Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Банки і банківська діяльність, види банків (ID:24022)
| Размер: 190 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
Содержание
ВСТУП 3

1. ВИДИ БАНКІВ В УКРАЇНІ, ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ 4

2. МІСЦЕ НБУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ СТАТУС 10
2.1. Правовий статус Національного банку України 10
2.2. Завдання та функції Національного банку України 12
2.3. Правовий статус керівних органів НБУ 19

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 22

4. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 28

ВИСНОВОК 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Банки і банківська діяльність
  1. Етапи розвитку банківської справи в Україні 3 2. Робота Асоціації українських банків над вдосконаленням банківського законодавства 8 3. Загальна характеристика комерційних банків України 14 Література 20

 2. Банки і банківська діяльність
  1. Державна реєстрація та ліцензування банківської діяльності 3 2. Операції банків з платниками банківськими картками 16 Задачі 21 1. Два векселі на суму 2 млн. грн. (термін платежу 1 травня поточного року) і 3 млн. грн.(термін платежу 1 червня поточного року) замінюються на один з пролонгацією до 10 червня поточного періоду. Визначте суму нового векселя, якщо облікова ставка при пролонгації становить 18 % річних. 2. Вклад в Ощадбанку у суму 200 тис. грн. розміщено під 30 % річних строком на 2 роки. Розрахувати суму вкладу та нарахованих відсотків, а також визначити, чому дорівнюють множники нарощення у випадку нарахування простих і складних відсотків. ЛІТЕРАТУРА: 22

 3. Банки і банківська справа
  1. Активні операції банку, їх характеристика 2 2. Основні показники фінансової стійкості банку 10 Задача 6 19 Комерційний банк «Гарант» характеризується наступними даними (на 1 січня поточного року) Назва валюти Активи банку за балансовими та позабалансовими рахунками (тис, валютних одиниць) Зобов'язання банку за балансовими та позабалансовими рахунками (тис. валютних одиниць) USD 850 720 EUR 118 95 RUR 980 1200 GBR 12 30 При цьому курс валют на дату складання балансу був таким:  1 USD – 5,03 грн.;  1 EUR – 7,62 грн.;  1 RUR – 19,86 гpн.;  1 GBR – 8,37 грн. Визначте: 1 – загальну відкриту валютну позицію комерційного банку «Гарант», у тому числі довгу і коротку відкриті валютні позиції; 2 – ступінь загального валютного ризику. Задача 21 20 У касу підприємства надійшла виручка за реалізовані товари в сумі 2500 гри. Ліміт каси встановлений в сумі 170 грн. Підприємство мас заборгованість перед:  бюджетом по сплаті податків в сумі 1500 грн.  Пенсійним фондом – 1000 грн.  працівниками по виплаті з оплати праці – 4000 грн. Визначте: 1 – суму виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), яку підприємство повинно здати до банку для зарахування на поточний рахунок (максимальну і мінімальну); 2 – порядок виплати заборгованості; 3 – достатність виручки для покриття всієї суми заборгованості. Список використаної літератури 22

 4. Банки і банківська справа
  1. Валютні операції комерційного банку 2 2. Ліквідність комерційного банку: сутність та методики оцінки 9 Задача 14 16 Динаміку деяких складових фінансових результатів акціонерного банку «Атлант» продовж двох років представлено нижче (дані умовні, тис. грн.):... Задача 29 18 У підприємства «Атлант» є пропозиція придбати державні цінні папери на суму 60 тис. грн. з можливістю їх продажу через рік на 15 тис. грн. дорожче. Визначте доцільність прийняття підприємством такої пропозиції, якщо банківська ставка за депозитами становить 15%, а теми інфляції близькі до 4% річних. Список використаної літератури 19

 5. Банківська діяльність та підприємство
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Банки: їх функції та операції 5 1.1 Сутність банків та їх місце в ринковій економіці 5 1.2 Операції банків із залучення та запозичення коштів 11 1.3 Операції банків із обслуговування платіжного обороту 13 1.4 Кредитні операції банків 17 РОЗДІЛ 2. Перспективи розвитку взаємовідносин між банками та підприємствами в Україні 20 2.1 Розвиток банківського сектору в Україні 20 2.2 Регулювання діяльності банків 26 2.3 Кредитування реального сектору економіки 32 РОЗДІЛ 3. Аналіз взаємовідносин банків та підприємств в Україні (на прикладі КБ «Правекс-Банк») 37 3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 37 3.2 Аналіз послуг, які надаються банком юридичним особам 42 3.3 Перспективні напрямки розвитку взаємовідносин між банком та підприємствами 49 ВИСНОВКИ 54 ЛІТЕРАТУРА 58 ДОДАТОК 1 62 Кількість банків та філій банків за регіонами на 01.01.2004 року 62 ДОДАТОК 2 63 Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року 63 ДОДАТОК 3 65 Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року 65

 6. ВИДИ БАНКІВ У ЯПОНІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ. СПЕЦІАЛЬНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ: ЇХ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ
  Зміст 1. Сучасна кредитна система Японії 3 2. Центральний банк Японії, його структура та функції 7 3. Спеціальні кредитно-фінансові установи: їх види та функції 10 Список використаної літератури 19

 7. Банківська діяльність аналіз діяльності банку
  1. ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА БАНКУ 2 2. АНАЛІЗ КБ «НАДРА» 10 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКУ 11 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 12 2.1. Характеристика банку 11 2.2. Аналіз діяльності банку 12 3. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 17 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІВ БАНКУ 20 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 24 6. АНАЛІЗ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКУ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

 8. Контрольна робота банківська діяльність («Діамантбанк»)
  1. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ АКТИВІВ БАНКУ 2 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКУ («Діамантбанк») 20 3. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 22 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІВ БАНКУ 24 5. АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 27 6. АНАЛІЗ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29 7. АНАЛІЗ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКУ 31 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 9. Задача Центральний банк проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка центрального банку - 9,5% річних. Банки подали такі кредитні заявки тис. грн: Банк А – 360 Банк Б – 390 Банк В – 600 Банк Г – 510 Банк Д – 750 Банк Ж – 660 Банк З – 750 Банк К – 510 ЦБ ухвалив рішення про фінансування банків у розмірі 1510 тис. грн.. Визначити: Заявки яких банків будуть задоволені ЦБ, в якій сумі і за якою процентною ставкою?
  Задача Центральний банк проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка центрального банку - 9,5% річних. Банки подали такі кредитні заявки тис. грн: Банк А – 360 Банк Б – 390 Банк В – 600 Банк Г – 510 Банк Д – 750 Банк Ж – 660 Банк З – 750 Банк К – 510 ЦБ ухвалив рішення про фінансування банків у розмірі 1510 тис. грн.. Визначити: Заявки яких банків будуть задоволені ЦБ, в якій сумі і за якою процентною ставкою?

 10. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади формування та механізм функціонування валютного ринку 6 1.1. Економічна сутність валютного ринку 6 1.2. Законодавчі і нормативні акти які регулюють валютний ринок 16 1.3. Валютно-курсова політика України 23 Розділ 2. Аналіз діяльності комерційних банків на валютному ринку України 36 2.1. Аналіз діяльності комерційних банків як основного суб’єкта валютного ринку 36 2.2. Аналіз розвитку валютного ринку 45 2.3. Операції з іноземною валютою на валютних ринках України 55 Розділ 3. Шляхи підвищення ефект діяльності банків на валютному ринку 60 3.1. Адаптація валютно-курсової політики 60 3.2. Удосконалення регулювання валютних операцій комерційних банків 72 Висновки 87 Список використаної літератури 90 Додатки 96

 11. Зовнішньоекономічна діяльність Види зовнішньоекономічних операцій
  Вступ 3 1. Види зовнішньоекономічних операцій 4 2. Міжнародні договори страхування 8 Висновок 12 Список використаних джерел 13

 12. Поняття про діяльність, основні види та елементи
  Вступ 3 1. Ціннісні підстави концепцій діяльності в психології й сучасній методології 5 2. Сутність мотивів діяльності 7 3. Професійна діяльність 10 4. Психологічна теорія діяльності 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 13. Культурно-дозвіллєва діяльність: сутність, функції, види і форми
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність культурно-дозвіллєвої діяльності 5 1.1. Дозвілля і культурно-дозвіллєва діяльність, як галузь наукового знання 5 1.2. Соціальна сутність дозвілля 8 3. Структура дозвіллєвої діяльності 11 Розділ ІІ. Функції, види та форми культурно-дозвіллєвої діяльності 14 2.1. Функції та принципи дозвілля 14 2.2. Основні інститути дозвіллєвої діяльності 18 2.3. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення 21 Висновки 28 Література 30 Додатки схеми 31 Додаток 1. Структурне наповнення дозвілля Додаток 2. Функції дозвілля Додаток 3. Принципи дозвілля Предметом дослідження курсової роботи виступає культурно-дозвіллєва діяльність. Основною метою курсової роботи є дослідження а саме її сутністі, функцій, видів і форм культурно-дозвіллєвої діяльності. Виходячи з поставленої мети, автор ставить наступні завдання: - визначити дозвілля і культурно-дозвіллєву діяльність, як галузь наукового знання ; - визначити соціальну сутність дозвілля; - проаналізувати структуру дозвіллєвої діяльності; - дослідити функції та принципи дозвілля; - охарактеризувати основні інститути дозвіллєвої діяльності; - надати характеристику дозвіллєвої роботи з різними категоріями населення. Враховуючи актуальність обраної теми на сьогодні у вітчизняних та зарубіжних джерелах приділяється досить багато уваги питанням та проблемам, що стосуються культурно-дозвіллєвої роботи та організації дозвілля. Зокрема, під час написання курсової роботи було використано наступні джерела: «Дозвілля в зарубіжних країнах», «Дозвіллєзнавство», «Педагогіка дозвілля», «Соціологія дозвілля», «Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень» тощо. Курсова робота складається зі вступу, двох основних розділів, висновку, списку використаних джерел.

 14. Основні види документів, що супроводжують управлінську діяльність установи
  1. Основні види документів, що супроводжують управлінську діяльність установи. 3 2. Скласти наказ про прийом на роботу. 11 Література. 14

 15. Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд
  1. Теоретичне питання 3 Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд 3 2. Ситуаційне завдання 14 Викладач технікуму, який щомісяця отримує 2180 грн. у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав в червні 1000 грн. гонорару. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі, отримуючи погодинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має двох дітей 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів. Список літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua