Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Вдосконалення якості послуг (продукції) підприємства за допомогою реінжирінгу бізнес-процесів (ID:23732)
| Размер: 68 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ 5
1.1. Якість послуги, обслуговування в готельному господарстві 5
1.2. Планування послуги на сонові стандартів TQM та ІСО 9000 7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ «НАЗВА» 12
2.1. Загальна характеристика підприємства 12
2.2. Дослідження управління якістю послуг 13
2.3. Оцінка рівня якості послуг, що надаються підприємством 16
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В В ГОТЕЛІ «НАЗВА», ЗА ДОПОМОГОЮ РЕІНЖИРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 21
3.1. Оцінка впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища на управління якістю готелю 21
3.2. Проектування заходів щодо удосконалення управління якістю підприємства на основі реінжирінгу бізнес-процесів 26
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ 39

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Опишіть систему контролю якості продукції на Вашому підприємстві та розробіть план заходів її вдосконалення
  ВСТУП 3 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «__» 4 2. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «__» 8 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 2. Стратегічний менеджмент Людський чинник у виробництві. Стратегія підвищення якості виготовлюваної продукції та послуг
  1. Людський чинник у виробництві. Стратегія підвищення якості виготовлюваної продукції та послуг 3 2. Продукто-товарні стратегії 8 3. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу 12 4. Завдання 18 Визначити за допомогою «z-рахунка», з яким підприємством буде реалізовувати Ваша фірма спільний проект будівництва готельного комплексу: з іноземним туроператором «А» чи українським турагентом «В», базуючись на даних, наведених у таблиці. Відповідь обґрунтуйте. (тис. грн.) Прогнозні показники Туроператор «А» Турагент «В» Обіговий капітал 60 85 Накопичений капітал 14 15 Балансовий прибуток 60 95 Усі активи 140 250 Статутний капітал 600 400 Зобов’язання у цілому 800 1500 Загальний обсяг продажів 500 300 Список використаної літератури 20

 3. Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.
  Задача 25 Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.

 4. Вплив якості продукції на імідж підприємства
  Вступ 2 1. Основні категорії і поняття управління якістю 3 2. Показники якості і методи їх оцінки 11 3. Аналіз системи управління якістю продукції на підприємствах України 18 4. Вплив якості продукції на імідж підприємства 23 Висновки 35 Список використаних джерел 38

 5. Механізм оцінки якості продукції підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження контролю якості та кількості товарів на підприємствах 5 2. Аналіз якості продукції ЗАТ «назва» 14 3. Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг 33 Висновки 40 Література 42

 6. Аналіз якості продукції підприємства та її впливу на інші показники
  Вступ 3 1. Якість продукції як визначальний чинник його конкурентоспроможності 6 1.1. Економічна суть якості продукції 6 1.2. Система управління якістю підприємства 11 1.3. Оцінка, контроль та управління якістю продукції на підприємствах в умовах конкурентного середовища 14 2. Аналіз впливу якості продукції на діяльність ВАТ «Назва» 19 2.1. Вдосконалення якості як джерело виходу з кризи та динамічного зростання 19 2.2. Аналіз впливу якості продукції на фінансовий стан підприємства 26 2.3. Напрями вдосконалення діяльності ВАТ «Назва» 35 Висновки 39 Література 42

 7. Аналіз якості продукції підприємства та їх впливу на інші показники Варіант 22.
  Вступ. 1. Поняття якості продукції та її основні показники. 2. Приклад дослідження якості продукції підприємства. Висновки. Варіант 22. Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн. Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 22 2000 2080 2020 2180 2140 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 22 380 1809 511 850 280 ? 4925 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних: Таблиця 3 тис. грн. Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом Фактично 22 250 190 250 260 280 350 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 (одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 22 2400 2200 250 400 150 200 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. А 1 2 3 4 5 22 А 140 980 150 900 Б 20 360 22 330 Завдання 6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 (тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк Рентабельність продукції, % А 1 2 3 4 5 6 22 640 42 12 110 415 28 Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції, грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. А 1 2 3 4 5 6 22 1974 42 57 38 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продукції, грн. Змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць Кількість виробленої продукції тис. одиниць А 1 2 3 4 5 6 22 280 22 37 27 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. за планом фактично за планом фактично за планом фактично 22 1100 1200 800 780 900 890 Завдання 10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. Валовий прибуток підприємства, тис. грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн. тонн А 1 2 3 4 5 6 22 4221 8040 445 540 План (для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 22 6200 6138 473 480 126 124 Завдання 12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн. у минулому році А 1 2 3 4 6 22 17040 14200 3550 82 Завдання 13. За наведеними даними в табл. 13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналітичний баланс; • групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; • коефіцієнти ліквідності • інші фінансові коефіцієнти. А 1 2 3 4 5 6 22 27124 12700 524 4010 2500 30039 Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 22 35926 12307 420 5041 8248 25528

 8. Поліпшення показників якості кінцевої продукції підприємства за рахунок статистичних методів контролю
  Вступ 3 1. Роль статистичних методів контролю у забезпеченні якості та конкурентоспроможності продукції підприємств 5 1.1. Економіко-статистичні проблеми управління якістю продукції 5 1.2. Роль стандартизації та статистичних методів у конкурентоспроможності організації 7 2. Застосування статистичних методів контролю в організаціях 16 2.1. Методи контролю за якістю проекту 16 2.2. Статистичні методи керування якістю 18 3. Застосування статистичних методів контролю у металургії 23 3.1. Формування статистичних сукупностей для дослідження якості листового прокату 23 3.2. Методика безперервного статистичного контролю якості листового прокату 25 Висновки 31 Література 33

 9. Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління
  Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з двох бізнес-проектів. Перевага надається бізнес-проекту, який забезпечує підприємству у короткостроковому періоді більшу суму прибутку, а у довгостроковому періоді - більший запас економічної безпеки. У кожному із запропонованих до розв'язання варіантів (№№1 -- 14) наведено числові дані показників господарської діяльності підприємства за двома можливими організаційними моделями реалізації бізнес-проектів. Зміст завдання: 1 .Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. 2. Визначити більш привабливий для підприємства бізнес-проект у короткостроковому періоді /за критерієм більшої маси прибутку/. 3. Розрахувати запас безпеки підприємства для обох варіантів ведення бізнесу та оцінити загрозу втрати прибутку, якщо ціна реалізації одиниці продукції /послуги/ за 1-м варіантом зменшиться на 20%, а за 2-м -на 15%. 4. Проаналізувати, які чинники внутрішнього та зовнішнього /мікро-та макро-/ середовища можуть суттєво вплинути на вибір тої чи іншої бізнес-моделі. 5. Яку частину сукупних витрат зможе покривати підприємство за умови реалізації кожного з двох бізнес-проектів за умови зменшення ціни Примітка до розв 'язання задачі: 1 .Постійні витрати для кожної організаційної моделі залишаються незмінними. 2. Запас безпеки підприємства - це розмір допустимого зниження виробництва та реалізації продукції /послуг/ у вартісному /або натуральному/ виразі під дією кон'юнктурних чинників розвитку товарного ринку, який дозволяє підприємству здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Фактично, "запас безпеки" визначає той обсяг виробництва та реалізації продукції, який знаходиться у межах між обсягом, що забезпечує заплановану (або досягнуту) сум <<...>> у валового прибутку, та обсягом, що забезпечує беззбитковість його операційної діяльності. 1. Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. Варіант 4 Література 14

 10. Розвиток підприємництва та підвищення якості тур продукту (послуг) на прикладі туристичного підприємства (бакалавр)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (ПОСЛУГ) В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ УКРАЇНИ 1.1. Основні напрямки підтримки розвитку підприємництва в сфері туризму України 5 1.2. Система якості туристичного продукту (послуг) 19 1.3. Нормативно - правова база, що регулює підприємництво в туризмі та якість туристичного продукту (послуг) в умовах конкурентного середовища 27 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ЯКІСТЬ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 2.1 Коротка характеристика підприємницької діяльності туристичного підприємства « » 32 2.2 Аналіз та оцінка процесу управління якістю туристичного продукту (послуг) в підприємницькій діяльності туристичного підприємства « » 42 2.3. Вплив системи контролю на підприємницьку діяльність туристичного підприємства « » 46 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА « » НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ 3.1 Визначення проблем у підприємницькій діяльності туристичного підприємства « » на основі процесу управління якістю 52 3.2 Формування напрямків розвитку підприємницької діяльності на основі підвищення якості туристичного продукту (послуг) 55 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 68

 11. Маркетингове дослідження якості послуг житлово-комунальних послуг (на прикладі підп)
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика об’єкту дослідження 5 2. Маркетингове дослідження якості послуг ЖКГ 9 3. Шляхи покращення якості послуг ЖКГ 14 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

 12. Бізнес-план «Фінансування розвитку ЗАТ "Назва" за допомогою випуску корпоративних облігацій»
  Титульна сторінка бізнес-плану 3 Резюме 4 Аналіз стану галузі 8 Суть запропонованого проекту 14 Виробничий план 18 План маркетингу 19 Організаційний план 25 Стратегія фінансування 25 Література 29

 13. Бізнес-план «Поповнення обігових коштів ТОВ «Назва» за допомогою випуску корпоративних облігацій»
  Титульна сторінка бізнес-плану 3 Резюме 4 Аналіз стану галузі 9 Суть запропонованого проекту 17 Виробничий план 20 План маркетингу 27 Організаційний план 29 Стратегія фінансування 31 Література 33 практична робота

 14. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів
  1. Поняття реінжинірингу бізнес-процесів 3 2. Управління за допомогою бізнес-процесів 6 3. Ролі і ресурси при реінжинірингу бізнес-процесів 10 4. Ефективне управління бізнес-процесами торговельного підприємства 12 Література 17

 15. Реінжиніринг бізнес-процесів — необхідність в умовах динамічного ринку
  1. Реінжиніринг бізнес-процесів 3 2. Бюрократія — об'єкт реінжинірингу 5 3. Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів 8 4. Бенчмаркінг 12 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua