Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державний фінансовий контроль задачі (ID:23938)
| Размер: 27 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1. 3
Визначити суть порушень:
Кредиторську заборгованість в сумі 3600 грн., що виникла 20 грудня 4 роки тому, списано у лютому місяці поточного року на підставі довідки бухгалтерії від 20.02.200_ р. наступним записом: Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» К-т 79 «Фінансові результати».

Завдання 6. 4
Визначити суть порушень:
Безкоштовна передача фірмі К згідно акту передачі №18 від 04.12 п. р. матеріалів на суму 16000 грн. відображена в обліку за грудень бухгалтерським записом:

Завдання 7. 5
Визначити суть порушень:
Трьома співзасновниками оголошено розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у сумі 125,0 тис. грн. На день реєстрації товариства засновником А здійснено внески до статутного капіталу у грошовій формі в сумі 1,0 тис. грн., засновником Б внесено основні засоби на суму 0,5 тис. грн., засновником В – матеріали на суму 1,4 тис. грн..

Завдання 8. 7
Визначити суть порушень:
Бухгалтерією ревізованого підприємства у розрахунок валових доходів до оподаткування за ІІ кв. м. р. включено наступні доходи: кошти, що надійшли у вигляді прямих інвестицій, у сумі 16 500 грн.; штрафи за порушення господарського договору постачальника – 1 870 грн.; дивіденди від участі у статутному капіталі ВАТ «Ява» за минулий рік – 2 300 грн.; попередня оплата від фірми «Кольт» за продукцію, яку буде відвантажено у ІІІ кв. м. р. – 5 800 грн..

Завдання 10. 9
Визначити суть порушень:
Вартість безкоштовно переданих матеріалів фірмі «Бета» на підставі акту передачі відображено в обліку: Д-т 977 «Інші витрати звичайної діяльності» – 5000 грн. К-т 20 «Виробничі запаси» – 5000 грн..

Завдання 11. 10
Визначити суть порушень:
Згідно акту №36 від 25.06 п.р. у зв’язку з невідповідністю за якістю покупцем А повернуто фірмі К продукцію за продажними цінами на суму 65000 грн.. У бухгалтерському обліку фірми К відображено: Д-т 26 «Готова продукція» – 65000 грн. К-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – 65000 грн..

Завдання 12. 13
Визначити суть порушень:
У бухгалтерському обліку ЗАТ «Горн» на підставі акту прийому зроблено запис на вартість безкоштовно отриманого «ноу-хау» в сумі 38000 грн. від фірми «Альфа»:
Д-т 124 «Права на об’єкти промислової власності» – 38000 грн.
К-т 40 «Статутний капітал» – 38000 грн..

Завдання 13. 14
Визначити суть порушень:
Під час проведення ревізії ЗАТ «Альфа» ревізором виявлено, що підприємство зареєстроване із статутним фондом у 600 тис. грн. Частка кожного із засновників складає: Фонд державного майна – 30%; Іванов І. В. – 40%; Петров Н. І. – 30%; Іщенко М. П. – 30%.
Нараховано дивідендів за рік – 120 тис. грн., в т.ч. Іванову І.В. – 80 тис. грн., Петрову Н.І. – 20 тис. грн., Іщенку М.П. – 20 тис. грн..

Завдання 14. 15
Визначити суть порушень:
До складу транспортно-заготівельних витрат за січень включено 7400 грн., в т.ч.: оплата за перевезення на автотранспорті у сумі 2400 грн.; митні податки та збори – 1000 грн.; оплата простоїв вагонів – 1200 грн.; комісійні послуги посередників – 2800 грн..

Завдання 15. 16
Визначити суть порушень:
ЗАТ «А» отримало від постачальника сировину в тарі вартістю 8 600 грн., яка підлягає поверненню. На протязі терміну позивної давності тару постачальнику не повернуто. В обліку вона числиться на складі № 3.

Завдання 18. 17
Визначити суть порушень:
Результати інвентаризації матеріальних цінностей від 05.10 м. р. відображено в обліку 05.12 м. р. Обсяг збитків до відшкодування при нестачі в сумі 14300 грн. визначено за обліковими цінами і відображено в обліку наступним записом:
Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 14300 грн.,
К-т 201 «Сировина й матеріали» – 14300 грн..

Завдання 21. 19
Визначити суть порушень:
Згідно наказу директора підприємства списано на витрати діяльності встановлену за результатами внутрішнього контролю в ревізованому періоді нестачу матеріалів по облікових цінах на суму 12400 грн..
У бухгалтерському обліку відображено:
Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 12400 грн.
К-т 201 «Сировина й матеріали» – 12400 грн..


Завдання 25. 21
Визначити суть порушень:
Бухгалтер ЗАТ «Тиса» Кравченко Є. М. 10.10 п. р. самостійно виявила помилки щодо окремих показників декларації про прибуток за І кв. п. р., а саме: заниження вартості матеріальних запасів у залишках незавершеного виробництва на суму 10,0 тис. грн. 20.10 п. р. було донараховано суму податку на прибуток, яка дорівнює 3,0 тис. грн. та внесено до бюджету.

Список літератури 22

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державний фінансовий контроль
  ВСТУП 3 1. Прийняття та оформлення рішень по наслідках ревізій, перевірок 5 2. Перевірка умов зберігання і збереження матеріальних цінностей та організація видачі і використання доручень на одержання товарно-матеріальних цінностей 11 3. Контроль фондів економічного стимулювання і спеціального призначення 18 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 2. Державний фінансовий контроль
  1. Організація контролю за виконанням рішень по наслідках ревізій, перевірок. 3 2. Контроль правильності використання фонду оплати праці та фонду споживання. 5 3. Контроль інвестиційної діяльності та використання інвестицій. 7 4. Контроль за правильністю розподілу і використання прибутків. 9 5. Планування контрольно-ревізійної роботи. 11 Задача №18. 14 Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Вказати, які штрафні санкції може бути накладено і які рекомендації може бути надано за результатами ревізії. Умова: Під час перевірки касових операцій на ТОВ «Граніт» ревізором було здійснено раптову інвентаризацію каси. В касі підприємства на момент перерахунку грошових коштів знаходилося 14723,10 грн. В звіті касира було встановлено наступне: - залишок готівки в касі на початок дня 1400,00 грн.; - протягом операційного дня до каси з банку надійшли грошові кошти у розмірі 10300,00 грн., яких, 10200,00 грн. по ВКО№ 54 було видано директору відділу збуту як аванс на відрядження (ревізором не виявлено наказ на відрядження); - 11500,00 грн. по ПКО №37 було отримано за надані ПП «Світанок» послуги; - 4700,00 грн. по ВКО№55 було виплачено працівнику Солодову С.В. в якості заробітної плати, що була раніше депонована; - 3576,90 грн. по ВКО№56 було виплачено працівнику Комарову А.В. в якості авансу на закупівлю товарів. Причому, ревізор з’ясував, що Комаров А.В. не відзвітував за авансові кошти, які йому були видані в минулому місяці (340,00 грн.); - Залишок грошових коштів по касовому звіту становив 4723,10 грн. - Ліміт залишку готівки в касі підприємством не встановлений і банком не затверджений. Тести. 20 1. Сутність документальної ревізії полягає у: 2. У разі, якщо підприємство надає працівнику кошти на господарські потреби, враховуючи, що за даним працівником зберігається заборгованість по звітуванню за раніше видані кошти, контролюючі органи накладають штрафні санкції на підприємство у розмірі: Список використаної літератури. 21

 3. Державний фінансовий контроль
  Перевірка фінансового стану підприємства 3 1. Нормативно-правове база та основні джерела інформації для перевірки фінансового стану підприємства 3 2. Послідовність і напрями контролю 5 3. Контроль за фінансовим станом підприємства 7 Список літератури 16

 4. Державний фінансовий контроль
  1. Порядок складання результативної частини акту комплексної ревізії 3 2. Основні положення по перевірці правильності нарахування зносу основних засобів 7 3. Перевірка реальності дебіторської і кредиторської заборгованості 10 Література 13

 5. Державний фінансовий контроль
  Тема 1. Теоретичні основи та принципи організації контролю в Україні 1. За допомогою вивчення та опрацювання наступних законодавчих ак-тів і нормативних документів заповнити таблицю 1.: 1.1. Закон України «Про Рахункову палату України» №315/96_ВР від 11.07.1996р. зі змінами та доповненнями; 1.2. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Дер-жавну податкову адміністрацію України» від 13.07.2000р. №886/2000 (зі змі-нами і доповненнями від 18.06.2003 №533/2003). 1.3. Постанова КМУ «Питання Державного Казначейства України» від 21.12.2005р. №1232. 1.4. Постанова КМУ «Про затвердження положення про Міністерство фінансів України» від 27.12.2006р. №1837 Тема 2: Організація, планування і техніка контрольно-ревізійної роботи. 1. Проаналізувати Постанову КМУ «Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби» від 08серпня 2001 року № 955 та Постанову КМУ «Про внесення змін до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби» від 15 жовтня 2003 року № 1630 й дати відповідь на наступні запитання: 2.1. Планові аудити ефективності в межах повноважень, визначених законодавством, ревізії та перевірки проводяться відповідно до: 2.2. ГоловКРУ погоджує Проект основних напрямів контрольно- 2.3. Проект основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів ДКРС містить: перелік тем: 2.4. Основними підставами для включення заходів з проведення аудиту ефективності, ревізій і перевірок до плану контрольно-ревізійної роботи є: 2.5. Терміни підготовки та порядок затвердження планів контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, КРУ в областях та АРК, м. Києві визначаються ___; 2.6. Пояснювальна записка до Проекту плану містить .. 2.7. План затверджується до .. Індивідуальне завдання до теми №3: 1. Дослідити Наказ ГоловКРУ України «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань документування органами ДКРС ревізійних дій та їх результатів» від 29 лютого 2000р. №110 та відповісти на наступні запитання: Яка мета документування ревізійних дій та їх результатів? В яких документах фіксуються проведені органом ДКРС ревізійні дії і їх результати? Коли опис обставин порушень вважається завершеним? При наявності ознак не оприбуткування грошових коштів чи матеріальних цінностей які ревізійні дії необхідно здійснити? Які ревізійні дії необхідно здійснити при наявності ознак нецільового використання бюджетних коштів? Які ревізійні дії необхідно здійснити при наявності ознак понаднормового списання матеріальних цінностей? Які ревізійні дії необхідно здійснити при наявності ознак неправильного нарахування заробітної плати? Які ревізійні дії необхідно здійснити при наявності ознак заниження оподатковуваного доходу і приховуваного належним бюджетам обов'язкових платежів? Які дані повинна містити Вступна частина Акту ревізії? Що означає об'єктивність і обґрунтованість описової частини Акту? Що означає системність викладу в описовій частині Акту? Що означає повнота і комплексність відображення в акті всіх суттєвих обставин, які мають відношення до справи?

 6. Державний фінансовий контроль
  1. Внутрішньосистемний і внутрішньогосподарський контроль 3 2. Основні положення по перевірці фактичної наявності коштів в кассі 5 3. Завдання та джерела інформації для ревізії розрахункових операцій 10 Література 14

 7. Державний фінансовий контроль
  1. Контрольні функції податкової адміністрації та заходи впливу на покращення обліку і звітності. 3 2. Контроль розрахунків з фондом зайнятості та іншими обов’язковими платежами. 6 3. Контроль правильності визначення собівартості продукції, робіт і послуг. 10 4. Контроль наявності і руху інших необоротних матеріальних активів. 14 5. Перевірка постановки і стану внутрішньогосподарського обліку. 18 Задача №4. 23 Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Вказати, які штрафні санкції може бути накладено і які рекомендації може бути надано за результатами ревізії. Умова: При перевірці ревізором на ДП «Компас» стану розрахунків з підзвітними особами було виявлено, що за працівником Гусєвим В.О. відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 372 на кінець серпня ц.р. обліковується заборгованість по виданим авансам в сумі 269,00 грн. З’ясувалося, що 160,00 грн. – це залишок авансу, який було видано на відрядження до м.Львів з 25.07.ц.р. по 27.07.ц.р. Сума авансу на відрядження становила 700,00 грн. Авансовий звіт працівника було затверджено 12 серпня 2009р. Інші 109,00 грн. – це аванс на господарські потреби, що було видано 28 серпня ц.р. Авансовий звіт по цій сумі на 31.08.ц.р. не затверджений. Тести. 27 1. Проведення ревізій і перевірок за витрачанням коштів Державного бюджету України і державних позабюджетних фондів в апараті Верховної Ради України, в національному банку України, інших органах виконавчої влади, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності покладено на: 2. Інвентаризація бібліотечних фондів у бюджетних установах повинна проводитись: Список використаної літератури. 28

 8. Державний фінансовий контроль
  Методика державного фінансового контролю розрахунків з бюджетом платників податку на прибуток 1 Завдання 22. 2 1) Джерела інформації, напрями та послідовність перевірки грошових документів і фінансових інвестицій. 2 2) Визначити суть порушень: 2 У грудні м.р. прострочену депонентську заборгованість станом на 01.04.м.р. віднесено на фінансові результати діяльності ревізованого підприємства. У бухгалтерському обліку відображено: Д-т 662 «Розрахунки з депонентами» - 1730 грн. К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності» - 1730 грн. Список використаної літератури 2

 9. Державний фінансовий контроль
  Задача №16. Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Визначити суму відшкодування винною особою та надати рекомендації щодо відображення даних операцій в обліку. Умова: Ревізором в результаті раптової інвентаризації підприємства суспільного харчування було встановлено надлишки продуктів в кладовій, що не були оприбутковані, в оцінці по цінах на суму 462,00 грн., в т.ч. сума торгової націнки, що встановлена розрахунковим шляхом у розмірі 30%, а також нестачу продуктів понад норми природного убутку в оцінці по цінах продажу на суму 1030,00 грн., в т.ч. торгова націнка, що встановлена розрахунковим у розмірі 20%. Винна особа не встановлена. Тести. 1. Мета ревізії: 2. Під час контролю за станом складського господарства одним із напрямів перевірки є: Задача №17. Знайти порушення, скласти описову частину акту ревізії. Вказати, які штрафні санкції може бути накладено і які рекомендації може бути надано за результатами ревізії. Умова: Під час перевірки правильності нарахування заробітної плати та інших виплат за 2008р. на ДП «Калина» ревізор встановив наступне: - в серпні 2008р. головному бухгалтеру надана щорічна допомога на оздоровлення, яка передбачена в колективному договорі у розмірі 4000,00 грн.; - в вересні 2008 р. завідуючому складом надана разова допомога на протезування зубів у розмірі 1500,00 грн., а начальнику проектного відділу 2000,00 грн. разова допомога на придбання медикаментів, що входять до переліку життєво необхідних; - в жовтня 2008 року водію надана нецільова благодійна допомога у зв’язку з сімейними обставинами у розмірі 890,00 грн. За розрахунком бухгалтерії з даних виплат були утримані в загальній сукупності збори в Пенсійного фонду (2%) - 167,80 грн., до ФСС на випадок безробіття (0,5%) – 41,95 грн., та ФСС з тимчасової втрати працездатності (1%) – 83,90 грн. Також, було утримано податок з доходів фізичних осіб (15%) у розмірі 1214,45. Дані витрати були віднесені на рахунок 949 Тести. 1. Контроль за наслідками вже здійснених господарських операцій, що має на меті встановити їх правильність і законність, називають: 2. Сума розрахунку готівкою одного підприємства з іншим не повинна перевищувати: Список використаної літератури

 10. Державний фінансовий контроль
  Джерела інформації та методи контролю результатів інвентаризації матеріальних запасів. 3 Задача 8 Визначити суть поршень: У бухгалтерському обліку ЗАТ «Горн» на підставі акту прийому зроблено запис на вартість безкоштовно отриманого «ноу-хау» в сумі 38000 грн. від фірми «Альфа»: Д-т 124 «Права на об’єкти промислової власності» - 38000 грн К-т 40 «Статутний капітал» - 38000 грн. Список літератури 9

 11. Державний фінансовий контроль
  5. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб ДФК та ревізованих підприємств та організацій. 3 17. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база. 8 19. Контроль розрахунків за одержаними та виданими авансами. 11 41. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13 53. Порядок складання основного акта ревізії. 17 Задача 1. 20 Постачальник Сидоров після повернення з відрядження в N .здав авансовий звіт на суму 45 грн. та прикладені до нього документи: посвідчення про відрядження зі штампами; виїхав з підприємства 12.07., прибув в N... 13.07., виїхав з N... 17.07., прибув ні підприємство 19.07; квитанції з готелю за 13, 14 та 15.07. по 3 грн. за добу на 9 грн. Оклад постачальника 130 грн., вартість проїзду у вагоні 9 грн. в один кінець. Авансовий звіт затверджений у сумі 45 грн., виходячи з розрахунку відшкодування добових в розмірі 3% від з/плати, транспортних та квартирних витрат по факту. Скільки йому повинні заплатити? Задача 2. 23 15 травня Іванову видано в підзвіт на господарські потреби 10 грн. До кінця травня він не звітувався за використані гроші і повертати їх в касу відмовляється. Що повинна зробити бухгалтерія? Список використаної літератури. 26

 12. Державний фінансовий контроль
  Стандартизація державного фінансового контролю в Україні та зарубіжних країнах 2 Завдання 14 11 1) Пояснити, як перевірити достовірність балансу за статтею «Статутний капітал». 11 2) Визначити суть порушень: 14 Список використаної літератури 15

 13. Державний фінансовий контроль
  13. Суть податкового контролю 2 6. Перевірка стану розрахунків з працівниками підприємств по оплаті праці 5 9. Особливості інвентаризації грошових коштів в касах підприємств різних галузей національної економіки 8 3. Перевірка реальності балансу та інших форм бухгалтерської звітності 12 Список використаної літератури 15

 14. Державний фінансовий контроль. Білети
  1. Охарактеризуйте сутність, завдання і функції контролю. 2. Визначте основні форми й види фінансово-господарського контролю. 3. Розкрийте зміст фінансово-господарського контролю, його цілі. 4. Дайте визначення предмету фінансово-господарського контролю та його об'єктів. 5. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю. 6. Розкрийте поняття ревізії, основні завдання ревізії. 7. Принципи ревізії, їх характеристика. 8. Класифікація ревізій. 9. Загальна організація контрольно-ревізійної роботи. 10.Завдання, послідовність, джерела ревізії касових операцій. 11.Раптова ревізія каси. 12.Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13.Документальна ревізія касових операцій. 14.Ревізія коштів у дорозі. 15.Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками. Іб.Ревізія розрахунків з підзвітними особами. 17.Ревізія розрахунків за претензіями. 18.Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. 19.Ревізія розрахунків з постачальниками та підрядниками. 20.Ревізія розрахунків за податками та платежами. 21. Ревізія розрахунків за страхуванням. 22.Завдання, послідовність і джерела ревізії розрахунків з оплати праці. 23.Перевірка дотримання встановлених норм погодинної, відрядної оплати праці, оплати за сумісництвом, суміщенням професій і за роботу в надурочний час. 24.Контроль нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням. 25.Завдання і джерела ревізії операцій з основними засобами, нематеріальними активами. 26.Особливості інвентаризації основних засобів. 27. Документальна ревізія основних засобів. 28.Перевірка амортизаційних відрахувань. 29.Ревізія нематеріальних активів. З0.Завдання, послідовність і джерела ревізії операцій з ТМЦ. 31 .Особливості інвентаризації ТМЦ. 32.Ревізія руху та наявності товарних запасів на оптових складах. 33.Ревізія руху та наявності товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 34.Ревізія наявності й руху тари під товарами та порожньої тари. 35.Ревізія малоцінних і швидкозношуваних предметів. 36.Завдання, послідовність і джерела ревізії витрат на виробництв й собівартості продукції. 37.Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями. 38.Ревізія собівартості продукції. 39.Ревізія готової продукції. 40.Ревізія доходів і результатів діяльності. 41 .Завдання, послідовність і джерела ревізії стану бухгалтерського фінансового бліку і фінансової звітності. 42.Перевірка стану обліку і звітності. 43.Основні вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії. 44.Порядок складання основного акта ревізії. 45.Висновки і пропозиції за результатами ревізії. 46.Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень. 47.Порядок передачі матеріалів про нестачі органам слідства і суду. 48.Відмінності між аудитом, обліком, ревізією й судово-бухгалтерською експертизою. 49.Завдання, джерела і послідовність контролю грошових коштів. 50.Порядок проведення і оформлення інвентаризації наявності готівки в касі. 51 .Документальний контроль касових операцій. 52.Особливості перевірки грошових документів і цінних паперів

 15. Контрольна робота державний фінансовий контроль
  1. Принципи і методи здійснення фінансового контролю 3 2. Нормативно-правова база здійснення державного фінансового контролю 8 3. Контроль за використанням коштів цільових програм за рахунок державного і місцевого бюджетів 13 4. Контроль за правильністю розрахунків з бюджетами 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua