Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аргументуйте необхідність знань з психології управління та конфліктології для управлінця (ID:23101)
| Размер: 22 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1. Аргументуйте необхідність знань з психології управління та конфліктології для управлінця. 3
2. У чому полягає зв’язок стилів керівництва з етнопсихологічною та соціокультурною специфікою управління? 6
3.Ситуація: 12
Розмовляючи з претендентом на вакантну посаду, керівник дає обіцянку у подальшому підвищити його у посаді. Новий працівник починає роботу, проявляє високу працездатність і добросовісність. Керівництво постійно збільшує навантаження, зарплатню не збільшує, і не підвищує у посаді. Пройшов деякий час, працівник починає виявляти незадоволення.
Завдання:
1.Охарактеризуйте основні типи конфліктогенів.
2. Визначте дієві способи блокування конфліктогенів.
3. Проаналізуйте завдання та з’ясуйте якій формулі виникнення конфлікту відповідає механізм виникнення конфлікту. Запропонуйте схеми його розв’язання.

ЛІТЕРАТУРА 17

Литература1. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. [Текст]: Навчальний посібник / К. : Академвидав, 2003.- 567 c. 2. Орлянський В.С. Конфліктологія. [Текст]: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 158 с. 3. Пірен М. І. Конфліктологія.[Текст]: Підручник - К.: МАУП, 2003. - 360 с. - ISBN 966-608-338-8% 4. Психологія управління та конфліктологія. Слободенюк А.В., Андрущенко Н.О. [Електронний ресурс]: Навчальний посібник – Режим доступу: http://posibnyky.vstu.vinnica.ua/psihol/ 5. Петюх В. М. Конфліктологія [Текст]: Навч. посіб. / Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.- ISBN 966–574–555–7 6. Урбанович А. А. Психология управления: [Текст]: Учебное пособие.— М.: Харвест, 2003. — 640 с.— ISBN 985-13-0627-4.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі, Тести для самоперевірки знань
  1.5. Тести для самоперевірки знань 3 1. Виберіть критерії, відповідно до яких підприємства зараховують до категорії «мале підприємство»: Чинне законодавство передбачає такі критерії, відповідно до яких визначається належність підприємства до категорії «малих»: До функцій фінансового менеджменту малого бізнесу належать: Назвіть основні показники малого підприємства, які впливають на оптимальний обсяг готівки: Доповніть відповідь: «Основними перевагами малого бізнесу порівняно з великим виробництвом є Назвіть основні шляхи створення малих підприємств в Україні. Назвіть найістотніші недоліки в розвитку малого бізнесу в період реформування економіки України. Визначте найважливіші особливості організації фінансів малих підприємств. 2.5. Тести для самоперевірки знань 4 1. Визначте найоптимальніші джерела формування фінансових ресурсів малого підприємства: 2. Доповніть відповідь: «До власних джерел формування фінансових ресурсів належать: Фінансові ресурси 4. Назвіть, які фінансові коефіцієнти і за яких оптимальних значень характеризують задовільну структуру балансового звіту малого підприємства: 5. До складу фінансових ресурсів малого підприємства входять: 3.5. Тести для самоперевірки знань 5 Доповніть відповідь: «Основними видами фінансування основних засобів є: 1. Назвіть найприйнятніші види фінансування основних засобів малих підприємств: 3. Назвіть найприйнятніші види фінансування оборотних активів малих підприємств: 4. До основного капіталу малого підприємства належать: 5. До оборотних активів малого підприємства належать: 6. Управління готівкою малих підприємств передбачає: Назвіть основні шляхи прискорення надходження грошових коштів на поточний рахунок 4.5. Тести для самоперевірки знань 6 1. Назвіть, за яких умов не сплачується податок на додану вартість малими підприємствами — платниками єдиного податку: 2. Виберіть правильний варіант розподілу єдиного податку, сплаченого юридичними особами: 3. Сукупний чистий дохід суб’єкта підприємницької діяль¬ності визначається (назвіть правильний варіант): 4. Назвіть строки сплати авансових внесків прибуткового податку з доходу суб’єктів підприємницької діяльності: 5. Назвіть основні умови одержання патенту громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність: 6. Перелічіть умови, за яких суб’єкти малого підприємниц¬тва — юридичні особи можуть перейти на спрощену систему оподаткування: 7. Назвіть джерело сплати єдиного податку суб’єктами малого підприємництва: 8. Об’єкт оподаткування, що використовується для обчислення єдиного податку суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами — це: 5.5. Тести для самоперевірки знань 7 1. Фінансове прогнозування 2. Знайдіть правильне визначення руху грошових коштів: 3. Прямий метод визначення чистих грошових коштів — це визначення чистого надходження 4. Непрямий метод визначення чистих грошових коштів — це визначення суми чистого 5. Що являє собою корпоративний план малого підприємства? 6. Операційна діяльність малого підприємства — це основна діяльність малого 7. Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути 8. До неформалізованих методів фінансового прогнозування належать: 9. До формалізованих методів фінансового прогнозування належать: 10. Фінансова діяльність малого підприємства — це сукупність операцій, які призводять до 11. Інвестиційна діяльність малого підприємства — це сукупність операцій з придбання та споживання шляхом розподілу між учасниками виробництва, а на капіталізацію, тобто для 12. Нерозподілений прибуток — це прибуток, одержаний за певний період і спрямований не на 6.5. Тести для самоперевірки знань 8 Фінансова стратегія малого підприємства 1. Назвіть основні пропозиції щодо формування фінансової стратегії малого підприємства: 2. Назвіть показники, що характеризують фінансову стратегію малого підприємства: 3. Назвіть основні джерела фінансування інвестиційних проектів малих підприємств: 7.4. Тести для самоперевірки знань 9 Доповніть відповідь: «Державна фінансова підтримка — це діяльність держави, що 1. Виберіть правильне визначення терміна «дотація»: 2. Пряма державна фінансова підтримка здійснюється через: 3. Непряма державна фінансова підтримка передбачає: 4. Назвіть фінансові та кредитні установи, які здійснюють фінансову підтримку розвитку малого бізнесу: Доповніть відповідь: «Державна фінансова допомога — 5. Кредит пільговий — це ... 6. Кредит, наданий Європейським банком реконструкції і розвитку може бути використаний на:

 2. Предмет конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками
  Вступ 3 1. Предмет конфліктології. 4 2. Зв'язок конфліктології з іншими науками 9 Висновки 13 Література 14

 3. Предмет конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками
  Вступ 3 1. Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології 4 3. Зв'язок з іншими науками 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12

 4. Яких знань для забезпечення високих професіоналізму і конкурентоздатності потребують державні службовці органів прокуратури?
  Вступ 3 1. Основи формування правосвідомості особистості юриста 3 2. Еталони правосвідомості як чинники регуляції фахової діяльності працівників правозастосовної системи 5 3. Емпіричне дослідження особливостей категоріальної структури правосвідомості працівників прокуратури 9 Висновки 17 Література 18

 5. Сутність та необхідність запасів для підприємств. Практичне завдання: Варіант 9.
  1. Сутність та класифікація запасів 3 2. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів 10 3. Задача 16 В умовах ринкової економіки головним фактором впливу на обсяги виробництва є попит. Обсяг попиту на продукцію виробництва визначається, як загальна кількість продукції, яку бажають придбати споживачі продукції за одиницю часу при визначених умовах (детермінантах попиту). Функція залежності обсягу попиту від основних детермінантів має вигляд:... Список використаної літератури 20

 6. Об’єктивна необхідність розподільчої функції, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави
  1. Сутність та основні функції фінансів 2 2. Об’єктивна необхідність розподільчої функції, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави. 4 3. Інструменти втілення економічної політики держави 7 Висновок. 10 Література. 11

 7. Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)
  1. Предмет та об'єкт психології 3 2. Предмет та об’єкт педагогіки 3 3. Основні категорії психології і педагогіки 3 4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4 5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4 6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5 7. Основні методи психологічної науки 5 8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6 9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6 10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6 11. Поняття особистості та її структура 7 12. Поняття і структура особистості юриста 7 13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8 14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8 15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8 16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9 17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9 18. Поняття та основні властивості відчуття 10 19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10 20. Пам'ять: основні види і характеристики 11 21. Поняття, операції та характеристики мислення 11 22. Поняття та властивості уваги 12 23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12 24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13 25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13 26. Види та основні етапи вольових дій 14 27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14 28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15 29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15 30. Види, засоби та форми спілкування 16 31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16 32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18 34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18 35. Система принципів навчання 18 36. Форми навчання, їх характеристика 19 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19 38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20 41. Принципи виховання 21 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22 43. Характеристика методів виховання 22 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23 46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24 47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24 48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 8. Необхідність змін в компанії. Технологія управління змінами ( на матеріалах аптеки)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ 6 1.1. Необхідність управління організаційними змінами 6 1.2. Проведення організаційних змін в аптеці 12 1.3. Опір змінам 18 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН В КОМПАНІЇ 31 2.1. Характеристика діяльності ТОВ "ххх" 31 2.2. Аналіз середовища функціонування аптеки 38 2.3. Виявлення сфер, де необхідні зміни 61 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗМІНАМ В АПТЕЦІ ТОВ "ххх" 65 3.1. Можливі варіанти змін в компанії 65 3.2. Оцінювання результатів від можливих змін 83 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107 ДОДАТКИ 114

 9. Сучасний розвиток психології, її значення для процесу життєдіяльності людини. Проблеми психологічної грамотності
  Вступ 3 1. Сучасний розвиток психології, її значення для процесу життєдіяльності людини. Проблеми психологічної грамотності 4 2. Психологічні аспекти інженерної діяльності 11 3. Педагогіка як наука про освіту, навчання та виховання 13 4. Проблеми входження України в європейський освітній простір 17 Висновки 20 Список літератури 22

 10. Контрольна з психології управління
  1. Функції виробничої організації (підприємства) 3 2. Сприймання і розуміння людини людиною в процесі спілкування 7 Список використаної літератури 13

 11. Контрольна робота з психології управління
  1. Які основні елементи належать до внутрішньої структури управління? 3 2. Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні 5 3. Чим колегіальні форми прийняття управлінських рішень відрізняються від індивідуальних? 11 4. За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації? 15 5. Які основні види комунікацій існують в організації? 16 Список використаної літератури 20

 12. Контрольна робота з психології управління
  Зміст Вступ 3 1. Визначення поведінкового типу особистості 4 2. Опросник Шмишека. Для діагностики типу акцентуації особистості 6 3. Тест Райдаса для оцінки впевненості в собі 7 Висновки 8 Список використаної літератури 10 Додаток 1.Методика определения поведенческого типа личности 11 Додаток 2.Личностный опросник Г.Шмишека 15 Додаток 3. Уверенность в себе (тест Райдаса) 20

 13. Проблема групи у психології управління
  Вступ 3 1. Соцiально-психологiчне поняття спiльностi й групи. Види та 3 класифiкацiя груп 3 2. Особливості поведінки особистості у групі 8 3. Проблема розвитку i динаміка групи 11 Висновок 13 Література 15

 14. Практичні роботи з психології управління
  Практична робота 1. «Особистість у психології управління» 2 1. Провести самодіагностику та скласти «портрет своєї особистості». «Портрет особистості» - результат самодіагностики, до якого мають увійти: А) Структура Я-концепції (відповіді на питання «Хто Я?», найбільш значущі самоуявлення); Б) Тип темпераменту (для діагностики можна вибрати та використати будь-яку методику, наприклад, «методику діагностики темпераменту Я. Стреляу); В) Основні потребнісно-мотиваційні установки (для діагностики можна використати будь-яку методику, наприклад, «методику діагностики особистості до успіху» Т.Елерса, або методику ціннісних установок М. Рокича); Г) Рівень комунікативно-організаційних здібностей (для діагностики пропонується методика «КОС-2»). 2. Скласти таблицю методів дослідження особистості. Бажано представити 4-5 методик до кожної групи методів. 3. Підготувати коротку доповідь «етапи розвитку особистості» (текст 1-2 стор., де обов’язково мають бути зазначені вікова та змістова періодизація розвитку особистості). Практична робота 2. «Психологічна готовність керівників до управління» 29 1. Підготувати ОК «Аспекти психологічної готовності керівника до управління». Опорний конспект (ОК) – вид конспектування, який передбачає узагальнення інформації із різних джерел та викладення його у відповідній структурі: А) стислий опис понять теми (предмету) конспекту (в даному випадку, що таке «психологічна готовність керівника до управління?»; Б) опис характеристик структурних компонентів предмету (аспекти мотиваційний, операційний, когнітивний, особистісний), методи дослідження та рівні прояву В) взаємозв’єязки та взаємовпливи компонентів між собою та загалом на предмет; Г) висновки: що являє собою предмет (тема) конспектування, його значення практичної діяльності; Д) Глосарій: визначення основних понять, які наводяться в конспекті; Е) Список використаних джерел. 2. Розробити опитувальний лист для проведення діагностики психологічної готовності керівника (мотиваційний, операційний, когнітивний, особистісний компоненти). На основі опрацьованих джерел та підготовленого ОК, скласти опитувальник (всього 12 запитань, по 3 запитання до кожного із компонентів), розробити шкалу оцінювання (високий – середній – низький рівень готовності). Обов’язково до опитувального листа скласти інструкція (щодо правил заповнення). Наприклад, операційний аспект психологічної готовності передбачає наявність управлінських операційних навичок та вмінь (проведення нарад, підготовка наказів, ефективного спілкування тощо). Кожне із вмінь можна оцінити за шкалою «наявне-відсутнє» (де наявне – 1 бал, відсутнє – 0 балів). Відповідно, можна оцінити кожен компонент, а сума балів буде свідчити про відповідний рівень готовності: високий (більш половини позитивних відповідей), середній (половина позитивних відповідей), низький (менше половини позитивних відповідей). 3. Представити результати опитування у вигляді узагальнюючої таблиці Прізвище опитувального, посада Результати опитування (загальна кількість балів) Рівень психологічної готовності до управлінської діяльності (високий, середній низький) Практична робота 3. «Психологічні особливості здійснення управлінської дяльності» 42 1. Проаналізуйте існуючі класифікації професій. За основу можна взяти класифікацію Є.О. Клімова. Скласти таблицю «Типологія професій за можливістю оволодіння ними особистістю» Тип професій Особливості об’єкта (предмета праці) Мета праці Умови праці Вимоги до професійної придатності Біономічні «Людина-Природа» Технономічні «Людина-техніка» Соціономічні «Людина- Людина» Сигномічні «Людина – знакова система» Автономічні «Людина – художній образ» 2. Проаналізуйте особливості професійної діяльності вчителя та директора школи. Виділіть та запишіть основні критерії для порівняння (до 7 критеріїв). 3. Складіть порівняльну таблицю. Критерій для порівняння Діяльність керівника навчального закладу Діяльність вчителя Мета діяльності Практична робота 4. «Організація як група» 50 1. Підготувати письмову доповідь «Етапи розвитку групи» (до 3-х сдрукованих сторінок) та презентацію цієї доповіді до 7 слайдів. 2. Скласти перелік методик діагностики групових та міжгрупових явищ 3. Провести діагностику (за обраною методикою) стану групових процесів) соціометрія, СПК, рівень згуртованості тощо. Проведення діагностичних процедур необхідно представити у вигляді «Плану проведення соціально-психологічного дослідження». (коли проводилось, скільки людей взяло участь, основні характеристика групи, що досліджується: вікові, професійні, гендерні тощо), а також додати текст обраної методики. 4. Представити отримані результати у вигляді узагальнюючі таблиці.

 15. Контрольна робота з психології управління
  1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 3 2. СИТУАЦІЯ: ВИ МЕНЕДЖЕР ПО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ. ВАМ ПОТРІБНО РОЗРОБИТИ АНКЕТУ (ДО 20 ЗАПИТАНЬ) І ПОЯСНИТИ, ЧОМУ САМЕ ЦІ ЗАПИТАНЯ ВИ ВВАЖАЄТЕ ДОЦІЛЬНИМИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ТУ ЧИ ІНШУ ПОСАДУ. 15 3. НАПИСАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ. (ПОТРІБНО НАПИСАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ ПАРТНЕРУ. ЗМІСТ ОБИРАЄТЬСЯ САМОСТІЙНО) 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua