Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Стиль модерн в українській архітектурі кінця XIX - початку ХХ ст. (ID:23274)
| Размер: 17 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Передумови виникнення стилю модерн в українській архітектурі 4
2. Особливості стилю модерн в українській архітектурі к. ХІХ – початку ХХ ст. 6
ВИСНОВКИ 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

Литература1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 263 с. 2. Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. – СПб.: Стройиздат, С.-Петербургское отделение, 1992. – 360 с. 3. Колісник Є. М. Пошук національного стилю в архітектурі України кінця ХІХ- початку ХХ століття // Молода мистецька наука України. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків: 2002. – С. 13-15. 4. Кричевський В. Розуміння українського стилю // Образотворче мистецтво . – 2000. – № 3-4. – С. 29-32. 5. Чепелик В. Український архітектурний модерн у дзеркалі епохи // Теорія та історія архітектури: НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. – К., 1995. – С. 198-210. 6. Ясієвич В.Є. Модерн в архітектурі України // Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ початку ХХ ст.: НАН України, інститут мистецтвознавства та фольклору ім. Рильського. – К.: Наукова думка, 2000 – С. 183-198. 7. Яців Р. Український інтелект на мистецькій карті Європи 1900-х – початку 1920-х років // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1998. – Т. ССХХХVI. – С. 185-223.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Неокласична філософія кінця 19 початку 20 ст.
  1. А. Шопенгауер як основоположник неокласичної філософії 3 2. Вихідні ідеї філософії С. Кєркегора 14 Література 17

 2. Народна дерев'яна архітектура України кінця XIX - початку XX ст.
  Вступ 3 1. Церква як пам’ятка дерев’яної архітектури 5 2. Художньо – конструктивні ознаки храмових будівель 7 3. Архітектура малих форм 10 4. Традиційні млинарські споруди України 11 Висновок 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 3. Загальна характеристика німецької естетичної думки кінця XVIII-початку XIX ст.
  Вступ 3 1. І. Кант 4 2. Ф. Шіллер 5 3. В.Ф. Гегель 7 Висновок 10 Використана література: 11

 4. Суспільно-політичний лад і право на західно-українських землях кінця XVIII – початку ХІХ ст.
  Вступ 3 1. Адміністративно-територіальний устрій та населення західно-українських земель у складі Австрійської імперії 5 2. Суспільно-політичний лад на західно-українських землях наприкінці XVIІI – початку XІХ ст. 8 2.1. Правове становище панівного класу феодалів 8 2.2. Правове становище кріпаків і селян 8 2.3. Правове становище міського населення 12 2.4. Державний лад 14 3. Судово-правові органи на західно-українських землях наприкінці XVIІI – початку XІХ ст. 20 3.1. Судові органи 20 3.2. Цивільне право 22 3.3. Кримінальне право 24 4. Революція 1848-1849 pp. 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 5. Лексико-семантичні особливості фразеологізмів у художньому дискурсі культури пост-модерн на матеріалі роману Джона Грішема "Фірма"
  INTRODUCTION 3 CHAPTER 1. THE NOTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH 6 1.1. The definition of the term “phraseological unit” 6 1.2. The characteristic features of phraseological units 9 1.3. Different classifications of phraseological units 13 CHAPTER 2. LEXICO-SEMANTIC PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN FICTIONAL DISCOURSE OF POST-MODERN CULTURE 20 2.1. Specificity of postmodernism in literature 20 2.2. Textual representation of phraseological units in John Grisham’s novel 23 CONCLUSIONS 29 BIBLIOGRAPHY 31 DATA SOURCES 33 LIST OF REFERENCE SOURCES 33

 6. Синонімія в українській мові
  1. Поняття про синоніми та синонімію. 2. Види синонімів. 3. Лексична синонімія. 4. Використання синонімії в різних стилях мови. 5. Література.

 7. Мистецтво в українській культурі
  ВСТУП 3 1. Мистецтво Київської Русі 3 2. Україна після монголо-татарської навали 4 3. Мистецтво в Україні в ХІІІ-ХV ст. 6 4. Українське культурне відродження кінця ХІХ ст. 8 5. Мистецтво в новітній історії України 9 ВИСНОВКИ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12

 8. Італійській балетний театр кінця 18 - поч 19 ст.ст.
  ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1 5 1.1 Особливості розвитку італійського балетного театру 18 століття 5 1.2 Принцип діючого балету у творчості Анджоліні 10 РОЗДІЛ 2 17 2.1 Жанр балетної феєрії на італійських сценах. 17 2.2 Творчість Карло Блазіса, Енріко Чекеті 19 РОЗДІЛ 3 25 3.1 Представники балетної школи «Ла Скала» 25 3.2 Перетворення італійського балетного театру в другій половині 19 століття 26 Висновки 29 Література 31 Метою роботи є дослідження становлення і розвитку італійського балету в 18 - 19 століттях. Досягнення даної мети вимагає рішення наступних задач: - визначення особливостей розвитку італійського балету; - аналіз творчості видатних італійських балетмейстерів, танцівниць і танцівників 18, 19 століть; - вивчення жанрів італійського балету; - дослідження перетворення італійського балету в другій половині 19 століття. Предметом дослідження є історія італійської хореографії 18, 19 століть. Об'єктом дослідження є особливості італійського балетного театру. Багато авторів займалися дослідженням даної проблеми. Серед них особливої уваги заслуговують - Блок Л., Красовська В., Левінсон А., Плещеєв А., Штeлін Я. Блок Л. у своїй роботі досліджувала виникнення і розвиток техніки балетного танцю. В. Красовская розглянула історію розвитку Західно-Європейського театру. Левінсон у своїй роботі проаналізував життя багатьох визначних майстрів балету. При написанні курсової роботи використані дослідження авторів другої половини 20 сторіччя і до сьогоднішнього дня.

 9. РЕЧЕННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ (на матеріалі ЗМІ кінця ХХ століття)
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ 6 1.1. Основні принципи опису синтаксичних одиниць як елементів комунікації (до історії питання) 6 1.2. Особливості комунікативно-функціонального підходу до речення як одиниці синтаксису (теоретико-методологічний аспект дослідження) 11 РОЗДІЛ ІІ. КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ У ЗМІ 17 2.1. Структурно-семантичні особливості композитів-модифікаторів речень публіцистичного стилю 17 2.2. Функціональний аспект одиниць інфраструктурного рівня речення в публіцистичних текстах 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Предметом нашого дослідження обрано проблеми функціонування різних типів речень в українських ЗМІ. Матеріалом дослідження є мовлення українських ЗМІ. Основним джерелом є україномовна періодична преса кінця ХХ століття. Метою розвідки є комплексний опис речення як комунікативної одиниці в сучасних ЗМІ. Основними завданнями нашого дослідження маємо визнати такі: 1. Вибір такого теоретичного підґрунтя, яке надає найбільш послідовне та повне уявлення про речення як комунікативну одиницю у межах обраного предмета дослідження. 2. Опис комунікативно-функціональних речень у ЗМІ. Методологію роботи складають дослідження з питань лексикології і культури мови вітчизняних і зарубіжних мовознавців, презентовані у списку використаної літератури. Це, зокрема, розвідки М.І. Пентилюк, О.Д.Пономаріва, В.В. Різуна, І.Р. Вихованця, Ф. С.Бацевича, Н.Д. Бабич, М.С.Зарицького, лексикографічні видання та ін. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній здійснено спробу комплексного опису речення як комунікативної одиниці публіцистичного стилю, що дає змогу поширювати аспекти вивчення цієї проблеми на загальному лінгвістичному просторі. Це й складає перспективу дослідження. Теоретичне значення роботи ґрунтується на доповненні знань про синтаксичні норми української мови та їх використання у ЗМІ. Практичне значення роботи полягає в тому, що висвітлені в ній аспекти і висновки складають інтерес у плані їх використання в навчальному процесі з різноманітних курсів культури мовлення, лексикології, основ журналістської та редакторської майстерності. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 10. Класична школа в українській економічній думці 19 початок 20 століття
  Вступ 3 1. Ідеї класичної школи в курсі політекономії Т. Степанова 4 2. Принципи класичної політекономії у працях і. Вернадського 5 3. Українська економічна думка у 50-80 рр. XIX ст. 6 4. Розвиток маржиналізму в Україні у 70-90-х роках ХІХ ст. 11 5. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток української економічної теорії 13 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 11. Порівняльний аналіз словотвору прикметників в англійській і українській мові
  ВСТУП 2 1. Основні поняття словотвору 4 1.1. Система сучасного словотвору 4 1.2. Типологія словотворчих систем 9 2. Способи словотвору прикметника в англійській та українській мовах 12 2.1. Типологія засобів словотвору 12 2.2. Словоскладення і типи складних слів 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 28

 12. Граматичні форми і функціонування орудного відмінка в українській мові
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 6 ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 6 1.1. Відмінок як граматична категорія 6 1.2. Граматичні форми орудного відмінка в сучасній українській мові 10 РОЗДІЛ ІІ 16 ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 16 2.1. Особливості функціонування граматичних форм орудного відмінка 16 2.2. Орудний відмінок як засіб вираження значення другорядних членів речення 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 29

 13. Відтворення власних іноземних імен та назв в Українській мові
  Вступ 3 Відтворення власних імен та назв в українській мові 5 1. Передача власних імен та географічних назв при перекладі 5 2. Проблема перекладу власних назв 9 3. Особливості практичного застосування перекладу власних назв 15 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 14. Проблема визначення предмету соціології в російській і українській науковій думці
  Вступ 5 Розділ I. Ідейні формування уявлень про предмет соціології за радянської доби 7 1.1. Становлення та особливості російської соціології 7 1.2. Основні напрями розвитку російської соціологічної думки XIX - поч. XX ст. 11 Розділ II. Розвиток соціальних та соціологічних знань в Україні 26 2.1. Розвиток соціальних знань в Україні . 26 2.2. Розвиток соціологічних знань в Україні (кінець XIX - поч. XX ст.) 29 Розділ III. Особливості становлення вітчизняної соціології в радянський період. 35 Висновок 41 Список використаної літератури: 42

 15. Порівняльний аналіз іменника та його граматичних категорій в англійській та українській мовах
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА 5 1.1. Загальна характеристика іменника в англійській мові 5 1.1.1. Граматичне значення іменника. 5 1.1.2. Синтаксичні функції іменників 15 1.1.3. Проблема артикля 16 1.1.4. Польова структура іменника в англійській мові 21 1.2. Загальна характеристика іменника в українській мові 22 1.2.1. Лексико-граматичні категорії іменника 23 1.2.2. Категорія числа 27 1.2.3. Категорія відмінка іменника 30 1.2.4. Поняття про відміни і групи іменників української мови 33 1.2.5. Синтаксичні функції іменника 35 1.3. Морфологічні категорії іменника в англійській та українській мовах 36 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКІВ 41 2.1. Порівняльна характеристика категорії роду 41 2.2. Порівняльна характеристика категорії числа 44 2.3. Порівняльна характеристика категорії відмінку 48 2.4. Порівняльна характеристика категорії означеності/неозначенності 53 3. ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІМЕННИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 56 3.1. Генералізація шляхом застосування англійського іменника широкої семантики thing. 56 3.2. Переклад іменникових словосполучень. 59 3.3. Заміна віддієслівного іменника на дієслівну форму. 60 3.4. Вилучення абстрактних віддієслівних іменників. 61 3.5. Вживання абсолютної форми присвійного відмінка англійського іменника (абсолютного генітива) замість українського іменникового словосполучення. 63 3.6. Особливості вживання форм числа в англійському мовленні 63 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТОК 81

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua