Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Історія розвитку ресторанного господарства в Україні (ID:23173)
| Размер: 129 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ 1. СУТНІСТЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 5
1.1. Історія розвитку ресторанного господарства в Україні 5
1.1. Місце та роль ресторанного господарства в соціально-економічному розвитку національної економіки 7
Розділ 2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 13
2.1. Сучасні тенденції функціонування ринку ресторанних послуг у світі, його динаміка і структура 13
2.2. Оцінка стану ринку ресторанних послуг в Україні 18
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
Литература1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с. 2. Азарян О.М., Сушко О.В. Сегментація підприємств ресторанного бізнесу в Україні // Схід. – 2004. – Вип.5(63). – с.48. 3. Алейнікова Г. М. Організація та управління турбізнесом: Учб. посібник. – Х.: Олді-Плюс, 2005. – 184 с. 4. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для Вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 314 с. 5. Апілат О.В. Макроекономічне середовище формування туристських послуг // Проблеми економіки. – 2010. – №6. – с.83. 6. Біржаков М. Б., Нікіфоров В. І., Велемеєв Р.А., Лебедєва А.В. Індустрія туризму. – К.: Знання., 2005. – 399 с. 7. Васютинська Р., Тарасова О. Ресторан – це коли або пан, або пропав // Галицькі контракти. – 2007. – №6. – с.15. 8. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Учб. посібник. – О.: Чорномор’я, 2004. – 160 с. 9. Кабушкін Н.І. Менеджмент туризму: Учб. посібник. – 2. вид., перероб. – Л.: Нове знання, 2005. – 430 с. 10. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Выбранные труды: в 5-ти т. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 346 с. 11. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 12. Коваленко А.М. Аналіз конкурентного середовища ресторану // Громад. харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: Зб. наук. праць КДТЕУ. – К.: КДТЕУ, 2006. – с.159. 13. Кобржицький В. Туристичний менеджмент в Україні: учора, сьогодні, завтра // Персонал. – 2009. – №1. – с.56. 14. Любіцева О.О. Індустрія національного туризму: проблеми формування та сучасний стан //Економічна та соціальна географія. – 2008. – Вип.46. – с. 93. 15. Пермінова Г. Тенденції розвитку туризму в Україні на межі тисячоліть у контексті світового досвіду // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: Основи, 2009. – Ч. 2. – 577 с. 16. П’ятницька Г.Т., Лукашова Л.В. Розробка і реалізація стратегії розвитку підприємства громадського харчування // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва: Зб. наук. праць. – К.: КДТЕУ. – 2006. – с.420. 17. Расулова А. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу м. Києва // Ресторанний бізнес від 18.09.2010. 18. Сидоренко І. О. Критерій якості в конкурентоспроможності туристичних підприємств // Регіональні перспективи. – 2007. – № 2-3. – с.155. 19. Скавронська І.В. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду // Туризм, ресторанне господарство. – 2010. – Вип.5. – с.18. 20. Сорока С.В. До питання сегментування підприємств ресторанного типу туристичній галузі // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва: Зб. наук. праць. – Київ: КДТЕУ. – 2008. – с.210. 21. Хомік Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення ринку туристичних послуг в Україні // Збірник праць вчених. – Вип. 34 / Відп. ред. – д.е.н. Новицький В. Є. – Львів. – 2008. – с.56. 22. Цибух В. Туризм в Україні: Проблеми та перспективи // Економіст. – 2009. – №6. – с.65. 23. Черніна І. В. Іноземний туризм – важлива галузь у національному економічному розвитку // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – 2005. – №15-16. – с.26. 24. Шинкаренко І. Ножі та виделки ресторанного бізнесу. Україна, що жує, – очима француза // Контракти. – 2004. – № 24. – с.10. 25. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 596 с. 26. Экономика и организация туризма. Международный туризм / Е.Л.Драчева, Ю.В.Забаев, Д.К.Исмаев и др. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2005. – 567 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Перспективи розвитку ресторанного господарства України
  План 1. ВСТУП 3 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА: ОГЛЯД СИТУАЦІЇ НА РЕСТОРАННОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 5 2.1. Сучасний стан ресторанного ринку України 5 2.2. Споживчий попит на ринку ресторанних послуг 13 2.3. Основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу 20 2.4. Автоматизація, як перспектива розвитку 28 2.5. Програма розвитку закладів швидкого харчування на прикладі “Швидко” 34 2.6. Зовнішні та внутрішні вимоги щодо змін в мережі 37 2.7. Висновки 40 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАТИНА 42 4. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 45 5. ДОДАТКИ 46

 2. Історія розвитку ресторанного бізнесу у світі
  Зміст 1. Виникнення перших закладів харчування 3 2. Розвиток кулінарних смаків та ресторанного бізнесу людства 4 3. Стрімкий розвивалася систем харчування громадських закладів 7 Література 10

 3. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств ресторанного господарства (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 5 2. Розділ II. Характеристика ВАТ «Ресторан «Вітряк» 19 3. Розділ ІІІ Аналіз роботи ВАТ «Ресторан «Вітряк» 25 4. Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи ВАТ «Ресторан «Вітряк» 28 5. Висновки і пропозиції 31 6. Список використаної літератури 36 7. Додатки 39-43

 4. Вдосконалення роботи складського господарства підприємств ресторанного господарства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 6 1.1. Роль і місце складського господарства в ресторанному господарстві 6 1.2. Організація складського господарства в ресторанному господарстві 8 1.3. Нові технології складського господарства 16 Розділ ІІ. Аналітична частина 24 2.1. Характеристика підприємства 24 2.2. Аналіз складського господарства 27 Розділ ІІІ. Проектна частина 38 3.1. Удосконалення організації складського господарства 38 Література 46 Додатки 49

 5. Історія розвитку торгівлі в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Розвиток торгівлі на українських землях в княжий період 4 2. Розвиток українського національного ринку в XVI – XVIII ст. 13 3. Внутрішня і зовнішня торгівля України в ХІХ – на початку ХХ ст. 22 4. Стан торгівлі в ХХ – ХХІ ст. 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37 Мета роботи: дослідити і охарактеризувати етапи розвитку торгівлі в Україні.

 6. Історія розвитку соціальної роботи в Україні
  Вступ 3 1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4 2. Церковно-монастирські форми опіки 7 3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10 4. Українська соціальна робота в радянській системі 13 5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14 6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16 Висновки 19 Список літератури 20

 7. Історія розвитку активного туризму в Україні
  Вступ 3 1. Початок організованого туризму в Україні 5 2. Розвиток туризму в Україні 8 3. Сучасний стан активного туризму в Україні 15 Висновок 18 Перелік використаних джерел 19

 8. Історія розвитку готельної справи в україні до початку ХХ століття
  1. Історія розвитку готельної справи в україні до початку ХХ століття 3 2. Організація прийому та розміщення гостей в готелі 10 Література 14

 9. Історія та тенденція розвитку виробництва скляної тари в Україні та світі
  Вступ 3 1. Історія виробництва скляної тари 4 2. Розвиток скляної тари на Україні 7 3. Нововведення у виробництві скляної тари 12 4. Особливості скляної упаковки для алкогольних напоїв 15 Висновок 18 Література 19

 10. Організація ресторанного господарства
  1. Планувальна організація технологічного процесу в закладах ресторанного господарства 3 2. Підготовка персоналу до технологічного процесу сервісного обслуговування 8 3. Наведіть приклади типових технологічних операцій процесу сервісного обслуговування 10 Список використаної літератури 16

 11. Організація обслуговування ресторанного господарства
  ВСТУП 2 1. Основи організації обслуговування ресторанного господарства 4 1.1. Сутність та економічне значення ресторанного господарства 4 1.2. Характеристика основних типів підприємств громадського харчування 6 1.3. Стандарти обслуговування ресторанного господарства 9 2. Організація обслуговування в ресторані 12 « » 12 2.1. Загальні відомості про підприємство 12 2.2. Концепція обслуговування ресторанів « » 14 3. Перспективи розвитку якості обслуговування ресторанного господарства України 16 3.1 Сучасний стан українського ринку ресторанних послуг 16 3.2. Mystery Shopping як система підтримки якості обслуговування 19 3.3. Схема запровадження системи сервіс-менеджменту у ресторані « » 23 3.4. Розробка програми стандартизації обслуговування ресторанів « » 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Додаток 1 33

 12. СИСТЕМА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ТУРИЗМІ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТУРИСТІВ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 5 1.1. Класифікація та основні характеристики в закладах ресторанного господарства 5 1.2. Сутність комплексу послуг, що надають заклади харчування 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТУРИСТІВ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 12 2.1. Аналіз методів і форм обслуговування 12 2.2. Аналіз меню, карти вин, класів та планів обслуговування туристів 16 2.3. Аналіз організації харчування іноземних туристів 29 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТУРИСТІВ 37 3.1. Пропозиції щодо вивчення іноземного досвіду 37 3.2. Пропозиції щодо використання в туризмі закладів харчування відкритої мережі 41 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 53

 13. Контрольна з обслуговування ресторанного господарства
  1. Бракераж готової продукції. Санітарні вимоги до персоналу, виробничих приміщень підприємств громадського харчування 3 2. Організація та проведення для туристів пікніків 8 3. Національні смаки і особливості національного харчування туристів із США 12 Список використаних джерел 18

 14. Система ресторанного господарства в туризмі
  ВСТУП 3 І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ЗАКЛАДІВ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 5 1.1. Класифікація закладів ресторанного господарства 5 1.2. Характеристика комплексу послуг закладів ресторанного господарства 10 1.3. Вимоги до закладів ресторанного господарства 14 ІІ. ФУНКЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТУРИСТІВ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 17 2.1. Характеристика методів і форм обслуговування 17 2.2. Меню, види меню, карти вин 19 2.3. Класи та плани обслуговування туристів 22 2.4. Спеціальні форми харчування, що використовують в туристичній практиці 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 41

 15. Звіт з практики ресторанного господарства
  1. Загальна характеристика діяльності підприємства 3 1.1. Класифікація закладів ресторанного господарства 3 1.2. Типи підприємств ресторанного господарства 8 1.3. Арт-кафе «Назва» 11 2. Аналіз процесу обслуговування споживачів 13 2.1. Особливості роботи офіціантів 13 2.2. Технологія обслуговування клієнтів ресторану 15 2.3. Відгуки відвідувачів кафе «Назва» 19 3. Організаційно-економічна характеристика функціонування досліджуваного закладу 23 3.1. Виробництво страв 23 3.2. Аналіз фінансово-економічних показників щодо динаміки обсягів реалізації послуг 25 3.3. Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на результат діяльності ресторанного господарства 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 39

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua