Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Практична робота з психодіагностики (ID:23489)
| Размер: 53 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
Содержание1. Запит клієнтки 3
2. Організація дослідження 3
3. Обґрунтування методик 4
4. Результати дослідження 8
5. Загальний висновок 13
Література 14

Литература1. Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. – С.80-84. 2. Исследование тревожности (Ч.Д.Спилбергер, адаптация Ю.Л.Ханин) / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. – С.124-126. 3. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 239 с. 4. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. О.А. Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 514 с. 5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «Бахрах», 1998. – 285 с. 6. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 351 с. 7. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб: Речь, 2002. – 480 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практична робота з психодіагностики. Анкета претендента при прийомі на роботу
  1. Конструкт 3 2. Цілі 4 3. Анкета претендента при прийомі на роботу 4 4. Характеристики анкети 6 5. Обґрунтування обраного методу та методика проведення анкети 8 Література 11

 2. Основні методи психодіагностики
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Історія, розвиток та предмет психодіагностики 5 1.1. Виникнення психодіагностики та її розвиток 5 1.2. Психодіагностика як наука. Предмет і завдання 6 Розділ 2. Характеристика методів психодіагностики 8 2.1. Загальна класифікація психодіагностичних методів 8 2.2. Характеристики методів психодіагностики 10 2.3. Тести і тестування. Вимоги до тестів 13 2.4. Вимоги до психодіагностичних методик 17 Розділ 3. Методики психодіагностики при вивчені комп’ютерної психодіагностики та діагностики здібностей 20 3.1. Важливість методів психодіагностики в галузі комп’ютерної психодіагностики 20 3.2. Психодіагностичні методи у психодіагностиці здібностей 34 Висновок 46 Список використаної літератури 49 Метою курсовоє роботи є дослідження основних методів психологічної діагности та простеження їх застосування в психодіагностиці здібностей та комп’ютерній психодіагностики. Предмет дослідження – методи психодіагностики. Об’єкт дослідження є застосування методів психологічної діагностики. Відповідно до визначеної мети ставимо ряд наступних завдань дослідження: 1. Опрацювати теоретичну література та коротко вказазати предмет та історію розвитку психологічної діагностики. 2. Надати характеристику та класифікацію психодіагностичних методів. 3. Вивчити вимоги до психодіагностичних методик. 4. Дати характеристику тестам та тестування взагалі. 5. Простежити використання методик при практичному застосуванні. Курсова робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів та одного практичного, висновків. Завершує курсову роботу список літератури, застосований в ході дослідження обраної теми.

 3. Основні етапи розвитку психодіагностики в ХХ ст.
  Основні етапи розвитку психодіагностики в ХХ ст. Список використаних джерел

 4. Проблема психодіагностики сімейних відносин (імперична частина)
  Вступ 4 1. Методика та організація дослідження 8 2. Описання діагностичних методик дослідження 9 3. Аналіз результатів дослідження 11 4. Інтерпретація отриманих результатів 26 5. Психокорекційні засоби покращення сімейних взаємостосунків 27 6. Соціально-психологічний тренінг як засіб попередження конфліктів 29 Висновки 34 Список використаних джерел 37 Додатки 38-46 Мета дослідження – вивчення сімейних відносин та причин конфліктів в сім'ях на етапі стабілізації. Гіпотези: 1. Недолік взаєморозуміння є однією з причин сімейних конфліктів на етапі стабілізації. 2. Недостатня обізнаність один про одного приводить до сімейних конфліктів. 3. Різні погляди і стереотипи поведінки є важливими у виникненні конфліктів, а також уявлення подружжя про значущість в сімейному житті сексуальних відносин, моральної і емоційної підтримки і т.д. Вибірка досліджуваних – 20 пар досліджуваних сімей на етапі стабілізації

 5. Особливості психодіагностики між батьками і дітьми (емпірична частина)
  ВСТУП 3 1.Методологія проведення дослідження 5 2. Діагностичні методики дослідження 6 3. Аналіз ставлення батьків до різних сторін сімейного життя за методикою Е.Шеффера та Р.Белла 12 4. Аналіз батьківського ставлення щодо виховання дітей та спілкування з ними за методикою Методика Я.Варга та В.Століна 15 5. Аналіз схильності особистості до конфліктної ситуації за методикою К.Томаса 20 6. Аналіз міжособистісних відносин дитини та її сприйняття внутрішньосімейних стосунків за методикою Рене Жиля 21 7. Аналіз дослідження особистості дитини за проективною методикою “Будинок – Дерево – Людина” 26 8. Інтерпретація результатів проведеного дослідження 31 ВИСНОВОК 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 35-38 Мета дослідження полягає у вивченні психологічних особливостей сімей, зокрема ставлення батьків щодо виховання дітей та різних сторін сімейного життя, визначення схильності особистості до конфліктної ситуації, окреме дослідження особистості дитини та її ставлення внутрішньо сімейних стосунків.

 6. Основні проблеми психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини
  ВСТУП 4 І. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 8 1.1. Теорія психокорекції та основні етапи її виникнення 8 1.2. Методи психокорекції та їх класифікація 12 1.3. Аналіз сучасних методик психокорекції 21 ІІ. НЕВРОПАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 31 2.1. Невротичні порушення депресивного типу 31 2.2. Системні психоневрологічні розлади в дітей середнього шкільного віку 40 2.3. Приклади виникнення невротичних порушень в дітей середнього шкільного віку 50 III. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 60 3.1. Вибір та обґрунтування методики для проведення експерименту 60 3.2. Проведення експерименту за методикою символдрами 76 3.3. Обробка результатів експерименту 79 ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКАНАЛЕННЯ 84 V. ВИСНОВКИ ЩОДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 89 ВИСНОВОК 90 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 98-99 Мета дипломної роботи докладно розглянути проблеми розвитку та застосування психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини в країні, та на практичному прикладі показати можливості впливу методів психокорекції на виправлення психологічних проблем дорослих та дітей. Об'єктом дослідження дипломної роботи є діти від 7 до 16 років з порушеннями емоційної сфери. Предметом дослідження є основні методи та методики психокорекції та психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. Теоретична гіпотеза: правильно обрана методика психодіагностики впливає на позитивний результат психокорекції, правильно обраний метод психокорекції застава гарного результату. Емпірична гіпотеза: для психодіагностики й психокорекції дітей з відхиленнями в емоціональній сфері в певній віковій групі й при певних часто розповсюджених діагнозах, найбільше ефективно використовувати метод символдрами. Джерельна база дипломної роботи складається переважно з вітчизняних джерел для більш детального розкриття розвитку психокорекції та психодіагностики саме в нашій медицині. Структурно робота складається зі вступу, п’яти розділів з підпунктами, висновків, використаної літератури та додатків. В першому розділі дипломної роботи розглядають теоретичні питання розвитку та функціонування методів та методик психокорекції і психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. В другому розділі приводяться практичні приклади та їх теоретичне обґрунтування щодо виникнення невропатичних розладів у дітей середнього шкільного віку. В третьому розділі наводиться практичний експеримент по психологічній коректиці дітей за допомогою методики символдрами. В четвертому розділі розглянуті основні рекомендації щодо застосування методики та проведення психокорекційної бесіди. В п’ятому розділі підводяться висновки методів дослідження емоційної сфери дитини. Теоретичне значення дипломної роботи полягає в тому, що його результати поглиблюють розуміння сучасних тенденцій розвитку психокорекції в нашій країні; розширюють досвід осмислення теорії й практики інноваційних типів психодіагностики й психокорекції в медицині. Практичне значення дипломної роботи визначається можливістю використання отриманих у результаті проведеного експериментального дослідження даних для якісної оцінки будь-якої вікової категорії дітей, а також застосування даного матеріалу студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть бути включені в курси лекцій по віковій і медичній психології.

 7. Особливості сучасної психодіагностики та її можливості щодо вирішення психологічних проблем людини
  Вступ 2 1. Особливості сучасної психодіагностики як наукового знання. 3 2. Можливості психодіагностики при застосуванні різних методик дослідження. 7 3. Психодіагностика як практична діяльність. 16 4. Комп’ютерна психодіагностика. 20 Висновки 23 Література 24

 8. Контрольна робота управління фінансовою санацією (практична робота, на прикладі банку)
  Вступ 3 Актуальність теми 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Ідентифікаційні дані та напрями діяльності 5 1.2. Cтруктура управління підприємством 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ «НАДРА» 16 2.1. Аналіз фінансової стійкості 16 2.2. Аналіз ділової активності підприємства 18 2.3. Аналіз ліквідності 20 2.4. Аналіз ефективності управління 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додаток 1 27 Додаток 2 29

 9. Контрольна робота з економічного аналізу (практична робота)
  1. Попередня перевірка звітності 3 2. Аналіз рентабельності 4 3. Аналіз валового прибутку 5 4. Аналіз чистого прибутку 6 5. Аналіз виручки від реалізації 7 6. Аналіз використання трудових ресурсів 8 7. Аналіз використання обладнання 9 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів 11 9. Узагальнення результатів аналізу резерву випуску продукції 12 10. Аналіз витрат на виробництво 13 11. Аналіз постійних і перемінних витрат 15 12. Аналіз грошових потоків 15 13. Аналіз фінансового стану підприємств 18 14. Аналіз фінансової стійкості підприємства 19 Висновки 21 Література 22

 10. Контрольна робота менеджмент (практична робота)
  1. Розробити організаційну структуру управління підприємством 3 2. Описати організаційну структурну схему управління 7 3. Раціоналізація організаційної структури 11 Висновки 18 Література 20 Підприємство – розробник, виробник вантажних і промислових вагонів.

 11. Контрольна робота маркетинг, практична робота
  1. Проведення аналізу факторів мікро- та маркетингового середовища фармацевтичного підприємства ВАТ «Назва» на вітчизняному ринку 3 2. Визначення цілей маркетингового дослідження 13 3. Аналіз джерел вторинної інформації 14 4. Опис методичного збору первинної інформації та визначення границь дослідження 16 5. Розробка анкети для проведення опитування респондентів 18 Висновки 20 Література 21

 12. Контрольна робота менеджмент (практична робота)
  Зміст Вступна частина. 3 Внутрішні змінні організації. 3 Зовнішнє середовище організації. 5 Організаційна структура управління. 12 Аналіз планування. 14 Керування контролюванням. 15 Мотивація роботи працівників. 17 Комунікаційні процеси. 18 Література. 32 Робота практична на прикладі ЗАТ «Завод Коксоремонт» - це підприємство з виробництва металевих конструкцій для коксохімічних заводов

 13. Практична робота з менеджменту
  зміст ЗАДАННЯ 1. 3 ДОХОДИ – ВИТРАТИ = ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 10 ЗАВДАННЯ №2 12 1. НАВЕСТИ І ПРОКОМЕНТУВАТИ ШТАТНИЙ РОЗПИС СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ. ВКЛЮЧИТИ ДО ЗВІТУ "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ПЕРСОНАЛУ" ТА (ЯКЩО ТАКА Є), ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ КЕРІВНИКА СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ АБО МЕНЕДЖЕРА (ІНСПЕКТОРА) З КАДРОВОЇ РОБОТИ. 12 2. ОПИСАТИ, ЯКИМИ МЕТОДАМИ, ЗАСОБАМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ВКЛЮЧИТИ ДО ЗВІТУ ФАКТИЧНИЙ БАЛАНС ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА МИНУЛИЙ ЗВІТНИЙ РІК. 14 3. ВИВЧИТИ, ЯК В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, ЧИ Є КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, КОЛИ ВІН УКЛАДЕНИЙ, ЯК ВІН ВИКОНУЄТЬСЯ. НАВЕСТИ СТРУКТУРУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. З’ЯСУВАТИ, ЩО ВІДОМО ПРАЦІВНИКАМ ПРО ГЕНЕРАЛЬНУ УГОДУ, ПРО УГОДИ НА РІВНІ ГАЛУЗІ ТА РЕГІОНУ. 18 4. РОЗРОБИТИ КАР’ЄРОГРАМУ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРАЦІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ. 24 КАР’ЄРОГРАМА 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 14. Практична робота з обліку
  Практична робота № 1 Тема: Облік доходів та фінансових результатів діяльності підприємства Мета: вивчення порядку формування та обліку доходів за видами діяльності та формування фінансових результатів. Заповнення Звіту про фінансові результати. Матеріальне забезпечення: 1. Журнал реєстрації господарських операцій за різними видами діяльності (табл.1). 2. Таблиця для розрахунку собівартості реалізованої продукції (табл.2). 3. Таблиця для розрахунку податку на прибуток за даними фінансового обліку (табл.3) 4. Таблиця визначення податку на прибуток до сплати в бюджет (табл.4) 5. Таблиця для визначення фінансового результату (табл.5). 6. Журнал № 6. Завдання та методичні вказівки: 1. На підставі наведених даних у таблицях 1 відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. 2. У таблиці 2 розрахувати собівартість реалізованої продукції записати відповідні суми до журналу господарських операцій. 3. У таблиці 3 зробити розрахунок податку на прибуток за даними фінансового обліку. 4. У таблиці 4, використовуючи відповідні суми з таблиці 3, зробити розрахунок податку на прибуток до сплати в бюджет за двома варіантами. Записати відповідні суми до журналу господарських операцій 5. У таблиці 5 зробити розрахунок фінансового результату діяльності підприємства. Зробити відповідні записи у журналі господарських операцій. 6. Зробити відповідні бухгалтерські записи у журналі № 6. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій № Зміст операції Документ Сума Дт Кт 1 Реалізовано підприємству “Приват” готову продукцію (з ПДВ): - жіночі костюми - чоловічі костюми - податкові зобов’язання (визначити) 3216 5840 2 Надано послуги фізичним особам з ремонту одягу (за касовим методом), оплата в касу підприємства: - податкові зобов’язання (визначити) 400 3 Нарахована сума відшкодування нестачі винною особою - податкові зобов’язання (визначити) 240 4 Одержано на рахунок в банку від боржника пеня за прострочку поставки товарів згідно заключеного договору 120 5 Безоплатно одержані матеріали 140 6 Одержано на рахунок в банку страховку у зв’язку з пожежею 3800 7 Оприбутковано на склад дерев’яні відходи від ліквідації столу 3,60 8 Реалізовано магазину "Еліт" жіночий костюм - податкові зобов’язання 384 9 Оприбутковано на склад лишки паперу виявленої при інвентаризації 24 10 Реалізовано за готівку, що надійшла в касу підприємства, приватному підприємцю Макаренко О.М. готову продукцію - податкові зобов’язання (визначити) 276 11 Списано на фінансові результати доходи від: - реалізації готової продукції (р.1, 8, 10) - надання послуг з ремонту одягу - відшкодування нестач - одержаної пені - безоплатно одержаних активів - одержаної страховки - оприбуткованих відходів - оприбуткованих лишків паперу 12 Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (на підставі даних таблиці 2) 13 Списано на фінансові результати собівартість послуг ремонту 1712 14 Списано на фінансові результати вартість нестачі виробничих запасів 100 15 Списано на фінансові результати: - адміністративні витрати - витрати на збут 3216 2477 16 Нараховано податок на прибуток (табл.3, 4 варіант 1) 17 Списано витрати з податку на прибуток на фінансові результати 18 Визначено фінансовий результат (за даними таблиці 5) Задача 1. Згідно з наведеними даними заповнити Звіт про фінансові результати. Підприємство ТзОВ « Асторія» займається виробничою діяльністю. За звітний період по підприємству є такі данні ( тис.грн.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Заробітна плата робітників основного виробництва Заробітна плата адміністративного персоналу Заробітна плата персоналу управління цехами Нарахування на заробітну плату здійснено згідно з чинним законодавством. Собівартість витрачених матеріалів Амортизація основних засобів Витрати на рекламу Витрати на доставку реалізованої продукції Вартість реалізованої продукції (з ПДВ) 3,2 1,5 1,8 ? 0,5 0,4 0,2 0,2 9,8 Задача 2. Згідно з наведеними даними заповнити Баланс ( форма № 1) : № Статті балансу Сума, грн.. 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Витрати майбутніх періодів. Готова продукція. Довгострокові кредити банків. Доходи майбутніх періодів. Запасні частини. Знос нематеріальних активів. Знос основних засобів. Інший додатковий капітал. Каса в національній валюті. Короткострокові кредити банків. Матеріали. Незавершене виробництво. Нематеріальні активи ( первісна вартість). Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток). Основні засоби ( первісна вартість). Пайовий капітал. Поточна дебіторська заборгованість. Поточний рахунок в іноземній валюті. Поточний рахунок в національній валюті. Резервний капітал. Розрахунки з бюджетом. Розрахунки з оплати праці. Розрахунки з позабюджетних платежів. Розрахунки з учасниками. Розрахунки зі страхування. Статутний капітал. ВАЛЮТА БАЛАНСУ 150 3100 1750 1200 250 20 4000 800 3200 10000 120 600 29000 500 600 4500 6800 450 1000 20000 40000

 15. Маркетинг Практична робота № 1
  Практична робота № 1 1. Чи принципово розрізняються позиції на рекламу ринку рекламодавців і рекламних посередників та частини засобів розповсюдження рекламної інформації з іншою? На скільки об’єктивна ця різниця? 2. Пояснити де проходить межа між маркетинговими комунікаціями, які відносяться до АТЛ від БТЛ. Що є критеріями цієї межи? 3. В чому особливості маркетингу в рекламному бізнесі в порівнянні з маркетинговою діяльністю в інших сферах підприємництва 4. Якщо придбати рекламу, то в цілому це дорівнює 100 %. Визначити скільки відсотків в ній приходиться на бізнес мистецтва, скільки на інші сфери людської діяльності. Привести аргументування своєї відповіді

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua