Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз рентабельності комерційного банку (ID:24074)
| Размер: 1363 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку 6
1.1 Рентабельність банку: сутність та фактори впливу 6
1.2. Методичні підходи до аналізу рентабельності банку 16
1.3 Організаційно-економічна характеристика банку 23
Розділ 2. Аналіз рентабельності АКБ “ ” 26
2.1 Організаційно-інформаційна модель аналізу рентабельності комерційного банку 26
2.2 Аналіз прибутковості банку 33
2.3 Аналіз рентабельності 38
2.4 Факторний аналіз рентабельності банку 40
3. Шляхи покращення рентабельності АКБ « » 46
Висновки 49
Список використаної літератури 54
Додатки 57

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз рентабельності комерційного банку
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку 4 1.1. Рентабельність банку: сутність та фактори впливу 4 1.2. Методичні підходи до аналізу рентабельності банку 9 2. Аналіз рентабельності АБ «...» 18 2.1. Аналіз прибутковості банку 18 2.2. Аналіз рентабельності АБ «...» 20 3. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку 27 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 40

 2. Аналіз прибутку і рентабельності банку
  ВСТУП 3 1. Мета та завдання аналізу прибутку і рентабельності банку 4 2. Аналіз прибутку комерційного банку. 9 3. Аналіз рентабельності банку. 13 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 3. Аналіз банківської діяльності на прикладі комерційного банку
  Практична контрольна, багато графічного і табличного матералу Зміст роботи: 1. Загальні відомості про банк 3 2. Аналіз власного капіталу 4 3. Аналіз зобов’язань банку. 8 4. Аналіз активних операцій банку. 9 5. Аналіз кредитних операцій. 11 6. Аналіз фінансових результатів банку. 15 7. Дослідження рейтингових показників банку. 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 4. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ РАЙФАЙЗЕНБАНК ЗА ПЕРІОД З 01.01.2005 Р. ПО 01.01.2006 Р.
  Зміст 1. Аналіз власного капіталу 3 2. Аналіз зобов’язань банку 6 3. Аналіз активних операцій банку 8 4. Аналіз інвестиційної діяльності банку 11 5. Аналіз ефективної діяльності та фінансової стійкості 14 6. Дослідження рейтингових показників банку 20 Список використаних джерел 21

 5. Надійність комерційного банку
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 6 1.1. Поняття та значення стійкості комерційного банку та фактори, що на неї впливають 6 1.2. Шляхи забезпечення стійкості комерційного банку 15 1.3. Принципи побудови ефективної системи управління стійкістю комерційного банку 22 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АКБ „РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА” 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика АКБ „Райффайзенбанк Україна” 30 2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності банку 30 2.3. Оцінка стійкості банку на основі аналізу економічних показників 40 2.4. Аналіз факторів, що впливають на стійкість банку 46 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 51 3.1. Організація ефективної системи управління стійкістю банку 51 3.2. Вдосконалення методологічного інструментарію аналізу стійкості комерційного банку 51 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТКИ. Звітність 83-89 Для досягнення поставленої мети були визначені такі задачі: - дослідити банк як динамічну систему та виявити взаємозв’язок банківських ризиків і фінансової стійкості комерційного банку; - дослідити теоретичні засади фінансової стійкості комерційних банків, визначити її сутність та роль у забезпеченні їх стабільної діяльності; - сформулювати рекомендації щодо основних напрямів зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в Україні. Об’єкт дослідження – акціонерний комерційний банк „Райффайзенбанк Україна”. Предметом дослідження є методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків в Україні, проблеми її забезпечення та зміцнення. Методи дослідження. При виконанні досліджень залежно від конкретних цілей і задач використано методи економічного аналізу та вивчення економічних процесів: монографічний, нормативно-розрахунковий, індексний, групувань, багатофакторного аналізу, експертних оцінок, балансовий, системно-структурний, економіко-математичного моделювання та інші. Структура і зміст роботи. Робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 6. Депозитна політика комерційного банку
  Вступ 3 1. Депозитна політика комерційного банку. 4 2. Внески фізичних і юридичних осіб у Приватбанку 9 Висновок 13 Література 14

 7. Касові операції комерційного банку
  Касові операції комерційного банку Список використаної літератури

 8. Кредитна політика комерційного банку
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ, ЇЇ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 4 2. ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 8 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 9. Інвестиційні проекти комерційного банку
  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні засади банківського кредитування інвестиційних проектів 7 1.1. Зміст та форми інвестицій 7 1.2. Сутність інвестиційного кредиту 12 1.3. Основи організації процесу банківського кредитування інвестиційних проектів 17 Розділ 2. Аналіз інвестиційних проектів АКБ “Індустріалбанк” 30 2.1. Загальна інформація про діяльність банку 30 2.2. Аналіз кредитного портфелю банку 45 2.3. Інвестиційні проекти АКБ “Ідустріалбанк” 51 Розділ 3. Перспективи розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні 59 3.1. Щляхи вирішення проблем розвитку ринку банківського кредитування інвестиційних проектів 59 3.2. Перспективи розвитку інвестиційного кредитування АКБ “Індустріалбанк” 71 Висновки 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81 Додаток 1. Консолідований баланс 2005 р. 84 Додаток 2. Консолідований звіт про фінансові результати за 2005 р. 86 Додаток 3. Консолідований звіт про рух грошових коштів. 87 Мета і задачі дослідження полягають у виявленні сутності інвестиційного кредиту і особливостей організації процесу банківського інвестиційного кредитування, розробці рекомендацій з вдосконалення цього процесу з урахуванням досвіду країн з розвиненою ринковою економікою. Предметом дослідження є процес банківського кредитування інвестиційних проектів в умовах ринкової трансформації економіки України. Об`єктом дослідження є ринок вітчизняного та іноземного інвестиційного кредиту. Дослідження базується на діалектичному методі наукового пізнання, згідно якого всі явища та процеси, що відбуваються і розвиваються в інвестиційному та банківському середовищі, розглядаються і аналізуються у взаємозв`язку з загальноекономічною та політичною ситуацією в країні та за її межами. Методика дослідження грунтується на вивченні законів України, постанов та декретів Кабінету Міністрів України, Указів Президента, які регламентують інвестиційну та банківську діяльність, нормативних документів Національного банку України, Міністерства Фінансів України, Державного комітету статистики України, комерційних банків, та на аналізі науково-методичних матеріалів Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Також в роботі використані статистичні щорічники, інформаційно-аналітичні бюлетні і огляди, довідкова, монографічна література. Часові межи дослідження – період незалежності України.

 10. Управління ресурсами комерційного банку
  Вступ. 2 1. Капітал банку, його структура і формування. 3 2. Формування депозитних ресурсів. 10 3. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. 15 Висновок. 18 Використана література. 19

 11. Створення та організація комерційного банку
  Вступ 3 1. Мета створення комерційного банку 4 2. Організаційна структура банку та управління ним 9 3. Порядок реєстрації комерційного банку 18 4. Ліцензування та контроль банківської діяльності 21 Висновок 32 Список використаної літератури 35

 12. ЦІНОВА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  Вступ 3 1. Суть, призначення і об'єкти цінової політики 4 2. Етапи визначення ціни на банківські послуги 7 3. Державне регулювання цінової політики комерційних банків 10 Висновок 13 Список використаної літератури 13

 13. Інвестиційна діяльність комерційного банку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 5 1.1. Інвестиції комерційних банків та їх місце в структурі активних операцій КБ 5 1.2. Інвестиційні банки як окрема категорія банків 16 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 21 2.1. Загальна характеристика інвестиційної активності банків 21 2.2. Аналіз структури інвестиційних операцій КБ України 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КБ 31 3.1. Закордонний досвід розвитку інвестиційних операцій КБ 31 3.2. Нормативно-правове та інституціальне забезпечення розвитку 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

 14. Аудит звітності комерційного банку
  Вступ 3 1. Аудит звітності комерційного банку 4 Висновок 9 Література 10 Додаток 1. Приклад аудиторського висновку 11

 15. Управління пасивами комерційного банку
  Вступ 3 Розділ 1. Пасиви банку : сутність та характеристика 5 1.1 Сутність, значення та характеристика пасивів банків 5 1.2 Формування та регулювання достатності власного капіталу 8 1.3 Методологічні підходи до управління пасивами банку 12 Розділ ІІ. Особливості формування ресурсної бази банківської установи на прикладі АКБ „МРІЯ” 16 2.1. Аналіз формування власного капіталу АКБ „Мрія” 16 2.2. Особливості використання депозитних ресурсів при формуванні пасивів на прикладі АКБ „Мрія” 20 2.3. Дослідження структури депозитного портфелю банку 24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів управління пасивами банку 27 3.1. Застосування управління гепом при управлінні пасивами 27 3.2. Розрахунок показників гепу для досліджуваного банку 33 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Робота насичена графічни матеріалом

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua