Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Право власності на акції (ID:23450)
| Размер: 35 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1. Соціально-економічні та історичні передумови розвитку акцій в Україні 2
2. Поняття та зміст правового режиму акцій в Україні 7
Література: 28

Литература1. Цивільний кодекс України від 1січня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356. 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №51. – Ст. 292. 3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- № 31.- Ст. 268. 4. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - №50-51. – Ст. 384. 5. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України» вiд 10.12.1997 № 710/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 15. – Ст. 67. 6. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. – Москва, изд – во «Молодая гвардия», 1993. – 187 с. 7. Ватаманюк З. Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України. - 2009. - № 5 . - Ст. 75 - 85 8. Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - Cт. 38-41. 9. Луць В. Акціонерне право: навчальний посібник / В. Луць. - К. : Ін-Юре, 2004. - 256с. 10. Мозговий О. Фондовий ринок: Навчальний посібник/ Олег Мозговий,; М-во освіти України; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2008. - 314 с. 11. Онуфрієнко О. Класифікація функцій державної комісії з цінних паперів та фондового ринку //Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - C. 77-79 12. Пальчевич Г.Т. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник/ Г.Т. Пальчевич, В.В. Подплєтній. - Кіровоград: Мавік, 2009. - 238 с. 13. Підхомний О.М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів //Фінанси України. - 2009. - № 9. - С.134-142 14. Приказюк Н. В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії //Фінанси України. - 2009. - № 2. - С.73-81 15. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні //Фінанси України. - 2007 . - № 6 . - С. 97 - 104 16. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: монографія / І. О. Лютий, Т. В. Грищенко, О. В. Любкіна та ін.; за заг. ред. : І. О. Лютого ; Київський нац. ун-т ім.Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 431 с. 17. Сухонос В.В., Завальна Ж.В., Старинський М.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред.к.ю.н., доц. В.В.Сухоноса. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 327 с. 18. Трофімова О. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 8. - C. 78-82.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Інститути права інтелектуальної власності (право промислової власності, авторське право та суміжні права, охорона ноу-хау)
  Вступ 3 1. Авторське право і суміжні права 4 2. Патентне право 8 3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, що ними виробляється 11 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновки 18 Література 19

 2. Право власності
  1. Поняття підприємницької діяльності на фондовому ринку 3 2. Державне та інституційно-правове регулювання підприємницької діяльності на фондовому ринку 12 Список джерел 18

 3. Право інтелектуальної власності
  Задача 10. 3 Продюсерський центр “Супер-нова” звернувся з позовами про захист авторських прав до ряду студій звукозапису та продавців аудіо касет із записами популярних шлягерів. У них вказувалось, що вказаними суб’єктами без дозволу позивача відтворюються та продаються копії створених у центрі записів. Внаслідок неякісного піратського перезапису порушується ділова репутація центру. В позовах вимагалось відшкодувати заподіяну шкоду в розмірі 300 000 гривнів солідарно, вилучити та знищити всю контрафактну продукцію, компенсувати заподіяну моральну шкоду та припинити діяльність відповідачів. Яке рішення повинен винести суд? Чи правомірні вимоги позивача? Теоретичне питання. Права власників та уповноважених ним органів щодо результатів створених за службовим завданням. 6 Завдання. Складіть договір авторського замовлення на створення і подачу (відчудження) майнових прав на комп’ютерну програму. 11 Література: 16

 4. право інтелектуальної власності
  Задача 7 У 1992 році видавництво "Обрій" опублікувало повість Зотова "Випадок у горах". В червні 1994 року автору стали відомі факти використання його твору без згоди, а саме: невеликий уривок з повісті був зачитаний в літературній програмі по обласному радіо; повість додатково видана тиражем 800 примірників рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та іншим видавництвом; за сюжетом повісті написана п'єса і відбувалася вистава в Харківському театрі юного глядача; уривок з повісті опублікований у одному із літературних журналів та хрестоматії сучасної української літератури для школярів; видавництво "Новий час" опублікувало повість у перекладі на російську мову і частину тиражу імпортувало до Росії; один з інститутів виготовив 50 примірників твору для використання в навчальному процесі. При цьому в деяких місцях твір переривався коментарями стосовно літературних прийомів та образів,якими користувався автор. Підготуйте письмові відповіді на поставлені питання і поясніть на цьому прикладі межі дії авторського права. Теоретичне питання Правове положення Державного агентства з авторських та суміжних прав, Комітету по захисту прав інтелектуальної власності (Патентного відомства) Завдання Складіть авторський договір про передачу виключних прав на використання комп'ютерної програми.

 5. Право власності на землю
  Вступ 3 1. Правові засади права власності на землю 5 1.1. Поняття права власності на землю 5 1.2. Суб’єкти права власності на землю 6 1.3. Об’єкт права власності на землю 7 2. Правові підстави набуття та припинення права власності на землю 11 2.1. Набуття права власності на землю 11 2.2. Припинення права власності на землю 20 3. Захист права власності на землю 26 Висновок 32 Список використаної літератури 36-38 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є системний аналіз інституту права власності на землю у законодавстві України; визначення стану наукових розробок правових проблем, пов’язаних з набуттям та припиненням права власності на землю.

 6. Право інтелектуальної власності
  1. Право автора на ім'я. 3 2. Види інтелектуальної діяльності. 6 Тести 13 Творець- це: Допускається вільне використання творів: Бібліографія 14

 7. Право інтелектуальної власності
  1. Способи захисту авторських прав. 3 2. Право визнаватися творцем. 10 Тести 13 У разі визнання винаходу секретним його творцю належать такі права: Недоторканність твору у разі смерті автора забезпечують: Бібліографія 14

 8. Право інтелектуальної власності
  1. Строк чинності прав інтелектуальної власності 3 2. Суб’єкти авторського права 8 Бібліографія 15

 9. Право комунальної власності
  Зміст Вступ 2 1. Визначення права комунальної власності в Конституції. 3 2. Статус комунальної власності у суб’єктів місцевого самоврядування 5 Висновок 7 Література 9

 10. Право комунальної власності
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика інституту права комунальної власності 7 1.1. Поняття права комунальної власності 7 1.2 Правовий статус об’єктів права комунальної власності 13 1.3 Суб’єкти права комунальної власності 37 Розділ 2. Підстави виникнення права комунальної власності та його здійснення 41 2.1. Характеристика підстав виникнення права комунальної власності 41 2.2 Правові основи управління об’єктами комунальної власності 52 2.3. Поняття та форми здійснення права комунальної власності 73 Розділ 3. Припинення права комунальної власності 76 Висновок 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90-93

 11. Право інтелектуальної власності Варіант № 8
  Задача 8. 3 Програміст за фахом Мороз розробив комп’ютерну програму для ведення автоматизованого бухгалтерського обліку на підприємствах. Програма була створена за трудовим договором, укладеним гр. Морозом (автором) з приватним підприємством “Альтаїр”. Після закінчення роботи над програмою автор передав її роботодавцю, за що той сплатив йому обумовлену договором грошову винагороду. Через деякий час (приблизно півроку) автору програми стало відомо, що приватне підприємство “Альтаїр” уклало декілька авторських договорів, згідно з якими право на використання вищевказаної програми було передано іншим підприємствам. Гр. Мороз, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з позовом на приватне підприємство “Альтаїр”, в якому прохав суд винести рішення про припинення розповсюдження програми і відшкодування йому завданих збитків. Свої вимоги позивач мотивував тим, що згідно з чинним законодавством саме йому, а не відповідачу, належить авторське право на створену програму та що умовами трудового договору не було передбачено право відповідача на розповсюдження програми. Яке рішення повинен прийняти суд? Що таке комп’ютерна програма і які особливості регулювання відносин по їх створенню та використанню? Які особливості режиму службових комп’ютерних програм? Теоретичне питання 8 Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності. Завдання 15 Складіть авторський договір про передачу виключних прав на використання ілюстрацій, ескізів рекламного оголошення (вивіски, листівки, буклета). Список літератури: 21

 12. Право власності на природні ресурси
  Вступ 3 1. Поняття, особливості і форми права власності на природні ресурси 4 2. Суб'єкти і об’єкти права власності на природні ресурси 8 3. Зміст права власності на природні ресурси. 17 4. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси 20 Висновок 25 Список літератури 27

 13. Право власності. Загальні положення
  1. Поняття власності та права власності 3 2. Зміст та форми права власності 4 3. Способи набуття і припинення права власності 10 4. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі 11 Література. 14

 14. Право власності на природні ресурси
  План Вступ 3 1. Поняття, особливості і форми права власності на природні ресурси 4 2. Суб`єкти і об`єкти права власності на природні ресурси 7 3. Зміст права власності на природні ресурси 14 4. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси 17 Висновок 19 Література 20

 15. Контрольна робота право інтелектуальної власності
  Задача 2 3 Багрій, як правонаступниця авторських прав свого батька відомого письменника, подала позов до спільного підприємства "Флора" про незаконне використання її права інтелектуальної власності, що виразилось у виданні СП книги батька тиражом 100 тис. примірників. В процесі підготовки справи до слухання було встановлено, що за своє життя її батько передав рукопис засновнику СП для ознайомлення і між ними велась підготовка проекту виключної ліцензійної угоди, але смерть автора перешкодила її укладенню. За заповітом автор передав усі свої права дочці, яка після вступу в права спадкоємниці їх уступила Московському видавництву "Максим". Відповідач також пояснив, що в період підготовки договору на підставі попередньої домовленості переказав на рахунок автора обумовлену частину авторської винагороди і представив копію відповідного платіжного документа. Позивачка наполягала на тому, що договір її батьком не був підписаний і про одержання ним сум за платіжним документом їй нічого не відомо. Яке рішення повинен винести суд? Чи є порушення прав інтелектуальної власності позивачки? Якщо с, то які заходи їх захисту передбачає чинне законодавство? Ознаки обороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності 8 Завдання 14 Складіть авторський договір про передачу (відчуження) майнових прав на використання літературного письмового твору в сфері науки (економіки, менеджменту, техніки, статистики), ескізу рекламного оголошення (вивіски, листівки, буклети), креслень (схем), перекладу. Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua