Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Задача оптимізації виробничої програми (ID:24058)
| Размер: 32 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗадача оптимізації виробничої програми

Підприємство виготовляє три види продукції А, В, С, використовуючи для цього три види ресурсів І, ІІ, ІІІ. Норми витрат усіх ресурсів на одиницю продукції та запаси ресурсів наведено в таблиці.

Вид ресурсу Норма витрат на одиницю продукції за видами Запас ресурсу
А В С
І 18 15 12 360
ІІ 6 4 8 192
ІІІ 5 3 3 180

Відома ціна одиниці продукції кожного виду: А-9 ум. од., В-10 ум. од., С-16 ум. од.
Визначити план виробництва продукції, що забезпечує підприємству найбільший доход.

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Особливості оптимізації виробничої програми за швидкістю та інтенсивністю
  Особливості оптимізації виробничої програми за швидкістю та інтенсивністю Література

 2. Обгрунтування виробничої програми підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність і показники виробничої програми 5 1.2. Обґрунтування виробничої програми підприємства за дослідженнями ринку та матеріально-технічним забезпеченням 13 1.3. Методика розрахунку виробничої програми підприємства 19 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» 25 2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства 25 2.2. Аналіз виробничої програми підприємства 30 2.3. Оцінка ресурсного забезпечення для виконання виробничої програми підприємства 39 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 42 3.1.Розрахунок економічної ефективності модернізації лінії по виготовленню баранок 42 3.2.Розрахунок економічної ефективності встановлення пакувально-фасувального апарату для бараночних виробів 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТОК А. Порядок розробки виробничої програми підприємства 62 ДОДАТОК Б. Виробнича програма «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 63 ДОДАТОК В. Виробнича програма хлібобулочних виробів «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 64 ДОДАТОК Г. Виробнича програма кондитерських виробів «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 65 В процесі виконання дипломної роботи необхідно здійснити комплексний огляд питань, пов'язаних з виробничим плануванням та формуванням та обгрунтуванням виробничої програми, визначити методи їх реалізації та важливість ефективного їх вирішення для досягнення позитивних кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства. Метою даної дипломної роботи є обґрунтування виробничої програми підприємства, механізмів її формування і контролю за виконанням. Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань: • вивчити теоретичні основи обґрунтування виробничої програми підприємства; • надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості; • провести аналіз виробничої програми підприємства; • розробити та обґрунтувати заходи щодо вдосконалення виробничої програми підприємства БКК. Предметом дослідження дипломної роботи є процес обгрунтування виробничої програми підприємства. Об’єктом дослідження є формування та виконання виробничої програми на ДП «Київ-Хліб» «Булочно-Кондитерський Комбінат». До роботи додається роздаточний матеріал, реферат, доклад

 3. Аналіз показників виробничої програми та товарообороту
  Теоретична частина (по темі) 3 Практична частина (по темі на прикладі під-ва) 6 Література 13

 4. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи управління потенціалом підприємства. 4 2. Аналітична оцінка управління потенціалом підприємств цементної промисловості України. 9 3. Концептуальні основи управління корпоративним потенціалом. 13 Висновки 15 Література 17

 5. СУЧАСНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КРАЇНИ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Поняття та сутність виробничої програми підприємства 4 1.2. Методологічні основи аналізу виробничої програми підприємства 7 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 11 2.1. Загальні відомості про об’єкт дослідження 11 2.2. Діюча система формування виробничої програми підприємства 21 2.3. Аналіз формування та реалізації виробничої програми підприємства 24 РОЗДІЛ ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТОК 36

 6. Звіт про виконання програми виробничої практики студента
  1. Загальна характеристика ТОВ “Поліс”. 1.1. Загальні положення. 1.2. Мета та предмет діяльності ТОВ “Поліс”. 1.3. Структура ТОВ “Поліс”. 2. Загальна характеристика відділу продажу флексографічних фарб. 2.1. Характеристика відділу продажу флексографічних фарб. 2.2. Основні напрямки діяльності відділу продажу флексографічних фарб. 3.Практична робота в відділі продажу флексографічних фарб.

 7. Показники виробничої програми, взаємозв’язок між показниками, методика розрахунку, характер використання
  ВСТУП 3 1. Сутність виробничої програми та її показників 4 2. Методика розрахунку показників виробничої програми 8 ВИСНОВОК 12 Список використаних джерел 13

 8. Показники виробничої програми, взаємозв’язок між показниками, методика розрахунку, характер використання
  ВСТУП 3 1. Сутність виробничої програми та її показників 4 2. Методика розрахунку показників виробничої програми 8 ВИСНОВОК 12 Список використаних джерел 13

 9. ЗВІТ про виконання програми виробничої практики Спеціальність: «Менеджмент організацій». База практики дитячий санаторій
  1. Вступ. 3 2. Основні лікувальні фактори, що використовуються в санаторії 5 3. Основні установчі та нормативні документи, що регламентують діяльність санаторно-курортного закладу. 6 4 . Управління персоналом. 8 5. Управління фінансами. 15 6. Матеріально-технічне забезпечення. 20 7. Управління маркетингом. 22 8. Організація діагностичного і лікувального процесів у санаторії. 23 9. Організація харчування в санаторії. Дотримання принципів лікувального харчування. 25 10. Організація дозвілля пацієнтів 31 11. Висновки та пропозиції. 32 Список використаної літератури 34

 10. ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА. Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності пропускної спроможності підприємства
  Завдання 1 3 Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності пропускної спроможності підприємства. Завдання 2. 7 . Практична частина (Вимагає чіткого визначення та вирішення аналітико-розрахункової задачі з поясненням. Оцінюється за трибальною системою) На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Базовий період Звітний період Запаси сировини на початок періоду 360 440 Надходження сировини 10700 12360 Інше вибуття сировини 70 40 Запаси сировини на кінець періоду 400 290 Завдання 3. 10 Теоретичне питання розкривається за планом. Обов'язкове посилання на джерело інформації. 3.1. Нарахування, сплата та стягнення відсотків 10 3.2. Порядок погашення банківського кредитів 12 Завдання4 15 Розв'язання практичних завдань вимагає пояснення та обґрунтування задач. Задача. Розрахувати показник ефекту фінансового леверіджу. Дані для розрахунку: Рентабельність підприємства -25%, процентна ставка за користування кредитом - 15%, сума власних коштів - 500 тис. грн., сума позикових коштів - 150 тис .грн., ставка податку на прибуток - 25%. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

 11. Кредитні ризики та методи їх оптимізації
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади кредитного ризику та методи його оцінювання 5 1.1. Кредитний ризик і його прямо пропорційний зв’язок з дохідністю 5 1.2. Якісна та кількісна оцінка кредитного ризику 21 1.3. Способи мінімізації кредитного ризику 35 Розділ 2. Практичні аспекти оцінки та управління кредитними ризиками в Київської філії АТ „Кредит Банк Україна” 50 2.2. Загальна характеристика діяльності Київської філії АТ „Кредит Банк Україна” 50 2.2. Методи мінімізації кредитного ризику на рівні кредитної операції 59 2.3. Методи оптимізації портфельного кредитного ризику 66 Розділ 3. Проблеми шляхи мінімізації кредитних ризиків у сучасних умовах 91 3.1. Проблеми управління кредитними ризиком 91 3.2. Шляхи оптимізації кредитних ризиків у сучасних умовах 96 Висновки 107 Список використаних джерел 112-118

 12. Роль психології в оптимізації професійної діяльності
  Вступ 3 1.Професійна діяльність та її структура 4 2. Сутність ефективності професійної діяльності 7 3. Психологічні аспекти ефективності професійної діяльності 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 13. Контрольна робота з оптимізації економічних рішень
  Зміст 1. Модель оптимального плану перевезень, її створення і розв’язок 3 2. Ситуаційна задача: 7 За наведеними в таблиці витратами на перевезення одиниці вантажу від пунктів постачання до пунктів споживання , а також обсягами запасів продукції в пунктах постачання та її попиту в пунктах споживання знайти оптимальний план транспортної задачі. Пункт постачання Витрати на перевезення одиниці вантажу до пункту споживання Обсяг запасів продукції 5 4 3 4 160 3 2 5 5 140 1 6 3 1 60 Попит 90 80 50 80 Література 10

 14. Шляхи оптимізації управління зовнішньою заборгованістю України
  Вступ 3 1. Управління зовнішньою заборгованістю України 4 2. Інноваційно-маркетингова стратегія управління економічним розвитком країни щодо впорядкування регулювання зовнішньою заборгованістю України 10 Висновки 11 Список використаних джерел: 12

 15. Товарознавчі складові оптимізації технології товароруху хлібобулочних товарів
  ВСТУП 4 1. ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРОРУХУ 6 1.1. ПЛАНУВАННЯ ТОВАРОРУХУ 6 1.2.КЕРУВАННЯ КАНАЛАМИ ТОВАРОРУХУ 8 1.3.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ТОВАРОРУХУ 9 1.4. ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ 11 1.4.1. Соціально-економічна сутність оптової торгівлі 12 1.4.2. Роздрібна торгівля в ринковій економіці 14 1.4.3. Склад і структура роздрібного товарообігу 15 2. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ТОВАРІВ 16 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ І АСОРТИМЕНТУ ХЛІБА 16 2.2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 20 2.2.1.Конкуренція та ціноутворення 20 2.2.2.Конкурентноспроможність хлібобулочних виробів 21 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 22 3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 22 3.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В ПРОЦЕСІ ТОВАРОРУХУ 29 4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТОВАРОРУХУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 31 ВИСНОВОК 33 ЛІТЕРАТУРА 35

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua