Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Пободувати економічну модель, що характерезуе залежнисть між витратами обігу, обсягом товарообороту та фондомісткістью бази. (ID:24106)
| Размер: 12 кб. | Объем: 3 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 15.08.2012 |
СодержаниеЗадача.

Пободувати економічну модель, що характерезуе залежнисть між витратами обігу, обсягом товарообороту та фондомісткістью бази.

№ п/п ВИТРАТИ
ВАНТАЖООБОРОТ
ФОНДОМІСТКІСТЬ

1 2,8 1,7 7
2 2,4 1,6 7,3
3 2,9 1,4 8
4 2,2 1,9 6,2
5 3,2 1,1 9,8
6 2,4 1,7 7,1
7 2,3 1,9 6,1
8 3 1,2 9,6
9 2,6 1,6 7,2
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витратами
  Вступ. 2 1. Витрати виробництва, їх види. 3 2. Методи керування витратами. 7 3.Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витратами. 12 3.1. Витрати у короткотерміновому періоді. 12 3.2. Довгостроковий період. 16 4. Вибір оптимального розміру підприємства. 19 4.1. Ізокванта. 19 4.2. Закон спадної граничної продуктивності. 20 4.3. Заміщення факторів виробництва 25 Висновок. 29 Список використаної літератури. 31

 2. Аналіз показників виробничої програми та товарообороту
  Теоретична частина (по темі) 3 Практична частина (по темі на прикладі під-ва) 6 Література 13

 3. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей; її вплив на масу та сталість грошей (Здійснити порівняльний аналіз показника швидкості обігу, грошової маси та індексу цін в Україні, зробити висновки)
  Вступ 3 1. Маса грошей в обороті. грошові агрегати та грошова база 3 2. Основні інструменти регулювання грошово-кредитного ринку НБУ 8 3. Аналіз швидкості обороту грошей в Україні та її впливу на інфляційні процеси 15 Висновки 22 Література 26

 4. Види конвертованості валют та їх вплив на економічну ситуацію в країні
  Вступ 3 1. Конвертованість валют та її ступені 3 2. Внутрішня та зовнішня конвертованість валют 8 3. Неефективність валютного регулювання в Україні та Росії 14 Висновок 17 Література 18

 5. Внесок А. Маршала у світову економічну науку та вплив його праці на фор-мування сучасної економічної теорії
  Вступ 3 1 Альфред Маршалл – основоположник неокласичної теорії 5 2 Суть нового підходу та нових ідей А. Маршалла 11 3 Погляди Маршалла на проблеми вартості 13 4 Теорія ціни А. Маршалла 18 5 Короткостроковий, довгостроковий періоди в теорії А. Маршалла 21 6 Внесок А. Маршалла в теорію добробуту 24 7 Національний дохід в теорії А. Маршалла 26 8 Організація виробництва у А.Маршалла 28 Висновок 30 Список використаної літератури 32

 6. Бази даних Access
  Вступ 4 1. Основи теорії реляційних баз даних 5 Розділ 2. Призначення, функції та можливості бази даних 10 2.1. Пошук інформації в таблицях 10 2.2. Фільтрація даних та сортування 11 2.3. Вибірка та розрахунок даних 11 2.4 Модифікація та копіювання даних 12 Розділ 3. Опис проектування та створення об’єктів бази даних 15 3.1. Проектування бази даних 15 3.2. Таблиці бази даних 17 3.2.1. Створення макету таблиць. 17 3.2.2. Створення відношень між таблицями. 17 3.3. Форми бази даних 18 3.3.1. Створення форм. 18 3.3.2. Наповнення даних таблиць за допомогою форм. 18 3.4. Запити до бази даних 19 3.4.1. Створення простих запитів на вибірку. 19 3.4.2. Створення параметричних запитів на вибірку. 19 3.4.3. Створення підсумкових запитів. 19 3.4.4. Створення модифікуючих запитів. 19 3.5. Звіти бази даних 20 Висновки 22 Список використаної літератури 23

 7. Міжнародні бази і банки даних
  Вступ 3 1. Класифікація міжнародних інформаційних систем 4 2. Характеристика міжнародної бази даних наукових публікацій Scopus 7 3. Організація спеціалізованих банків даних 14 Висновок 21 Література 22

 8. Методи побудови бази даних
  Предмет: Компютерний аудит Вступ 3 Поняття бази даних 4 Методи проектування БД 6 Основні етапи проектування БД. 8 Системи керування базами даних. 11 Висновок 15 Список використаної літератури. 16

 9. Платні та безоплатні патентні бази даних
  ВСТУП 4 Розділ 1. Загальні положення та економічні особливості патентних баз даних 10 1.1. Структура патентних баз даних 10 1.1.1. Види об’єктів інтелектуальної власності 10 1.1.2. Об’єкти авторського права 21 1.2. Міжнародна патентна класифікація 25 1.2.1. Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку національної законодавчо-нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні 25 1.2.2. Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони 27 1.2.3. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), її функції, структура, напрями діяльності. Участь України в роботі ВОІВ 30 1.2.4. Правові та економічні особливості й передумови в становленні Євразійської патентної системи 40 1.3. Вдосконалення процедур патентування 42 1.3.1. Патентна охорона 42 1.3.2. Реєстрація авторського права 52 1.3.3. Критерії патентно-здатності 68 1.3.4. Захист права винахідників та патентовласників: можливості та перспективи 71 Розділ 2. Особливості платних і безоплатних патентних баз даних 75 2.1.Вітчизняні платні та безплатні патентні бази даних 75 2.2. Зарубіжні платні та безплатні патентні бази даних 77 2.3. Система управління патентними базами даних 81 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 Додатки 96

 10. Звіт з розробки бази даних MS Access
  ЗМІСТ Побудова таблиць 3 Створення схеми даних 4 Створення обчислювального поля 4 Створення форм для введення даних 5 Створення запиту щодо заробітної плати працівників 6 Створення звіту для таблиці Облік робочого часу 7 Створення кнопкової форми 8 Література 9 База Access у файлі

 11. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГУ ЯК ФОРМИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Лізинг: економічна сутність та види 5 1.2. Особливості та переваги лізингу в оновленні технічної бази підприємства 14 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАНННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 19 2.1 Особливості організації технічної бази підприємства 19 2.2 Використання виробничих потужностей підприємств 23 2.3. Методика оновлення техніко-технологічної бази підприємства 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1 Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства 32 3.2. Організаційно-технічне управління технічним розвитком підприємства 34 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 43-57

 12. ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування Ресурсної бази комерційного банку 4 1.1. Сутність та сучасний стан ресурсної бази банків в Україні 4 1.2. Механізм формування власного капіталу банку 11 1.3. Депозитне формування ресурсів банку 16 Розділ 2. Особливості формування ресурсної бази ВАТ «Назва» 21 2.1. Аналіз формування власного капіталу банку 21 2.2. Аналіз зобов’язань банку 23 2.3. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів 28 Розділ 3. Шляхи оптимізації джерел ресурсної бази комерційних банків 31 3.1. Перспективи вдосконалення державного регулювання процесу формування фінансових ресурсів комерційних банків 31 3.2. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів 36 Висновок 38 Список використаної літератури 41 Додатки 44

 13. ТРЕНІНГОВЕ ЗАВДАННЯ Формування технічної бази підприємств
  Зміст ТЗ: Вивчення техніко-технологічної бази підприємств та обґрунтування напрямків розвитку та оптимізація її структури. Список використаних джерел

 14. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
  Вступ 3 1. Основи використання механізмів лізингу в діяльності підприємства 4 1.1. Джерела фінансування реальних інвестицій 4 1.2. Сутність лізингових операцій та їх роль в діяльності сучасних підприємств 9 2. Фінансово-економічна діагностика діяльності підприємства ТОВ «Київдрук» 15 2.1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз майнового стану ТОВ «Київдрук» 16 2.3. Аналіз фінансових результатів, рентабельності і платоспроможності підприємства 19 3. Застосування лізингових операцій при формуванні основних фондів підприємства 24 3.1. Основні методичні підходи до формування лізингових механізмів на підприємстві 24 3.2. Обгрунтування проекту використання лізингу для формування та оновлення основних фондів підприємства 33 Висновки 37 Список використаної літератури 40

 15. Управління витратами
  ВСТУП 3 1.ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКУ 4 2. СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 8 3. ЗМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ВИТРАТ 10 4. ЗМІСТ СТАТЕЙ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 17 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua