Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Жіноча злочинність та її попередження (ID:23780)
| Размер: 24 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 29.08.2011 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Загальна характеристика жіночої злочинності 4
2. Особливості особистості жінки - злочинниці 8
3. Попередження жіночої злочинності 12
ВИСНОВОК 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
Литература1. Блага А.Б. Жіноча злочинність в Україні сьогодні: кримінологічний аспект //Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. — 1998. — Вип. 2. 2. Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно–побутовій сфері. — X., 2004. – С. 82 3. Голоднюк М.Н. Криминологическая характеристика женской преступности: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 1975. –С. 10 4. До проблеми розробки критеріїв оцінки ступеню виправлен¬ня засуджених /Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Зб. наукових праць. Вип. 3, 4. - Харків, 1997. - С. 424—427. 5. Ефимова Е.Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений, совершаемых женщинами: Дис.... канд. юрид. наук.-М., 1998. –С. 25 6. Жінки як суб'єкти корупції та контрабанди: кримінологічна характеристика / Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконав¬чої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник. - Київ, 1999. - Том 18. - С. 408-413. 7. Жіноча злочинність в Україні сьогодні: кримінологічний ас¬пект // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Науково-теоретичний журнал. Вип. 2. - Луганськ, 1998. –С. 210—217. 8. Жіноча рецидивна злочинність у сучасній Україні: проблеми детермінації / В. Ф. Будз // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - N1. - С. 136-147. 9. Жіночий погляд на жіночу злочинність / О. Порфімович // Наукові записки Київської школи сценування. - 2007. - N3. –С. 83-93. 10. Заплатина Е.А. Особенности личности женщины-рецидивистки //Актуальные вопросі борьбы с преступностью. Томск, 1990. С. 73-81. 11. Павленко І. Жіноча злочинність і суспільств: Юридичний журнал. - Київ: Юстініан, 2008. - N 3. –С. 135, 136. 12. Корзун И.В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: Дис.... канд. юрид. наук. - М., 1994. –С. 78. 13. Кримінологічна характеристика жінки-рецидивістки / В. С. Батиргареєва // Часопис Київського університету права. - 2006. - N1. - С. 133-137. 14. Обмеженість правового захисту жінок та жіноча злочинність: детермінаційний зв'язок / Дотримання прав жінок та завдання пра¬воохоронних органів України. - Харків-Київ, 1999. - С. 136—146. 15. Про жіночу злочинність // Право України. - Київ, 1999. - № 9. - С. 88—89. 16. Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та віт¬чизняний досвід // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 10. - Харків, 2000. - С. 44—50. 17. Явчунковская Т.М., Степанова И.Б. Тенденции современной преступности женщин// Государство и право. 2000. №12. – С. 189.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Жіноча злочинність
  Вступ 3 1. Кримінологія жіночої злочинності 5 1.1. Причини й умови виникнення жіночої злочинності 5 1.2. Особливості детермінації індивідуального злочинного поводження засуджених жінок 11 2. Кримінологічна характеристика основних видів жіночої злочинності 18 2.1. Кримінологічний аналіз корисливої злочинності 18 2.2. Агресивні злочини 25 2.3. Особливості насильницьких корисливих злочинів, вчинених жінками 31 3. Профілактика жіночої злочинності 34 Висновки 37 Список використаної літератури: 40-41 Мета і задача дослідження. Метою даної курсової роботи є теоретичний огляд стану жіночої злочинності. Об'єктом дослідження є теоретичні основи кримінології. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, статистичні дані відносно жіночої злочинності. Методи дослідження. При дослідженні, були використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих нормативних актів кримінального права, кримінального процесу; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень кримінології; логіко-семантичний – при визначенні і розмежування понять. Усі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дають можливість ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує злочинність серед жінок, а також законодавство, що регулює зв'язані з цим поняттям питання. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз жіночої злочинності. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків.

 2. «Жіноча література» І. Бахман
  Вступ 3 Жіноча душа поезії Бахман 5 Служіння Слову. Проза 10 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 3. Жіноча психологія в теорії Хорні
  Вступ 3 1. Особливості жіночої психолошгії К.Хорні 4 2. Психологічні різниці мислення за К. Хорні 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 4. Вирішення конфліктів та їх попередження
  ВСТУП 3 1. ТАКТИКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 4 2. СТИЛІ ВИХОДУ ІЗ КОНФЛІКТУ 6 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 11 ВИСНОВКИ 13 АНОТАЦІЯ СТАТТІ "ЧТО МЫ ЕЙ СДЕЛАЛИ?" 14 Текст статті "Что мы ей сделали?" 15 Список використаної літератури 19

 5. Попередження економічної злочинності в АПК
  Вступ 3 Розділ І. Поняття економічної злочинності та її стан на сучасному етапі розвитку України 6 Розділ ІІ. Кримінологічна характеристика економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 31 2.1. Економічна злочинність в агропромисловому секторі економіки 31 2.2. Причини та умови економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 43 2.3. Характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини в агропромисловому комплексі України 53 Розділ ІІІ. Засоби попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 58 3.1. Загальносоціальні заходи попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 58 3.2. Спеціально-кримінологічні заходи попередження економічної злочинності в агропромисловому комплексі України 66 Висновки 75 Перелік використаної літератури 81

 6. Віктимологічне попередження насильницьких злочинів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 6 1.1 Поняття та види насильства 6 1.2 Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи 25 1.3 Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти волі, честі та гідності особи 31 1.4 Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності 37 РОЗДІЛ ІІ. ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 50 2.1 Поняття віктимології, історія 50 2.2 Види віктимної поведінки потерпілих від насильницьких злочинів 57 2.3 Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів як окремий напрямок професійної діяльності 77 2.4 Взаємодія ОВС та громадскості в організації і проведенні віктимологічної профілактики насильницьких злочинів 87 ВИСНОВКИ 98 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТОК А. РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА КОРИСЛИВОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2001-2007 РОКИ 109

 7. Рецедивна злочинність
  Вступ 2 1. Поняття рецидивної злочинності 3 2. Причини та умови рецидивної злочинності 7 3. Особа злочинця 9 4. Профілактика рецидивної злочинності 15 Висновки 20 Список джерел 21

 8. Латентна злочинність
  Вступ 3 1. Поняття латентної злочинності, її види 5 2. Причини латентної злочинності 16 2.1. Загальні причини латентної злочинності 16 2.2. Причини природної латентності 17 2.2. Причини штучної латентності 18 3. Методи дослідження латентної злочинності 20 3.1. Історія дослідження латентної злочинності 20 3.2. Сучасні методи дослідження латентної злочинності та практичне значення таких досліджень 22 Висновки 27 Список літератури 29 Метою роботи є аналіз латентної злочинності як соціально-правового явища і формулювання теоретичних висновків з окресленої проблематики. Об’єктом дослідження є латентна злочинність, як соціально-правове явище. Предметом – наукові дослідження з окресленої проблематики та дані кримінальної статистики. За основу роботи взято дослідження радянських та українських кримінологів, та дані статистики.

 9. Транснаціональна злочинність
  Зміст 1. Проаналізуйте, чому боротьба з транснаціональною злочинністю є пріоритетним напрямом міжнародного співробітництва 3 2. Визначте, у яких випадках тероризм кваліфікується як кримінальний злочин міжнародного характеру? 5 Практична частина 6 У сучасній міждержавній практиці питання про видачу вирішуються ' поєднанням територіального (місця вчинення діяння і місце перебування особи) і персонального (громадянства злочинця) принципів. Спроектуємо певну ситуацію застосування (або незастосування) інституту видачі: держава А вимагає від держави Б видачі особи, яка є громадянином держави А і вчинила злочин на території держави А. Дайте варіанти розв'язання цієї ситуації. Відповідь аргументуйте. Список використаних джерел 7

 10. Комп’ютерна злочинність
  Комп’ютерна злочинність 1 Література 9

 11. Злочинність в сфері економіки
  Вступ 3 1. Економічна злочинність: кримінологічна характеристика 4 1.1. Поняття та ознаки економічної злочинності 4 1.2. Сучасний стан економічної злочинності: особливості якісного характеру 8 1.3. Кримінологічна характеристика особи економічних злочинців 13 1.4. Аналіз основних причин економічної злочинності 16 2. Деякі аспекти попередження економічних злочинів 20 2.1. Проблемні питання попередження економічних злочинів 20 2.2. Основні напрямки попередження злочинів у сфері економіки 23 Висновки 27 Використана література 29

 12. Організована злочинність (кримінологія)
  Вступ 3 1. Визначення поняття «організована злочинність» 4 2. Організована злочинність за умов глобалізації 8 3. Риси організованої злочинності на Україні 15 Висновок 20 Література 23

 13. Злочинність у сфері економіки
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки 5 2. Причини та умови злочинності у сфері економіки 11 3. Попередження злочинності у сфері економіки 20 Висновок 28 Список використаної літератури 31

 14. Комп’ютерна злочинність
  ВСТУП 3 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 5 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 12 2.1. НЕПРАВОМІРНЕ ВТРУЧАННЯ У ЕОМ, СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН 12 2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 362 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 18 2.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 20 3. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ 22 ВИСНОВКИ 28 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 30

 15. Злочинність у країнах зарубіжжя
  Вступ 2 1. Особливості злочинності в країнах зарубіжжя 4 2. Стан злочинності в країнах зарубіжжя 14 3. Основні тенденції злочинності в країнах зарубіжжя та досвід боротьби з нею 19 Висновок 34 Перелік використаної літератури 36 США, Німеччині, Англії, Франції, Японії

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua