Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: К/р фінансовий менеджмент (ID:2392)
| Размер: 12 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 19.08.2003 |
Содержание1. Походження прибутку і методи його обліку 3
2. Зміст і задачі управління прибутком 6
3. Управління розподілом і використанням чистого прибутку 8
Список використаної літератури 10

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Фінансовий менеджмент
  1 Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3 2. Управління вхідними грошовими потоками 8 3. Управління вихідними грошовими потоками 10 Список використаної літератури 18

 2. Фінансовий менеджмент
  1. Поширилися слухи серед громадськості, що фінансовий стан Вашої фірми хиткий, хоча насправді все навпаки. Програма Ваших дій (конкретна) 3 Висновок 7 2. Скласти і проаналізувати різні ситуації лідерства, застосовуючи процедури систематизації 8 Висновок 16 Література 18

 3. Фінансовий менеджмент
  1. Аналіз звіту про рух грошових коштів 3 2. Антикризове фінансове управління підприємством 10 Задача 1. 12 Підприємство по реалізації сільськогосподарської продукції в кінці кожного року здійснює внесок на депозит в сумі 300 тис. грн. на умовах 14% річних при щорічному нарахуванні відсотків протягом 10 років. Визначити приведена вартість ануїтету. Задача 2. 13 Використовуючи дані, наведені у таблиці 1, розрахуйте і проаналізуйте валову маржу, відсоток валової маржі, поріг рентабельності, прибуток, запас фінансової міцності по підприємству за поточний період та за умови, що підприємство у плановому періоді знизить постійні витрати на 10%. Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків № Показники Значення 1. Обсяг реалізації, од. 1000 2. Ціна за одиницю, грн 270 3. Виручка від реалізації, грн 270000 4. Постійні витрати, грн. 30000 5. Середні змінні витрати на одиницю, грн. 190 Список використаних джерел: 14

 4. Фінансовий менеджмент
  1. Значення і завдання аналізу виробництва сільськогосподарської продукції 2 2. Витрати обігу, їх сутність , класифікація, склад, показники 19 3. Аналіз фонду оплати праці 25 Література. 28

 5. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 Розробка програми поліпшення фінансового стану підприємства ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 28 Звітність Об’єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство

 6. Фінансовий менеджмент
  1. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства 3 2. Система показників фінансового стану підприємства 9 2.1. Показники оцінювання майнового стану. 9 2.2. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) 10 2.3. Показники оцінки ліквідності 12 2.4. Показники оцінки рентабельності 14 2.5. Показники оцінювання ділової активності. 15 3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 18 Література 23

 7. Фінансовий менеджмент
  Вступ 3 1. Організаційно-правова форма підприємства, його структура 4 2. Аналіз показників економічно-господарської діяльності підприємства 7 3. Динаміка показників фінансово-господарської діяльності підприємства за 2005-2007 роки 12 Висновки 14 Список використаної літератури 15 Додатки 16

 8. Фінансовий менеджмент
  1. Принцип комерційного розрахунку як основний принцип фінансового менеджменту на підприємстві 3 2. Методи розрахунку постійної потреби підприємства в оборотних засобах 8 Список літератури 13

 9. Фінансовий менеджмент
  Вихідні дані підприємства. Реквізити Розділ 1 ... Коротка інформація про підприємство Розділ 2 Динаміка основних показників діяльності підприємства Показники Одиниці вимірювання 2004 3міс. 2005 6міс. 2005 9міс. 2005 12міс. 2005 Виручка від реалізації Тис.грн. - 98,2 128,6 172,4 214,2 ... 1) Відобразити динаміку виробництва графічно: товарна продукція, виручка від реалізації 2) Проаналізувати обсяг виробництва продукції 3) Проаналізувати реалізацію виробленої продукції 4) Проаналізувати відношення виробленої продукції та реалізованої 5) Проаналізувати чисельність персоналу 6) Проаналізувати відпрацьований час Розділ 2.1. Динаміка використання фонду робочого часу Показники Середноьквартально За 2004 1кв. 2005 2кв. 2005 3кв. 2005 4кв. 2005 Фонд робочого часу, всього 95596 101574 100888 107290 108668 ... 1) Проаналізувати динаміку фонду робочого часу 2) Проаналізувати зміни у динаміці фонду робочого часу 3) Проаналізувати зміни у фонді відпрацьованого робочого часу 4) Проаналізувати зміни у фонді невідпрацьованого робочого часу 5) Проаналізувати плинність кадрів Розділ 2.2. Ефективність виробництва залежить від ефективного використання діючих основних фондів підприємства. Показники ефективності використання основних фондів Показники 1кв. 2005 2кв. 2005 3кв. 2005 4кв. 2005 Виручка від реалізації,тис.грн 98,2 128,6 172,4 214,2 Прибуток від реалізації,тис.грн -2083,1 -177,7 -217,6 296,5 Середньорічна залишкова вартість ОФ, тис.грн 64233,4 62538,0 61493,6 60498,1 Фондорентабельність Фондовіддача ОФ Фондоємність ОФ 1) Проаналізувати фондорентабельність, зробити висновок про роботу підприємства 2) Проаналізувати показники, зробити висновок про їх динаміку підприємства Розділ 3.1. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою одержаного прибутку і рівнем рентабельності. Протягом досліджуваного періоду підприємство працювало наступним чином: - Збитки: скоротились на 85,8% (-85,8%); - Квартальна виручка: -2рази; - Інші операційні доходи: +2рази; - Собівартість реалізованої продукції: -69,9% - Інші витрати: -99,5% - Інші доходи: -88,1% - Операційні витрати: +4,1% 1) Провести аналіз змін 1) Проаналізувати динаміку 2) Зробити висновки на основі всього підрозділу 3.1. Розділ 3.2. Майновий стан характеризується величиною, складом та станом активів (перш за все довгострокових). Порівняльний баланс Найменування статті 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01. 2008 Активи 1.Необоротні активи 50393 45736 43670 43010 41389 Незавершене виробництво 1549 1534 1538 1539 1270 ... 1) Розробити структуру зведеного балансу у відсотках. 1) Зробити графік відображення вартості необоротних активів та вартості оборотних активів 2) Проаналізувати валюту балансу, необоротні активи 3) Проаналізувати частку необоротних активів в структурі активів підприємства 4) Проаналізувати вартість оборотних активів 5) Проаналізувати частку оборотних активів в структурі активів підприємства 1) Проаналізувати вартість необоротних активів, за рахунок яких статей відбулися зміни 1) На основі балансу проаналізувати вартість оборотних фондів, динаміку та побудувати кільцеву діаграму станом на 01.01.2007 та на 01.01.2008 зробити порівняння. 2) Проаналізувати дебіторську заборгованість, її склад, побудувати кільцеву діаграму станом на 01.01.2007 та на 01.01.2008 зробити порівняння. Розділ 3.3. 1) Яким чином змінювалась структура власного капіталу і що на неї вплинуло 1) Провести графічний аналіз структури зобов‘язань у динаміці (01.01.2007-01.01.2008) 2) Зробити висновки стосовно довгострокових зобов‘язань, величини поточних зобов‘язань 3) Провести графічний аналіз структури кредиторської заборгованості у динаміці (01.01.2007-01.01.2008) 4) Зробити висновки по структурі кредит. заборгованості. Розділ 3.4 1) Проаналізувати ліквідні активи в динаміці 2) Проаналізувати швидко реалізовувані в динаміці 3) Проаналізувати поволі реалізовувані в динаміці 4) Проаналізувати важко реалізовувані в динаміці 1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями. Розділ 3.5 Зведена таблиця показників фінансової стійкості Показник 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01. 2008 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,93 0,92 0,91 0,91 0,88 ... 1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями. Розділ 3.5 1) Проаналізувати динаміку змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями. Розділ 3.6 1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями та зробити висновки. Розділ 4 Господарським судом Києва 12.12.2005р. збуджена справа №10/112б про банкрутство відкритого акціонерного товариства „Промбуд Капітал” за заявою Державної податкової інспекції Святошинського району м.Києва.... Розділ 5 У випадках передбачених законом, Господарський суд може ухвалити рішення про визнання боржника ВАТ „Промбуд Капітал” банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру... На основі аналізу цього розділу та попередніх розділів зробити висновки про доцільність проведення санації чи ліквідації підприємства. Розділ 6 Проаналізувати доцільність проведення запропонованих заходів та дати власні пропозиції комітету кредиторів. Розділ 6.1 Запропонувати комітету кредиторів шляхи реорганізації підприємства для покращення платоспроможності та інвестиційної привабливості. Запропонувати шляхи врегулювання питання про працевлаштування чи звільнення працівників. Розділ 6.2 Запропонувати вирішення цього питання комітету кредиторів. Розділ 6.3 1) Скласти графік надходження коштів від реалізації даного майна, розрахованого на 1, 2 квартали 2008р. 2) Спланувати напрямки використання отриманих коштів. Розділ 6.4 1) Запропонувати комітету кредиторів механізм повернення заборгованості. 2) Скласти графік повернення заборгованності, розрахованого на 1-3 квартали 2007р. 3) Спланувати напрямки використання отриманих коштів. Розділ 6.5

 10. Фінансовий менеджмент
  1. Види аналізу прибутку. 3 2. Види фінансового планування. 8 Список літератури 13

 11. Фінансовий менеджмент
  1. Процес управління, формування операційного прибутку на основі системи «Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і прибутку» 3 2. Практичне завдання 10 2.1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів 10 Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності ВАТ «Граніт» за 2008 рік Показник На початок періоду На кінець періоду Відхилення Маржинальний прибуток 0,0708 0,0789 0,0081 Середній відсоток перевищення виручки від реалізації товарів та послуг над собівартістю цих товарів та послуг 0,2226 0,2686 0,0460 ... 2.2. Розрахунок виробничого важеля 18 2.3. Розрахунок фінансового важеля 19 Список використаних джерел 21

 12. Фінансовий менеджмент
  1. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній 3 2. Сучасна портфельна теорія 10 3. Практичне завдання 14 Розрахуйте рівень прибутку за акціями, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж, виходячи з таких даних Показники Акції товариства «Світанок» «Аура» Темп» Ціна придбаних акцій, грн 10,2 5,4 4,8 Ціна продажу акцій, грн 12,4 5,9 4,6 Сума виплаченого дивіденду, грн 0 1,9 0,7 Термін, протягом якого акція знаходилась у портфелі банку, міс. 2 8 11 Визначіть суму прибутку банку від володіння пакетами акцій протягом зазначеного періоду, якщо акції товариства “Світанок” були придбані на суму 10200 грн., товариства “Аура”- на 8100 грн., товариства “Темп”- на 12000 грн. 4. Практичне завдання 15 Ви – менеджер відділу капітальних вкладень. Вам запропонували розглянути інвестиційний проект ($60000), життєвий цикл якого складає 7 років, та очікується отримати наступні грошові потоки після податків: Рік $ 1 10000 2 15000 3 15000 4 20000 5 15000 6 10000 7 5000 та розрахувати наступні показники: а) Розрахуйте чисту теперішню вартість, якщо ставка дисконтування дорівнює 10%, 16%. б) Визначте внутрішню норму окупності запропонованого проекту. в) Якби грошові потоки були б однаковими і дорівнювали $ 13 000 в рік, якою б була чиста теперішня вартість при ставці дисконтування 10 %? г) Якої величини грошові потоки необхідні, щоб ставка доходності дорівнювала 16%? д) Як змінилися б відповіді на питання а), б), якби в кінці року 7 відбулося вивільнення капіталу в сумі $ 10 000? є) Як змінилася б відповідь на питання г), якби в кінці 7 року відбулося б вивільнення капіталу в сумі $ 10 000? 5. Практичне завдання 21 Середньоквадратичне відхилення грошового потоку грошових коштів в компанії JAV дорівнює $100. Трансакційні витрати на переведення грошей в комерційні (річний дохід 9,5 %) та навпаки дорівнює $15. Фінансовий менеджер компанії встановлює плановий касовий залишок у відповідності з моделлю Міллера – Орра. Мінімальний касовий залишок (нижня межа) встановлена на рівні $ 200000. Розрахуйте: а) планову величину касового залишку; б) верхню та нижню межу коливань касового залишку; в) очікувану середню величину касового залишку. 6. Практичне завдання 23 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 30 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 7 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 30700 грн. Список використаної літератури 25

 13. фінансовий менеджмент
  1. Оцінка та управління фінансовим ризиком 3 2. Аналіз Звіту про фінансові результати підприємства 9 Задача 1. 15 Розрахуйте нарощену суму з вихідної суми в 10000 грн. при розміщенні її в банку на умовах нарощення простих відсотків, якщо річна ставка 18%, а період нарахування - 8 років. Задача 2. 16 Використовуючи дані, наведені у таблиці 1, розрахуйте і проаналізуйте валову маржу, відсоток валової маржі, поріг рентабельності, прибуток, запас фінансової міцності по підприємству за поточний період та за умови, що підприємство у плановому періоді знизить змінні витрати на 10%. № п/п Показники Значення 1 Обсяг реалізації, од 1000 2 Ціна за одиницю, грн.. 250 3 Виручка від реалізації, грн.. 250000 4 Постійні витрати, грн.. 30000 5 Середні зміні витрати на одиницю, грн.. 180 Список літератури 19

 14. Фінансовий менеджмент
  Комерційна маржа, коефіцієнт трансформації: визначення чинники, що їх визначають, можливості динаміки. Система ризиків в управлінні оборотним капіталом. 3 Тест Фінансовий менеджмент охоплює наступні напрямки функціонування фінансів: Під реальними інвестиціями розуміється: Задача 11 Розрахувати нормативне значення коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів підприємства на початок та кінець звітного періоду. Відповідь обґрунтувати. Список використаної літератури 12

 15. Фінансовий менеджмент
  Теоретичні питання: 3 1. Огляд нормативних документів, що регулюють утримання із заробітної плати 3 2. Організація поточних і довгострокових зобов’язань 8 Задача З 14 Встановити найдоцільніші методи нарахування річної амортизації для різних об'єктів необоротних матеріальних активів і вказати об'єкти, до яких можна застосувати для нарахування місячної амортизації виробничий метод Варіант 2. Екскаватор Збірник науково – технічної літератури Земля Комп’ютер Комора Література 19

 16. Фінансовий менеджмент
  1. Обігові активи та характеристика їх складу 3 2. Цільове планування прибутку як складова частина аналізу беззбитковості. Сутність запасу фінансової міцності 9 3. Економічна сутність маржинального доходу та розрахунок коефіцієнту маржинального доходу (КМД) 13 Список літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua