Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БЮДЖЕТУВАННЯ (ID:23288)
| Размер: 23 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БЮДЖЕТУВАННЯ
Література

на прикладі
ЛитератураЛітература 1. Ананькина Е.А., Данилочкин СВ., Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием . - М: Аудит, ЮНИТИ, 2008.- 368 c. 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 600 с. 3. Белошапка А.И. Стратегии достижения целей в бизнесе: Теория и практика. – К., 2007. - 798 с. 4. Бурий С.А. Антикризове управління та управлінські рішення - проблеми підприємств малого бізнесу. – Хмельницкий, 2006. - 93 с. 5. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації. - К.: КОНДОР, 2007. - 654 с. 6. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организвция, процесс. - Москва: Изд-во Московского ун-та, 2006. - 416 с. 7. Воронкова А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентноспроможності підприємства: організаційний аспект. - Харків.: ВД "Інжек", 2008. - 512 с. 8. Гарді Д. Як досягти успіху в запровадженні змін і нововведень за тиждень. - К.: Британська Рада в Україні, 2006. - 96 с. 9. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень. - К.: Всеувито; Наук. думка, 2008. - 242 с. 10. Долинський В.П. Економічний аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: ІАЕ УААН, 2006. – 258 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ефективність надання додаткових послуг на підприємствах ресторанного бізнесу
  Вступ 3 Розділ І Теоретичні аспекти досліджуваної теми 6 Розділ II Характеристика досліджуваного підприємства 18 Розділ III Аналіз роботи досліджуваного підприємства з надання додаткових послуг 23 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи на ГК «__» 35 Висновки і пропозиції 39 Список використаної літератури 44 Метою роботи є розробка економічного механізму ефективного надання додаткових послуг підприємствами харчування в системі готельно-туристичних комплексів. Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі наступних задач: - визначення місця сфери послуг в економіці України на сучасному етапі та тенденцій її розвитку; - оцінку ролі ресторанного господарства в інфраструктурі туризму та визначення перешкод його розвитку; - визначення сучасних тенденцій розвитку додаткових послуг ресторанного господарства; - аналіз додаткових послуг ресторанного господарства ГК «___»; - визначення напрямів вдосконалення додаткових послуг ресторанного господарства ГК «___».

 2. Розвиток корпоративних відносин на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 6 1.2. Поняття корпоративних відносин 6 1.2. Сутність, складові корпоративного управління 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ГОТЕЛІ „Назва” 12 2.1. Загальна характеристика корпорації 12 2.2. Аналіз корпоративних відносин в готелі 16 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 32 3.1. Напрямки вдосконалення корпоративних відносин в готелі „Назва” 32 3.2. Шляхи покращення формування системи ефективного корпоративного управління в Україні в цілому 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 52

 3. Організація продовольчого постачання в підприємствах ресторанного бізнесу (на прикладі ВАТ „Ресторан „Вітряк”)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 5 1.1. Сутність запасів підприємства та їх види 5 1.2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 9 1.3. Методи нормування запасів готової продукції 13 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 18 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 27 РОЗДІЛ 4. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 32 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 Додатки 37-48

 4. Вдосконалення обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу (на прикладі будь-якого ресторану Києва)
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. Принципи організації обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу 6 1.2. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу 9 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ «Назва» 15 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу та ресторану як його складової 15 2.2. Аналіз обслуговування в ресторані туристів за різними класами 21 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 31 3.1. Напрямки розвитку ресторанного бізнесу в Україні 31 3.2. Підвищення рівня обслуговування клієнтів в ресторані «Назва» 39 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 54-59

 5. Вдосконалення обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного бізнесу при використанні меню «вільного вибору»
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 5 1.1. Класифікація меню 5 1.2. Порядок розробки меню 9 1.3. Оформлення меню та документації на страви 13 Розділ ІІ. Характеристика досліджуваного підприємства 16 Розділ ІІІ. Аналіз роботи досліджуваного підприємства по визначеній темі курсової роботи 24 2.2. Аналіз процесу обслуговування в ресторані при готелі 24 2.3. Аналіз підготовки до обслуговування 27 2.4. Аналіз технології обслуговування 29 Розділ ІV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства 32 Висновки 42 Література 44

 6. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу Варіант 12 Спрощені системи оподаткування підприємства малого бізнесу
  1.Спрощені системи оподаткування підприємства малого бізнесу. 3 2.Методика проведення інвентаризації матеріальних цінностей 9 3.Основні положення статуту підприємств малого бізнесу 15 4.Практичне завдання 19 Проданий об’єкт основних засобів первісної вартості 14000 грн., сумою зносу 4500 грн. Ціна реалізації 15000 грн. з ПДВ. Послуги брокера 360 грн. з ПДВ. Кошти від реалізації надійшли на поточний рахунок з якого проведений розрахунок з брокером. 5.Практичне завдання 20 У акціонера викуплені акції першої емісії номінальною вартістю 1000 грн. з метою подальшої реалізації. За акції акціонеру перераховані кошти з поточного рахунку в сумі 12050 грн., а продані іншому за 1300 грн. 6.Практичне завдання 21 № Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума Первинні документи Дт Кт 1 2 3 4 5 6 1 На поточний рахунок надішли кошти, грн.: 1.Внесок в статутний капітал 2.Кредит на виробничий розвиток під 24 % річних. 3.Передоплата за товари від ТОВ «Веселка» з ПДВ 311 643 46 60 681 641 20000 250000 36000 6000 Банківська виписка 2 В рахунок внеску в статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, грн.. 105 46 4000 Акт введення в експлуатацію ОЗ 3 Оприбутковане обладнання, яке надійшло від АТ «Еталон» вартістю з ПДВ. Обладнання введення в експлуатацію, грн. 152 641 104 631 631 152 20000 4000 20000 Накладна, Податкова накладна, Акт введення в експлуатацію ОЗ .......... Література 27

 7. Інформаційні системи масового обслуговування на основі WEB- технологій (WMIS) та їх використання на підприємствах
  Мета роботи: знайомство з інформаційними системами масового обслуговування на основі Web-технологій та їх використання на підприємствах. Знайомство з системами Інтернет-трейдингу та їх використання для інвестиційної діяльності на підприємствах" 1) стан власного інвестиційного портфеля, його історію та баланс через 2-3 тижні після створення (на момент його закриття) 2) графіки динаміки зміни ціни акцій (графіки технічного аналіза), що входять до інвестиційного портфеля на момент закриття

 8. Вдосконалення системи компенсації праці на підприємстві готельного (ресторанного) бізнесу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Характеристика поняття оплати праці 5 1.2. Види компенсації праці, що використовуються на підприємствах 7 1.3. Особливості оплати, компенсації та мотивації праці в готельно-ресторанному господарстві 12 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ ГОТЕЛЬ "Назва" 19 2.1. Організація роботи та загальна характеристика готелю ТОВ готель "Назва" 19 2.2. Огляд системи стимулювання та компенсації праці робітників в готелі ТОВ готель "Назва" 23 РОЗДІЛ ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 31 3.1. Проектування ефективних систем компенсацій в організації 31 3.2. Нові підходи до винагородження та компенсації праці працівників 36 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ 49 Звітність

 9. Формування ціни продукції на основі повної та часткової собівартості. Бюджетування на підприємстві
  1. Формування ціни продукції на основі повної та часткової собівартості. 3 1.1. Поняття ціни продукції на основі повної собівартості 3 1.1. Ціна продукції на основі часткової собівартості 7 2. Бюджетування на підприємстві. 11 2.1 Поняття та необхідність бюджетування на підприємстві 11 2.2 Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств 13 Список використаної літератури 16

 10. Оптимізація поточних витрат на підприємствах готельних комплексів
  ВСТУП 4 Розділ 1.Витрати виробництва на підприємствах 6 1.1.Поняття витрат 6 1.2.Класифікація та види витрат 8 1.3.Калькуляція собівартості за елементами витрат на підприємстві 17 РОЗДІЛ 2. Аналіз поточних витрат в готельному комплексі „Україна” 21 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу 21 2.2. Аналіз витрат на підприємстві 26 2.3. Оптимізація поточних витрат у готельному комплексі 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додатки 42

 11. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
  1. Основи менеджменту операційної системи послуг проживання. 4 2. Розробити структурно-функціональну модель процесу управління мотивацією праці, в якій відобразити: об’єкт аналізу, об’єкт планування, об’єкт регулювання, а також прямі і зворотні зв’язки. 8 Література. 14

 12. Економіка готельно-ресторанного бізнесу
  Теоретичні питання. 2 1. Сутність та зміст аналізу господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Характеристика головних методів аналізу та його інформаційне забезпечення. 2 2. Кількісна оцінка факторів впливу на динаміку показників виробничої програми та доходу від реалізації підприємств ресторанного господарства. 7 Практичне завдання. 13 На кінець звітного року у готелі було 140 місць. В результаті реконструкції та перепланування номерів і підсобних приміщень з 1 серпня планового року планується ввести в експлуатацію додатково 25 місць. Заплановані заходи дозволять скоротити простої номерного фонду з різних причин до 100 днів. Визначити очікуваний обсяг реалізації послуг проживання (л-діб) та середній коефіцієнт заповнення номерного фонду,якщо очікувана чисельність клієнтів – 10 000 чол.,а середня тривалість їх перебування у готелі – 2,5 дні. Тестове завдання. 15 Тестове завдання. 1) Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів: 2) До складу оборотних коштів готелю не включається: 3) До групи доходів від позареалізаційних операцій не відносяться доходи: 4) Як змінюються умовно-постійні загальні витрати готелю при збільшенні обсягів діяльності за інших рівних умов? 5) В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають: 6) Яким чином застосування прискореної амортизації основних фондів впливає на розмір прибутку готелю що оподатковується? 7) Економічний прибуток готелю відрізняється від бухгалтерського на величину: 8) Розмір діючої ставки податку на додану вартість,який застосовується при визначенні сум податків з вартості послуг,дорівнює: 9) Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від: 10) Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт:

 13. Реалізація функції контролю на підприємствах туристичної галузі
  Вступ. 3 Реалізація функції контролю внутрішнім управління туристичної фірми. 5 Реалізація контролю зовнішнього впливу на підприємство туристичної галузі. 13 Висновок. 15 Список використаних джерел 16

 14. Історія розвитку ресторанного бізнесу у світі
  Зміст 1. Виникнення перших закладів харчування 3 2. Розвиток кулінарних смаків та ресторанного бізнесу людства 4 3. Стрімкий розвивалася систем харчування громадських закладів 7 Література 10

 15. Організація виробничого контролю на підприємствах (на прикладі м’ясної промисловості)
  Вступ 3 1. Виробничий контроль на підприємствах 3 2. Поняття якості м’ясної продукції, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції 11 3. Організація виробничого контролю на ВАТ «Назва» 16 Висновок 20 Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua