Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Особливості використання психодіагностичних методів у експериментальній психології (ID:23380)
| Размер: 21 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Класифікація психологічних методів і засобів, яка склалася історично 3
2. Сучасна систематика методів, які використовуються в експериментальній психології 7
3. Психологічне тестування як найбільш поширений метод психодіагностики 8
Висновок 12
Література 13

Литература1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Академия, 2005. – 367 с. 2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб: Питер, 2000. – 320 с. 3. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – М.: Издательcтво Московского университета, 1997. – 256 с. 4. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с. 5. Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с. 6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 3. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 640 с. 7. Никандров В.В. Экспериментальная психология Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 480 с. 8. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 143 с. 9. Скребец В.А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2001. – 152 с. 10. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.Д. Смирнова, Т.В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 383 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Назвіть особливості методів психології
  Вступ 3 1. Метод самоспостереження 4 2. Спостереження 5 3. Психологічний експеримент 6 4. Психологічні тести – додатковий психологічний метод вивчення особистості 7 5. Метод опитування 8 5.1. Значення методів бесіди та анкетування в опитуванні особистості 9 6. Соціометрія 10 7. Метод аналізу продуктів діяльності людини та метод узагальнення незалежних характеристик 10 Висновки 12 Список використаної літератури: 13

 2. Класифікація методів психології
  Вступ. 3 Погляди на класифікацію методів у радянській психології. 4 Функціональна диференціація методів психологічного дослідження . 6 Розвиток поглядів на класифікацію методів вікової психології. 9 Сучасні класифікації психодіагностичних засобів. 11 Література. 14

 3. Загальна характеристика методів психології
  Вступ 3 1. Класифікація методів психології 4 2. Емпіричні методи психології 6 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 4. Використання екскспертних методів для оцінки ризику проекту
  Вступ 3 1. Характеристика та види проектних ризиків 4 2. Сутність експертних методів оцінки ризику 11 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 5. Використання експертних методів для оцінки ризику проекту
  Вступ 3 1. Сутність експертних методів оцінки ризику 4 2. Особливості використання експертних систем 6 3. Архітектура і основні компоненти інтелектуальної системи прийняття рішень 11 4. Міжнародний досвід щодо аналізу «ризику» проекту 19 Висновки 25 Список використаної літератури 26

 6. Порівняння методики використання репродуктивних та продуктивних методів навчання
  Вступ 3 1. Репродуктивні методи навчання 5 2. Продуктивні методи навчання 6 3. Порівняльна характеристика методики використання репродуктивних та продуктивних методів навчання 8 Висновок 12 Література 13

 7. Використання методів адміністративного управління в управлінні персоналом (на прикладі під-ва)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 10 1.1. Теоретична модель управління 10 1.2. Сутність та основні характеристики методів управління персоналом 23 1.3. Визначення і структура адміністративних методів 37 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ "Назва") 47 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 47 2.2. Аналіз системи управління персоналом підприємства 62 2.3. Адміністративні методи управління персоналом підприємства 75 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 91 3.1. Реалізація стратегії адміністративного управління персоналом 91 3.2. Комплекс заходів щодо вдосконалення адміністративних методів управління 105 ВИСНОВКИ 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 130 ДОДАТКИ 136-147 звітність

 8. Використання соціальних методів на різних етапах прийняття управлінських рішень
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. 6 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЕТАПІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 6 1.1. Поняття управлінського рішення 6 1.2. Методологія управлінського рішення 7 РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 10 2.1. Поняття соціальних методів дослідження 10 2.2. Класифікація соціальних методів 15 2.3. Використання соціальних методів на різних етапах прийняття управлінських рішень 17 РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПРИЙТЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ “СІТІ ТУР” 29 3.1. Прийняття соціальних рішень щодо відбору персоналу на підприємстві 29 3.2. Напрями удосконалення соціальних управлінських рішень на підприємстві 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

 9. Особливості функцій, методів та принципів управління в туризмі
  Вступ 3 1. Основні принципи прийняття управлінських рішень в туризмі 5 1.1 Основні особливості функцій, методів та принципів управління туристичним бізнесом 5 1.2 Порівняльна характеристика функцій, методів та принципів управлінських рішень в туризмі 13 2. Аналіз ефективності діяльності туристичної фірми 17 2.1. Характеристика діяльності турфірми “Сіндбад” 17 2.2. Види управлінського аналізу та їх роль в управлінні підприємством “Сіндбад” 21 2.2 Перспективний аналіз і стратегічні рішення управління на підприємстві 28 2.3 Поточний аналіз і контроль діяльності туристичної фірми 30 Висновок 35 Використана література 37

 10. Класифікація методів державного регулювання економіки, їх особливості та найсуттєвіші відмінності
  Вступ 3 1. Суть і класифікація методів державного регулювання економіки 3 2. Правові та адміністративні методи регулювання економіки 6 3. Економічні методи державного регулювання суспільно-господарського розвитку 9 3.1. Поняття про економічні методи 9 3.2. Види економічних методів ДРЕ 12 Висновки 16 Література 18

 11. Можливості та обмеження стандартизованих психодіагностичних методик
  Вступ 3 1. Можливості та обмеження стандартизованих психодіагностичних методик 4 2. Вимоги до стандартних психодіагностичних методик 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16 Список використаної літератури: 1. Воронцова С.В. Методы психодиагностики. М. 1996 2. Курочкин Л.К. Психодиагностика. М. 1998. 3. Николаев Р.К. Психология. М. 2000. 4. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики. М. 1997.

 12. Ідеї про особистісний розвиток А. Маслоу і їхнє використання в психології консультування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Основи особистісного розвитку в гуманістичній психології 4 2. Елементи гуманістичної психології Маслоу 7 3. Ієрархія потреб Маслоу 13 Висновок 14 Список літератури 15

 13. Особливості виникнення та становлення соціальної психології як науки
  ВСТУП 4 1. Особливості виникнення та становлення вітчизняної соціальної психології як науки 5 2. Деякі аспекти зародження закордонної соціальної психології 18 ВИСНОВОК 24 ЛІТЕРАТУРА 25

 14. Особливості психології хворих на бронхіальну астму, що лікуються на стаціонарі
  Вступ 3 1. Психічні розлади при бронхіальній астмі 5 1.1. Сучасні уявлення про психосоматичні і соматопсихічні порушення у пацієнтів, що страждаю бронхіальною астмою. 5 1.2. Бронхіальна астма сучасне поняття. 10 1.3. Психосоматичні і соматопсихічні особливості пацієнтів, що страждають бронхіальною астмою. 15 2. Психосоматичне дослідження хворих на бронхіальну астму 21 2.1. Методи клінічної і психологічної оцінки психосоматичних розладів. 21 2.2. Результати проведеного дослідження 32 Висновки 42 Використана література 44 Додатки 46-50 Метою курсової роботи є дослідження проблеми психосоматичних порушень хворих бронхіальною астмою та викладення оптимальних методичних прийомів психотерапевтичної допомоги у комплексному лікуванні психосоматичних розладів хворих бронхіальною астмою. Об’єкт: 16 чоловік, що знаходяться на обліку в обласній клінічній лікарні міста Києва у зв'язку з діагнозом – бронхіальна астма від 3 до 11 років. Предмет: Психічні розлади при бронхіальній астмі. Дана робота присвячена вивченню особливостей психології а також, виникаючих розладів психіки на прикладі соматичних захворюваннях, взагалі, і при бронхіальній астмі, окремо. У першому розділі нами розглянуті психічні розлади при соматичних захворюваннях й особливо при бронхіальній астмі. У другому розділі ми показуємо що астенічний синдром супроводжує бронхіальну астму. Нами проведено дослідження на предмет наявності кореляції порушень уваги, самовідчуття та пам’яті з віком хворих на бронхіальну астму.

 15. Емоційно-вольові особливості психології пацієнтів з захворюваннями щитовидної залози
  Вступ 3 I. Загальні медико-психологічні аспекти захворювань щитовидної залози 5 1.1. Анатомія і фізіологія щитовидної залози 5 1.2. Роль психічних факторів в етіології і патогенезі захворювань щитовидної залози 7 II. Зміна емоційно-вольової сфери пацієнтів з захворюваннями щитовидної залози 14 2.1. Емоційно-вольова сфера пацієнтів з явищами гіпертиреозу 14 2.2. Емоційно-вольова сфера пацієнтів з явищами гіпотиреозу 18 III. Експериментальне дослідження емоційно-вольової сфери пацієнтів з захворюваннями щитовидної залози 23 Висновки 32 Література 35 Додатки 37

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua