незалежні змінні керованими або суб'єктивними. Укажіть, яка шкала використовувалася для виміру залежних змінних.

 7. Біогенетичний підхід до вивченні психіки
  Вступ 3 1. Холл і Гетчинсон: народження педології 3 2. Е. Клапаред: ідея саморозвитку 7 3. А.Гезелл: нормальне дитинство 8 4. К.Бюлер і Ш.Бюлер: стадії психічного розвитку 9 Висновок 12 Література 14

 8. Інтеграція наук при вивченні літератури
  Вступ 3 1. Суть інтеграції наук. 4 2. Вплив інтеграції наук при вивченні літератури 10 Висновок 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 9. Фокусоване інтерв’ю, як методика маркетингових досліджень
  Вступ 3 1. Метод інтерв’ю у практиці соціологічних опитувань 4 2. Метод фокус-групи 7 3. Фокусоване інтерв'ю за Р. Мертоном та фокус-групи 9 Висновок 17 Література 19

 10. Використання соціологічного інтерв’ю в соціальній роботі в будь якій країні
  Вступ 3 1. Інтерв’ю – як усний вид опитування 4 2. Основні етапи організації та проведення 7 соціологічного інтерв’ю 7 3. Види інтерв’ю, необхідних для соціальної роботи 11 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 11. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗОВАНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СМІЛ (АДАПТОВАНОГО ТЕСТУ ММРI)
  Жіночий варіант методики 3 1.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідної 3 2.1 Підрахунок балів за кожною шкалою 26 2.3. Профільний лист 27 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 28 Чоловічий варіант методики 33 2.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідного 33 2.2. Підрахунок балів за кожною шкалою 65 2.3. Профільний лист 66 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 67 Висновок 72 Список використаної літератури 73 В ході дослідження за допомогою стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості СМІЛ (адаптованого тесту ММРI ) нами було проведено методику для двох осіб (чоловічої і жіночої статі) та оброблені результати тестування. Підрахувавши отримані сирі бали, ми перевели їх у Т-бали і склали особистісний профіль наших піддослідних.

 12. Методи спостереження та інтро інспекції (самоспостереження). Експеримент. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю)
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Методи спостереження та інтроінспекції (самоспостереження) 5 2. Експеримент 9 3. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю) 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 13. Метод синектика
  Вступ 3 Метод «синектика» 4 1. Основні поняття методу 4 2. «Мозковий штурм» та «синектика»: порівняння та взаємодія 9 Висновок 13 Література 15

 14. Метод господарського права
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття господарського права та його методу 5 1.1. Поняття господарського права та сфера його застосування 5 1.2. Поняття методу господарського права 14 Розділ 2. Загальні та спеціальні методи господарського права 21 2.1. Загально-правові методи господарського права 21 2.2. Спеціальні методи господарського права 25 Висновки 27 Список джерел 29

 15. Балансовий метод планування
  Балансовий метод планування 2 Література. 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua