Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Типові помилки дослідження у віковій психології та шляхи їх запобігання (ID:23694)
| Размер: 23 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Спостереження та експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку 3
2. Допоміжні методи дослідження 7
3. Деякі нові теоретичні проблеми вікової та педагогічної психології 10
Висновок 12
Література 13

Литература1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. –М.: Академия, 1999. – 672 с. 2. Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и коммент. Марта О. Шуаре. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 272с. 3. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с. 4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Учеб. пособие. – М.: Сфера, 2001. – 464 с. 5. Ларина О.А., Каратьян Т.В., Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология: конспект лекций. – М.: ЭКСМО, 2008. – 297 с. 6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – М.: Академия, 1999. – 456 с. 7. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996. – 374 с. 8. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л.: ЛГУ, 1990. – 306 с. 9. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 304 с. 10. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні методи дослідження політичної психології
  Вступ 3 1. Методи дослідження політичної психології 5 2. Методологічні засади політичної психології 11 Висновки 13 Список використаної літератури 15

 2. Наукові педагогічні дослідження, як шляхи вирішення проблем педагогіки
  ВСТУП 3 1. Особливості науково - педагогічного дослідження 4 2.Наукові дослідження як шлях вирішення проблем педагогіки 6 3.Основні елементи педагогічного дослідження. 9 4. Методи науково – педагогічного дослідження 11 5. Науково - педагогічне дослідження, його структура і логіка 16 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 3. Типові ризики проекту
  1. Типові ризики проекту 3 2. Розробка проекту 12 Мета проекту - розробка інвестиційного проекту будівництва цеху по виробництву продуктів харчування високої якості на базі існуючого заводу... Маркетингові дослідження ринку Аналіз особливостей продукції та її виробництва Розрахунки потреб у ресурсах виробництва Техніко-економічні розрахунки Калькуляція витрат Точка беззбитковості та аналіз її чутливості Розрахунки та аналіз техніко-економічних показників ефективності Список використаної літератури 37 Додатки 38

 4. Типові ризики проектів
  Вступ 2 1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту 4 2. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків 8 3. Основні методи аналізу ризиків 10 4. Способи зниження ризиків проектів 13 Висновок 15 Література 17

 5. Типові проблеми корпоративного управління
  1. Типові проблеми корпоративного управління 3 2. Способи реорганізації акціонерного товариства та вимоги щодо їх проведення 7 3. Завдання ревізійної комісії, та їх практична реалізація. Складіть звіт ревізійної комісії перед черговими загальними зборами акціонерного товариства 14 Література 18 Додаток 19

 6. Помилки і прозріння Жульєна Сореля в романі Стендаля «Червоне і Чорне»

 7. Принципи розробки програм синтаксичні і сематичні помилки. Типи помилок, загальні принципи тестування
  Предмет: основи алгоритмізації та програмування Вступ 3 1. Принципи розробки алгоритмів 4 2. Типи помилок 5 3. Тестування 6 Висновок 11 Використана література 12

 8. Розслідування і запобігання злочинів
  Вступ 3 1. Правові підстави застосування техніко-криміналістичних засобів, методів і прийомів у розслідуванні злочинів 4 2. Роль криміналістичної тактики для розслідування і запобігання злочинів. 19 3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст елементів. 26 Висновки 40 Список використаної літератури: 42-44

 9. Методи запобігання банкрутству
  Методи запобігання банкрутству 4 Задача 1 15 За даними балансу ф№1 та звіту про фінансові результати (додатки) розрахувати показники фінансової стійкості: - коефіцієнт концентрації власного капіталу; - коефіцієнт фінансової залежності; - коефіцієнт залученого капіталу. Задача 2 17 Розрахувати щорічні платежі по погашенню кредиту на суму 10 тис. грн. на протязі 5-ти років. Кредитний відсоток - 10 % річних. Література 18 Додатки 19

 10. Стратегії запобігання банкрутству підприємства (санація)
  Вступ 5 1. Стратегічне управління підприємством як засіб запобігання банкрутству 8 1.1. Теоретичні основи розробки та впровадження стратегії підприємства 8 1.2. Особливості функціонування вітчизняних підприємств в умовах адаптації до ринкових відносин. 14 1.3. Економічна діагностика як засіб антикризового менеджменту 16 2. Стратегії запобігання банкрутству енергетичних компаній 22 2.1. Проблеми розвитку електроенергетики України та формування ОРЕ 22 2.2. Аналіз проблем і перспектив ВАТ “ДЕ” 34 3. Механізми антикризового управління підприємством 46 3.1. Напрямки антикризового менеджменту ВАТ “ДЕ” 46 3.2. Створення антикризових систем ВАТ “ДЕ” 49 Висновки 53 Додаток А. Баланс ВАТ “ДЕ” на 01.01.06 р. 60 Додаток В. Звіт про фінансові результати ВАТ “ДЕ” 63 Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних положень та методичних і практичних рекомендацій з розробки та впровадження стратегій запобігання банкрутства підприємства, зокрема енерногенеруючих компаній України. Джерелами інформації стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти ВР України і постанови КМ України, нормативні акти Агентства з питань банкрутства, дані Держкомстату України та звітні матеріали ВАТ “ДЕ”.

 11. Управління ризиком на туристичному підприємстві та запобігання банкруцтва
  Вступ 3 1. Управління ризиком на туристичному підприємстві та запобігання банкрутства. 5 2. Управління ризиком на туристичному підприємстві ЗАТ «назва» 15 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 15 2.2. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства ЗАТ “назва” 18 2.3. Дослідження загрози банкрутства. 28 3. Напрямки покращення фінансового стану туристичного підприємства ЗАТ «назва» 33 3.1. Пропозиції щодо удосконалення платоспроможності туристичного підприємства ЗАТ «назва» 33 3.2. Пропозиції щодо покращення фінансової стійкості туристичного підприємства ЗАТ «назва» 45 Висновки 50 Література 52 Додаток 1. Баланс ЗАТ «назва» станом на 01.01.07 р. 54 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ЗАТ «назва» за 2006 р. 56-57

 12. Причини виникнення девіантної поведінки та засоби її запобігання
  Вступ 3 1. Сутність поняття девіантної поведінки 5 2. Причини виникнення девіантної поведінки 7 3. Засоби запобігання девіантної поведінки 15 Висновок 22 Література 24

 13. Цивільний захист. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій
  1. Основні заходи запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій. 3 2. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 9 3. Послуги і матеріальні ресурси в межах гуманітарної допомоги населенню, що надаються у вигляді благонадійності. 12 Література 15

 14. Девіантна поведінка у середовищі української молоді, причини, наслідки, засоби запобігання
  ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ДОСЛIДЖЕННЯ ДЕВIАНТНОЇ ПОВЕДIНКИ 7 1.1. Сутнiсть i змiст девiaнтної поведiнки як соцiaльного явища 7 1.2. Об’єктивні та суб’єктивні фактори виникнення девiaнтної поведiнки в сучасному суспiльствi 26 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 44 РОЗДIЛ 2. ОРГАНIЗАЦIЙНI МЕТОДИ ТА ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕВIAНТНОЇ ПОВЕДIНКИ У МОЛОДIЖНОМУ СЕРЕДОВИЩI 46 2.1. Методи та методики вивчення девiaнтної поведiнки 46 2.2. Процедури та етапи соцiологiчного дослiдження девiaнтної поведiнки в середовищi української молодi 52 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 60 РОЗДIЛ 3. АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ СОЦIОЛОГIЧНОГО ДОСЛIДЖЕННЯ ДЕВIAНТНОЇ ПОВЕДIНКИ В СЕРЕДОВИЩI УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДI 61 3.1. Аналiз стану та основнi соцiaльнi механізми виникнення i формування девiaнтної поведiнки 61 3.2. Закономiрностi та тенденцiї формування девiaнтної поведiнки в українському суспiльствi 68 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 86 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 99-104

 15. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАВНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 8 1.1. Передумови виникнення та створення системи фінансового моніторингу 8 1.2. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу 18 1.3. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 35 Висновок до першого розділу. 42 Розділ 2. Організація та функціонування фінансового моніторингу у банківській системі України 43 2.1. Механізми запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму 43 2.2. Методи аналізу операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в українських банках 60 2.3. Процедури щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 80 Висновок до другого розділу. 84 Розділ 3. Напрямки удосконалення організації системи фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом 85 3.1. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних коштів» 85 3.2. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом 94 Висновок до третього розділу. 105 Висновки 107 Список використаної літератури 110 Додатки 115

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua