Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Контрольна робота з теорії ймовірностей та математичної статистики Варіант № 9 а-7 б-1 (ID:23862)
| Размер: 44 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 71 придатних і 3 браковані деталі. У другій – 10 придатних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі придатні; 2) обидві деталі браковані; 3) 1 деталь придатна, а друга бракована.
Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого –60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 7% браку, другий – 1%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом.
Завдання 3. Серед 16 виробів три – першого ґатунку, чотири – другого, а решта – з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити і .
Завдання 4. Випадкова величина задається щільністю розподілу:
.
Знайти , , і .
Завдання 5. Відхилення розміру деталі від номіналу – нормально розподілена випадкова величина з нульовим математичним сподіванням та дисперсією, рівною 36. Скільки потрібно виготовити деталей, щоб з імовірністю не менше можна було стверджувати, що серед них буде принаймні одна придатна, якщо допускаються відхилення розміру деталей від номіналу на проміжку ?
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з теорії ймовірностей
  Завдання 1.. З карток, які складають слово ,,менеджмент”, випадкових чином вибирається 1 картка. Визначити ймовірність того, що на ній буде написана: а) буква ,,e”; б) буква ,,ж”; в) буква ,,м”. Завдання 2. Для контролю якості виготовлення продукції відібрано виробів. Ймовірність того, що взятий навмання виріб є неякісним, дорівнює . Знайти ймовірність того, що серед вибраних виробів буде не менше і не більше неякісних. N=700; p=0.15; m1=90; m2=120. Завдання 3. Випадкову величину , щ визначає добовий попит на певний продукт, задано рядом розподілу. Знайти параметр на числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання ; б) дисперсію ; в) середнє квадратичне відхилення . X 31 37 39 41 43 P 0.2 0.1 0.22 a 0.38 Завдання 4. Для випадкової величини , яка має біноміальний закон розподілу з параметрами , : 1) записати ряд розподілу цієї величини; 2) знайти математичне сподівання , дисперсію , середнє квадратичне відхилення . N=4, p=0.3 Завдання 5. Неперервна випадкова величина задана інтегральною функцією розподілу . Записати диференціальну функцію розподілу, знайти параметр та визначити ймовірність попадання величини в інтервал . , Завдання 6. Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (тис. грн.). • Скласти варіаційний ряд та статистичний розподіл вибірки, побудувати полігон частот. • Скласти інтервальний статистичний розподіл вибірки, розбивши проміжок на 5 рівних проміжків, та побудувати гістограму частот. • Обчислити вибіркові характеристики: вибіркове середнє, вибіркову дисперсію, вибіркове середнє квадратичне відхилення, моду та медіану. 46, 43, 50, 48, 53, 44, 47, 48, 49, 52, 50, 49, 43, 46, 47, 47, 45, 48, 49, 45. Завдання 7. Використовуючи критерій Пірсона, при рівні значущості перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності , за даними вибірки. Xi 2 4 5 8 10 12 14 16 18 Mi 4 7 8 12 15 10 12 15 10 6 5 3

 2. Контрольна робота з теорії ймовірностей
  Завдання № 1. Теореми додавання та множення ймовірностей. До складального цеху надходять деталі від трьох інших цехів. Від першого надходить 20% усіх деталей, від другого 30% і від третього – решта деталей. Перший цех в середньому р1 браку, другий – р2 і третій – р3. Р1 Р2 Р3 0.04 0.1 0.05 а) Яка ймовірність того, що до складального цеху надійде стандартна деталь. б) До складального цеху надійшла деталь. Яка ймовірність того, що вона виготовлена в другому цеху. Завдання № 2. Полігон та гістограма частот та відносних частот. Знайти методом добутків вибіркову середню та вибіркову дисперсію заданої вибірки: Хк 12 14 16 18 20 22 Пк 5 15 50 16 10 4 Завдання № 3. Класичне означення ймовірності випадкової події. В урні містяться: 4 червоні, 5 білих та 2 зелені кульки. Навмання із урни беруть три кульки. Яка імовірність того, що вони виявляться різного кольору? Завдання № 4. Означення генеральної та вибіркової сукупності. У цеху встановлено 5 верстатів. Протягом 25 днів реєструвалась кількість верстатів, які не працювали. Здобуто такі значення: 0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 5, 0. Побудувати статистичну функцію розподілу. Знати числові характеристики вибіркової сукупності.

 3. Теорема про додавання і множення ймовірностей. Обчислення ймовірностей складених висловлювань. Приклади
  Вступ 2 1. Основні визначення для поняття теореми про додавання і множення ймовірностей………………………………………………………………...3 2. Теорема додавання 5 3. Теорема множення 7 4. Формула повної імовірності та формула Байєса 9 Висновок 12 Література 13

 4. Контрольна робота з статистики
  Вступ. 3 1 Вплив демографічних процесів на економічне зростання. Зв’язок економічного розвитку та відтворення населення. 5 2. Виявлення кількісних співвідношень між демографічними й економічними явищами. 8 Висновок. 13 Список використаних літературних джерел. 15

 5. Контрольна робота зі статистики
  1. Варіація ознак. Необхідність і завдання статистичного вивчення варіації. 3 2. Розмах варіації та середнє лінійне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 3. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 4. Коефіцієнт варіації. Формули. Випадки застосування. Техніка обчислення. Економічний зміст. 6 5. Обчислення середнього квадратичного відхилення спрощеним способом. Формули і робоча таблиця для розрахунків. Техніка обчислення. 6 Література 10

 6. Контрольна робота з статистики
  Вступ 3 1. Види статистичного спостереження за часом реєстрації і охопленням одиниць 4 2. Системи взаємопоєднаних індексів і їх значення в соціально-економічному аналізі 5 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 7. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистичний показник та його види 3 2. Помилки статистичного спостереження 5 3. Вимоги до складання статистичних таблиць 8 4. Мода і способи її обчислення 10 5. Основні види статистичних індексів 11 6. Завдання та система показників статистики національного багатства. 14 Задачи 18 Задача 5 Розрахунки показників динаміки проводимо за формулами: Базисний абсолютний приріст: Di, баз = yi – y0 . Ланцюговий абсолютний приріст: Di, лан = yi – yi-1 . Середній абсолютний приріст: Dсер = . Задача 7 Позначимо p0, p1 – ціна продукції в базовий і звітний період, а q0, q1 – відповідні обсяги реалізації. Формули для розрахунків: Індивідуальний індекс фізичного обсягу: iq = q1/q0; Індивідуальний індекс ціни: ip = p1/p0; Загальний індекс товарообороту: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни обсягу реалізації: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни ціни: ; Залежність між загальними індексами така: Задача 9 Таблиця розрахунків: Номер групи Товарооборот, тис.грн. Кількість підприємств у групі, од. Структура підприємств кожної групи, % Центр інтервалу Акумульована частота Акумульована частка Список використаної літератури. 21

 8. Контрольна робота з статистики
  1. Статистичне вивчення структури основних виробничих фондів. Види оцінок, показники зносу та норм амортизації. 3 2. Статистика трудових ресурсів. Основні статистичні показники. 8 Задача 3. 12 Населення району в середньому за рік становило 67400 чол., у тому числі жінок у віці від 15 до 49 років — 24380. Протягом року народилось 120 чол., померло 30 чол. Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, спеціальний коефіцієнт народжуваності. Задача 4. 13 Відомі такі дані по двох галузях машинобудування міста: Визначити індекси фондовіддачі змінного, постійного складу і впливу структурних зрушень. Задача 5 14 Обсяг реалізації продукції за місяць підприємству встановлено у розмірі 30 млн. грн. Фактично вироблено готових виробів на суму 28 млн. грн.., з них реалізовано у звітному періоді на суму 27,9 млн. грн. Задача 6 15 Виробництво зерна у сільгоспоб'єднанні характеризується такими даними: Визначити: 1. загальні індекси врожайності змінного, постійного складу й індекс впливу зміни структури посівних площ на динаміку врожайності; 2. загальні індекси посівної площі і валового збору та їх взаємозв’язок з індексом врожайності; 3. приріст валового збору за рахунок розширення посівної площі та зміни середньої врожайності зернових культур. Задача 7 17 Визначити індекс реальної заробітної плати робітників і службовців, якщо фонд заробітної плати у звітному періоді зріс на 12,5%, середньоспискова чисельність працівників збільшилась на 2,8%, а купівельна спроможність гривні знизилась на 3,4 %. Список використаної літератури. 19

 9. Контрольна робота з статистики
  1. Обчислення середніх рівнів і середніх показників рядів динаміки 3 2. Агрегатні індекси, техніка побудови 5 3.Задача 7 Терміни ефективного використання нематеріальних активів фірми, захищених патентами, ліцензіями, на кінець 2005 р. становили:… 4. Задача 10 Визначити зв'язок між виходом цукру з 1 т цукрових буряків та їх цукристістю за такими даними:… 5. Задача 11 Динаміка продажу принтерів на внутрішньому ринку характеризується такими даними:… 6. Задача. 13 Є така інформація за звітний рік. (млн.. грн.)… Література 16

 10. Контрольна робота з статистики
  1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань. 3 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки. 6 Список літератури. 8

 11. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистика життєвого рівня населення. Аналіз динаміки. 3 2. Статистичний аналіз рівня та динаміки продуктивності праці у вартісному та трудовому вигляді. 4 Список використаної літератури 7

 12. Контрольна робота з статистики туризму
  1. Статистичні показники рівня інфляції та купівельної спроможності грошової одиниці 4 2. Рейтингові оцінки видів транспорту 8 Список використаних джерел 13

 13. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
  1. Основні поняття та категорії ринку послуг. 3 2. Показники статистики обслуговування населення в сфері торгівлі та громадського харчування. 9 Примітка. Основні показники, що використовують під час складання статистичної звітності з обслуговування населення у сфері торгівлі та громадського харчування. 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 14. Контрольна робота з статистики надання туристичних послуг
  Варіант 2 1. Статистичні оцінки туристичних ресурсів 3 2. Статистичний аналіз діяльності персоналу турфірми 6 Список використаних джерел 10

 15. Контрольна робота з соціально – економічної статистики сфери послуг та туризму
  1. Методи і показники демографічної статистики 4 2. Статистичні показники споживання населенням послуг туризму 9 Список використаних джерел 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua