Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Види зозобов”язань із заподіянням шкоди та загальні підстави відповідальності з заподіяння шкоди (ID:2329)
| Размер: 24 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 18.08.2003 |
Содержание1. Вступ. Загально-правова характеристика зобов”язань 3
2. Загальні підстави відповідальності з заподіяння шкоди. 5
3. Види зобов”язань, що виникають із заподіянням шкоди 12
3.1. Особливі випадки 12
3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними 16
3.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. 17
3.4. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я і заподіяння смерті громадянинові 19
3.5. Відповідальність за ушкодження здоров”я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню. 22
3.6. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я неповнолітнього 23
4. Висновки 25
Література 27

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Загальні підстави із заподіяння (м) шкоди
  Вступ 3 1. Поняття і значення зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 4 2. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди 15 3. Особливості відшкодування моральної шкоди 17 Висновки 20 Список літератури 23

 2. Юридична характеристика зобов’язань в наслідок заподіяння шкоди
  Зміст Вступ 3 1. Теоретико-правові засади зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 5 1.1. Історія виникнення та формування зобов’язань із заподіяння шкоди 5 1.2. Поняття та особливості зобов’язань із заподіяння шкоди за діючим законодавством України 9 1.3. Загальна характеристика підстав настання зобов’язань із заподіяння шкоди 15 2. Правове регулювання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України 21 2.1. Поняття та елементи цивільного правопорушення 21 2.2. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою 24 2.3. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю 29 Висновки 38 Використана література 40 Об’єктом дослідження є зобов’язання із заподіяння шкоди. Предметом дослідження є система нормативно-правових актів і ділової практики щодо зобов’язань із заподіяння шкоди та відповідальності їх порушення. Мета роботи полягає в комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди

 3. Сутність та наслідки заподіяння шкоди при вчиненні злочинів, які спрямовані на статеву свободу та недоторканість особи
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та загальна характеристика злочинів, які спрямовані на статеву свободу та недоторканість особи 5 Розділ 2. Сутність та наслідки заподіяння шкоди при вчиненні злочинів, які спрямовані на статеву свободу особи 17 2.1. Кримінально-правова характеристика зґвалтування 17 2.2. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 23 2.3. Примушування до вступу в статевий зв'язок 24 Розділ 3. Сутність та наслідки заподіяння шкоди при вчиненні злочинів, які спрямовані на статеву недоторканість особи 27 3.1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості 27 3.2. Кримінально-правова характеристика розбещення неповнолітніх 29 Висновки 32 Література 35

 4. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертью
  1. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я 3 2. Особливості відшкодування шкоди заподіяної внаслідок смерті потерпілого 12 3. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого 16 Література: 20

 5. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи
  Вступ 3 1. Поняття зобов’язань з відшкодування шкоди 4 1.1. Поняття зобов’язання 4 1.2. Поняття зобов’язання з відшкодування шкоди 12 2. Особливості зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи 17 3. Окремі питання, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи 25 3.1. Відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи джерелом підвищеної небезпеки 25 3.2. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист 29 Висновки 34 Перелік використаних джерел 36

 6. Законодавство про захист честі і гідності та ділової репутації підприємців, відшкодування моральної шкоди
  ВСТУП. 3 1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ. 6 1.1. ПОНЯТТЯ „ЧЕСТЬ”, „ГІДНІСТЬ” І „ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ” 6 1.2. СУТНІСТЬ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ І ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ 7 1.3. ПРАВО НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 8 1.4. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 10 2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ. 18 2.1. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАННЯ В УКРАЇНІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 18 2.2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 20 2.3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 24 2.4. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 25 2.5. КОЛО СУБ’ЄКТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 27 2.6. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 29 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 7. Правовий порядок відшкодування шкоди завданої наказовими діями державних контролюючих органів дізнання, слідства, прокуратури і суду
  Вступ 3 1. Правові аспекти відшкодуванню шкоди, завданої органами державної влади 4 2. Порядок відшкодування шкоди, завданої наказовими діями державних контролюючих органів дізнання, слідства, прокуратури і суду 10 3. Порядок виконання Державним казначейством рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 8. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями чи бездіяльністю органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна харакетристика відшкодування шкоди як виду деліктного зобов’язання 5 1.1.Поняття та правове регулювання відшкодування шкоди, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 5 1.2. Підстави та умови відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 13 Розділ 2. Види та обсяги відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 18 2.1. Поняття та особливості відшкодування матеріальної шкоди 18 2.2. Поняття та особливості відшкодування моральної шкоди 27 Висновки 30 Список використаних джерел 33

 9. Підстави кримінальної відповідальності
  Вступ 3 1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності 5 1.1. Загальна характеристика кримінальної відповідальності 5 1.2. Види та ознаки кримінальної відповідальності 8 2. Поняття та особливості визначення підстав кримінальної відповідальності 14 2.1. Поняття і види підстав кримінальної відповідальності 14 2.2. Склад злочину, як підстава кримінальної відповідальності 17 Висновки 31 Перелік використаних джерел 34

 10. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності
  1. Поняття міжнародно-правової відповідальності 3 2. Види та форми міжнародно-правової відповідальності 9 3. Реалізація міжнародно-правової відповідальності в міжнародному праві 13 Список джерел 15

 11. Підстави для припинення зобов’язань
  Вступ 4 1. Загальна характеристика зобов’язань у цивільному праві 6 2 Характеристика підстав припинення зобов’язань 9 3. Характеристика способів припинення зобов’язань 10 Висновки 14 Список використаної літератури: 14

 12. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
  Вступ 3 1. Припинення трудового договору 6 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 а) звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 10 б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи 13 в) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання 15 г) звільнення за прогул 16 д) розірвання трудового договору у випадку неявки на роботу протягом чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасовї непрацездатності 17 е) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 18 є) поява на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння 19 ж) вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, установленого вироком суду, що вступили в законну силу, або постановою органа, у компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів суспільного впливу 20 Висновки 22 Література: 24

 13. Види матеріальної відповідальності працівників
  Вступ 3 1. Підстави й умови матеріальної відповідальності працівників 3 2. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника 11 3. Підвищена матеріальна відповідальність 12 4. Порядок відшкодування шкоди 14 Висновок 16 Література 17 Задача 1 18 Для виконання замовлення згідно з укладеною угодою фірмі по¬трібна сировина, яку можна придбати двома способами. Характеристика варіантів постачання сировини Показник, одиниця виміру І спосіб: пряма угода з підприємством-виробником сировини II спосіб: на товарній біржі Обсяг замовлення, т 362 362 Норма витрат сировини на 1 т виробів, кг 690 690 Ціна придбання 900 гр-од./т 240 ум.од./т Оплата посередника - 5 % від суми біржової угоди Транспортно-заготівель¬ні витрати 10 % від ціни придбання - Інші характеристики Поставка здійснюється декількома партіями на умовах, регламентованих фірмою-покупцем 1) Поставка здійсню¬ється відразу на добу, регламентовану фірмою-покупцем; 2) Фірма-покупець має можливість придбати валюту за ціною 3,9 гр. од. за 1 ум.од. Потрібно відповісти на такі запитання: 1) який варіант доцільний, виходячи з пріоритету «Мінімізація витрат фірми у грошових одиницях» ? 2) який варіант доцільний, виходячи з пріоритету «Оптимізація запасів сировини на складах фірми» ? 3) за якою максимальною ціною має сенс придбати валюту, щоб забезпечити ефективність біржової угоди в порівнянні з прямим по¬стачанням за критерієм «мінімізація витрат фірми» ?

 14. Поняття адміністративної відповідальності та її види
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративної відповідальності 5 1.1. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності 5 1.2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності 6 2. Підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності 10 2.1. Адміністративне правопорушення 10 2.2. Система та види адміністративних стягнень 17 2.3. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності 23 3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб 26 Висновок 30 Список використаної літератури 32-33 Метою даної роботи є характеристика адміністративної відповідальності, аналіз складу адміністративного правопорушення, осмислення системи та видів адміністративних стягнень. Об'єктом дослідження є поняття, юридична природа, ознаки, зміст, мета, функції та підстави адміністративної відповідальності як окремого підвиду юридичної відповідальності. Предметом дослідження є особливості притягнення до адміністративної відповідальності і накладення адміністративних стягнень. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний та системний методи наукового пізнання. Також під час виконання роботи були використані наступні методи: історико-правовий, формально-логічний, статистичний, логічно-нормативний.

 15. Види господарських зобов"язань
  Вступ 3 1. Поняття господарских зобов’язань 4 2. Майново-господарські зобов’язання 5 3. Організаційно-господарські зобов'язання 6 4. Господарсько-договірні зобов’язання на підставі господарських 8 договорів 8 Висновок 13 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua