Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: питання до іспиту з економіки (ID:23469)
| Размер: 19 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1. Статистичні дані щодо необоротних активів, завдання економічної діяльності ступеню зносу основних фондів промисловості
2. Ремонт та індивідуальне пошиття взуття, швейних виробів та інше
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінанси питання до іспиту
  1. Що таке фондова форма фінансових ресурсів? (4) 4 2. Переваги фондової форми управління фінансовими ресурсами. (5) 4 3. Як утворюються первинні доходи виробничого сектора? (7) 4 4. Що таке вторинні доходи в процесі розподілу національного національного доходу? (8) 5 5. Як утворюються фінансові ресурси невиробничої сфери? (9) 6 6. Які підпрємства відносяться до виробничої сфери і до невиробничої сфери? (10) 7 7. Зовнішні фактори, що впливають на фінансову політику країни. (16) 8 8. Зміст фінансової політики держави на стадії підйому економіки. (18) 9 9. Механізм впливу бюджетних витрат на розвиток економіки. (35) 11 10. Принципи формування витрат бюджету органа влади. (36) 12 12. Як формується грошовий фонд з якого в місцеві бюджети надходять трансферти вирівнювання? (43) 13 13. Чому казначейська система перетворюється в банківсько-казначейську? (56) 14 15. Яким документом визначається розмір бюджетного дефіциту поточного року? (61) 16 16. Сучасний підхід до існування дефіциту бюджету країни. (64) 16 17. Держава як позичальника на зовнішньому ринку цінних паперів, види боргових цінних паперів. (67) 18 18. Діяльність держави по залученню зовнішніх кредитів на основі угод. (68) 19 19. Цілі та зміст державного кредитування на внутрішньому фінансовому ринку. (69) 20 20. Управління державним боргом у вигляді прямих боргових зобовязань. (76) 21 21. Управління державним боргом у вигляді боргових цінних паперів. (77) 23 22. Види та призначення державних позабюджетних фондів в Україні. (78) 28 23. Джерела формування фінансів державних позабюджетних фондів. (79) 29 24. Принципи (умови) залучення підприємством банківського кредиту. (90) 29 25. Структура позикового капіталу підприємства за строками і видами позик. (91) 32 27. Структура необоротних активів підприємства за видами активів та джерела їх фінансування. (97) 35 28. Призначення та склад оборотних виробничих фондів та фондів обігу. (101) 39 29. Поняття фонду споживання країни, його структура та фактори, що впливають на фонд споживання країни. (112) 40 30. Цілі та джерела інвестиційної діяльності населення. (119) 41 31. За якими показниками оцінюється розвиненість фінансового ринку країни? (123) 41 32. Узгодження яких інтересів здійснюється на фінансовому ринку? (124) 43 33. Які основні економічні відносини існують на фінансовому ринку? (125) 43 34. Функція фінансового ринку: галузевий та територіальний перерозподіл фінансових ресурсів. (126) 44 35. Функція фінансового ринку: утворення великих судних капіталів. (127) 46 36. Функція фінансового ринку: визначення ціни капіталу на основі збалансованості попиту та пропозиції грошей 37. Як фінансовий ринок сприяє ефективному розподілу коштів між інвестиційними проектами? 38. Ріст фінансових ресурсів держави шляхом створення фіктивного капіталу на фінансовому ринку 39. Чим визначається ефективність фінансового ринку країни? 40. В яких формах існує ціна капіталу на фінансовому ринку? (133) 49 41. Поняття грошового та інвестиційного капіталу, їх призначення. (134) 50 42. Інструменти кредитного ринку. (143) 50 43. Поняття опціонного контракту та варранту. (149) 52 44. Класифікація фінансових інструментів за гарантованістю доходу на активи. (150) 52 45. Класифікація фінансових інструментів за ступенем ризику втрати доходу. (151) 53 46. Прямі учасники кредитного ринку та ринку цінних паперів? (154) 54 47. Функції фінансових посередників по створенню нових фінансових активів та наданню фінансових послуг. (155) 56 48. Небанківські фінансові інститути в структурі грошово-кредитної системи, їх види та функції. (156) 58 49. Види активних операцій комерційних банків по розміщенню коштів. (159) 60 50. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів та страхових компаній на фінансовому ринку. (160) 60

 2. Питання до іспиту з психології
  СИСТЕМНА СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 6 1. Теоретико-методологічні засади системної соціальної психології; основні ідеї системного підходу. 6 2. Особистість в статиці. Інваріантні й не інваріантні параметри особистості. 7 3. Соціальний суб'єкт як фактор антропічного процесу щодо відтворення і творення матеріальних й ідеальних цінностей середовища. 8 4. Процес соціалізації особистості. Підготовчі і активні періоди включення особистості в технології різних соціальних інституцій. 8 5. Контактна (мала) група в статиці й динаміці; закономірності спілкування і взаємодії. 9 6. Лідерство і керівництво в контактній групі. 10 7. Соціально-психологічний клімат в контактній групі. 10 8. Причини виникнення і способи розв'язання суперечностей. Компроміс. Конфлікт. 11 9. Когнітивний дисонанс, як механізм реалізації соціогенних потреб і засвоєння соціальних настанов. 12 10. Особистість в динаміці. Життєвий шлях особистості. 12 ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ 14 1. Рекламна діяльність в економіці, психології та культурі. 14 2. Соціальна орієнтованість людини як психологічний фактор рекламної діяльності. 14 3. Психологічні впливи в рекламі та проблема вибору. 15 4. Концепція реклами як форми психологічних впливів. 16 5. Проблема моделювання психологічної структури рекламних впливів. 17 6. Рекламні комунікації як об'єкт психологічного дослідження в маркетингу. 18 7. Маркетинг як основна концепція виробництва й реалізації товарів і послуг у сучасних ринкових умовах. 20 8. Психологія пропаганди і реклами в засобах масової інформації без зворотнього зв'язку. 21 9. Реклама як елемент культури. Міф у рекламі як соціально- психологічний феномен. 22 10. Проблема ставлення суспільства до реклами. 23 ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ 25 1. Характеристика психологічного впливу як спрямованої дії. 25 2. Феномени й характеристики психологічного впливу. 25 3. Вплив за допомогою стимулювання сенсорної системи об'єкта. 26 4. Застосування невербальної та вербальної знакових систем як засобів впливу. 28 5. Регулювання реалізації потреб як засіб впливу. 29 6. Залучення до спільної діяльності як засіб впливу. 29 7. Види психологічного впливу та техніки протистояння їм. 30 8. Комунікативний аспект впливу в процесі ділового спілкування. 31 9. Інтерактивний аспект впливу в процесі спілкування. 32 10. Перцептивний аспект впливу в процесі ділового спілкування. 33 ПСИХОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ 34 1. Феномени і види культури. Культура і цивілізація. 34 2. Психологічні механізми вірувань. Церква і мистецтво. 35 3. Освіта як феномен культури. 35 4. Мистецтво як художнє освоєння світу. Психологічні функції мистецтва. 36 5. Творчість як феномен культури. Індивідуальність митця. 37 6. Психологія культури в концепції теорії особистості. 38 7. Вплив культури на формування ціннісних орієнтацій людини. 39 8. Філософсько-етична система і психологія культури. 39 9. Політична культура. Законодавча і юридична культура суспільства. 40 10. Субкультура молоді. 41 ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 43 1. Природниче походження людини. Концептуальна структура класичного дарвінізму. 43 2. Психологічні особливості адаптації до інокультурного середовища. "Культурний асимілятор". 44 3. Проблема індивідуалізації як змісту процесу антропогенезу. Індивідуальність та егоцентризм: етичний зміст проблеми. 45 4. Інтерпретація діалектики необхідності та свободи в філософсько-антропологічних концепціях XX століття (П.А. Бсрдяєв, Н. Фромм, М.Хайдеггер, А. Камю, М.К. Мамардашвілі, Б.А. Грушин). 47 5. Онтопсихологічна антропологія. Поняття свободи та сенсу життя як характеристичні риси людської свідомості та діяльності. 48 6. Сенс життя людини та цінності як його орієнтири. Класифікація цінностей як шлях пошуку сенсу життя. 49 7. Ціннісні виміри людського життя. Ціннісно-нормативна система особистості. 50 8. Ідея багатомірпості буття та її значення для розуміння структури внутрішнього духовного світу. 51 9. Об'єктивація продуктів духовного життя людини. Структура процесу об'єктивації, його основні етапи. Об'єктивні та суб'єктивні протидіючі тенденції його протікання 53 10. Духовність як психологічний феномен: структура і чинники розвитку. 54 КЛІНІЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ 56 1. Теорія інстинктів у психоаналізі і психоаналітична інтерпритація (3.Фрейд). 56 2. Теорія травматичного генезу неврозів у психоаналізі. 57 3. Психоаналітичне тлумачення конфліктного походження неврозів. 57 4. Теорія об’єктних відносин в психоаналізі (М.Малер. М.Кляйн, Д. Віннікот). 58 5. Его-психологія і концепція захисних механізмів (А.Фрейд, Х.Хартман). 59 6. Психологія самості як теоретична основа психоаналітичної психотерапії (Х.Кохут). 60 7. Психоаналіз, психодинамічна психотерапія, психоаналітична психотерапія: співвідношення понять та характеристика кожного з них. 60 8. Психоаналітична діагностика: добір пацієнтів для психоаналітичної психотерапії. 61 9. Психоаналітична ситуація і робочий альянс. 62 10. Основне правило психоаналізу. 62 11. Правило абстиненції в психоаналізі. 63 12. Опір і захисні механізми в психоалітичному процесі. 63 13. Перенесення і контрперенесення в психоаналітичній психотерапії. 64 14. Особливості перебігу неврозу перенесення в аналітичному процесі. 64 15. Завершення психоаналітичної терапії та підтримуюча психотерапія. 65 16. Психоаналітична терапія в дитячому та юнацькому віці. 65 17. Психоаналітична психотерапія некласичних неврозів, нарцистичних розладів, депресій. 66 18. Психоаналітична психотерапія при психотичних розладах. 67 19. Психоаналітична корекція подружніх дизгармоній. 68 20. Групова психоаналітична терапія. 68 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 69 1. Проблема депривації в спеціальній психології. Погляди 69 Л.С. Виготського на відхилення в розвитку дитини. 69 2. Причини відхилення в розвитку та їх характеристика. Співвідношення біологічного і соціального в дизонтогенезі. 69 3. Порушення в психічному розвитку і компенсаторні механізми. 70 4. Проблема руйнування психіки в спеціальній психології. 71 5. Структура порушеного розвитку і його властивості. Принципи і види класифікацій порушень в психічному розвитку. 71 6. Співвідношення діагностики і корекції в роботі спеціального психолога. 72 7. Механізми формування системних відхилень в психічному розвитку. 73 8. Компенсація, корекція, реабілітація, абілітація як категорії спеціальної психології. 73 9. Ендо - та екзогенні фактори виникнення відхилень у розвитку. 74 10. Механізми формування вторинних відхилень. 75 11. Модально-специфічні і модально-неспецифічні порушення. 75 12. Стисла характеристика окремих форм дизонтогенезу. 76 13. Характеристика загального психічного недорозвитку. 77 14. Структурно-рівнева організація компенсаторних процесів. 77 ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 79 1. Особливості психологічного консультування та відмінності від інших видів практичної психології. Умови результативності психологічного консультування. 79 2. Інтерв'ю, як основний метод психологічного консультування. Загальна характеристика п’ятикрокової моделі інтерв'ю. 80 3. Позиція психолога в консультуванні: конгруентність, позитивна оцінка, емпатійне сприймання клієнта. 80 4. Інтерпретація - як метод впливу в психологічному консультуванні. 81 5. Формулювання запитань, види запитань в психологічному інтерв'ю. 82 6. Рефлексивне та не рефлексивне слухання в психологічному інтерв'ю. 83 7. Оцінка ефективності психологічного консультування. Можливі помилки в інтерв'ю та шляхи їх профілактики. 84 8. Практика спілкування з клієнтом по закінченню консультації. 85 9. Запит клієнта, характеристика основних видів запитів клієнта на психологічне консультування. 85 10. Трансфер та опір в психологічному консультуванні. 86 11. Особливості проведення психологічної бесіди зі старшокласниками. 88 12. Психологічне консультування по проблемам міжособистісної взаємодії підлітків з батьками. 89 13. Психологічне консультування батьків дітей 3-х років. 90 14. Психологічне консультування батьків дітей 7-ми років. 91 15. Психологічне консультування особистості з проблем кризових періодів розвитку. 92 16. Психологічне консультування юнаків та дівчат. 93 17. Поняття консультативної взаємодії в психологічному консультуванні. 94 18. Особливості проведення консультативної бесіди з підлітками. 95 19. Індивідуальне консультування в ситуації життєвої кризи особистості. 95 20. Індивідуальне консультування з проблем соматичного здоров'я особистості. 96 ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 98 1. Психологія менеджменту як галузь знань, сфера практичної діяльності та навчальна дисципліна. 98 2. Специфіка управління в різних соціальних сферах (бізнес, виробництво, освіта, культура, наука тощо). 98 3. Основні принципи та форми взаємодії керівників організацій та практичних психологів при розв'язанні управлінських проблем. 98 4. Зміст та структура психологічної готовності керівників до управління. 99 5. Психологічний аналіз рольової поведінки працівників організацій. 100 6. Зміст та структура психологічного клімату в колективах організацій. 101 7. Феномени колективної взаємодії. Група як об'єкт управління і основа організації. 102 8. Психологічний аналіз комунікативних бар'єрів в організаціях. 103 9. Типи та причини виникнення конфліктів в організаціях. 104 10. Психологічні особливості формування управлінських стилів. 105

 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ шпора
  1. Структура та інфраструктура ринку. 4 2. Характеристика предмету мікроекономіки. 4 3. Кругооборот і оборот капіталу. 5 4. Суб'єкти економічних відносин на мікрорівні. 6 5. Економічна природа заробітної плати. 6 6. Методи мікроекономічного аналізу. 7 7. Сутність та функції грошей. 8 8. Попит і пропозиція як важливіші елементи ринку. Поняття попиту. 9 9. Податкова вартість та її форми. 9 10. Фактори які впливають на попит. 10 11. Соціально-економічна природа інфляції. 11 12. Поняття пропозиції. Закон пропозиції. 11 13. Робоча сила як специфічний товар. 12 14. Ринковий механізм збалансування попиту і пропозиції. 12 15. Власність в економічній системі суспільства. 13 16. Суть еластичності попиту. 13 17. Виробничі відносини в економічній системі. 14 18. Поняття загальної корисності та граничної корисності. 14 19. Продуктивні сили - основа економічного прогресу. 15 20. Рівновага споживача. 15 21. Сутність фінансів та їх функції. 16 22. Виробнича функція і максимізація випуску продукції. 17 23. Валовий національний продукт: структура та динаміка. 18 24. Ізокванта. Карта ізоквант. Роль ізоквант у прийнятті фірмою рішень виробничого характеру. 18 25. Сучасні глобальні проблеми та шляхи їх розв’язання. 19 26. Ізокоста. Поєднання ізокости та ізокванти. 20 27. Фактори економічного зростання. 20 28. Особливості динаміки середніх постійних і змінних витрат. 21 29. Роздержавлення і демонополізація економіки України за сучасних умов. 22 30. Методи обчислення ринкової ціни в залежності від попиту і пропозиції. 22 31. Сутність, функції та механізм дії закону вартості. 23 32. Основні макроекономічні показники та їх сутність. 24 33. Предмет політекономії. 24 34. Методи розрахунку валового національного продукту. 25 35. Методи політичної економії. 26 36. Сутність зайнятості та безробіття. 26 37. Національний дохід: визначення, джерела створення та динаміка. 27 38. Поняття обмеженості ресурсів та безмежності потреб. 27 39. Фіскальна політика: суть, інструменти та соціальне значення. 28 40. Зв’язок інфляції та безробіття. 29 41. Економічна роль монополій. 29 42. Суть циклічного характеру розвитку економіки. 30 43. Економічна роль монополій. 31 44. Суть циклічного характеру розвитку економіки 32 45. Поняття економічних законів суспільства та їх класифікація. 33 46. Роль держави в макроекономічному обігу. 34 47. Проблеми трансформування форм власності в перехідній економіці. 35 48. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. 36 49. Специфіка інтеграції України у світове господарство. 37 50. Сутність сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції. 37 51. Циклічність відтворення як загальна закономірність економічного розвитку. 38 52. Сутність цінових і нецінових факторів сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту. 39 53. Суть, типи і форми відтворення. 40 54. Поняття економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. Акціонерний капітал та його організаційні форми. 41 56. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. 43 57. Сутність товарного виробництва та закономірності його розвитку. 44 58. Формування державного бюджету; види бюджету; поняття дефіциту бюджету і державного боргу, їх види. 45 59. Фізичне і моральне зношування основного капіталу в умовах НТР. 46 60. Поняття номінальних та реальних макроекономічних показників. 47 61. Прибуток як головний мотив підприємницької діяльності. 48 62. Сутність економічного зростання і його типи. 48

 4. Питання до іспиту, білети менеджмент
  І. ВЛАДА ТА ЛІДИРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1. Поняття „повноваження”, „вплив” та „влада”. 4 2. Форми влади та впливу. 5 3. Ілюзія влади. 6 4. Поняття „лідирування”. 7 5. Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. 8 6. Поведінкові теорії лідирування. 9 7. Поняття „стиль керування” та континуум стилів керування”. 10 8. „Теорія Х” і „теорія Y” Д. Мак-Грегора. 11 9. Автократичне-демократичний континуум стилів керування. 12 10. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутона. 13 11. Ситуаційний підхід до лідирування. 14 12. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. 15 13. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. 16 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17 1. Управління груповими процесами та творчістю груп. 17 2. Природа та типи груп в організації. 18 3. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 19 4. Групова та міжгрупова динаміка. 20 5. Прийняття групового рішення. 21 6. Методи прийняття групових рішень. 22 7. Формування групи. 23 8. Постановка цілей. 24 9. Розподіл ролей. 25 10. Шляхи підвищення згуртованості груп. 26 11. Методи, що використовуються під час формування групи. 27 12. Процес комунікації. 28 13. Міжособові та організаційні комунікації. 29 14. Міжрівневі комунікації. 30 15. Комунікаційні мережі. 31 16. Управління комунікаційними процесами. 32 17. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. 33 18. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. 34 19. „Вікно Джохарі” та стратегії підвищення ефективності комунікації. 35 20. Причини та види конфліктів. 36 21. Структура конфлікту. 37 22. Закономірність динаміки конфлікту. 38 23. Стрес та його компоненти. 39 24. Фактори і джерела стресу. 40 25. Сутність поняття „організаційна культура”. 41 26. Чинники, що впливають на культуру організації. 42 Література 43

 5. Питання до іспиту з управління персоналу
  1. Умови праці в організації, їх роль в системі кадрового менеджменту. 2. Місце мотивації персоналу в системі кадрового менеджменту. 3.Поняття компенсації, її зв'язок із заробітною платою. Основні системи оплати праці в організації. Умови підвищення заробітної плати персоналу. 4. Преміювання персоналу: роль в системі кадрового менеджменту, порядок проведення, основні вимоги. 5. Сутність колективу, його вплив на трудову поведінку персоналу. 6. Основні характеристики колективу, їх вплив на управління ним. Соціометрія. 7. Основні ролі працівників в колективі, їх взаємодія. 8. Виробнича та соціальна поведінка персоналу, методи її прогнозування та впливу на неї. 9. Адаптація персоналу до роботи на нових посадах. Випробувальний термін. 10. Управління стресом в системі кадрового менеджменту. 11. Стадії життєвого циклу організації, та їх вплив на управлінські відносини в ній. Бюрократизація управління та засоби її зниження. 12. Організація ефективної комунікації та координації персоналу в організації. 13. Зовнішні джерела кадрового забезпечення. Посередники ринку праці в Україні, їх роль у кадровому забезпеченні організації. 14. Система підготовки кадрів в Україні: стан та перспективи розвитку. 15. Корпоративна культура в системі управління персоналом організації. 16. Порядок звільнення персоналу. Законодавчі вимоги щодо звільнення персоналу. 17. Внутрішні джерела кадрового забезпечення. Формування та використання кадрового резерву. 18. Ресурсне забезпечення управління персоналом. 19. Стиль керівництва, його роль в системі управління персоналом. Види стилів керівництва, їх недоліки та переваги. Зрілість персоналу, її вплив на вибір стилю керівництва. 20.Управління персоналом в системі мережевого маркетингу. 21. Особливості управління персоналом в системі державного управління. Законодавчі вимоги до держслужбовців.

 6. Питання до іспиту з курсу «Економічний аналіз»
  Теоретичні основи економічного аналізу. 1 Економічний аналіз як галузь економічної науки. 2.Основні етапи розвитку економічного аналізу. З Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 4.Господарська діяльність як предмет економічного аналізу 5 Основні категорії аналізу. Ресурси, фактори чинники,, резерви виробництва, їх класифікація. 6.Задачі економічного аналізу 7 Види та напрямки економічного аналізу. 8 Оперативний аналіз. 9. Перспективний аналіз. 10 Управлінський аналіз. 11. Фінансово-економічний аналіз 12.Порівняльний аналіз ІЗ. Функцюнально-вартісний аналіз. 14.Основні принципи економічного аналізу.. 15. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами 16 Метод економічного аналізу Класифікація методів. 17. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження 18.Елімінування як принцип розрахунку впливу факторів. Ланцюгові підстановки, прийоми абсолютних і відносних різниць. 19 Порівняння та його суть застосування в аналізі, прийом забезпечення порівнювальності даних. 20 Моделювання Види моделей та їх використання в аналізі 21 Балансові зіставлення і сальдовий прийом. 22.Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. 23.Використання табличного методу в аналізі 24.Економжо-математичні методи, які застосовуються в аналізі. 25.Соціологічні та Інші методи, які застосовуються в економічному аналізі 26.Інформаційна база економічного аналізу. 27.Види економічної Інформації та їх класифікація. 28.Перевірка достовірності інформації Перевірка за зовнішніми прикметами /по формі і по змісту/. 29 Організація економічного аналізу на підприємствах. 30. Планування, виконання і контроль аналітичних робіт 31.Суб'єкти і об'єкти аналізу 32. Основні етапи І послідовність проведення аналізу господарської діяльності Управлінський аналіз. 33.Значення і задачі аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах ринкових перетворень України 34. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. 35 Аналіз асортименту І структури випуску продукції Асортиментно-структурні зрушення, їх аналіз. 36.Аналіз якості продукції І робіт Аналіз сортності 37.Аналіз виробничого браку З8. АналІз комплектності І ритмічності виробництва 39 Аналіз обсягів І динаміки реалізації продукції і послуг. 40.Аналіз резервів росту виробництва і реалізації продукції. 41 .Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили. 42 Аналіз використання робочого часу 43Аналіз продуктивності праці. 44.Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних засобів. 45.Аналіз ефективності використання основних засобів. 46 Аналіз ефективності використання виробничих потужностей. 47.Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами 48.Аналіз показників використання сировини І матеріалів. 49.Аналіз матеріаломісткості продукції, значення показника і факторів його формування 50.Значення, задачі і Інформаційне забезпечення аналізу витрат на підприємстві. 51 .Аналіз собівартості продукції за статтями І елементами витрат 52.Аналіз матеріальних витрат в собівартості продукції 53.Аналіз витрат на заробітну плату І фонду оплати праці. 54.Аналіз витрат на обслуговування та управління виробництвом. 55. Аналіз витрат на 1грн товарної продукції. 56.Аналіз собівартості окремих виробів. Фінансовий аналіз. 57 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 58.Загальна схема формування фінансових результатів підприємства та їх аналізу. 59. Аналіз валового прибутку підприємства та факторів. які впливають на його зміну. 60.Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства. 61. Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності 62.Аналіз показників рентабельності. 63 Виявлення і підрахунок резервів зростання прибутку та рентабельності підприємства. 64 Значення І завдання фінансового аналізу в умовах ринкових відносин. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 65 Аналіз майна підприємства І джерел його покриття. 66. Анапі? ліквідності і платоспроможності 67. Аналіз фінансової стійкості. 68.Аналіз оборотності оборотних коштів 69. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. 70.Аналіз ділової активності підприємства

 7. Питання до іспиту Адаптивне фізичне виховання
  1. Предмет і зміст курсу " Адаптивне фізичне виховання ". 2. Основні поняття адаптивного фізичного виховання. 3. Розвиток адаптивного фізичного виховання в світі. 4. Історія становлення адаптивного фізичного виховання в Україні. 5. Зміст навчальної дисципліни " Адаптивне фізичне виховання ". 6. Мета та завдання " Адаптивне фізичне виховання ". 7. Соціальні принципи адаптивного фізичного виховання. 8. Загально-методичні принципи адаптивного фізичного виховання. 9. Спеціально-методичні принципи адаптивного фізичного виховання. 10. Засоби адаптивного фізичного виховання. 11. Методи навчання руховим діям в адаптивному фізичному вихованні. 12. Методи розвитку фізичних якостей в адаптивному фізичному вихованні. 13. Педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні. 14. Медичний контроль в адаптивному фізичному вихованні. 15. Самоконтроль в адаптивному фізичному вихованні. 16. Урочні форма організації занять в адаптивному фізичному вихованні. 17. Позаурочні форми організації занять в адаптивному фізичному вихованні. 18. Методи організації занять в адаптивному фізичному вихованні. 19. Вимоги до професійної підготовки викладача в адаптивному фізичному вихованні. 20. Зміст роботи викладача з адаптивного фізичного виховання. 21. Робота з волонтерами в адаптивному фізичному вихованні. 22. Педагогічне забезпечення занять в адаптивному фізичному вихованні. 23. Матеріально-технічне забезпечення занять з адаптивного фізичного виховання.. 24. Характеристика зорових функцій людини. 25. Особливості психічного та фізичного розвитку людини з порушеннями зору. 26. Засоби та методи АФВ при порушеннях зору. 27. Корекція і профілактика порушень зору. 28. Анатомо-фізіологічна характеристика порушень слуху. 29. Особливості психічного та фізичного розвитку людини з порушеннями слуху. 30. Методика занять фізичними вправами з глухими. 31. Анатомо-функціональні особливості при вродженому дефекті розвитку кінцівок людини та при станах після ампутації. 32 Засоби та методи занять АФВ при вродженому дефекті розвитку кінцівок людини та при станах після ампутації. 33. Методика занять фізичними вправами при вродженому дефекті розвитку кінцівок людини та при станах після ампутації. 34. Характеристика уражень спинного мозку. 35. Засоби та методи занять АФВ при ураженнях спинного мозку. 36. Методика занять фізичними вправами при ураженнях спинного мозку. 37. Поняття про ДЦП: епідеміологія, класифікація, етіологія. 38. Засоби та методи занять АФВ при ДЦП. 39. Методика занять фізичними вправами. АФВ при легких, середніх та тяжких формах ДЦП. 40. Медико - фізіологічна та психолого-педагогична характеристика осіб з відхиленням розумового розвитку. 41. Завдання та засоби адаптивного фізичного виховання осіб з відхиленням розумового розвитку. 42. Особливості методики адаптивного фізичного виховання осіб з відхиленням розумового розвитку. 43. Структура міжнародного паралімпійського руху. 44. Програма зимових та літніх паралімпійських ігор. 45. Паралімпійський спорт в Україні. 46. Структура міжнародного дефлімпійського руху. 47. Програма зимових та літніх дефлімпійських ігор. 48. Дефлімпійський спорт в Україні. 49. Структура міжнародного руху Спеціальних Олімпіад. 50. Програма зимових та літніх Спеціальних Олімпіад. 51. Спеціальні Олімпіади в Україні. 52. Завдання адаптивної фізичної рекреації. 53. Форми і методи організації занять з адаптивної фізичної рекреації. 54. Особливості сімейного виховання дітей з особливими потребами. 55. Методи і форми роботи з дітей з особливими потребами. 56. Участь батьків у розвитку рухової активності дітей з особливими потребами. 57.Завдання АФВ у Будинку дитини. 58. Організаційно-методичні особливості занять з АФВ у Будинку дитини.

 8. Питання до іспиту з курсу “Основи права”
  Шпора з основ права

 9. Питання до іспиту Формування мовленнєвої компетенції дошкільника
  1. Мета та зміст розвитку мовлення дошкільника 3 2. Завдання розвитку мовлення дітей дошкільного віку, їх відображення в Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 3 3. Мовленнєва компетенція, її складові. 5 4. Державний стандарт мовленнєвого розвитку дошкільника. 6 5. Загальні методичні принципи навчання мови дітей дошкільного віку. 7 6. Часткові методичні принципи навчання мови дошкільників. 8 7. Методи роботи з виховання звукової культури мовлення дітей. 9 8. Методи роботи з формування граматичної правильності мовлення дітей дошкільного віку. 10 9. Методи роботи з розвитку словника дітей дошкільного віку. 11 10. Методи роботи з розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку. 12 11. Мовленнєва діяльність дітей, її види. Особливості мовленнєвої діяльності дошкільників. 13 12. Форми роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Особливості їх планування за програмами «Дитина», «Малятко» 14 13. Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей в контексті Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 15 14. Планування вихователем роботи з формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; вимоги до планування робити з розвитку мовлення. 16 15. Поняття «методична робота», завдання методичної роботи в ДНЗ. 17 16. Зміст методичної роботи в ДНЗ. 18 17. Принципи методичної роботи, оцінка її результативності. 19 18. Нормативно-правове регулювання методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника. 20 19. Ділова документація вихователя-методиста, відображення в ній методичної роботи з питань мовленнєвого розвитку дітей в ДНЗ. 21 20. Оснащення методичного кабінету для забезпечення процесу мовленнєвого розвитку дошкільника. Відображення проблеми в нормативних документах. 22 Література 24

 10. Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)
  1. Предмет та об'єкт психології 3 2. Предмет та об’єкт педагогіки 3 3. Основні категорії психології і педагогіки 3 4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4 5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4 6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5 7. Основні методи психологічної науки 5 8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6 9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6 10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6 11. Поняття особистості та її структура 7 12. Поняття і структура особистості юриста 7 13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8 14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8 15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8 16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9 17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9 18. Поняття та основні властивості відчуття 10 19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10 20. Пам'ять: основні види і характеристики 11 21. Поняття, операції та характеристики мислення 11 22. Поняття та властивості уваги 12 23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12 24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13 25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13 26. Види та основні етапи вольових дій 14 27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14 28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15 29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15 30. Види, засоби та форми спілкування 16 31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16 32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18 34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18 35. Система принципів навчання 18 36. Форми навчання, їх характеристика 19 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19 38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20 41. Принципи виховання 21 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22 43. Характеристика методів виховання 22 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23 46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24 47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24 48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 11. Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети
  Фінансовий менеджмент 1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей. 2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час? 3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління. 4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства, 6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій? 7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі? 8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів. 9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії. 10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства. 11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій. 12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові. 13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів. 14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями. 15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів. 16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями. 17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його. 18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів? 19. Що включає управління портфелем цінних паперів? 20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства. 21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом? 22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення? 23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів. 24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування. 26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах. 27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами. 28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація". 29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів? 30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу. 31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту. 32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)? 33. У чому сутність операційного лівериджу? 34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства? 35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається? 36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання. 37. Що включає стратегічне фінансове планування? 38. Назвіть форми фінансових інвестицій. 39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства? 40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів? 41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів? 42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства. 43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства. 44. У чому сутність комбінованого лівериджу? 45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік. 46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти? 47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами. 48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством. 49. Яка організація фінансового менеджменту? 50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу. 51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу? 52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою. 53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом? 54. Як оцінюється вартість капіталу? 55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання". 56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання. 57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику. 58. Що включає контроль бюджетів? 59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів. 60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох. 62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації. 63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій? 64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства. 65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві? 66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту. 67. Які основні принципи поточного фінансового планування? 68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику. 69. У чому сутність простого дисконтування? 70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства. 72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій. 73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу. 74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу? 75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві? 76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. 77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства. 78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві. 79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік. 80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків. 81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією? 82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства. 83. У чому сутність політики управління власним капіталом. 84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства. 85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування. 86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками. 87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами. 88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації. 89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства. 90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

 12. Питання до державного іспиту Цивільне право білети шпора
  1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 4 2. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин 4 3. Функції цивільного права 5 4. Загальні засади цивільного законодавства (принципи) 6 5. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб 7 6. Види юридичних осіб в залежності від порядку їх створення 9 7. Поняття цивільних правовідносин 10 8. Види цивільних правовідносин 11 9. Цивільна правоздатність фізичної особи 12 10. Ім’я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану 13 11. Цивільна дієздатність фізичної особи 14 12. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 15 13. Умови, порядок і правові наслідки визнання особи недієздатною 16 14. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім 17 15. Умови, порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлим 18 16. Поняття, ознаки і види юридичних осіб, її правоздатність і дієздатність 20 17. Припинення юридичних осіб 21 18. Філії та представництва юридичних осіб 22 19. Поняття об’єктів цивільних прав та їх види 22 20. Речі як об’єкт цивільних прав. Класифікація речей, її правове значення 23 21. Поняття та види правочинів 25 22. Форма правочину. Способи волевиявлення 27 23. Поняття недійсності правочину і правові наслідки недійсності правочину 28 24. Правові наслідки визнання правочинів недійсними 29 25. Правові наслідки недодержання простої письмової і нотаріальної форми правочину 31 26. Поняття і види представництва 32 27. Поняття і види строків позовної давності. Значення позовної давності 33 28. Початок перебігу строків позовної давності 34 29. Зупинення перебігу строків позовної давності 34 30. Перерив строку позовної давності 35 31. Віндикація майна від добросовісного набувача 36 32. Поняття особистих немайнових прав. Види цих прав 37 33. Поняття і ознаки юридичної особи, її правоздатність і дієздатність 37 34. Зміст і суб’єкти права власності 38 35. Форми та види права власності в Україні 39 36. Підстави набуття права власності 40 37. Поняття договору пожертви і його відмінність від договору дарування 42 38. Захист права власності. Поняття і способи 43 39. Речово-правові способи захисту права власності 44 40. Віндикаційний позов. Умови, необхідні для віндикації майна 45 41. Негаторний позов 46 42. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману, насильства 47 43. Поняття зобов’язання, його елементи 49 44. Підстави виникнення зобов’язань 50 45. Поняття та види договору 51 46. Укладення договору. Стадії. Форма договору 53 47. Поняття і принципи виконання зобов’язань 56 48. Зобов’язально-правові способи захисту права власності 56 49. Місце і строк виконання зобов’язання 57 50. Способи забезпечення виконання зобов’язання 58 51. Неустойка. Види неустойок 59 52. Поняття, види і функції цивільно-правової відповідальності 61 53. Поняття вини в цивільному праві. Форми вини 62 54. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 63 55. Набувальна давність 64 56. Поняття договору купівлі-продажу і його відмінність від договору поставки 65 57. Поняття та ознаки договору найму (оренди) 66 58. Договір ренти 68 59. Договір лізингу 70 60. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 72 61. Поняття і види недоговірних зобов’язань, які виникають із правомірних дій 74 62. Поняття договору перевезення і його юридична характеристика 75 63. Договір перевезення вантажів. Перевізні документи 76 64. Поняття договору страхування. Сторони. Предмет. Види 78 65. Поняття договору позики 79 66. Договір комерційної концесії 79 67. Поняття договору факторингу. Сторони. Предмет 81 68. Поняття і види зобов’язань про надання послуг. Відмінність цих зобов’язань від зобов’язань про виконання робіт 82 69. Сторони, предмет і форми договору доручення 83 70. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення 84 71. Поняття договору комісії і його відмінність від договору доручення 85 72. Поняття зобов’язань про збереження майна і їх види 87 73. Договір позички як різновид договору найму 88 74. Договір про спільну діяльність. Просте товариство 89 75. Відшкодування шкоди в галузі адміністративного управління та у сфері нормотворчої діяльності 90 76. Поняття і види недоговірних зобов’язань, що виникають із правомірних дій і деліктів 91 77. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 92 78. Поняття та види права спільної власності 93 79. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 94 80. Зобов’язання, що виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави 95 81. Поняття і значення спадкового права 96 82. Спадкування за законом 97 83. Спадкування за заповітом 98 84. Поняття та система деліктів за ЦК України 99 85. Право зворотної вимоги до винної особи 100 86. Різновиди договорів, за якими майно передається у власність 101 87. Поняття спадкування. Суб’єкти спадкових правовідносин 102 88. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 103 89. Право на обов’язкову частку у спадщині 104 90. Поняття права інтелектуальної власності і основні його інститути 104

 13. Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети
  1. Поняття ринку фінансових послуг та його загальна структура. 2. Функції ринку фінансових послуг. 3. Характеристика інструментів ринку фінансових послуг. 4. Склад суб'єктів ринку фінансових послуг. 5. Споживачі та оференти фінансових послуг. 6. Фінансові посередники та їх значення для підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг. 7. Посередницькі послуги на фінансовому ринку. 8. Система інфраструктури ринку фінансових послуг. 9. Платіжно-розрахункові операції на грошовому ринку. 10. Депозитні та ощадні операції комерційних банків. 11. Комерційні векселі та можливості їх використання в фінансово-господарській діяльності підприємства. 12. Операції з векселями. 13. Банківський кредит та його види. 14. Оцінка умов надання кредиту різними банками. 15. Факторингові угоди та їх види. 16. Критерії економічної оцінки факторингових послуг. 17. Поняття, види та економічне значення лізингу. 18. Оцінка ефективності лізингових послуг. 19. Кредитування через емісію боргових цінних паперів. 20. Вексельне кредитування. 21. Використання векселів в експортно-імпортних операціях. 22. Форфейтингові послуги. 23. Визначення конверсійних валютних операцій та їх класифікація. 24. Конверсійні валютні операції спот. 25. Розрахунок форвардного валютного курсу. 26. Форвардні операції аутрайт. 27. Валютні свопи. Оцінка ефективності операцій своп. 28. Операції процентного арбітражу на валютному ринку. 29. Валютні ф'ючерсні контракти. 30. Операції з валютними опціонами. 31. Міжнародні розрахунки. 32. Види страхових послуг для юридичних та фізичних осіб. 33. Ціна страхової послуги. 34. Структура страхової премії і загальні підходи до її розрахунку. 35. Особливості розрахунку страхових тарифів по страхуванню життя. 36. Розрахунок страхових тарифів по ризиковим видам страхування. 37. Маркетингова діяльність страховика на ринку страхових послуг. 38. Реалізація страхових послуг. 39. Оцінка доцільності страхування. 40. Критерії вибору страховика в процесі страхування. 41. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку. 42. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами. 43. Довірче управління портфелем цінних паперів. 44. Послуги розрахунково-клірингових організацій на фондовому ринку. 45. Операції спільного інвестування в цінні папери. Інвестиційні фонди та компанії. 46. Реєстраційні послуги на фондовому ринку. 47. Депозитарні послуги на фондовому ринку. 48. Клірингові послуги на фондовому ринку. 49. Класифікація операцій на фондовому ринку. 50. Операції з опціонами на фондовому ринку. 51. Операції з ф'ючерсними та форвардними контрактами на фондовому ринку. 52. Основні задачі державного регулювання ринку фінансових послуг. 53. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 54. Регулювання діяльності емітентів цінних паперів на фондовому ринку. 55. Обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 56. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами. 57. Нормативи здійснення операцій комерційними банками. 58. Державне регулювання послуг страхових компаній. 59. Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструктури фінансового ринку

 14. Питання до іспиту з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини
  1. Особливості праці як об'єкта дослідження й вивчення дисципліни 2. Праця як основа розвитку суспільства і фактор виробництва. 3. Соціально-економічна категорія «ринок праці». 4. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. 5. Елементи ринку праці. 6. Механізм функціонування сучасного ринку праці. 7. Сегментація ринку праці за різними ознаками. 8. Інфраструктура ринку праці. 9. Населення як суб'єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. 10. Відтворення населення, його природний і механічний рух. І Г. Структура і розміщення населення України. 12. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. 13. Стан і структура трудових ресурсів. 14. Джерела поповнення трудових ресурсів. 15.Баланс трудових ресурсів. 16. Розширене відтворення населення. 17. Формування робочої сили. 18. Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. 19. Показники використання трудових ресурсів. 20. Умови і чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів суспільства. 21. Поняття, види та форми зайнятості населення. 22. Державне регулювання зайнятості населення. 23. Види безробіття. 24. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. 25. Поняття продуктивності і продуктивності праці. 26. Управління продуктивністю праці. 27. Методи вимірювання продуктивності праці. 28. Класифікація факторів продуктивності праці. 29. Резерви зростання продуктивності праці, їх класифікація. 30. Вартість робочої сили та її формування. 31. Види доходів, диференціація доходів. 32. Номінальна і реальна заробітна плата, реальні доходи. 33. Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення. 34. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати. 35. Структура заробітної плати. 36. Форми і системи оплати праці. 37. Тарифна система оплати праці. 38. Безтарифні моделі організації оплати праці на підприємстві. 39. Система преміювання працівників підприємства. 40. Доплати та надбавки до заробітної плати. 41. Участь у прибутках працівників підприємств: зарубіжний досвід і вітчизняні перспективи застосування. 42. Визначення соціального партнерства. Суб'єкти соціального партнерства. 43. Участь профспілок у регулюванні трудових відносин. 44 Персонал організації як об'єкт управління, його склад і структура. 45.. Мета, завдання і функції управління персоналом. 46. Ефективність управління персоналом. 47. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. 48. Сутність і зміст нормування праці. 49. Робочий час, його склад і структура. 50.Методи вивчення змісту праці і затрат робочого часу. 51. Види норм та нормативів праці. 52. Поняття організації праці. 53. Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв'язок. 54. Поняття робочого місця. Класифікація робочих місць. 55. Умови праці. 56. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх визначення для здоров'я і працездатності людей. 57. Сутність соціально-трудових відносин. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин. 58. Формування системи соціально-трудових відносин в умовах переходу до ринкової економіки. 59. Регулювання й удосконалювання соціально-трудових Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. 60. Система трудових показників у сфері праці.

 15. Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети
  1. Фінансова криза на підприємстві та її фактори 5 2. Поняття, фази і види фінансової кризи на підприємстві 5 3. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства 6 4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства 7 5. Класична модель фінансової санації 7 6. Стратегія санації 8 7. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення санації підприємств 9 8. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової санації державних підприємств 10 9. Санація підприємства в судовому порядку 10 10. Зміст та теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємством 11 11. Поняття оперативного санаційного контролінгу, сутність, необхідність та основні завдання 12 12. Поняття системи раннього попередження та реагування 13 13. Дискримінантний аналіз та методи прогнозування банкрутства підприємств 14 14. Характеристика методів контролінгу 15 15. Опитування як метод санаційного контролінгу 16 16. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу 16 17. СОФТ-аналіз як метод санаційного контролінгу 17 18. Портфельний аналіз як метод санаційного контролінгу 17 19. Вартісний аналіз як метод санаційного контролінгу 18 20. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного контролінгу 18 21. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Нуль-базис-бюджетування 19 22. ABC(XYZ) - аналіз як метод санаційного контролінгу 20 23. Бенчмаркінг як метод санаційного контролінгу 21 24. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації 22 25. Поняття та основні принципи аудиту, особливості та замовники санаційного аудиту 23 26. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного аудиту 23 27. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 24 28. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства 25 29. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту 25 30. Опитування як метод санаційного аудиту 26 31. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного аудиту 26 32. СОФТ-аналіз як метод санаційного аудиту. Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві 27 33. Портфельний аналіз як метод санаційного аудиту 28 34. Вартісний аналіз як метод санаційного аудиту 28 35. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного аудиту 29 З6.Бюджетування як метод санаційного аудиту. Нуль-базис бюджетування 29 37. ABC(XYZ) — аналіз як метод санаційного аудиту 30 38. Бенчмаркінг як метод санаційного аудиту 31 39. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту 32 40. Система показників, що використовується при проведенні санаційного аудиту 33 41. Поняття та етапи проведення аудиту фінансової сфери 33 42. Методика оцінки фінансового стану еплатоспроможного підприємства 33 43. Аналіз динаміки та структури валюти балансу 34 44. Аудит власного капіталу 35 45. Оцінка ринкової активності AT 35 46. Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості 36 47. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності 36 48. Аналіз дебіторської заборгованості 38 49. Аудит реальних та фінансових інвестицій 38 50. Аналіз Cash-flow 39 51. Аналіз прибутковості підприємства 39 52. Оцінка ділової активності підприємства 40 53. Аналіз виробничо-господарської діяльності як елемент санаційного аудиту 40 54. Оцінка становища підприємства на ринку факторів виробництва та па ринку збуту готової продукції 42 55. Складання та зміст акту аудиторської перевірки 42 56. Оцінка ефективності та наслідки санації підприємства 44 57. Економічний зміст та завдання санації балансу 44 58. Санаційний прибуток та його складові частини 44 59. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємств. Мотиви 45 60. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 46 61. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства 47 62. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст 47 63. Форми участі власників у санації підприємства 48 64. Фінансові джерела збільшення статутного фонду у разі санації. Мотиви 49 65. Двоступінчата санація 50 66. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств 50 67. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника 50 68. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства 51 69. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 52 70. Поняття і форми реструктуризації залежно від характеру застосовуваних заходів 53 71. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації 54 72. Законодавчі передумови і вимоги при реорганізації 54 73. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на укрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення 55 74. Реорганізація злиттям та приєднанням. Принципова різниця. Реорганізація поглинанням 56 7 5. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на розукрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на розукрупнення 57 7 6. Реорганізація поділом та виокремленням. Принципова різниця. Реорганізація перетворенням. 58 77. Передавальний та розподільний баланси 59 78. Продаж в процедурі санації частини майна боржника 60 79. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 60 80. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств 61 81. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі 62 82. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання 63 83. Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна підприємства 64 84. Методи оцінки вартості майна підприємства 64 85. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 65 86. Арбітражне врегулювання господарських спорів 66 87. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство 67 88. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 68 89. Поняття банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 68 90. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 69 91. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 69 92. Зміст і функції Закону "Про банкрутство". Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство в Україні 71 93. Підготовче засідання Арбітражного суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів 71 94. Порядок оголошення підприємства банкрутом 72 95. Учасники провадження у справі про банкрутство 72 96. Функції та повноваження розпорядника майна в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 73 97. Функції та повноваження керуючого санацією в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 75 98. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 99. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 100. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство 77 101. Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого санацією боржника 78 102. Порядок проведення санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 79 103. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 80 104. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси. Продаж майна банкрута 80 105. Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній процедурі 81 106. Ліквідаційний баланс. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу 82 107. Порядок складання, затвердження та зміст звіту ліквідатора 83 108. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання) 84 109. Порядок списання і розстрочення податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство 85 110. Особливості санації та банкрутства державних підприємств 86 111. Особливості санації та банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств 88 112. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 89 113. Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства 90 114. Особливості санації банкрутства страховиків 91 115. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 92 116. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 93 117. Фінансова санація, банкрутство та ліквідація комерційного банку 94 118. Функції та повноваження державного органу з питань санації та банкрутства 94

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua