Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Безпека організації, пов'язана з підбором і відбором персоналу (ID:24006)
| Размер: 117 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Історія дослідження пробеми забезпечення безпеки організації 5
1.2. Категоріальний апарат дослідження пробеми забезпечення безпеки організації 9
1.3. Принципи, підходи та методи вичення пробеми забезпечення безпеки організації 12
Висновки до розділу 17
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 18
2.1. Сутність безпеки організації, її мета і завдання 18
2.2. Види безпеки організації і засоби її організації 24
Висновки до розділу 33
РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 35
3.1.Аналіз сучасних тенденцій управління кадровою безпекоюпідприємства 35
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення управління кадровою безпекою підприємства 39
Висновки до розділу 42
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47
ДОДАТОК 49

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. управління персоналом БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 3 2. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ 10 ЛІТЕРАТУРА 19

 2. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації
  1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації 3 2. Оцінка кадрової політики організації за кількісними та якісними показниками 12 3. Ротація кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персоналу в організації 19 Література 21

 3. Ділова оцінка персоналу в організації
  ВСТУП 3-5 I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність ділової оцінки персоналу, її здачі та вимоги щодо поточної періодичної оцінки співробітників організації 6-11 1.2. Етапи та методи побудови системи ділової оцінки персоналу в організації, її характеристика та застосування 11-18 1.3. Сутність процедури оцінки персоналу в організації. Атестація 18-23 1.4. Ділова оцінка персоналу в закордонних організаціях 23-27 II. ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ У ПРАКТИЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 28-34 2.2. Особливості проведення ділової оцінки персоналу на туристичному підприємстві “Христофор Колумб тревел” 34-40 ВИСНОВКИ 41-43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 44-46 ДОДАТКИ 47-51

 4. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Передумови розвитку мотивації персоналу підприємства. Взаємозв’язок мотивації з іншими функціями менеджменту 5 1.2. Структурна модель мотиваційного процесу, що визначає поведінку працівника 12 1.3. Умови та фактори, що впливають на розвиток трудової мотивації персоналу. Форми стимулювання 15 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на прикладі ТОВ «Назва») 19 2.1. Аналіз загальних показників розвитку персоналу організації 19 2.2. Оцінка мотиваційного механізму в організації 23 2.3. Рекомендації з вдосконалення розвитку трудової мотивації персоналу 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 5. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МОТИВУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль мотивування в системі управління персоналом підприємства 5 1.2. Матеріальна мотивація персоналу 9 1.4. Методи нематеріального стимулювання 12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТВИНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ «ххх» 16 2.2. Аналіз фінансового стану 22 2.3. Оцінка ефективності та діагностика проблем діючої системи мотивації з використанням комп’ютерних технологій 25 2.4. Шляхи удосконалення системи матеральної мотивації персоналу організації 32 2.5. Оптимізація системи нематеріального мотивування 40 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 54

 6. Профорієнтація та адаптація персоналу організації в сучасній Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні засади менеджменту персоналу в сучасних умовах 6 1.1. Сутність менеджменту персоналу підприємств 6 1.2. Профорієнтація працівників як елемент менеджменту персоналу 18 1.3. Інші методи соціальної підтримки персоналу 29 2. Профорієнтація та адаптація персоналу на підприємстві ТОВ „Фалбі” 38 2.1. Поняття, форми і види профорієнтації та адаптації 38 2.2. Оцінка результатів адаптації працівників на підприємстві ТОВ „Фалбі” 52 2.3. Управління профорієнтацією та адаптацією працівників 66 3. Шляхи вдосконалення менеджменту персоналу на досліджуваному підприємстві 72 3.1. Вдосконалення напрямків профорієнтації персоналу 72 3.2. Шляхи та методи вдосконалення адаптації працівників 85 3.3. Аналіз ефективності вдосконалення менеджменту персоналу 93 Висновки та пропозиції 98 Список використаних джерел 101 Додатки 108 Мета даної роботи – проаналізувати стан організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві (ТОВ «Фалбі»), розробити рекомендації по усуненню виявлених недоліків, рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку персоналу. До завдань роботи входить опрацювання теоретичного матеріалу по заданій темі та проведення практичних досліджень: - визначити сутність і роль профорієнтації та адаптації персоналу; - описати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу по його категоріях; - з’ясувати економічні аспекти профорієнтації та адаптації персоналу; - дати сутність оцінювання персоналу; - дати коротку організаційно-технічну характеристику бази практики; - проаналізувати фактичний стан профорієнтації та адаптації на підприємстві; - оцінити ефективність профорієнтації та адаптації персоналу; - звернути увагу на наявні недоліки в цій роботі; - виявити, чи впроваджується з даної проблеми зарубіжний досвід; - дати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві та підвищення її ефективності. Об’єктом дослідження є стан досліджуваного підприємства щодо персоналу та його профорієнтації та адаптації. Предметом дослідження є ефективність профорієнтації та адаптації персоналу в ТОВ «Фалбі» та його мотивація.

 7. Сучасні підходи до дослідження й організації мотивації персоналу
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти мотивації праці персоналу 6 1.1.Управління персоналом в умовах ринкової економіки 6 1.3. Сутність і зміст мотивації праці 16 2. Механізм трансформації стратегічних завдань медичної і фармацевтичної організації в індивідуальні цілі працівників. 22 2.1. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» — найбільший виробник лікарських препаратів в Україні 22 2.2. Організація мотивації працівників – запорука успіхів ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” 23 3. Стимулювання праці персоналу промислових підприємств на основі оцінки її результативності 28 Висновки 35 Література 38 Метою роботи є узагальнення сучасних підходів до дослідження й організації до ефективного стимулювання працівників підприємств на основі комплексної оцінки результатів їхньої праці, а також розробка методичних рекомендацій щодо їх практичної реалізації. Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи з організації прийняття практичних рішень щодо мотивації праці персоналу підприємства. Теоретичною й методологічною основою проведеного дослідження стали фундаментальні роботи зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів у сфері мотивації праці, мотиваційні теорії, теоретичні й практичні розробки з питань оцінки та стимулювання праці, опубліковані в науково-економічних виданнях, законодавчі і нормативні акти, що регламентують трудові відносини в Україні

 8. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Дати коротку загальну характеристику організації
  ЗАВДАННЯ №1 3 Дати коротку загальну характеристику організації 3 ЗАВДАННЯ №2 8 ВАРІАНТ 1 1.1. Описати чинний порядок і процедури планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення процедури планування потреби у персоналі в організації 8 1.2. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо підвищення об’єктивності диференціації індивідуальних трудових доходів 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 9. Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації)
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації) Література

 10. Акмеологічний розвивальний тренінг. Філософські та методологічні засади управління розвитком персоналу організації
  Зміст Вступ 3 1. Розвивальний тренінг 5 2. Сутність системи управління персоналом: його завдання та основні характеристики 7 3. Принципи формування і реалізації ефективної кадрової політики 12 Висновки 20 Cписок використаних джерел 21

 11. Особливості дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу 6 1.1. Сучасні підходи до мотивації персоналу 6 1.2. Мотивація та формування стратегічної поведінки 9 1.3. Диверсифікація і умови раціонального застосування систем матеріального стимулювання продуктивності персоналу 16 2. Механізм мотивації працівників у страховій компанії 19 2.1. УСК “Гарант” – один з лідерів українського страхового ринку 19 2.2. Мотивація працівників в контексті загальної стратегії ВАТ “УСК “Гарант” 21 3. Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу як запорука зростання компанії 25 Висновки 30 Література 34 Мета дослідження: вивчення дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління, розроблення рекомендацій щодо формування системи мотивації персоналу до високопродуктивної праці на вітчизняних підприємствах. Об’єкт дослідження: механізм мотивації персоналу підприємства до підвищення його продуктивності . Предмет дослідження: теоретичні та практичні засади формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства. Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, матеріали Державного комітету статистики, звітна та облікова документація підприємства, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників в галузі менеджменту персоналу.

 12. Розробіть анкету на здійсніть опитування співробітників організації, в якій працюєте, з метою оцінювання існуючої системи мотивації персоналу, зазначте які засоби стимулювання доцільно запровадити
  Розробіть анкету на здійсніть опитування співробітників організації, в якій працюєте, з метою оцінювання існуючої системи мотивації персоналу, зазначте які засоби стимулювання доцільно запровадити ДОДАТКИ Додаток 1. АНКЕТА Додаток 2. Відносна задоволеність роботою під керівництвом

 13. Ризики, пов'язані з реалізацією стратегії
  Вступ 3 1. Передумови виникнення ризиків при реалізації стратегії 4 2. Робота менеджерів по управлінню ризиками 7 3. Процес управління фінансовими ризиками при реалізації стратегії ДП «назва» 13 Висновки 18 Література 19

 14. Облік операцій пов’язаних з орендою майна
  Вступ 3 1. Орендні операції у господарській діяльності 5 2. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 11 3. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Атлантік” 20 4.Організація обліку орендних операцій на підприємстві ТОВ „Атлантік” 24 4.1. Документальне забезпечення операцій з оренди майна 24 4.2. Характеристика рахунків 27 5.Облік операцій з оперативної оренди 30 6. Відображення у звітності операцій з оренди майна підприємства 32 Висновки та пропозиції 33 Список використаних джерел 34 Додатки 36 (Звітність) Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад бухгалтерського обліку орендних операцій; організації обліку орендних операцій на підприємстві, документальне оформлення орендних операцій, відображення орендних операцій у звітності підприємства. Предметом дослідження є: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком орендних операцій. Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю „Атлантік”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи. Робота заснована на використані нормативних документів і спеціальних теоретичних і практичних літературних джерел з проблем теми дослідження.

 15. Пряме оподаткування в Україні доходів пов’язаних, із зовнішньоекономічною діяльністю
  Вступ 2 Податкове регулювання. 4 Засади зовнішньоекономічної діяльності. 7 Список використаної літератури. 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua