Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА (ID:23136)
| Размер: 48 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание
ВСТУП 3
1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ДЖОКОНДА» (бренд «Назва») 4
2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ПЛАНОВОГО ВІДДІЛУ 7
3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 13
ВИСНОВОК 17
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18
ДОДАТОК 20
Литература1. Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. – К.: Знання, 2002. – 367 с. 2. Волинець О.В. Проблеми сучасного стратегічного планування // Персонал. – 2007. – №10. – С. 16. 3. Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2008. – 478 с. 4. Голубьонкова О.О. Місце, роль та характер аналізу в процесі стратегічного планування // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. / Одес. держ. ек. ун-т. – Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2005. – Вип.9. – С. 28. 5. Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с. 6. Каплученко О.А. Структурування задач формування стратегії розвитку підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. молодих вчених «Економіка підприємства: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 16. 7. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 3-тє вид., оновлене і оповнене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – 324 с. 8. Коршун Р.О. Підвищення ефективності управління на основі планування за результатами // Экономические инновации. – Вып.15: Экономическое развитие регионов в контексте международной интеграции. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины. – 2003. – С. 21. 9. Миколайчук Н.С. Вплив змін оточуючого середовища на розвиток систем управління // Економіка, фінанси, право. – 2007. – №11. – С. 17. 10. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336 с. 11. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с. 12. Ротов К.Ю. Особливості застосування системи управління за результатами на сучасних українських підприємствах // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2005. – Вип. 4. – Ч. 1, т. 2. – С. 41. 13. Соколова К.Ю. Механізм розробки та реалізації результативної стратегії // Вісник економічної науки України. – 2005. – №1(7). – С. 89. 14. Школа І.М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2004. 15. Щукіна В.М. Механізм розробки та реалізації результативної стратегії // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1(7). – С. 89.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Постановка, алгоритм і технологія розвязання задачі "Облік норм виробітку за структурними підрозділами підприємства у поточному періоді"
  Вступ 3 1. Опис постановки задачі 4 1.1. Характеристика задачі 4 Назва задачі «Облік норм виробітку за структурними підрозділами підприємства у поточному періоді». Код задачі NV.... 1.2. Вихідна інформація 6 1.3. Вхідна інформація 7 2. Опис алгоритму 8 2.1. Призначення та характеристика 8 2.2. Використана інформація 8 2.3. Результати розв'язування 9 2.4. Математичний опис 9 2.5. Алгоритм розв'язування 10 3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 13 4. Контрольний приклад 17 Висновок 19

 2. Ознайомлення дошкільників з побутом українців
  Вступ 3 1. Побут населення України - важлива складова матеріальної культури українців 7 2. Завдання та зміст ознайомлення дошкільників з побутом українців 17 3. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку в різних вікових групах з побутом населення України 30 4. Робота вихователя по ознайомленню дітей середнього дошкільного віку з народним житлом українців 36 Висновки 41 Список використаної літератури. 43-46 Об’єкт дослідження – навчально-виховна робота з ознайомлення дітей з побутом українців в дошкільному закладі освіти та сім’ї. Предмет дослідження – процес формування уявлень дітей 5-го року життя про побут українців. Мета дослідження – виявити можливості дітей 5-го року життя у засвоєнні знань про побут українців, простежити особливості формування початкових історичних уявлень дітей, на основі експериментального дослідження розробити методику формування уявлень дітей середнього дошкільного віку про побут українців

 3. Аналіз рівня продуктивності праці за чинниками зростання, виробничими підрозділами, періодами
  1. Інформаційне забезпечення мережі АРМ фахівців з управління персоналом та економіки праці на підприємстві. 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Аналіз рівня продуктивності праці за чинниками зростання, виробничими підрозділами, періодами» 8 Вступ 8 2.1. Опис постановки задачі 9 2.1.1. Характеристика задачі 9 2.1.2. Вихідна інформація 12 2.1.3. Вхідна інформація 13 2.2. Опис алгоритму 14 2.2.1. Призначення та характеристика 14 2.2.2. Використана інформація 14 2.2.3. Результати розв'язування 15 2.2.4. Математичний опис 15 2.2.5. Алгоритм розв'язування 16 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 20 2.4. Контрольний приклад 24 Висновок 25

 4. Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України
  Тема: Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України та особливості організації і проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Основні проблеми, що виникають при проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ та пропозиції щодо їх вирішення Зміст Вступ 3 1. Підстави та порядок бюджетного відшкодування 6 2. Взаємодія між підрозділами органів державної податкової служби України при проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість 13 Висновок 25 Список використанної літератури 29 Метою роботи є визначення ролі, функцій підрозділів державної податкової служби на кожному із етапів відшкодування податку на додану вартість та порядку їх взаємодії.

 5. Ознайомлення дошкільників з вадами зору з дитячою художньою літературою
  ВСТУП 2 Розділ 1. Психолого-педагогічні і літературознавчі засади роботи з дітьми дошкільного віку з вадами зору 5 1.1. Психологічні основи виховання і навчання сліпої дитини 5 1.2. Особливості побудови занять з дітьми із вадами зору 7 1.3. Методика роботи над художнім твором 10 1.4. Складання розповіді-роздуми як різновид роботи над художніми творами 12 Розділ 2. Методика ознайомлення дошкільників з вадами зору з дитячою художньою літературою 21 2.1. Особливості вивчення віршів та казок в роботі з дітьми з вадами зору 21 2.2. Тактильна книга як засіб знайомства з дитячою літературою 22 ВИСНОВОК 26 ЛІТЕРАТУРА 28

 6. Лекція - Багатство тваринного світу України (Ознайомлення дітей з природою)
  ВСТУП……………………………………………………………………1 1.Роль тварини у природі………………………………………………...1 2.Охорона тваринного світу України……………………………………2 ВИСНОВОК……………………………………………………………….3 Література………………………………………………………………….4

 7. Ознайомлення з історичною та культурною спадщиною древнього Києва. Пішохідний маршрут на відрізку Золоті ворота - Андріївська церква по вул.. Володимирська
  Практична робота з екскурсознавства на тему: «Ознайомлення з історичною та культурною спадщиною древнього Києва. Пішохідний маршрут на відрізку Золоті ворота - Андріївська церква по вул.. Володимирська» Контрольний текст екскурсії Вступне слово 3 Текст 4 Заключне слово 32 Список використаної літератури та джерел 33 Портфель екскурсовода Схема маршруту екскурсії ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ЕКСКУРСІЇ

 8. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 9. ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА. Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності пропускної спроможності підприємства
  Завдання 1 3 Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності пропускної спроможності підприємства. Завдання 2. 7 . Практична частина (Вимагає чіткого визначення та вирішення аналітико-розрахункової задачі з поясненням. Оцінюється за трибальною системою) На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Базовий період Звітний період Запаси сировини на початок періоду 360 440 Надходження сировини 10700 12360 Інше вибуття сировини 70 40 Запаси сировини на кінець періоду 400 290 Завдання 3. 10 Теоретичне питання розкривається за планом. Обов'язкове посилання на джерело інформації. 3.1. Нарахування, сплата та стягнення відсотків 10 3.2. Порядок погашення банківського кредитів 12 Завдання4 15 Розв'язання практичних завдань вимагає пояснення та обґрунтування задач. Задача. Розрахувати показник ефекту фінансового леверіджу. Дані для розрахунку: Рентабельність підприємства -25%, процентна ставка за користування кредитом - 15%, сума власних коштів - 500 тис. грн., сума позикових коштів - 150 тис .грн., ставка податку на прибуток - 25%. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

 10. економіка підприємства Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємства
  1. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємства 3 2. Застосовані форми і системи оплати праці на підприємстві. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. 9 Список використаної літератури 21

 11. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 12. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності виробничого підприємства (на прикладі торгового підприємства)
  Вступ 3 1. Загальна характеристика показників господарської діяльності ТОВ "Катран" 7 2. Організація структури служби маркетингу та функції її працівників 20 3. Аналіз маркетингової діяльності компанії 23 4. Підвищення ефективності маркетингової діяльності ТОВ "Катран" 36 Висновки 44 Література 48 ДОДАТОК. ОБЛАДНАННЯ ТОВ “КАТРАН” 51 Метою роботи є розробка методичних засад формування систем управління якістю продукції та прикладних аспектів їх впровадження на підприємствах ринкової орієнтації. Предметом дослідження є механізми впровадження маркетингового підходу на підприємствах з виробництва деревообробних верстатів.

 13. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства (на базі базового підприємства)
  1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 3 2 Методи стратегічної діагностики 4 2.1 Проведення SWOT-аналізу. 5 3. Методи оперативної діагностики. 7 3.1 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін. 9 3.2 Оцінка ліквідності підприємства. 10 3.3 Аналіз ділової активності підприємства. 12 3.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)підприємства. 13 3.5 Аналіз рентабельності підприємства. 15 3.6 Аналіз загрози банкрутства. 16 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21 Список літератури 24

 14. Дати повний опис організаційної структури підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 8 3. ПЕРЕЛІК ПОСАДОВИХ ОБОВЯЗКІВ ВІДДІЛІВ 11 4. МОДЕЛЮВАННЯ НОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 14 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 15. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства (на прикладі підприємства залізничного транспорту)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності на ліквідності підприємства 5 1.1. Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства 5 1.2. Фактори, що впливають на платоспроможність та ліквідність підприємства 7 1.3. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства 8 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності Відкритого акціонерного товариства "Днiпровагонмаш" 19 2.1. Характеристика ВАТ "Днiпровагонмаш" 19 2.2. Аналіз відносних та абсолютних показників платоспроможності та ліквідності ВАТ "Днiпровагонмаш" 27 3. Напрями підвищення платоспроможності та ліквідності 35 3.1. Використання факторингу, як нової високоефективної системи поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику 35 3.2. Змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства шляхом своєчасної та об’єктивної оцінки його фiнансового стану 36 Висновок 42 Список використаної літератури 44 Додатки 47-56 Мета дослідження – представити теоретичні основи оцінки платоспроможності на ліквідності підприємства. Здійснити аналіз показників платоспроможності та ліквідності підприємства залізничного транспорту ВАТ "Днiпровагонмаш". Зробити висновки, щодо проведеного аналізу та запропонувати напрями підвищення платоспроможності та ліквідності обраного підприємства. Предметом дослідження є господарська діяльність ВАТ "Днiпровагонмаш", та його фінансовий стан, а саме показники платоспроможності та ліквідності. Об’єктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство "Днiпровагонмаш"

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua